Tp sp ret
Download
1 / 45

ÖTP -spåret - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

ÖTP -spåret. Sambruksplattforme n upptaktsmöte Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-1 2-01/02. Programpunkter. 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÖTP -spåret' - caine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tp sp ret

ÖTP-spåret

Sambruksplattformen upptaktsmöte

Öppen Teknisk Plattform – ÖTP

2004-12-01/02


Programpunkter
Programpunkter

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter1
Programpunkter

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Konkreta leveranser och kontinuitet
Konkreta leveranser OCH kontinuitet

Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation

Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst.

Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt.

Nästa e-tjänst inom Sambruk utvecklas t ex

Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst.

Nästa e-tjänst ...

ÖTP-delar ...

Nästa e-tjänst ...

ÖTP-delar ...

Nästa e-tjänst ...

Uppsyn

ÖTP-delar ...

tid

Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter.


Gul lapps vning kandidater till aktiviteter inom tp 2005
”Gul-lapps-övning”: Kandidater till aktiviteter inom ÖTP 2005

 • 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO Poäng:21+0+13+0

 • 16 Integrationsstrategi/lösningar 0+5+11+0

 • 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 1+5+3+4

 • 11 Workflow 8+0+3+0

 • 6 Medborgarportal 5+1+0+0

 • 8 Web Services 0+0+3+5

 • 3 E-blankett 0+3+0+0


Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen
Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen ÖTP 2005

34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO

16 Integrationsstrategi/lösningar

13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd

11 Workflow

6 Medborgarportal

8 Web Services

3 E-blankett


Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen1

Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005 ÖTP 2005

Specifika aktiviteter 2005

Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005

Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen

34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO

16 Integrationsstrategi/lösningar

13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd

11 Workflow

6 Medborgarportal

8 Web Services

3 E-blankett


Programpunkter2
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter3
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


E blankett vs interaktiv webb appl
E-blankett vs interaktiv webb-appl. ÖTP 2005

 • De två huvudvarianterna av e-tjänster:

  • E-blankettEx: www.kontakten.se (nu nerlagd), tjänster i Infratjänsten, vissa av SignOn:s tjänster

  • Interaktiv webb-applikationEx: www.foretagsregistrering.se (delvis), www.nacka24.nacka.se, internetbankerna, försäkringsbolagen, webb-butiker


Extremerna
Extremerna ÖTP 2005

E-blankett

Webb-blankett

Interaktiv webb-applikation

Ofta blankett-hotell, snabbare att införa.

Ibland verkligt dålig datavalidering, komplicerat ordna förifyllnad eller online-validering.

Ibland krångliga produkter som Acrobat.

Viss likhet med e-blankett. Ofta tjänste-hotell.

Eventuell förifyllnad, eventuell validering. Inlåsning i verktyg.

Html istället för t ex Acrobat.

Kan ge tät koppling med verksamhets-applikation

Kan ge god användbarhet/ ergonomi.

Html.

Kräver förvaltning.


E blanketts tratten konceptuellt
E-blanketts-tratten konceptuellt ÖTP 2005

Andra källor

E-blanketter

Scanning

Mottagning

Grov-indatakontroll

Grov-komplettering

Verksam-hets-appli-kation

Handläggning steg 1

. . .

Handläggning steg n

Beslut

Meddela beslutet

Mina Sidor

Utskick

Brev, e-post etc


Interaktiv webb appl konceptuellt
Interaktiv webb-appl konceptuellt ÖTP 2005

Andra källor

Interaktiv webb-appl

Stark data-validering

E-blanketter

Scanning

Mottagning

Grov-indatakontroll

Grov-komplettering

Verksam-hets-appli-kation

Handläggning steg 1

. . .

Ev länkning

Handläggning steg n

Beslut

Meddela beslutet

Mina Sidor

Utskick

Brev, e-post etc


Indatakvalitet

Medborgarservice ÖTP 2005

Tvingas fylla i en massa saker som myndigheterna redan vet

Tvingas följa trassliga telefontider under arbetstid

Ingen överblick över ärendena

Effektivitets-förstörare:

Kompletteringar

Dålig indatakvalitet

Telefonsamtal

Medb frågar om status

Handl jagar medb

Indatakvalitet


Indatakvalitet1
Indatakvalitet ÖTP 2005

 • Problembild vid alltför simpla formulär

  • Trol ej anpassning av användardialog successivt efter vad som tidigare kryssats i (dvs ”logiskt döda fält” fortfarande ifyllbara)

  • Trol ej presentation av strikt korrekta värdeförråd (t ex drop-down-listor) – vem ska översätta ”Gymnasiet i Lidköping” till ”Lidköpings gymnasium”...

