Orgány vyšších semenných rostlin - PowerPoint PPT Presentation

Orgány vyšších semenných rostlin
Download
1 / 73

  • 130 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Orgány vyšších semenných rostlin. Soubory buněk Soubory pletiv cytologie histologie organologie anatomie anatomie anatomie i morfologie. BUŇKA. PLETIVO. ORGÁNY.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Orgány vyšších semenných rostlin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Orgány vyšších semenných rostlin


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Soubory buněk Soubory pletiv

cytologie histologie organologie

anatomie anatomie anatomie i morfologie

BUŇKA

PLETIVO

ORGÁNY


Org ny z hlediska funkce

1. vegetativní – zajišťují výživu a růst rostlin

kořen, stonek, list

2.generativní– produkují pohlavní buňky a slouží k rozmnožování, rozšiřování a udržení druhu květ, plod, semeno

ORGÁNY Z HLEDISKA FUNKCE


Org ny z hlediska v voje

1. původní orgány

2. modifikované ( metamorfované ) orgány

- mění se vlivem vnějších podmínek a vykoná-

vají jinou funkci než původně

A. Homologické – stejný původ, ale různý tvar

a funkce

B. Analogické – různý původ, ale stejný tvar a

funkce

Orgány z hlediska vývoje


Ko en

Podzemní orgán bez kutikuly, průduchů a chloroplastů

Význam pro rostlinu

- kotví r.v půdě

- příjímá roztoky

- někdy funkce zásobní a syntetická

Význam pro člověka :

- potravina, krmivo, zdroj surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl

KOŘEN


Slo en ko ene

A. hlavní kořen a z něho postranní

= kořenový systém ( soustavu)

- u rostlin dvouděložných

B. hlavní kořen zaniká a náhradní kořeny vytváří

= svazčitý kořenový systém (soustavu)

- u rostlin jednoděložných

Složení kořene


Adventn ko eny

-

mohou vznikat na jakékoliv části rostliny ( vlivem

auxinů )

např.na stoncích v horizontální poloze

na stoncích ve vertikální poloze při zahrnutí

zemí

při poranění – množení

Adventní kořeny


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Stavba kořene


Modifikace ko ene

Modifikace kořene


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Nadzemní orgán nesoucí listy, pupeny a květy

Význam pro rostlinu :

1. spojení mezi kořeny a listy

2. optimální rozmístění listů v prostoru

STONEK


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Význam pro člověka :

potravina, krmivo, stavební materiál,

zdroj surovin – tex.vlákna, celulóza, třísloviny,

korek, kaučuk, pryskyřice,cukr....


M sto kde p ised list uzlina noda m sto mezi uzlinami l nek internodium stonek s list pr t

místo kde přisedá list = uzlina ( noda )

místo mezi uzlinami = článek ( internodium )

stonek s list = prýt

Základní pojmy


1 bylinn du nat lodyha stvol st blo 2 d evnat ke e stromy 3 polod evnat

1. BYLINNÉ ( DUŽNATÉ )

- lodyha

- stvol

- stéblo

2. DŘEVNATÉ

- keře

- stromy

3. POLODŘEVNATÉ

Typy stonku


Bylinn stonky

LODYHA – stonek, který nese listy

STVOL – stonek bez listů zakončený květem

STÉBLO – dutý stonek s nápadně vyvinutými

uzlinami ( kolénky )

Bylinné stonky


Ke e stonky v tven od zem stromy tvo kmen a rozv tvenou korunu

KEŘE – stonky větvené od země

STROMY – tvoří kmen a rozvětvenou korunu

Dřevnaté stonky


Poloke e spodn st je d evnat horn je bylinn a ka doro n odum r

POLOKEŘE – spodní část je dřevnatá, horní je

bylinná a každoročně odumírá

Polodřevnaté stonky


P m plaziv pol hav ov jiv

Přímý, plazivý, poléhavý, ovíjivý ....

