AKUSTICK  PO IADAVKY  NA OBVODOV  PL  T

AKUSTICK PO IADAVKY NA OBVODOV PL T PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zkladnmi pojmami akustiky stav.kontrukci s vzduchov a krocajov nepriezvucnost. . Pri posudzovan obvodovej steny z hladiska hluku sa budeme zaoberat vzduchovou nepriezvucnostou. . Hluk na mieste sliacom na pohyb osb v obyt. a obcianskch budovch sa vyjadruje:. ekvivalentnou hladinou hluk

Download Presentation

AKUSTICK PO IADAVKY NA OBVODOV PL T

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. AKUSTICKÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠT

2. Základnými pojmami akustiky stav.konštrukcií sú vzduchová a krocajová nepriezvucnost.

3. Najvyššie prípustné hodnoty hluku v budovách na bývanie, v budovách obc. vybavenosti prenikajúceho z vonka LAeqp a hluku od zdrojov vo vnútri budov LAmax (skrátená tabulka).

4. POŽIADAVKY NA NEPRIEZVUCNOST OBVOD.KONŠTRUKCIÍ

5. Zvukovoizolacné vlastnosti obvodovej steny sa vyjadru-jú pomocou:

8. Vo volnom zvukovom poli pred priecelím môžeme hladiny hluku znížit týmito opatreniami:

17. POŽIADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠT Z HLADISKA POŽIARNEJ BEZPECNOSTI STAVIEB

18. POŽIARNA ODOLNOST Na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií používame podla STN 92 0201 –2 tieto kritériá a symboly: Nosnost a stabilita – R, Celistvost – E, Tepelná izolácia – I, Izolácia riadená radiáciou – W, Predpokladané špeciálne mechanické vplyvy – M, Uzáver s automatickým zatváracím zariadením – C, Konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S.

19. HORLAVOST STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

20. Konštrukcný prvok druhu D1 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom case požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a obsahuje:

21. Konštrukcný prvok druhu D2 je konštrukcia, ktorá v case požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a môže obsahovat horlavé látky, od ktorých závisia nosnost a stabilita konštrukcie;

22. Konštrukcný prvok druhu D3 je konštrukcia, ktorá v case požiarnej odolnosti môže zvyšovat intenzitu požiaru a ktorú možno posudzo-vat ako konštrukcné prvky druhu D1 alebo druhu D2; konštrukcný prvok druhu D3 môže byt zhotovený aj z horlavých látok.

23. TRIEDENIE KONŠTRUKCNÝCH CELKOV

24. OBVODOVÁ STENA

25. POŽIARNY PÁS

26. Zvislý požiarny pás možno nahradit:

27. Vodorovný požiarny pás možno nahradit:

28. Požiarny pás sa nemusí zhotovit:

29. vo výrobných stavbách, v stavbách polnohospodárskej výroby a nevýrobných stavbách s požiarnou výškou max. 12 m,

30. na mieste styku pož. stropu s obvodovou stenou nad chránenou únikovou cestou,

  • Login