Tip 2 endoleak z m ve neriler
Download
1 / 26

Tip 2 Endoleak Çözüm ve Öneriler - PowerPoint PPT Presentation


 • 425 Views
 • Uploaded on

Tip 2 Endoleak Çözüm ve Öneriler. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli. ÖĞRENME HEDEFLERİ. Endoleak tanımı ve Tipleri Tip 2 Endoleak’in Tanımı Sıklığı Risk Faktörleri Tedavi Yaklaşımları ve zamanlaması Komplikasyonları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tip 2 Endoleak Çözüm ve Öneriler' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tip 2 endoleak z m ve neriler

Tip 2 EndoleakÇözüm ve Öneriler

Dr. İhsan Alur

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi AD,

Denizli


Renme hedefler
ÖĞRENME HEDEFLERİ

 • Endoleak tanımı ve Tipleri

 • Tip 2 Endoleak’in Tanımı

 • Sıklığı

 • Risk Faktörleri

 • Tedavi Yaklaşımları ve zamanlaması

 • Komplikasyonları

 • Takipte izlenecek ölçütler


Tan m
Tanım

 • Endoleak: EVAR işleminden sonra greft ile aort duvarı arasından anevrizma kesesi içerisine kan kaçağı olmasıdır.

 • Endovasküler anevrizma onarımı uygulanan hastaların %10-20’sinde endoleakgörülür*.

 • *Jones JE ve ark. Persistenttype 2 endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm is associatedwithadverselateoutcomes. J VascSurg 2007; 46(1): 1-8.


Endoleak tipleri
Endoleak Tipleri

 • 5 Tip tanımlanmıştır*

  Tip 1 Endoleak: Stentgreftinproksimal (tip 1A) veya distalde (tip 1B) sağlıklı damar duvarına tam oturmaması sonucu greft ile aort duvarı arasından anevrizma kesesi içerisine kan kaçağı olmasıdır.

  *Chuter TA, Faruqi RM, Sawhney R, Reilly LM, Kerlan RB, Canto CJ, et al. Endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm. J VascSurg 2001;34: 98- 105.


Endoleak tipleri1
Endoleak Tipleri

 • Tip 2 Endoleak: Anevrizma kesesinden çıkan aort dallarındaki (lomberspinal dallar, hipogastrik arter, inf. Mezenterik arter) akımın tersine dönmesi ile anevrizmanın dolmaya devam etmesi sonucu oluşur.

 • Lomberspinal dallar, hipogastrik arter, inf. Mezenterik arterlerde oluşan bu retrograd akım anevrizma kesesinin tromboze olmasını engeller, kesenin genişlemesine ve devamı halinde rüptüre yol açar+.

 • + Jones JE ve ark. Persistenttype 2 endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm is associatedwithadverselateoutcomes. J VascSurg 2007; 46(1): 1-8.


Tip 2 endoleak
Tip 2 Endoleak

 • En sık görülen tiptir. EVAR’da %9-30, TEVAR’da %1.4(*).

 • EVAR’dan sonra 1 ay içinde Tip 2 Endoleakgörülme oranı %14’tür. 1 yıl içinde %10.2’ye geriler (#).

 • * Ozdemir BA, Chung R, Benson RA, Mailli L, Thompson M, Morgan R, Loftus IM. Embolisation of type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair.J CardiovascSurg (Torino).2013 Aug;54(4):485-90.

 • #Drury D, Michales JA, Jones L, Ayriku L: Systematicreview of recentevidenceforthesafetyandefficacy of electiveendovascularrepair in themanagement of infrarenalabdominalaorticaneurysm. Br J Surg 2005; 92: 937-46.


Tip 2 endoleak1
Tip 2 Endoleak

Tip 2 Endoleaklerin çoğu 6 ay içinde spontan düzelir. Geri kalan kısmı tedavi edilmezse rüptüre olur (+).

+ Jones JE ve ark. Persistenttype 2 endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm is associatedwithadverselateoutcomes. J VascSurg 2007; 46(1): 1-8.