Stonky podle směru růstu


Pupeny

= základy budoucích orgánů

– stonků, květů,listů

Podle postavení – vrcholové

- postranní( úžlabní )

Podle budoucích orgánů

- dřevní

- listové

- květní

- smíšené

PUPENY


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Brachyblasty – zkrácené stonky nesoucí květy nebo listy

Stonkové trny = kolce

Stonkové úponky

Stonkové hlízy

Zdužnatělé stonky

Modifikace stonku


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Plochý, obvykle zelený orgán omezeného růstu

Význam pro rostlinu : místo průběhu významných

procesů

Význam pro člověka:potrava, krmivo, obsah léčivých

látek, koření,pochutina

LIST


1 d lo n 2 listeny 3 prav asimila n listy

1. děložní

2. listeny

3. pravé ( asimilační listy )

Typy listů podle funkce


Z rode n jednoduch stavby odli n vzhledem od budouc ch prav ch list funkce v t inou z sobn

= zárodečné , jednoduché stavby, odlišné vzhledem od budoucích pravých listů

Funkce : většinou zásobní

Děložní listy


1 jednod lo n 2 dvoud lo n 3 v ced lo n nahosemenn

1. jednoděložné

2. dvouděložné

3. víceděložné - nahosemenné

Rostliny podle počtu děl. listů


Funkce ochrana zv razn n kv tu

Funkce : ochrana , zvýraznění květu

Listeny


Funkce m sto asimilace transpirace a d ch n nejr zn j ch tvaru a velikosti obecn stavba shodn

Funkce : místo asimilace, transpirace a dýchání

Nejrůznějších tvaru a velikosti – obecná stavba

shodná

Pravé listy


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Vnější stavba listu


Ploch st listu 1 dv strany asto v razn odli n dvoul c list 2 okraje srostl jednol c list

- plochá část listu

1. dvě strany – často výrazně odlišné = dvoulící

list

2. okraje srostlé – jednolící list

Čepel


Epel soum rn epel nesoum rn

Čepel souměrná Čepel nesouměrná

Čepel podle osové souměrnosti


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Listy podle tvaru čepele

složené

jednoduché

členěné

zářezy

zpeřené

četné

celistvé

lichozpeřené

sudozpeřené.


Listy jednoduch celistv

Listy jednoduché - celistvé


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Listy jednoduché – členěné zářezy


Listy slo en zpe en

Listy složené - zpeřené


Listy slo en etn

Listy složené - četné


Listy podle okraje epele

Listy podle okraje čepele


Ploch kade av svraskal asnat atd

Ploché, kadeřavá, svraskalá, řasnatá atd.

Čepel podle povrchu


Bylinn du nat ko ovit blanit atd

Bylinná,dužnatá, kožovitá, blanitá atd.

Čepel podle konzistence


Lys chloupkat oj n n t tinat plstnat leskl

Lysá, chloupkatá, ojíněná, štětinatá, plstnatá,lesklá

Čepel podle povrchu


Listy podle postaven na stonku

Listy podle postavení na stonku


U jednod lo n ch nej ast ji rovnob n obloukovit u dvoud lo n ch nej ast ji zpe en dlanit

U jednoděložných nejčastěji :

- rovnoběžná

- obloukovitá

U dvouděložných nejčastěji:

- zpeřená

- dlanitá

Listy podle žilnatiny


P ipevn n listu na stonek r zn tvar a d lka n kdy chyb listy bez ap kat

- připevnění listu na stonek, různý tvar a délka

- někdy chybí – listy bezřapíkaté

Řapík


Listy podle p ipojen

Listy podle připojení


U b ze epele n kdy b vaj palisty

U báze čepele někdy bývají PALISTY

  • Opadavé ( jabloň )

  • Vytrvalé ( růže )

  • Přirostlé k řapíku (vikev,hrách )


N kdy se vyskytuje a je typick pro ur it druh na jedn rostlin jsou listy r zn ho tvaru

Někdy se vyskytuje a je typická pro určitý druh

Na jedné rostlině jsou listy různého tvaru

Heterofylie listů


Org ny vy ch semenn ch rostlin

Vnitřní stavba listu


Upiny pupen trny ponky cibule tvary maso rav ch rostlin kv ty

Šupiny pupenů

Trny

Úponky

Cibule

Útvary masožravých rostlin

Květy

Modifikace listů


  • Login