N meck v slovnost
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Německá výslovnost PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Německá výslovnost. Samohlásky Vyslovujeme podobně, ale na rozdíl od ČJ uzavřeně . Největší rozdíl je ve výslovnosti e a w a s V a ter e dlouhé uzavřené l e ben e krátké nepřízvučné leb e n e krátké B e ruf i i n K i no o O nkel w o

Download Presentation

Německá výslovnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N meck v slovnost

Německá výslovnost


N meck v slovnost

Samohlásky

Vyslovujeme podobně, ale na rozdíl od ČJ uzavřeně.

Největší rozdíl je ve výslovnosti e

awas Vater

edlouhé uzavřené leben

ekrátké nepřízvučnéleben

ekrátkéBeruf

iin Kino

oOnkel wo

uMutter besuchen


N meck v slovnost

Dvojhlásky

ei [ai]Ei mein

ie [í]wie spielen

eu [oj]heute neu

äu [oj]Verkäufer

Přehlásky

ä [e] März nächste

ö [e]nastavíme ústa na o, vyslovíme ekönnen mögen

ü [y] nastavíme ústa na u, vyslovíme i müssen üben

Je důležité dbát na výslovnost, aby nedocházelo k záměně:

Biene Bühne Tier Tür kennen können


N meck v slovnost

Souhlásky

h - po samohlásce nevyslovujeme, prodlužuje předchozí samohlásku

nehmen gehen

r – koncové -r zní redukovaně, nezněle (nedrčíme!)

ihr Vater

s – na začátku slova a slabiky před samohláskou jako [z]

Sohn also

– na začátku slova a kmenové slabiky před –t, -p jako [š]

stehen sprechen verstehen versprechen

– v ostatních případech jako [s]

Haus Wurst

β (ostré s) – jako [s] Straβe heiβen

v – jako [f] Vater viel

w – jako [v]wo Wurst

z – jako [c]Zeit zu


  • Login