Problemy mieszkańców A fryki - PowerPoint PPT Presentation

Problemy mieszkańców
Download
1 / 7

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Problemy mieszkańców A fryki. Kraje afrykańskie zmagają się z wieloma trudnościami. Najgorszymi z nich są: ubóstwo, głód, mały dostęp do wody odpowiedniej do picia, śmiertelne choroby i wojny domowe. Głód i brak wody w Afryce.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Problemy mieszkańców A fryki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Problemy mieszka c w a fryki

Problemy mieszkańców

Afryki

Kraje afrykańskie zmagają się z wieloma trudnościami. Najgorszymi z nich są: ubóstwo, głód, mały dostęp do wody odpowiedniej do picia, śmiertelne choroby i wojny domowe.


Problemy mieszka c w a fryki

Głód i brak wody w Afryce

Ponad 12 milionów ludzi  z Somalii, Kenii, Etiopii i Dżibuti walczy o przetrwanie w związku z największą w historii stulecia klęską żywnościową. W regionie brakuje dwóch podstawowych dla przeżycia dóbr: żywności i wody.

W porównaniu z innymi kontynentami, w Afryce występuje najwięcej osób głodujących. Wiele krajów tego kontynentu nie jest w stanie zapewnić pożywienie tak dużej liczbie mieszkańców.

Ogromny problem stanowi też brak dostępu do wody odpowiedniej do picia.


Problemy mieszka c w a fryki

  • Ubóstwo

Afryka jest najbiedniejszym kontynentem na Ziemi. Poziom życia mieszkańców jest tam niższy niż w innych miejscach na świecie. W wielu państwach ponad połowa ludności żyje za niecałego dolara na dzień.


Problemy mieszka c w a fryki

Śmiertelne choroby

Jednym z najpoważniejszych problemów dzisiejszej Afryki jest epidemia AIDS. Na tą chorobę każdego roku umiera wiele tysięcy istot ludzkich . W niektórych krajach ponad 20% mieszkańców jest zarażona wirusem HIV. Przyczyną tego zjawiska jest między innymi:

-brak dostatecznej wiedzy na ten temat,

-niski poziom świadomości jak zapobiegać zarażeniu,

Na skutek tej choroby co roku wiele dzieci traci swoich rodziców.


Problemy mieszka c w a fryki

Konflikty zbrojne

Powodem większości wojen są wcześniej wymienione problemy krajów afrykańskich, można jeszcze do nich dołączyć: przeludnienie i ograniczoną ilość ziem nadającej się do rolnictwa i na tle sporów politycznych itp.

Wojny przyczyniają się do pogłębiania już trudnej sytuacji gospodarczej państw ogarniętych konfliktem, co prowadzi do jeszcze większego obniżenia się poziomu życia ich mieszkańców.

Z ponad 300 000 dzieci - żołnierzy co dziesiąte walczy w Kongo. Gdy rozpoczyna się nowy konflikt, to najmłodsi są rekrutowani w pierwszej kolejności. Szczególnie wiele dzieci bierze udział w konfliktach w Afryce, aż 120 000.

W Kongo walczy największa liczba dzieci - żołnierzy. Z trudem powracają one do normalnego życia. Brak perspektyw powoduje jednak, że ponownie biorą udział w walkach. Działalność organizacji międzynarodowych ma temu zapobiec.-Z ponad 300 000 dzieci - żołnierzy co dziesiąte walczy w Kongo. W obliczu wykorzystywania tysięcy dzieci na wielu obszarach działań wojennych UNICEF wzywa rządy i strony konfliktów do zaprzestania rekrutacji najmłodszych, ochrony ich przed skutkami wojny oraz wsparcia programów reintegracji dzieci - żołnierzy ze społeczeństwem.


Problemy mieszka c w a fryki

Wskaźnik rozwoju społecznego-HDI

Wskaźnik HDI (Human Development Index) uwzględnia panujące w danym państwie warunki życia jego mieszkańców. Przy obliczaniu tego wskaźnika bierze się pod uwagę: wartość produktu krajowego brutto, średnią długość życia, odsetek dzieci uczęszczających do szkół czy udział osób potrafiących czytać i pisać. Wartość wskaźnika HDI może wynosić od 0-1. Kraje, w których przekracza on 0,8 są zaliczane do państw o wysokim poziomie rozwoju społecznego. Natomiast te, w których wskaźnik HDI jest mniejszy niż 0,5, są klasyfikowane jako państwa o niskim poziomie rozwoju społecznego


Problemy mieszka c w a fryki

Dziękuje za obejrzenie prezentacji

Prace wykonała:

Patrycja Skrzyp


  • Login