Orgány vyšších semenných rostlin
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 73

Orgány vyšších semenných rostlin PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Orgány vyšších semenných rostlin. Soubory buněk Soubory pletiv cytologie histologie organologie anatomie anatomie anatomie i morfologie. BUŇKA. PLETIVO. ORGÁNY.

Download Presentation

Orgány vyšších semenných rostlin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Orgány vyšších semenných rostlin


Soubory buněk Soubory pletiv

cytologie histologie organologie

anatomie anatomie anatomie i morfologie

BUŇKA

PLETIVO

ORGÁNY


1. vegetativní – zajišťují výživu a růst rostlin

kořen, stonek, list

2.generativní– produkují pohlavní buňky a slouží k rozmnožování, rozšiřování a udržení druhu květ, plod, semeno

ORGÁNY Z HLEDISKA FUNKCE


1. původní orgány

2. modifikované ( metamorfované ) orgány

- mění se vlivem vnějších podmínek a vykoná-

vají jinou funkci než původně

A. Homologické – stejný původ, ale různý tvar

a funkce

B. Analogické – různý původ, ale stejný tvar a

funkce

Orgány z hlediska vývoje


Podzemní orgán bez kutikuly, průduchů a chloroplastů

Význam pro rostlinu

- kotví r.v půdě

- příjímá roztoky

- někdy funkce zásobní a syntetická

Význam pro člověka :

- potravina, krmivo, zdroj surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl

KOŘEN


A. hlavní kořen a z něho postranní

= kořenový systém ( soustavu)

- u rostlin dvouděložných

B. hlavní kořen zaniká a náhradní kořeny vytváří

= svazčitý kořenový systém (soustavu)

- u rostlin jednoděložných

Složení kořene


-

mohou vznikat na jakékoliv části rostliny ( vlivem

auxinů )

např.na stoncích v horizontální poloze

na stoncích ve vertikální poloze při zahrnutí

zemí

při poranění – množení

Adventní kořeny


Stavba kořene


Modifikace kořene


Nadzemní orgán nesoucí listy, pupeny a květy

Význam pro rostlinu :

1. spojení mezi kořeny a listy

2. optimální rozmístění listů v prostoru

STONEK


Význam pro člověka :

potravina, krmivo, stavební materiál,

zdroj surovin – tex.vlákna, celulóza, třísloviny,

korek, kaučuk, pryskyřice,cukr....


místo kde přisedá list = uzlina ( noda )

místo mezi uzlinami = článek ( internodium )

stonek s list = prýt

Základní pojmy


1. BYLINNÉ ( DUŽNATÉ )

- lodyha

- stvol

- stéblo

2. DŘEVNATÉ

- keře

- stromy

3. POLODŘEVNATÉ

Typy stonku


LODYHA – stonek, který nese listy

STVOL – stonek bez listů zakončený květem

STÉBLO – dutý stonek s nápadně vyvinutými

uzlinami ( kolénky )

Bylinné stonky


KEŘE – stonky větvené od země

STROMY – tvoří kmen a rozvětvenou korunu

Dřevnaté stonky


POLOKEŘE – spodní část je dřevnatá, horní je

bylinná a každoročně odumírá

Polodřevnaté stonky


Přímý, plazivý, poléhavý, ovíjivý ....

Stonky podle směru růstu


= základy budoucích orgánů

– stonků, květů,listů

Podle postavení – vrcholové

- postranní( úžlabní )

Podle budoucích orgánů

- dřevní

- listové

- květní

- smíšené

PUPENY


Brachyblasty – zkrácené stonky nesoucí květy nebo listy

Stonkové trny = kolce

Stonkové úponky

Stonkové hlízy

Zdužnatělé stonky

Modifikace stonku


Plochý, obvykle zelený orgán omezeného růstu

Význam pro rostlinu : místo průběhu významných

procesů

Význam pro člověka:potrava, krmivo, obsah léčivých

látek, koření,pochutina

LIST


1. děložní

2. listeny

3. pravé ( asimilační listy )

Typy listů podle funkce


= zárodečné , jednoduché stavby, odlišné vzhledem od budoucích pravých listů

Funkce : většinou zásobní

Děložní listy


1. jednoděložné

2. dvouděložné

3. víceděložné - nahosemenné

Rostliny podle počtu děl. listů


Funkce : ochrana , zvýraznění květu

Listeny


Funkce : místo asimilace, transpirace a dýchání

Nejrůznějších tvaru a velikosti – obecná stavba

shodná

Pravé listy


Vnější stavba listu


- plochá část listu

1. dvě strany – často výrazně odlišné = dvoulící

list

2. okraje srostlé – jednolící list

Čepel


Čepel souměrná Čepel nesouměrná

Čepel podle osové souměrnosti


Listy podle tvaru čepele

složené

jednoduché

členěné

zářezy

zpeřené

četné

celistvé

lichozpeřené

sudozpeřené.


Listy jednoduché - celistvé


Listy jednoduché – členěné zářezy


Listy složené - zpeřené


Listy složené - četné


Listy podle okraje čepele


Ploché, kadeřavá, svraskalá, řasnatá atd.

Čepel podle povrchu


Bylinná,dužnatá, kožovitá, blanitá atd.

Čepel podle konzistence


Lysá, chloupkatá, ojíněná, štětinatá, plstnatá,lesklá

Čepel podle povrchu


Listy podle postavení na stonku


U jednoděložných nejčastěji :

- rovnoběžná

- obloukovitá

U dvouděložných nejčastěji:

- zpeřená

- dlanitá

Listy podle žilnatiny


- připevnění listu na stonek, různý tvar a délka

- někdy chybí – listy bezřapíkaté

Řapík


Listy podle připojení


U báze čepele někdy bývají PALISTY

  • Opadavé ( jabloň )

  • Vytrvalé ( růže )

  • Přirostlé k řapíku (vikev,hrách )


Někdy se vyskytuje a je typická pro určitý druh

Na jedné rostlině jsou listy různého tvaru

Heterofylie listů


Vnitřní stavba listu


Šupiny pupenů

Trny

Úponky

Cibule

Útvary masožravých rostlin

Květy

Modifikace listů


  • Login