DownloadKlasifikacija fizikalnih agenasa


Advertisement
Download Presentation
Comments
caine
From:
|  
(1013) |   (0) |   (0)
Views: 231 | Added: 27-07-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
ELEKTROTERAPIJA. ELEKTROTERAPIJA. fiziolo?ki i terapijski ucinak ovisi o vrsti vala, intenzitetu, trajanju i smjeru silnica elektricne struje i vrsti tkiva kroz koju struja prolazidepolarizacija ?ivaca ? osjetni/motoricki podra?aj ? kontrola boli, mi?icnog tonusa, proces cijeljenja i oporavka o?t
Klasifikacija fizikalnih agenasa

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Klasifikacija fizikalnih agenasa Termalni (npr. dubinsko zagrijavanje, oblozi) Mehanicki (npr. trakcija, kompresija, zvuk) Elektromagnetski (npr. elektricne struje)

2. ELEKTROTERAPIJA

3. ELEKTROTERAPIJA fiziolo?ki i terapijski ucinak ovisi o vrsti vala, intenzitetu, trajanju i smjeru silnica elektricne struje i vrsti tkiva kroz koju struja prolazi depolarizacija ?ivaca ? osjetni/motoricki podra?aj ? kontrola boli, mi?icnog tonusa, proces cijeljenja i oporavka o?tecenog tkiva

4. Podjela elektroterapije 1. neposredna/posredna 2. obzirom na frekvencijsko podrucje: niskofrekventna srednjefrekventna ? interferentne struje visokofrekventna ? dijatermija (KV)

5. Niskofrekventna elektroterapija (frekvencija do 140 Hz) 1. Terapija konstantnom istosmjernom strujom: galvanizacija, impulsna galvanizacija, iontoforeza 2. Elektrostimulacijska terapija 3. Terapija kombiniranim impulsima - dijadinamske struje - ultrapodra?ajne struje

6. Elektrodne tehnike monopolarna tehnika bipolarna tehnika

7. Monopolarna tehnika - podra?aj ide preko manje aktivne elektrode, inaktivna se elektroda postavlja na udaljenije mjesto - izvodi se po motorickim tockama - cesce se primjenjuje u dijagnostici - u terapijske se svrhe primjenjuje na malim mi?icima (lice, ?aka)

8. Bipolarna tehnika - jedna se elektroda postavlja na polazi?te mi?ica, a druga na prijelaz mi?ica u tetivu - elektrode su metalne, pravilan izbor velicine - smjer silnica ? prostrujava se cijeli mi?ic

9. Motorne tocke - na svakom se mi?icu/?ivcu nalaze podrucja manje povr?ine na kojima je podra?ljivost najveca - mi?ica motorna tocka ? mjesto gdje ?ivac ulazi u mi?ic - ?ivcana motorna tocka ? mjesto gdje je ?ivac najbli?i povr?ini - primjenjuje se bla?i podra?aj

10. Simptomi bolesti lokomotornog sustava bol povi?eni mi?icni tonus oteklina jutarnja zakocenost ogranicenje pokreta promijenjena boja ko?e opci simptomi

11. B O L - akutna (prva bol ? Ad, druga bol ? C) - kronicna (nemaligna, maligna) - nocicepcijska/neuropatska/psihogena - klinicka:povr?inska, duboka, visceralna, neuropatska - procjena boli: VAS, VDS, MPQ, brojcana ljestvica

12. Provodenje osjeta boli I - receptori za bol (nociceptori) - pretvaraju podra?aj u elektricni potencijal KO?A: mehanoreceptori (Ad vlakna) polimodalni nociceptori (C vlakna) MI?IC: slobodni ?ivcani zavr?eci A i C vl. UNUTRA?NJI ORGANI: parenhimni i ?uplji organi

13. Provodenje osjeta boli II Primarni neuron boli (nociceptor ? medulla spinalis) spinalni interneuroni, T stanice Sekundarni neuron boli (medulla spinalis- talamicke jezgre) Tercijarni neuron boli (talamicke jezgre-cortex)

14. Silazni inhibicijski sustavi boli - silazni serotoninergicki put (substantia nigra, nucleus raphe magnus) - silazni adrenergicki inhibicijski put (locus ceruleus)

15. Gate control theory - substantia gellatinosa (lamina I/II) ? filtar - podra?aji koji idu C vlaknima prolaze kroz filtar, a koji idu A vlaknima ne prolaze - otkrice inhibitornih spinalnih interneurona - postojanje ekscitatornih interneurona

16. Galvanizacija primjena konstantne istosmjerne struje napona 50 V i jakosti 50 mA pripada niskofrekventnom podrucju vrste galvanizacije: 1. suha 2. specijalna 3. vla?na