Tip 2 endoleak risk fakt rleri
Tip 2 EndoleakRisk Faktörleri

 • Preop. BT’de

 • Büyük İnf. Mezenterik Arter (İMA),

 • İkiden fazla lomber arteri gösterilen hastalar,

 • İleri yaş

 • Uzun boyunlu anevrizmalarda daha çok Tip 2 Endoleakgörülüyor (*).

 • * Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: PreoperativeversusPostoperativeversusExpectantManagement. Semin VascSurg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008


Tip 2 endoleak negatif risk fakt rleri
Tip 2 EndoleakNegatifRisk Faktörleri*

 • Sigara içiciliği

 • Azalmış Ankle-Brakial İndeksi

 • Düşük Tip 2 Endoleakinsidansıile ilişkili bulunmuştur!!!!

 • *Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: PreoperativeversusPostoperativeversusExpectantManagement. Semin VascSurg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008


Endoleak tipleri2
Endoleak Tipleri

 • Tip 3 Endoleak: Greft bütünlüğünün bozulması sonucu gerçekleşir. Greft bütünlüğü greft materyalinin delinmesi, metalik stent kırığı ya da modüler greftlerdegreft parçalarının birbirinden ayrılması sonucunda gerçekleşir.


Endoleak tipleri3
Endoleak Tipleri

 • Tip 4 Endoleak: Greftporozitesi sonucu görülür. Greft materyalinin mikrogözeneklerinden kan sızmasıdır. ‘Mikroleak’ olarak da adlandırılabilir. Geç faz anjiyografilerde stentgreft çevresinde difüz kontrast kaçağı şeklinde görülür.


Endoleak tipleri4
Endoleak Tipleri

 • Tip 5 Endoleak(endotension): Kaçak kaynağı gösterilememesine rağmen seri görüntülemelerde anevrizma kesesinin büyümesi olarak tanımlanabilir.


Tedavi yakla mlar
Tedavi Yaklaşımları

 • Tip 1 ve 3 Endoleak: Yüksek aortik basınçtan dolayı anevrizma kesesinin daha da genişlemesine neden olur, reoperasyon (endovasküler veya açık cerrahi tamir) gerekir.


Tedavi yakla mlar1
Tedavi Yaklaşımları

 • Tip 4 Endoleak: Hemen hemen hastaların tamamında spontan düzelir.


Tedavi yakla mlar2
Tedavi Yaklaşımları

 • Tip 2 ve Tip 5 Endoleak: Tedavisi tartışmalı bir konudur, klinik araştırmalar devam etmektedir.

 • Tip 2 Endoleak,eğer anevrizma kesesi genişlerse kesinlikle düzeltilmelidir *.

 • * Golzarian J, Valenti D: Endoleakageafterendovasculartreatment of abdominalaorticaneurysms: diagnosis, significanceandtreatment. EurRadiol 2006; 16: 2849- 2857.


Tedavi yakla mlar3
Tedavi Yaklaşımları

 • Tip 2, tip 4 ve tip 5 Endoleakler, radyolojik izlemde anevrizma çapının arttığı tespit edilirse girişim planlanmalıdır*.

 • * Mustafa Parıldar, Hakan Posacıoğlu. Endoleaksafterendovascularaorticaneurysmrepair: definitionandtreatment. Turkish J ThoracCardiovascSurg 2011;19 Suppl 2:46- 50.


Tip 2 endoleak tedavi yakla mlar
Tip 2 EndoleakTedavi Yaklaşımları

1-Preoperatif yaklaşım

2-İntraoperatif yaklaşım

3-Postoperatif yaklaşım


Tip 2 endoleak preoperatif yakla m
Tip 2 EndoleakPreoperatif yaklaşım

 • EVAR’dan önce profilaktik İMA embolizasyonu

  yapılan hastalarda yapılmayanlara göre Tip 2

  endoleak gelişimi azaldığı bildirilmiştir*

  * Axelrod DJ, Lookstein RA, Guller J, et al. Inferiormesentericarteryembolizationbeforeendovascularaneurysmrepair : techniqueandinitialresults. J VascIntervRadiol 2004; 15: 1263-67.


