Helal lokma
Download
1 / 38

HELAL LOKMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 388 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HELAL LOKMA. Helal Olandan Yemek. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {168}

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HELAL LOKMA ' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Helal olandan yemek
Helal Olandan Yemek

 • {168}

 • Ey insanlar! Yeryznde bulunan eylerin helal ve temiz olanlarndan yiyin. eytann admlarna uymayn. nk o size apak bir dmandr.

 • Bakara, 168)


Helal ne demektir
Helal ne demektir?

 • Dinen yaplmas veya yenip iilmesi yasaklanmayan, serbest braklan ey demektir. Allh ve Rasl'nn bir eyin hell olduunu belirtmesi veya ilenmesinde gnah olmadn bildirmesi, o fiilin hell olduunu gsterdii gibi, o fiil veya eyin yasaklandna dair bir delil bulunmamas da hell olduunu gsterir. Zira eyada aslolan helal oluudur. Buna gre bir ey, dinin ak bir hkmne, yasana ve ilkesine aykr olmadka helldir, merudur.


Helal lokma

 • Hell kavramnn, meru, caiz, mubah tabirleri ile yakn ilikisi vardr. ou zaman da e anlaml olarak kullanlmaktadr. Yce Allh, iyi, temiz ve insan salna yararl olan eyleri hell; kt, pis ve zarar olan eyleri de haram klmtr (Mide, 5/4). Haram klma yetkisi ise sadece Allh'a aittir. Kur'n'da; "De ki: Allah'n kullar iin yaratt ss ve temiz rzklar kim haram kld? De ki: Onlar, dnya hayatnda, zellikle kyamet gnnde m'minlerindir. te bilen bir topluluk iin yetleri byle aklyoruz." buyurulmutur (Ar'f, 7/36). Peygamber de, Kur'n'a ve Kur'n d Allh'tan ald bilgiye dayanarak baz eyleri haram klmtr. Ancak bunu da, Allh'n denetimi altnda yapt iin, Allh'n haram klmas ierisinde mtalaa edilir. Bu nedenle, Allh'n hell kldna haram; haram kldna hell demek byk gnahtr.


Haram ne demektir
Haram ne demektir? yakn ilikisi vardr. ou zaman da e anlaml olarak kullanlmaktadr. Yce

 • Szlkte "yasak, memnu" anlamna gelen haram, dini bir terim olarak, kesin bir delille, ak bir ekilde yaplmamas istenen fiildir. Haneflere gre bir fiilin haram olmas iin, yet, mtevatir veya mehur snnet gibi kesin bir nassla sabit olmas ve ak bir ekilde haramla delalet etmesi gerekir. Bu nedenle, ak bir ekilde delalet etmeyen veya ahad yolla sabit olan hadisle haramlk sabit olmaz. Haramlar, li-aynihi haram ve li-gayrihi haram olmak zere ikiye ayrlr. Kendisinde bulunan ktlk sebebiyle, batan itibaren haram klnan fiillere li-aynih haram denir.


Helal lokma

 • Zina, hrszlk, adam ldrme bu trden haramlardandr. Aslnda haram olmamakla birlikte, baka bir eyden dolay haram klnan fiiller de, li-gayrih haramdr. Bayram gn oru tutma, Cuma vaktinde alveri, avret mahallinin almas byle yasaklardandr. Haram, din bir kavram olup, bunu tespit ve tayin yetkisi sadece Allh'a aittir. Bu konuda insanlarn yetkisi yoktur. Hz. Peygamber'in bu konudaki hadisleri, Allh'n koymu olduu hkm aklamaktan ibarettir. Bu nedenle slm limleri, hakknda nass bulunmayan konularda ihtiyatl davranarak haram tabirini kullanmaktan kanmlardr. Haram ileme ve harama ulama konusunda iyi niyet, dolayl yollar ve vastalar haram helal klmaz.