18. Djelovanje galvanske struje 1. elektrolitska disocijacija 2. iontoforeza 3. elektroliza 4. elektroforeza 5. elektroosmoza

19. Fiziolo?ka djelovanja galvanskih struja Vazomotorni ?ivci (lokalno i refleksno) Motoricki ?ivci (podra?ljivost, provodljivost; ucinak na regeneraciju ?ivca) Analgetsko Ucinak na CNS

20. Suha galvanizacija poprecna (transregionalna) longitudinalna: uzdu?na/silazna tockasta

27. Vla?na galvanizacija stanicna kupka galvanska kupka ucinak struje, vodenog medija i ljekovitih tvari

30. Indikacije/Kontraindikacije - pareza/paraliza perifernih ?ivaca; poremecaji periferne cirkulacije, reumatske bolesti (ne u akutnoj/aktivnoj fazi); posttraumatski edemi - akutna upala; sklonost krvarenju; trudnoca; strana metalna tijela; bolesti srca; lokalni tumorski procesi (primarni/sekundarni)

31. IONTOFOREZA

32. Iontoforeza uno?enje lijeka u ionskom obliku u organizam kroz intaktnu ko?u ili sluznicu ionski sastav lijeka intradermalni oblik lijeka (krema, mast, gel) posti?e se lokalno djelovanje podrucje primjene: izvanzglobni reumatizam, degenerativne bolesti, ko?ne bolesti, cirkulacijske smetnje i dr.

33. Terapija moduliranim impulsima - dijadinamske struje (50-100 Hz) - ultrapodra?ajne struje (do 140 Hz)

34. Ultrapodra?ajne struje - konstantna struja jakosti do 80 mA (serija pravokutnih impulsa) - fiziolo?ki ucinak: 1. analgezija (posredno djelovanje na ?ivcane niti blokadom prijenosa impulsa) 2. hiperemija (lokalno/refleksno; posredovana otpu?tanjem histamina i acetilkolina)

35. Dijadinamske struje niskofrekventne impulsne sinusoidne struje punovalne/poluvalne usmjerene frekvencije (50/100 Hz) terapijski ucinci: analgezija, potice mi?icnu kontrakciju, potice cijeljenje tkiva, antiedematozno/protuupalno, povecanje lokalne cirkulacije

37. Modulacije dijadinamskih struja I (iznad praga senzibilnog i ispod praga motorickog podr?aja) I 100 Hz; vibracije/bockanje; simpaticki uvjetovana bolna stanja glave i vrata, periferni vaskularni poremecaji Sudeckov sindrom II 50 Hz; vibracije posti?e se izrazitije analgetsko djelovanje smanjuje aktivnost simpatikusa tonizirajuce djelovanje na vezivo

38. Modulacije dijadinamskih struja II III kombinacija I i II antiedematozno djelovanje smanjuje tonus analgezija IV poluvalna usmjerena struja +galvanska struja (ritmicka izmjena) analgezija

39. Tehnika primjene moduliranih struja - UP struje se primjenjuju po bolnim tockama (odredenim redoslijedom) - DDS: transregionalna, bolne tocke na tipicnim mjestima, bolne tocke du?e zahvacenog ?ivca, paravertebralna, gangliotropna, vazotropna, miofascijalna primjena

43. Indikacije/Kontraindikacije - degenerativne bolesti aksijalnog skeleta, te korjenskih i perifernih zglobova, upalne bolesti (faza smirivanja), vertebralni i vertebrogeni sindromi, posttraumatska stanja (npr. kontuzije, ozljede mekih tkiva), varikozni sindrom i dr. - strana metalna tijela, prijelomi, tumori, pacemaker, upalne bolesti, sklonost krvarenju i dr.

44. Interferentne struje (4000 Hz)

45. Interferentne struje - proizlazi iz dvije sinusoidne izmjenicne struje koje se preklapaju u raznim kombinacijama - rezultat: struja niske frekvencije 1-100 Hz - interferencije sinusoidnih struja: 1. sumirajuca 2. oduzimajuca 3. suptrakcijska

48. Tehnika primjene - dva para elektroda - ucinak ne nastaje ispod elektroda, vec u dubini tkiva (zami?ljeno kri?i?te 4 elektroda) - staticka/kineticka/dinamicka - mjesto primjene: lokalno, na simpatikus, segmentno, Headove zone, transcerebralno

53. Fiziolo?ki/terapijski ucinici - depresija simpatikusa, potice senzorna i motoricka vlakna, vazodilatacija, potice stanicne procese - analgezija, smanjenje otekline/upale, povecanje mi?icne kontrakcije, povecanje lokalne/opce cirkulacije, poticanje cijeljenja (kost, mi?ic), smanjenje inkontinencije

