ŠPORT
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Autor: Mgr. M. Peciar PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠPORT. A JEHO VÝZNAM PRE ČLOVEKA. Autor: Mgr. M. Peciar. ŠPORT. Upevňuje zdravie Vedie k získaniu vôľových vlastností Vychováva k spolupatričnosti Vedie k priateľstvám Umožňuje správať sa fair play Dáva možnosť poznávať svet Ovplyvňuje budúcnosť Čo znehodnocuje šport.

Download Presentation

Autor: Mgr. M. Peciar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autor mgr m peciar

ŠPORT

A JEHO VÝZNAM PRE ČLOVEKA

Autor: Mgr. M. Peciar


Autor mgr m peciar

ŠPORT

 • Upevňuje zdravie

 • Vedie k získaniu vôľových vlastností

 • Vychováva k spolupatričnosti

 • Vedie k priateľstvám

 • Umožňuje správať sa fair play

 • Dáva možnosť poznávať svet

 • Ovplyvňuje budúcnosť

 • Čo znehodnocuje šport


Upev uje zdravie

UPEVŇUJE ZDRAVIE

 • Zlepší sa krvný tlak

 • Zlepšia sa pohybové vlastnosti kĺbov

 • Vylepší sa práca zažívacieho traktu

 • Potením sa odbúrajú nepotrebné soli

 • Zväčší sa kapacita pľúc

 • Ovplyvní psychiku aj v starobe


Vedie k z skaniu v lov ch vlastnost

VEDIE K ZÍSKANIU VÔLOVÝCH VLASTNOSTÍ

 • Pravidelnosť

 • Intenzita


V chova k spolupatri nosti

VÝCHOVA K SPOLUPATRIČNOSTI

 • Kolektívne športy

 • Individuálne športy

 • Prehry

 • Víťazstvá


Vedie k priate stv m

VEDIE K PRIATEĽSTVÁM

 • Kontakty medzi športovcami na úrovni

 • Škôl

 • Miest

 • Štátov

 • Kontinentov

 • Celého sveta


Umo uje sa spr va fair play

UMOŽŇUJE SA SPRÁVAŤ FAIR PLAY

 • Neužívať doping

 • Nedať sa podplatiť

 • Vedieť prijať prehru

 • Uznávať aj porazeného

 • Byť sám sebou aj po víťazstvách


D va mo nos pozn va svet

DÁVA MOŽNOSŤ POZNÁVAŤ SVET

 • Získať poznatky o inej kultúre

 • Poznávať mentalitu iných národov

 • Poznávať prírodné krásy

 • Poznávať architektúru

 • Poznávať regióny


Ovplyv uje bud cnos

OVPLYVŇUJE BUDÚCNOSŤ

 • Možnosť nájsť si celoživotného partnera

 • Možnosť pokračovať ako tréner, inštruktor, pedagóg, redaktor


O znehodnocuje port

ČO ZNEHODNOCUJE ŠPORT

 • Doping

 • Drogy, fajčenie

 • Nezdravá reklama

 • Korupcia

 • Nezdravá rivalita

 • Výhra za každú cenu

 • Precenenie svojich schopností


Urobme nie o dobr v znam pre seba

UROBME NIEČO DOBRÉ, VÝZNAMÉ PRE SEBA


Jedzme pime striedmo a cvi me mninim lne 10 min t denne

JEDZME, PIME STRIEDMOACVIČME MNINIMÁLNE 10 MINÚT DENNE


Trpezlivos a pevn v lu v m el autor

TRPEZLIVOSŤ A PEVNÚ VÔLUVÁM ŽELÁ AUTOR


 • Login