Hz adem in yiyecekle mtihan
Hz. Ademin Yiyecekle mtihan haramlardandr. Aslnda haram olmamakla birlikte, baka bir eyden dolay haram klnan fiiller de, li-

 • {19}

 • (Sonra Allah, dem'e hitap etti): "Ey dem! Sen ve ein cennette durun, dilediiniz yerden yiyin; fakat u aaca yaklamayn, yoksa zalimlerden olursunuz."

 • {20}

 • Derken onlarn, kendilerinden gizli kalan irkin yerlerini kendilerine gstermek iin eytan onlara fsldad: "Rabbiniz, baka bir sebepten dolay deil, srf ikiniz de birer melek ya da ebed kalclardan olursunuz diye sizi u aatan men etti." dedi.


Helal lokma

 • {21}

 • Ve onlara: "Elbette ben size t verenlerdenim." diye de yemin etti.

 • {22}

 • Bylece onlar aldatarak aa sarktt (nceki mevkilerinden indirdi). Aac(n meyvesini) tadnca, irkin yerleri kendilerine grnd ve cennet yapraklarn st ste yamayp zerlerini rtmee baladlar. Rableri onlara seslendi: "Ben sizi o aatan men etmedim mi ve eytan size apak dmandr, demedim mi?"

 • Araf 19-22


Helale ra bet haramdan ka mak
Helale Rabet Haramdan Kamak {21}

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • " : : "


Helal lokma

 • phesiz ki helal belli, haram da bellidir. Bu ikisi arasnda ok kimselerin bilmedikleri pheli eyler vardr. Her kim pheli eylerden korunursa, dinini ve namusunu korumaya talip olmu demektir. Kim ki pheli eylere dalarsa, tpk bir korunun evresinde hayvanlarn otlatan bir obann srsnn ok gemeden o koruya dalaca gibi o da haramlarn iine dverir. Dikkat ediniz, her hkmdarn bir korusu vardr. yi dinleyiniz: Allahn korusu da yasaklardr. Uyank olunuz: Vcudun iinde bir inem et vardr. O iyi olduunda btn cesed de iyi olur. O bozulduunda ise btn bnye fesada urar. Biliniz ki o klpdir.

 • (Buhari ve Mslim)


Helal lokma yemenin nemi
Helal Lokma Yemenin nemi arasnda ok kimselerin bilmedikleri pheli eyler vardr. Her kim pheli eylerden korunursa, dinini ve namusunu korumaya talip olmu demektir. Kim ki pheli eylere dalarsa, tpk bir korunun evresinde hayvanlarn otlatan bir obann srsnn ok gemeden o koruya dalaca gibi o da haramlarn iine dverir. Dikkat ediniz, her hkmdarn bir korusu vardr. yi dinleyiniz: Allahn korusu da yasaklardr. Uyank olunuz: Vcudun iinde bir inem et vardr. O iyi olduunda btn

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • "

 • Allah yolunda sefer yapm, st ba tozlanm bir adam, ellerini gklere uzatarak: Ya Rab, ya Rab! diye yalvaryor. Hlbuki onun yedii haram, itii haram, giydii haram, gdas haramdr. Bylesinin duas nasl makbul olur? buyurmutur.

 • (Mslim)


Helal lokman n nemi
Helal Lokmann nemi arasnda ok kimselerin bilmedikleri pheli eyler vardr. Her kim pheli eylerden korunursa, dinini ve namusunu korumaya talip olmu demektir. Kim ki pheli eylere dalarsa, tpk bir korunun evresinde hayvanlarn otlatan bir obann srsnn ok gemeden o koruya dalaca gibi o da haramlarn iine dverir. Dikkat ediniz, her hkmdarn bir korusu vardr. yi dinleyiniz: Allahn korusu da yasaklardr. Uyank olunuz: Vcudun iinde bir inem et vardr. O iyi olduunda btn

 • Ashabn byklerinden Sad bin EbiVakkas (ra) Hazretleri Peygamberimize (s.a.v.) gelerek:

 • YaRaslallah! Dua buyurunuz da ben duas makbul olanlardan olaym.der. Peygamberimiz de Ona:


Helal lokma

 • Ya Sad! Helal ve gzel (olan, haramdan arnm olan) ye. Duan kabul olur. Muhammedin nefsini kudret elinde tutana yemin olsun ki karnnda haram lokma bulunan kulun duas krk gn kabul olmaz. Bedeni haram ve ribaile beslenen kiiye cehennem daha layktr buyurdular.