54. Analgetsko djelovanje ?gate control theory? ? mehanizam ulaska boli kroz glavna vrata; - neposredno: aktivacija descendentnog supresijskog sustava - posredno: blokiranje nociceptora, eleminacija algogenih tvari - stalna frekvencija do 100 Hz varijabilna frekvencija 1-100 Hz

55. Indikacije/Kontraindikcije - poremecaji periferne cirkulacije, sportske ozljede, ozljede kostiju i zglobova, bolni sindromi, degenerativne bolesti, poticanje cijeljenja i dr. - zlocudne bolesti, trudnoca, pacemaker, bolesti srca, akutna upala, Parkinsonova bolest, sklonost krvarenju i dr. - metalni predmeti nisu kontraindikacija

56. Elektrostimulacijska terapija - primjenjuje se za podra?ivanje motorickih i senzornih ?ivaca, a djeluje i na VNS - vrste impulsa: pravokutni, trokutasti, sinusoidni, trapezoidni, serijski pravokutni, neofaradski i impulsi modulirani po jacini - primjenjuju se 4 vrste struja: galvanska, izmjenicna, faradska i neofaradska - metode: EMS, ENS, FES, TENS

57. Karakteristike podra?aja Trokutasti i cetvrtasti podra?aj mora biti osjetno podno?ljiv podra?aj mora izazvati selektivnu kontrakciju mi?ica mi?ic se ne smije prenaprezati ? umor mi?ica

58. Indikacije O?tecenje lokomotornog sustava: inaktivitetna mi?icna atrofija (npr. traumatske ozljede, dugotrajna imobilizacija...), jacanje zdravog mi?ica (u populaciji sporta?a) O?tecenje gornjeg i donjeg motoneurona: periferna kljenut (stimulacija denerviranog mi?ica u cilju odr?anja njegove trofike), ozljede perifernih ?ivaca (poticanje regeneracije i reinervacije ?ivca), smanjenje spasticnosti, kao pomoc pri motorickoj reedukaciji (ucenje ponovnog pokreta; postupci FES, EMG biofeedback, funkcionalna neuralna stimulacija)

59. Indikacije Ostala medicinska podrucja (kirur?ke struke ? urologija, ginekologija ...): stres inkontinencija, jacanje uretralnog/analnog sfinktera, primarno slabi trudovi Poticanje procesa cijeljenja, protoka krvi i rasta kosti

60. Kontraindikacije Srcani elektrostimulator O?tecenja ko?e u podrucju primjene (npr. upale ko?e i ko?nih adneksa, tromboflebitis zbog moguce mobilizacije tromba, zlocudna oboljenja) Skolnost krvarenju Trudnoca Strano metalno tijelo relativna kontraindikacija:izbjegavati podrucje karotidnog sinusa i stijenke prsnog ko?a, bolesnici s poremecajeg krvnog tlaka (! opasnost autonomne disregulacije), osobe s vecom kolicinom potko?nog masnog tkiva, bolesnici koji nisu kontaktibilni ili ne razumiju narav postupka

61. T E N S (Transkutana elektricna ?ivcana stimulacija)

62. Mehanizam djelovanja TENS-a - visokofrekventni TENS stimulura A? vl. i d opioidne receptore (porast endorfina) - TENS slican akupunkturi stimulira Ad vl. i potice otpu?tanje endogenih opioida 1. podra?ivanje silaznog inhibitornog puta 2. inhibicija blokirajucih neurona GABA-e

63. T E N S - lijecenje akutne i kronicne boli - elektrode: ugljeni silikon+gel guma/sintetski polimer sterilne vodljive trake - tehnika primjene: na bolno mjesto, po okidackim/motorickim/akupunkturnim tockama

64. Funkcionalna elektricna stimulacija (FES) - u klinickoj primjeni od 1960.-tih - indikacija: 1. o?tecenje gornjeg motoneurona (CVI, trauma, tumor i dr., cerebralna paraliza kod djece) 2. spinalna ozljeda ? parapareza/plegija

65. FES II - tehnika primjene: jedno/vi?ekanalna - transkutana FES perkutana FES implantacijska FES - razina djelovanja: cerebellum/gangliji medula spinalis mi?ic/aferentne niti

66. FES III - klinicka primjena: 1. terapijska primjena (ES+kineziterapija) 2. ortotska primjena (AFO/KAFO ortoza) - kontraindikacija: pacemaker, myastenia, jaki spazam, lezija donjeg motoneurona, trudnoca, upalna stanja


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro