MÜKEMMELİYETÇİLİK - PowerPoint PPT Presentation

M kemmel yet l k
Download
1 / 33

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MÜKEMMELİYETÇİLİK. Mükemmeliyetçilik, değişik araştırmacılar tarafından farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara göz atmak gerekirse;.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MÜKEMMELİYETÇİLİK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M kemmel yet l k

MKEMMELYETLK


M kemmel yet l k

 • Mkemmeliyetilik, deiik aratrmaclar tarafndan farkl ekillerde aklansa da basite Hi hata ve eksik yapmadan kusursuza ulama abas olarak tanmlanabilir.

 • Bugne kadar yaplan almalara gz atmak gerekirse;


M kemmel yet l k

 • Macmillan, Mkemmeliyetilik; mkemmelin olduuna inanma, ona ulama abas ve kiinin kendisi ve bakalar iin yksek standartlar belirleme eylemi olarak tanmlamtr.

 • Adderholdt-Elliot,insanlarn mkemmellik iin abaladklarn, nk baar odakl olduklarn belirtmitir.


M kemmel yet l k

 • Hamachek, mkemmeliyetiliin, normal ve nevrotik mkemmeliyetilik olmak zere iki boyutundan sz etmitir.

  Normal mkemmeliyetiler, yksek kiisel standartlara sahip, mevcut durumun gereklerine gre esnek tavr gsterebilenlerdir. Belirledikleri yksek standartlara tam ulaamasalar da bundan doyum salayabilirler.

  Nevrotik mkemmeliyetiler ise yksek kayg ve baarszlk korkusuna sahiptirler. Onlar abalarndan zevk almazlar nk hibir eyin yeterince iyi olmadn dnrler. Bu yaklama gre baar ve baar motivasyonu mkemmeliyetiliin olumlu boyutuyla ilgilidir, demitir.


M kemmel yet l k

 • Gordon H. Flett ve Paul L. Hewitt (2002) patolojik bir durum olarak deerlendirmi ve eit mkemmeliyetilik tanmlamtr:


M kemmel yet l k

1.Kendine ynelik:Ulalmas olanaksz ve gerek d standartlar belirleme eilimi. Kii kendisine son derece yksek beklentiler dayatr, hata kabul etmez ve srekli olarak kendisini eletirir.


M kemmel yet l k

2.Bakasna ynelik:Belirlenen gerek d ve yksek standartlara bakalarnn uymasn bekleme eilimi. Bu kiiler bakalarna i veremezler, yaptklarn beenmez, srekli hata bulurlar. Genellikle fke ve doyumlu iliki kuramama sorunlar vardr.


M kemmel yet l k

3.Sosyal beklentiler:Bakalarnn kendilerinden ulalmas olanaksz beklentileri olduu inanc. Bu kiiler evrelerinden onay ve takdir grmek iin ok yksek standartlara ulamalar gerektiine inanrlar. Genellikle fke, standartlara ulaamadklarnda depresyon ve bakalar tarafndan yarglanma korkusu duyduklarnda da sosyal kayg sorunlar vardr.


M kemmel yet l k

 • Slaney ve Ashby(1999); Mkemmeliyetiliin birok kiilik bozukluu ile ilikili olduunu vurgulamlardr.

 • Silverman,nsan yaamn belirleyen ey, yksek seviyedeki beklentileridir ve mkemmeliyetilik sadece yksek baar potansiyeli olan kiilerde grlmektedir demitir.

 • Missildine (1963), doyumsuzluk ve dk benlik algsn mkemmeliyetilii oluturan temel eler olarak grmektedir


Nedenleri

Nedenleri:

1.Sosyal beklenti:Kklkte bakalar tarafndan sevilme/takdir grme/onaylanma ve kabul edilme gereksinimlerinin baar karlnda doyum grr. Bylece ocuk kendi kendisine bakalarnn kendisine verdii deer kadar deer vermeyi renir ve zgveni d etmenlere bal olarak biimlenir. Kendisini eletirilerden korumak iin de, tek silahnn mkemmel olmak olduuna karar verir. Bu kimseler bakalarnn dncelerine ve eletirilerine kar duyarl ve krlgan birer yetikine dnrler.


M kemmel yet l k

2. Sosyal renme:Anne-babalar mkemmeliyeti olan ocuklar onlar taklit etme eilimine girerler. ocuklar mkemmel grnen anne-babalarn yceltir ve onlar gibi olmak ister.