 • Taberani, M. Evsat


Helal lokman n nemi1
Helal Lokmann nemi

 • brahim bin Ethem Hazretleri: Kemale erenler, ancak midelerine girenlere dikkat etmekle kemale ermilerdir., der.

 • Yahya bin Muaz Hazretleri: Taat ( kulluk vazifelerini ifa )bir hazinedir. Anahtar, dua; anahtarn dileri ise helal lokmadr der.


Helal lokman n nemi2
Helal Lokmann nemi

 • Abdullah bin mer (r.a.): Namaz klmaktan yay gibi, oru tutmaktan p gibi kalsanz da, haram ve pheli eylerden kanmazsanz, Allah o ibadetleri kabul etmez. buyurmutur.


Helal lokman n nemi3
Helal Lokmann nemi

 • Haramn insana neler kaybettirdiini anlama asndan Rasl- Ekrem Efendimiz'in u gayb ihbar ok ibretliktir. Bilindii zere, hacca koanlar ovay-obay "Lebbeyk Allahmme lebbeyk" szyle inletirler. Bu sz, m'minlerin hac esnasnda ve ihramda bulunduklar mddete srekli tekrar ettikleri mukaddes kelimelerdendir; "Emret y Rabbi, buyur y Rabbi!.. ardn, biz de geliyoruz y Rabbi!.. Davetine szmz ve zmzle geliyoruz, buyur Allahm. Ey ortak ve benzeri olmaktan mnezzeh Rabbimiz! Hamd Senin, minnet Senin ve mlk de Senin. Sen teksin, esizsin, emsalsizsin, buyur y Rabbi!" demektir.


Helal lokma

 • te, samimi kullarn can gnlden bu cmleyle mukaddes beldeyi inlettikleri bir anda, srtnda haram parayla alnm bir elbise, midesinde haram lokma bulunan bir insan da "Lebbeyk Allahmme lebbeyk" diye seslenir. Rahmn Rahm (cellecelluhu) kendi hlis misafirlerini Ztna has bir memnuniyetle ve ilah ikramlarla karlarken, haramla beslenen ve harama brnen o adama "La lebbeyke ve la sa'deyk" der. Bu sz, ksaca "Lebbeyk'in de sa'deyk'in de senin olsun; sen ho gelmedin, safalar getirmedin!" manasna gelmektedir.

 • Taberani, M. Evsat.


Helal lokma hassasiyeti
Helal Lokma Hassasiyeti mukaddes beldeyi inlettikleri bir anda, srtnda haram parayla alnm bir elbise, midesinde haram lokma bulunan bir insan da "Lebbeyk

 • Hazreti Ebu Bekir , yemeini getiren hizmetisine, her defasnda onu nereden getirdiini ve hangi yolla tedarik ettiini sorard. Bir defasnda, hizmetisinin verdii lokmay yiyip st iinceye kadar her zamanki gibi yemein nereden temin edildiini sormak aklna gelmemiti. Birka lokmadan sonra birden durmu ve endieli bir ses tonuyla, hizmetisine "Bu yemek neredendi, bunu hangi parayla almtn?" demiti. Hazreti Ebu Bekir'in yannda bir kle, bir hizmeti gibi deil, bir dost, bir arkada misali muamele gren insan, "Ben cahiliye devrinde arraflk yapyordum; fala bakyor, gipten haber veriyor ve khinlikten para kazanyordum. O dnemde yaptm arraflktan dolay birisinden alacam vard. Dn o adam borcunu getirdi, ondan cretimi aldm ve bu yemei de o parayla hazrladm." cevabn vermiti.


