Yhteishaku  2.3.-20.3.2009

Yhteishaku 2.3.-20.3.2009 PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

S?hk?inen yhteishaku. Yhteinen hakuaika kaikille 2.3.-20.3.2009Kouluihin haetaan t?ytt?m?ll? yhteishaun lomake netiss?, my?s perinteisell? paperihakemuksella voi hakea mutta virheiden v?ltt?miseksi sit? ei suositellaHaku tapahtuu osoitteessa www.haenyt.fi ja osoitteessa www.studieval.fi . Kev??n y

Download Presentation

Yhteishaku 2.3.-20.3.2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Yhteishaku 2.3.-20.3.2009 Sähköisen yhteishaun ohjeistus

2. Sähköinen yhteishaku Yhteinen hakuaika kaikille 2.3.-20.3.2009 Kouluihin haetaan täyttämällä yhteishaun lomake netissä, myös perinteisellä paperihakemuksella voi hakea mutta virheiden välttämiseksi sitä ei suositella Haku tapahtuu osoitteessa www.haenyt.fi ja osoitteessa www.studieval.fi

3. Kevään yhteishaku ja aikataulut vuonna 2009 Hakijarekisterin perustaminen 16.1.2009 mennessä (peruskoulut siirtävät oppilaiden nimet, osoitetiedot ja pohjakoulutustiedot rekisteriin) Kevään yhteishaku 2.-20.3.2008. Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 27.4. – 29.5.2009 Jos hakutoiveissa on pääsy- tai soveltuvuuskokeita täytetään arvosanat hakemuksen tekemisen yhteydessä, Pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestäviin koulutuksiin hakevan tulee ilmoittaa arvosana korotukset viimeistään 3.4.2009, jotta muutos vaikuttaa valintakokeeseen kutsumiseen. Oppilaitokset tallentavat perusopetuksen arvosanatiedot 28.5.2009 mennessä. Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen muutokset tulee ilmoittaa 3.6.2009 mennessä Opetushallitukseen Tieto sekä valituille opiskelijoille että ei-valituille 12.6.2009 alkaen. Opiskelijaksi valitut vastaanottavat opiskelupaikan 26.6.2009 mennessä. Tieto vapaiksi jääneistä opiskelupaikoista tallennettu järjestelmään 29.6.2009. Täydennyshaku vapaaksi jääneille paikoille järjestetään heinäkuussa.

4. Päättötodistus Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta, ei välitodistusta. Välitodistuksella haetaan ainoastaan valintakokeeseen valintakokeellisessa koulussa, tällöin arvosanat täytetään sähköiseen hakemukseen. Lopullisen pääsyn koulutukseen ratkaisee kuitenkin aina päättötodistus. ”Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 kohta 8.3)

5. Joustava valinta Voidaan käyttää kaikissa hakutoiveissa, lisämateriaali lähetettävä suoraan oppilaitokseen postitse, liitteitä ei siis toimiteta Opetushallitukseen. Oltava erityinen syy: terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, ammatillisen koulutuksen puuttuminen, koulutodistuksen vertailuvaikeus, harrastustoiminta, urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, sosiaaliset syyt, työllisyyden turvaaminen (vanhemmilla yritys) Myös lukioon voi hakea joustavasti mutta perusteina ainoastaan ulkomainen tutkintotodistus tai perusopetuksen päättötodistuksen puuttuminen

6. Hakuohjeita Oppilas voi täyttää hakemuksen kotona tai koulussa ohjatusti opo-tunnilla. Yhdellä henkilötunnuksella voi tehdä vain yhden hakemuksen. Opinto-ohjaaja pystyy seuraamaan omien oppilaidensa hakeutumista jos oppilaan perustiedot on siirretty hakijarekisteriin Hallintolain soveltaminen: sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta. Demo-versio käytettävissä marraskuun alusta lähtien. Oppilas – vanhempi - opo keskustelut Mahdollisuus tulostaa täytetty hakemus huoltajalle, tarvittaessa myös demosta saa tulosteen jota voidaan käyttää huoltajien kuulemiseen. Opon tulee vanhemman tiedustellessa kertoa oppilaan hakukohteet. Kodin ja koulun välinen yhteistyö erittäin tärkeää

7. Entä jos haluaa muuttaa hakutoiveita? Opo ei voi muuttaa lähetettyä sähköistä hakulomaketta, hakutoiveiden osalta. Hakulomakkeen passivointi; hakutoiveita voi muuttaa ottamalla yhteys Opetushallituksen -ohjaus- ja neuvontapalveluihin yhteishaun hakuaikana. Mikäli muutos on pieni olemassa olevaa hakemusta ei välttämättä passivoida vaan korjaukset tehdään suoraan hakemukseen. Mutta jos hakemukseen on runsaasti korjattavaa hakemus passivoidaan ja hakijan tulee tehdä uusi hakemus.

8. Muutoksesta ilmoittaminen Kaikki muutospyynnöt suoraan hakijalta itseltään kirjallisena joko faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse Sähköpostilla ilmoitettu muutos aina siitä sähköpostiosoitteesta joka on ilmoitettu hakemuksella Neuvontaa ja ohjausta annetaan puhelimitse mutta muutoksia ei tehdä puhelun perusteella Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana

9. Opetushallituksen yhteystiedot Sähköpostipalvelu: [email protected] Puhelinpalvelu: 020 690 691 Avoinna 8-16.15 Puhelun hinta kaikkialta Suomesta paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu faksi 040 348 7855

  • Login