  • Trol ej verksamhetslogik som tätt samverkar med användargränssnittet

  • Trol ej stark indatavalidering


Medborgare ÖTP 2005

Företag

Handläggare etc

Interaktiv web-appl

Anpassnings-skikt (med adaptrar)

E-tjänst Ny webb-applikation

Interaktiv web-app med viss vsh-logik och stark online-validering

Existerande verksamhets-applikation

e-leg / e-underskr-koll etc

Register-hållandemyndighet etc

= E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services)

= Anpassnings-logik

= Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst


Medborgare ÖTP 2005

Företag

Handläggare etc

E-blankett

t ex Infratjänsten

Kom-mun-webb

Anpassnings-skikt (med adaptrar)

E-blankett, webb-blankett etc

Enligt vad t ex Infratj. erbjuder

Mina Sidor

Global webb-appl via Infratjänsten

Trol. ej, möjligen förifyllnads-data

För sällan-ärenden. Enkel blankett, ev med viss förifyllnad och viss enkel validering

Följa ärende-historik

Existerande verksamhets-applikation

Trol. ej, möjligen förifyllnads-data

Trol. ej, snarare inloggn via E-blank-hotell etc

Trol. ej

Handläggare etc

SkötsavInfratj.

Sköts trol.av Infratj.Kö behövs.

Sköts trol.av Infratj.

e-leg / e-underskr-koll etc

Mottagning/Utskick

= E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services)

Register-hållandemyndighet etc

Ankomst-stämpling, notifiering mm mm

= Anpassnings-logik

= Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst


Hypotetisk detalj j mf relse upphandling bist nd
Hypotetisk detalj-jämförelse ÖTP 2005upphandling Bistånd

Upphandling av skräddarsydd utveckling

Avrop av Infratjänst för eBlankett-hotell samt Mott/Utsk/MinaSidor

samt avrop av ev mindre skräddarsydd utv?

*) Om det går på vetttigt sätt få resp std-syst-lev att leverera, oklart läge. ELLER kan vara gammaldags batchlösning!


Sammanfattning f r emot

E-blankett ÖTP 2005

Bra för sällan-ärenden

Billigare utveckling

Införandetid

Efterliknar pappersflöden

Risk för rörig användbarhet/ergonomi

Ofta ej helt online

Vanligen dålig indatakvalitet, kanske inte höjer effektiviteten mycket

Efterliknar pappersflöden

Inlåsning i E-blankett-produkt och/eller blanketthotell

Interaktiv webb-appl

Bra för ofta-ärenden

Dyrare utveckling

Införandetid

Behöver annan inkoppling i verks-appl

Bra användbarhet/ergonomi

Kan vara helt online

Kan ge god indatakvalitet och därmed bättre effektivisering

Asfalterar inte kostigarna

Krävs förvaltning av appl

Sammanfattning för & emot


Programpunkter4
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter5
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Bistånd – inget ÖTP 2005extra katalog-behov

Medborgare

Företag

Online- anrop

Handläggare

etc

Inloggning med eID

Härigenom hanteras även authorisation/roll

E

-

tjänst Bistånd

Ny webb

-

applikation

Interaktiv web-app med viss vsh-logik och stark online-validering

Existerande

verksamhets

-

applikation

Handläggare

etc

Batchvis /Online-anrop

Online-anrop för authentication/ identifiering

Anpassnings

-

skikt (med

e

-

leg /

Register

-

integrations

-

e

-

underskr

-

hållande

logik)

= E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services)

koll etc

myndighet etc

= Anpassnings-logik

= Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst

RFV / CSN

eID


Anv ndarkatalog roller metakatalog eid singlesingon

Gigantiskt problem-område ÖTP 2005

Dels administration av användarinfo

Dels trassel för användarna att logga in mm

Dels kostnader

Dels säkerhetsproblem(se bl a ”Säkerhets-klassning e-tjänster” 2004)

Lösningar?

Ofta tyvärr dyra

Ger ibland inlåsning

Införandebeslut måste jämföras med effektivitetsvinsten

Utvecklingen går dock framåt

Användarkatalog/roller/ metakatalog/eID/SingleSingOn ...