Helal lokma

 • Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir birden sendelemi, decek gibi olmu, beti benzi atmt. Hemen parman grtlana kadar sokmu, zorla istifra etmi ve yedii eylerin hepsini darya karmt. Sonra da, byk bir mahcubiyetle, "Allahm, midemde kalp damarlarma karan ksmndan da Sana snrm." demiti.

 • Hazreti Sddk'n bu hassasiyetini gren sahabi, "Ey Allah'n Peygamberinin halifesi! Bu kadar fazla deil mi? Ne diye kendine bu denli zdrap veriyorsun?" diye sorunca, Ebu Bekir (radiyallahuanh) yle cevap vermiti: "Rasl- Ekrem'den bizzat dinledim; Efendimiz (sallallhu aleyhi ve sellem) vcudunda bir tek haram lokma bulunan bir kimsenin ancak cehennemle temizleneceini sylemiti."


Helal lokman n nemi4
Helal Lokmann nemi gibi olmu, beti benzi atmt. Hemen parman grtlana kadar sokmu, zorla istifra etmi ve yedii eylerin hepsini darya karmt. Sonra da, byk bir mahcubiyetle, "

 • Hazreti Mevln da, "lim de hikmet de helal lokmadan doar; ak da, merhamet de helal lokmayla meydana gelir. Bir lokma, haset ve hileyi netice verirse, cehalete ve gaflete sebep olursa, bil ki, o lokma haramdr. Hi buday ekilip de arpa hasat edildiini grdn m?" demi; hem salih bir insan olmann hem de salih evlat yetitirmenin helal rzkla ok alkal olduuna vurguda bulunmutur.


Haram lokman n gelecek nesillere etkisi
Haram Lokmann Gelecek Nesillere Etkisi gibi olmu, beti benzi atmt. Hemen parman grtlana kadar sokmu, zorla istifra etmi ve yedii eylerin hepsini darya karmt. Sonra da, byk bir mahcubiyetle, "

 • Hekimler, ocuk bekleyen bir kadna diyazem gibi rahatlk verici ilalarn dahi verilmemesini, nk bu tr ilalarn rahm-i mderdeki ceninin madd yapsna tesir edebileceini, bir ksm uzuvlarnn bozulmasna yol aabileceini sylemektedirler. Bu ilalar her bebee ve her dnemde tesir etmeyebilir; fakat, yzde bir ihtimal bile olsa, annenin, hekimin tavsiyesine uyarak hassas hareket etmesi ve zellikle doumdan nceki birka aylk dnemde bu tr ilalardan uzak durmas gerekir.


Helal lokma

 • Aynen bunun gibi, Abdulkadir gibi olmu, beti benzi atmt. Hemen parman grtlana kadar sokmu, zorla istifra etmi ve yedii eylerin hepsini darya karmt. Sonra da, byk bir mahcubiyetle, "Geylan, mam azil, ah- Nakibend ve mam Gazlmisill mana aleminin sultanlar da tasavvufi tecrbeleriyle haram lokmann insanlar zerinde menfi tesir icra ettiini ve haramla beslenen anne-babadan dnyaya gelecek ocuun da -istisnalar hari- manev yapsnn bozuk olacan belirtmektedirler. Onlar da bu sahann hekimleri olarak haram lokmalarn baz haramzdelerin meydana gelmesine yol atn sylemektedirler.