Tip 2 endoleak preoperatif yakla m1
Tip 2 EndoleakPreoperatif yaklaşım

 • Lomber arterlerin embolizasyonuİMA’ya göre oldukça zordur ve düşük başarı oranlarıyla birliktedir #.

 • # Sheehan MK, Hagino RT, Canby E, Wholey MH, Postoak D, Suri R, Toursarkissian B. Type 2 endoleaks after abdominal aortic aneurysm stent grafting with systematic mesenteric and lumbar coil embolization.AnnVascSurg. 2006 Jul;20(4):458-63.


Tip 2 endoleak ntraop tedavi yakla mlar
Tip 2 Endoleakİntraop Tedavi Yaklaşımları

 • Anevrizma kesesinin TROMBİN injeksiyonuyapılarak kapatılması(1)

 • Anevrizma kesesinin TROMBOJENİK SPONGE ile sarılması (paketlenmesi)(2)

 • 1. Zanchetta M, Faresin F, Pedon L, Ronsivalle S. Intraoperativeintrasacthrombininjectiontopreventtype II endoleakafterendovascularabdominalaorticaneurysmrepair. J EndovascTher 2007; 14: 176-83.

 • 2. Walker SR, Macierewicz J, Hopkinson BR. Endovascular AAA repair: prevention of sidebranchendoleakswiththrombogenicsponge. J EndovscSurg 1999; 6: 350-53.


Tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları

 • Postop izlemde anevrizma kesesi büyür veya endoleak kaybolmazsa mutlaka tedavi edilmelidir.

 • Tedavinin zamanlaması için önerilen takip süresi 6 aydır(+).

 • +Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: PreoperativeversusPostoperativeversusExpectantManagement. Semin VascSurg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008


Tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 1
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-1

 • Transarteriyelembolizasyon*(İMA veya Lomber arterler)

 • En yaygın kullanılan tedavi yöntemidir.

  i. Coil

  ii. Glue

  iii. Trombin

  * Haulon S, Tyazi A, Willoteaux S, Koussa M, Lions C, Beregi JP. Embolization of type II endoleaksafteraorticstent-graftimplantation: techniqueandimmediateresults. J VascSurg 2001; 34: 600-605.


Tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 11
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-1

 • Transarteriyelembolizasyon bazı komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bunlar (&),

 • -Aortoenterik fistül

 • -Parapleji

 • -Kolon nekrozu

  & Bush RL, Lin PH, Ronson RS, Conklin BS, Martin LG, Lumsden AB. Colonicnecrosissubsequenttocatheter-directedthrombinembolization of theinferiormesentericarteryviathesuperiormesentericartery : a complication in themanagement of a type II endoleak . J VascSurg 2001; 34: 1119-21.

  Bertges DJ, Villella ER, Makaroun MS. Aortoentericfistuladuetoendoleakcoilembolizationafterendovascular AAA repair. J EndovascTher 2003; 10: 130-35.


Tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 2
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-2

 • Translomberembolizasyon

  i. Coil

  ii. Glue

  iii. Trombin

  Transarteriyelembolizasyona göre başarı şansı

  daha fazladır.


Tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 3
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-3

 • Transcavalembolizasyon

 • Başarı oranları translomberembolizasyona yakındır.

 • LaparoskopikretroperitonealLigasyon: Transarteriyel, translomber veya transcavalembolizasyon zor olan olgularda bu teknik iyi bir seçenektir.


Tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 31
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-3

 • LaparoskopikretroperitonealLigasyonda

 • anevrizma kesesinden tanısal amaçla invaziv basınç ölçülebilir.

 • Açık cerrahi: embolizasyon veya laparoskopikligasyonun başarısız olduğu, rüptür riski yüksek olan olgularda açık cerrahi son seçenektir.

 • ANEVRİZMEKTOMİ,TROMBÜS BOŞALTILMASI, İMA ve Lomber arterlerin bağlanmasına olanak verir (^).

 • ^ Ferrari M, Sardella SG, Berchiolli R, et al. Surgicaltreatment of persistenttype 2 endoleaks, withincrease of theaneurysm sac: indicationsandtechnicalnotes. Eur J VascEndovascSurg 2005; 29: 43-46.


ad