Nu? ÖTP 2005

 • Bistånd behövde inget jätteavancerat

 • Men behovet börjar ”flåsa oss i nacken”

 • Bör utredas (utgöra aktivitet inom ÖTP 2005)


Sambruk fokuserar p e tj nster
Sambruk fokuserar på e-tjänster... ÖTP 2005

 • eID

 • Enkel identifiering (vid låga/moderata säkerhetskrav)

 • Kommuninvånar-register

 • Roll-katalog (”stor” produkt” – enklare LDAP-införande)

 • Infratjänsten

 • Brandväggshantering


Ambitionsniv er
Ambitionsnivåer ÖTP 2005

 • SingleSignOn – logga in flera gånger (dock kanske samma user/pw/eID)?

 • Klara många leverantörer av CM-verktyg, webb-servrar, portal-servrar, app-servrar

 • Metakatalog, mest för internt bruk?

 • Använda vår upphandlingsmakt för att successivt få öppnare ”stuprör”


Open source inom katalogomr det
Open Source inom katalogområdet ÖTP 2005

 • Bengt-Åke Boman / Anders Liling


Programpunkter6
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Arbetsfl deshantering process st d workflow
Arbetsflödeshantering – ÖTP 2005process-stöd – workflow

 • De flesta av kommunernas ärendetyper (verksamhetsprocesser) kan beskrivas som arbetsflöden

 • Workflow-system skulle kunna ha stor potential – både front-end och back-end


Std.syst ÖTP 2005A

Std.syst B

Bokf-syst

Engage-mangs-bild

Skr.sytt.systC

Front-end-workfl

Back-end-workfl

Workflow-typer

 • T ex Engagemangsbild för en kunds alla förhållanden hos leverantören – ”front-end-workflow”. Traditonellt sett dokumenthanteringoch workflow nära användaren

 • Eller integrerad supply chain management eller att förse bokföringen med info – ”back-end-workflow”.Traditionellt sett ofta ingående i det man kallat EAI, Enterprise Application Integration


Workflow ÖTP 2005ochprocesser,

idag

Medborgare

Företag

Handläggare etc

Ev. processtöd

Ev. processtöd

Ofta torde huvudsakligt processtöd ligga här idag

Helst inte process-stöd här

E-tjänst Ny webb-applikation

Existerande verksam-

hets-applikation

Ev. proces-stöd

Ev. processtöd

Handläggare etc

Ofta torde endast ev. tillkommande processtöd ligga här

Register-hållandemyndighet etc

I vissa fall ska man samverka med processer hos ”annan part”


Bryta ut
Bryta ut? ÖTP 2005

 • Men verksamhetsapplikationernas workflow idag verkar egentligen ganska enkelt... ginge det att bryta ut till separat workflowmotor?

 • Hur ”söver man ner” existerande stuprörsapplikationers inbyggda workflow i så fall?


Workflow ÖTP 2005ochprocesser,

strax?

Medborgare

Företag

Handläggare etc

Ev. processtöd

Ev. processtöd

E-tjänst Ny webb-applikation

Existerande verksam-

hets-applikation

Ev. proces-stöd

Ev. processtöd

Handläggare etc

?

?

Workflow-motor

Register-hållandemyndighet etc

Processtöd

Kan huvudsakligt processtöd ligga här strax?


Front end vs back end
Front-end vs back-end ÖTP 2005

 • Idag är dessa ofta två världar t ex:

  • WM-Data LEX front-end

  • MS BizTalk back-end

 • Få produkter klarar båda sakerna


Samverkan funkar detta
Samverkan? Funkar detta? ÖTP 2005

Handläggare

Manuella steg

Ärendet klart –beslutmeddelas

Ärendet initieras av medborgare t ex på webb

Dok-hant inkl front-end workflow

Stuprörs-appl

Master-workflow?

Back-end?

Workflow-beslut

Workflow-beslut


Workflowstyrningen
Workflowstyrningen ÖTP 2005

 • Risk för inlåsning i workflow-verktyget

 • BPEL, standard för workflow (dock endast för Web Services)

 • Brukar behövas

  • Adaptrar

  • Skräddarsydda plug-ins

 • Ofta tät samverkan med EAI (integration)


Vad klarar vi nu med ren workflow ist llet f r stupr rs appl
Vad klarar vi nu med ÖTP 2005”ren” workflow istället för stuprörs-appl?

 • Användargränssnitt kan vi klara med webb-blanketter eller ”tunnare” interaktiva webb-appl

 • Verksamhetslogiken – flödesstyrningen klarar vi med workflow-motorn

 • Men hur/var lagrar vi datat?


Programpunkter7
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter8
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter9
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter10
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter11
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter12
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter13
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Sven-Håkan Olsson ÖTP 2005

Sambruk/ÖTP

0708 – 84 01 34

[email protected]

OETP_bilder_1-2dec04_v10.ppt


ad