Helal lokman n gelecek nesillere etkisi
Helal Lokmann Gelecek Nesillere Etkisi gibi olmu, beti benzi atmt. Hemen parman grtlana kadar sokmu, zorla istifra etmi ve yedii eylerin hepsini darya karmt. Sonra da, byk bir mahcubiyetle, "

 • Bir devirde, Merv ehrinin Kads, kznn evlilik ana geldiini dnr ve ona layk bir e aramaya balar. Dnrcler birer birer kapya dayansa da Kad efendinin acelesi yoktur, adaylar teker teker deerlendirir, biricik kzn verecei en uygun insan bulmaya alr. O gnlerde Kad bir rya grr; ryasnda kendisine kzn "Mbrek" adl klesine vermesi sylenir. Ayn ryay birka defa grnce ve klesini deiik ekillerde deneyip onun salih bir insan, hayrl bir damat aday olduuna kanaat getirince, bu dncesini ee-dosta aar. Bazlar daha mnasip, asil ve zengin kimseler de bulunabileceini syleyerek kad kznn bir kleye verilmesine raz olmasalar da, Merv Kads kararn vermitir. Kznn da rzasn alr, klesini arr ve onlar evlendirir.


Helal lokma

 • Nikahn zerinden bir ay akn bir sre gemitir ki, Kad Efendi, kznn ve damadnn hallerini sormak iin onlar ziyaret edince, kzcaz "Babacm, damadn ok iyi bir insan ama daha peemi indirmedi, evlendiimizden beri benden uzak duruyor; yediriyor, iiriyor, fakat elini elime srmyor." der. Kad bu hale taaccp eder, hemen damadn bulur ve ona bu davrannn sebebini sorar. Ald cevap karsnda Kad gzyalarna boulur ve kzn doru insana verdiini grmenin sevinciyle kr hisleriyle dolar. Damat yle der: "Efendim, ne olur alnmaynz, su-i zanda bulunduumu zannetmeyiniz; fakat, siz ehrin kadssnz, size ok gelen giden olur, evinize hediyeler yollanr; Cenb- Hakk'n bana bir emaneti ve hediyesi olan kznzn o pheli eylerden yemi olmasndan korktum. Rasl- Ekrem Efendimiz'in bedendeki haram bir lokmann tesirinin ancak krk gnde geeceini sylediini renmitim. Muhtereme eimi hi deilse krk gn aln terimle kazandm helal lokmayla beslemek istedim; ta ki, Hlk- Kerm nasip ederse, evladmz salihlerden olsun."


Helal lokman n gelecek nesillere etkisi1
Helal Lokmann Gelecek Nesillere Etkisi ki, Kad Efendi, kznn ve damadnn hallerini sormak iin onlar ziyaret edince, kzcaz "Babacm, damadn ok iyi bir insan ama daha peemi indirmedi, evlendiimizden beri benden uzak duruyor; yediriyor, iiriyor, fakat elini elime srmyor." der. Kad bu hale taaccp eder, hemen damadn bulur ve ona bu davrannn sebebini sorar. Ald cevap karsnda Kad gzyalarna boulur ve kzn doru insana verdiini grmenin sevinciyle kr hisleriyle dolar. Damat yle der: "Efendim, ne olur alnmaynz, su-i zanda bulunduumu zannetmeyiniz; fakat, siz ehrin kadssnz, size ok gelen giden olur, evinize hediyeler yollanr;

 • mam- Azam'n Babas ve Helallik Alma Gayreti

 • Mevzu asndan benzer bir hadise de mam- Azam Ebu Hanife hazretlerinin muhterem pederi Sbit hakknda anlatlmaktadr: Sbit, bir gn dere kenarnda abdest alrken, suya dm bir elma grr. Abdestini tamamladktan sonra, nasl olsa ryp gideceini dnerek "Bari zyi olmasn!" der ve o elmay alp yer. Fakat, ok gemeden tkrme ihtiyac hisseder ve tkrnde kan grr. O zamana kadar benzer bir haline ahit olmad iin o kann yedii elmadan ileri geldiini dnr ve onu yediine ok piman olur. Elmann sahibiyle helallemek iin dere boyunca yrr; sorup aratrr ve sonunda adam bulur. Hadiseyi ona anlatp helallik dileyince adam hakkndan vazgemek iin onu uzun bir sre yannda altrr, deiik ekillerde imtihan eder, salih bir Hak eri olduuna inannca da son bir art koar:


Helal lokma

 • "Benim kr, sar, dilsiz ve ktrm bir kzm var. Bununla evlenmeye raz olursan o zaman elmay sana helal edebilirim." der. Sbit Hazretleri ahirete kul hakkyla gitmemek iin bu teklifi kabul eder.

 • Nikahlar kylnca Sbit Hazretleri henz yzn gremedii zevcesinin bulunduu odaya girer; fakat, odaya girmesiyle kmas bir olur. Hemen kaynpederine koup, "Bir yanllk var galiba, ieride sizin bahsettiiniz vasflarda bir kz yok!" der. Kaynpederi tebessm ederek, "Evladm o benim sana nikahladm kzmdr, senin de helalindir. Ben sana kr dediysem, o hi haram grmemitir. Sar dediysem, o hi haram duymamtr. Dilsiz dediysem, o hi haram konumamtr. Ktrm dediysem, o hi harama gitmemitir. Var git helalinin yanna, Allah Tel hanenizi mbarek ve mesut etsin." cevabn verir.


Helal lokman n gelecek nesillere etkisi2
Helal Lokmann Gelecek Nesillere Etkisi Bununla evlenmeye raz olursan o zaman elmay sana helal edebilirim." der.

 • Ebu Vefa Hazretleri bu mevzuyu anlatrken ahs hayatndan ve kendi ocuunun bir huyundan misal verir: Hazret'in olu srekli elinde bir uvaldzla dolamakta ve devaml surette tulumlarla su tayan insanlarn tulumlarn delmektedir. Ebu Vefa Hazretlerinin zlmesine gnlleri raz olmayan ahl bu durumu uzun sre gizli tutar ve ikayeti olmazlar. Fakat, zamanla i rndan kar ve ekilmez hale gelir; halk mecburen meseleyi Hak dostuna aar ve olundan ikayeti olurlar. Hazret, olunun yaptklarn renince gerekten ok zlr ve bir o kadar da arr. Durumu eine anlatr; bunun sebebinin ikisinden biri olduunu syleyip hanmndan ocua hamileyken yanl bir harekette bulunup bulunmadn sorar.


Helal lokma

 • Anne dnr tanr ve eine unlar syler: "ocuun domasndan birka ay evvel komunun evine gitmitim. Orada portakal ve nar gibi meyveler grdm. Canm ok ekti ama istemeye de utandm. Komum grmeden elimdeki rg tm meyvelere saplayp saplayp azma gtrdm ve bylece onlar tadarak meyve arzumu giderdim." Ebu Vefa hazretleri bunu duyunca "te tn meyveye saplayp birka damla da olsa izinsiz ve haram olan meyve suyunu tatman, evladmzda tulumlar delme eklinde tezahr etti. imdi huzur-u kibriyaya ynel, ala ki Allah gnahn affetsin." der. Annenin, kabahatini anlayp alayarak dua dua yalvard ve sonra da komusundan helallik ald ayn anda, ocuunun iini bir pimanlk hissi doldurur ve "Bu yaptm i bana hi yakmyor. Artk, byle bir ey yapmayacam" diyerek elindeki uvaldz atar.


Helal haram belirleme yetkisi
Helal-Haram Belirleme Yetkisi "ocuun domasndan birka ay evvel komunun evine gitmitim. Orada portakal ve nar gibi meyveler grdm. Canm ok ekti ama istemeye de utandm. Komum grmeden elimdeki rg tm meyvelere saplayp

 • "Kendi dillerinizin yalan yanl nitelendirmesiyle uydurduunuz aslsz szleri Allah'a mal ederek "bu helaldir, u haramdr" demeyin. nk Allah adna yalan syleyenler asla iflah olmazlar.

 • (Nahl,16/116)


Helal g dada g ncel problemler
Helal Gdada Gncel Problemler "ocuun domasndan birka ay evvel komunun evine gitmitim. Orada portakal ve nar gibi meyveler grdm. Canm ok ekti ama istemeye de utandm. Komum grmeden elimdeki rg tm meyvelere saplayp

 • Yakn zamana kadar, slama gre hangi yiyecein helal, hangi yiyecein haram olduu kolayca biliniyordu. Kuran ve Snnet bize bu konuda kolayca anlalabilecek kurallar bildirmitir. Ancak son dnemde gelien gda endstrisi gittike yaygnlam, klasik yiyecek ve ieceklerimiz dahi yeni teknolojilerle retilir duruma gelmitir. Sonu olarak ieriinin ne olduu halk tarafndan tam olarak bilinmeyen birok yeni gda eidi ortaya kmtr. Cola, gazoz, iklet, ketap, mayonez, marmellov, krem anti, puding v.s. gibi.


Helal lokma

 • Bu durum Mslman tketiciyi kolayca zemedii iki soru ile kar karya brakmtr. *Bize sunulan yiyecek ve iecekler Helal mi? *Bize sunulan yiyecek ve iecekler sala uygun mu?

 • Bu sorularn cevaplarn aratrrken dikkat etmemiz gereken husus bu yabanc kkenli gdalarn retimlerinde kullanlan katk maddeleridir:


Helal lokma

 • Katk Maddeleri: soru ile kar karya brakmtr.Sat tevik etmek, pazarlamay kolaylatrmak maksad ile ilave edilen kimyasal maddelerdir. Normal artlarda tek bana gda olarak tketilmeyen veya gda ham veya yardmc maddesi olarak kullanlmayan, tek bana besleyici deeri olan veya olmayan, seilen teknoloji gerei kullanlan ilem veya imalat srasnda kalnt veya trevleri mamul maddede bulunabilen, gdann retilmesi, tasnifi, hazrlanmas, ilenmesi, ambalajlanmas, tanmas, depolanmas srasnda gda maddesinin tat, koku, grn, yap ve dier niteliklerini korumak, dzeltmek veya istenmeyen deiikliklere engel olmak ve gdann biyolojik deerini dzeltmek amacyla kullanlmasna izin verilen maddelerdir.


Helal lokma

 • Katk maddelerinin kullanma gayelerini ylece sralayabiliriz. 1 Koruyucu olarak, gda maddesinin bayatlama, kokuma, bozulma v.s. olaylarn geciktirmek iin. Benzoik asit, Sodyum benzoatvs gibi 2 - Normalde birbirleri ile karmayan veya zor karan maddeleri birbirine balayc olarak, bu maddelerin emilsiyonunu kolaylatrmak iin, Lesitin, mono ve digliseridv.s. gibi 3 Koyulatrc olarak. Agaragar, jelatin vs gibi 4 Renklendirici olarak, gda maddelerinin gze ho gzkmesi iin kullanlan boya maddeleri. Karmenvs gibi 5 Tat vericiler, aromalar. Damaa lezzet vermek iin. Vanilya, vanilinvs gibi 6 Besin deerini korumak veya gelitirmek iin. 7 Tatlandrclar. Aspartamvs gibi


Helal lokma

 • Bugn toplam 3500 cins katk maddesi dnya piyasasnda gdalarmza katlmak zere pazarlanmaktadr. Bu maddelerin pek ounun kanserden tutun beyin hcrelerinin tahribatna varncaya kadar eitli zararlar tespit edildii halde, srf gda sanayi patronlarnn(!) para kazanma hrslar uruna insanln midesine bu zehirler zerkedilmeye devam edilmektedir. Birok devletler ya habersiz ya haberli seyirci kalmaktadr.


Helal lokma

 • ocuk mamalarndan biskvilere, hazr orbadan, ikolatalara kadar ok yaygn bir hazr gda sanayiinde bu maddeler ftursuzca ve sorumsuzca kullanlmaktadr. Ayrca Mslman olarak bizi alakadar eden meselenin dier nemli bir taraf da bu maddelerin pek ounun, dinimizde kesinlikle haram olduu belirtilen maddelerden imal edilmekte olduklardr. Bu maddelerin ekseriya le hkmndeki hayvanlardan, domuzlardan veya alkol gibi yenmesi, iilmesi haram klnan maddelerden yaplm olduklar keyfiyeti ayan beyan ispat edilir durumda olmasna ramen, geni halk kitlelerin habersiz, ilgisiz, bat ve onun kontrolndeki patronlarn tutsa olarak bu tehlikeli oyunun iinde seyretmesi dehet verici bir manzara arz etmektedir.


Helal sertifikas n n tarih esi
Helal Sertifikasnn Tarihesi ikolatalara kadar ok yaygn bir hazr gda sanayiinde bu maddeler ftursuzca ve sorumsuzca kullanlmaktadr. Ayrca Mslman olarak bizi alakadar eden meselenin dier nemli bir taraf da bu maddelerin pek ounun, dinimizde kesinlikle haram olduu belirtilen maddelerden imal edilmekte olduklardr. Bu maddelerin ekseriya le hkmndeki hayvanlardan, domuzlardan veya alkol gibi yenmesi, iilmesi haram klnan maddelerden yaplm olduklar keyfiyeti ayan beyan ispat edilir durumda olmasna ramen, geni halk kitlelerin habersiz, ilgisiz, bat ve onun kontrolndeki patronlarn tutsa olarak bu tehlikeli oyunun iinde seyretmesi dehet verici bir manzara arz etmektedir

 • Yaklak 50 yl nce Amerikadaki Mslmanlar, Musevilerin kendi inanlarna gre dzenlenmi Koshersertifikal rnlerden bakasn tketmediklerini grmlerdir. Mslmanlar da bundan etkilenerek Helal olarak tketebilecekleri rnleri tespit etmeye balamlar. Aralarnda dernekler kurmular ve btn Mslmanlara bu almalarn duyurmular. Bylece ilk defa Amerika'daki Mslmanlar Helal Gda Standardn oluturmu ve bu standarda uygun rn retecek fabrikalara Helal rn sertifikas vermeye balamlar. Daha sonra ngiltere, Fransa, Kanada, Almanya ve nfus ounluu Mslman olan Malezya, Endonezya gibi lkelere de sirayet ederek yaklak 60 lkede 100 akn sertifika kurumlar oluturulmu birok lkede yaayan Mslmanlar Helal Sertifikal rnleri tketir duruma gelmilerdir. Trkiye maalesef bu konuda sona kalmtr.


Helal r n pazar n n ekonomik potansiyeli
Helal rn Pazarnn Ekonomik Potansiyeli ikolatalara kadar ok yaygn bir hazr gda sanayiinde bu maddeler ftursuzca ve sorumsuzca kullanlmaktadr. Ayrca Mslman olarak bizi alakadar eden meselenin dier nemli bir taraf da bu maddelerin pek ounun, dinimizde kesinlikle haram olduu belirtilen maddelerden imal edilmekte olduklardr. Bu maddelerin ekseriya le hkmndeki hayvanlardan, domuzlardan veya alkol gibi yenmesi, iilmesi haram klnan maddelerden yaplm olduklar keyfiyeti ayan beyan ispat edilir durumda olmasna ramen, geni halk kitlelerin habersiz, ilgisiz, bat ve onun kontrolndeki patronlarn tutsa olarak bu tehlikeli oyunun iinde seyretmesi dehet verici bir manzara arz etmektedir

 • Yaplan tahminlere gre dnya genelinde sadece helal gdada 850 milyar dolarlk bir pazardan bahsedilmektedir. Gda d hizmetlerle birlikte bu potansiyelin 2 trilyon dolar olduu bildirilmektedir. Bugn bu rakamn ancak %10 gerekleebilmektedir. Btn dnyada toplam nfusu 15 milyon olan Musevilerin bu rakam 250 milyar dolar. 2 milyar nfusa sahip slam mmetinin bu durumuna zlmemek elden gelmiyor


 • Login