M kemmel yet l k

3. Sosyal tepki:Karmaa iindeki (rnein, srekli kavga eden ana-baba, belirsiz ya da tutarsz kurallarn olduu bir ev ortam) bir ortamda bym ve eitli tacizlere (rnein, fiziksel iddet grmek, utanca boulmak) uram ocuklar kendi denetleyemedikleri ve ngremedikleri eylerin olduu bir ortamda denetim duygusu gelitirebilmek amacyla savunma mekanizmas olarak mkemmeliyetilik gelitirebilirler.


Antony ve swinson 2000 m kemmeliyet ilerin zelliklerini u ekilde belirtmi lerdir

Antony ve Swinson (2000), mkemmeliyetilerin zelliklerini u ekilde belirtmilerdir.

1.Ya hep ya hi dncesi:Mkemmeliyetiler olaylarn karmak olabileceini ve doru ile yanl arasnda pek ok derece olabileceini dnmeden, olaylar sadece doru veya yanl grme eilimindedir.

2. Szgeten geirme:Mkemmeliyetiler, seici bir ekilde davranarak olumsuz detaylar abartma eilimindedir. Bu olumlu bilgilerin gzden kamasna neden olmaktadr.

3.Zihin Okuma:Mkemmeliyetiler, insanlarn zihinlerini okuduklarn dnrler ve genellikle insanlarn kendisi hakknda olumsuz dndklerini sanmaktadrlar.

4.Tnel bak:Mkemmeliyetiler, detaylara fazlaca dikkat ederler ve bu yzden genel durumu grememektedirler.


M kemmel yet l k

5.Kiisel hassasiyet:

Mkemmeliyetiler, genellikle bakalarnn fikirlerine ar nem verirler, beenilmek isterler.

6.Felaket olacan dnme:

Mkemmeliyetiler, olumsuz olaylar ba edemeyecekleri felaketler olarak nitelendirerek, kama davrannda bulunurlar.

7. Ar kat standartlar ve esnek olamama:

Mkemmeliyetiler, daha azna raz olmay yenilmek olarak deerlendirerek, beklentileri esnetme konusunda glk yaarlar.

8.Ar sorumlu hissetme ve kontrol ihtiyac:

Mkemmeliyetiler, evrelerinde olan insanlarn hata yapmalarndan ve zarar grmelerinden kendini sorumlu grerek, onlarn davran ve dncelerini kontrol etmenin gerekli olduuna inanmaktadrlar.


M kemmel yet l k

9.Zorunluluklar:

Mkemmeliyetiler, ilerin nasl olmas gerektii konusunda kurallar koyarlar, bu kurallar bozduklarnda sululuk ve yetersizlik hissederler.

10.Bakalarna gvenme gl:

Mkemmeliyetiler, bir ii yaparken bakalarna grev verme veya i paylam konusunda glk ekerler.

11.Uygunsuz sosyal karlatrma:

Mkemmeliyetiler, kendilerini srekli dier insanlarla karlatrmakta ve bu karlatrmalar sonucu daha fazla olumsuz duygu hissetmektedirler.


M kemmel yet l k

 • Mkemmeliyetilikte, ar derecede yksek ve gereki olmayan hedeflere younlalan, kendini yenilgiye uratc bir dizi dnce ve davrana ynelten bir yap sz konusudur. Eletirilmeye tahammlleri yoktur. Bu yzden kusursuz davranma abasna girerler. lerin yolunda gitmedii fark ettikleri anda da kayg yaamaya balarlar. Genellikle kendilerine zarar verdiklerinin farkna varmazlar.


M kemmel yet l k

 • Mkemmeliyeti kiiler mkemmel olma isteklerinin kendilerine baar, takdir ve sevgi kazandracan dnrler fakat, baar gsterseler de kullandklar yntemler yznden takdir gremez, sevgi kazanamazlar.

 • Mkemmeliyeti insanlarn ileri yarda kalr. nk sonu gelmeyen ve idealize edilmi hedefleri vardr. Bu hedefler hibir zaman tam anlamyla gereklemez ve gerekleme olana yoktur. Bunun yan sra ileri erteleme ve yeterince retken olamama gibi sorunlar vardr.


M kemmel yet l k

 • Mkemmeliyetilerin, mkemmeliyeti olmayan kiilerden daha baarl olduklarna ilikin hibir kant yoktur. Tam tersine, mkemmele ulamak iin abalayanlarn, ayn yetenek, beceri ve zek dzeyine sahip, ancak mkemmeliyeti olmayan kiilerden daha baarsz olduklarna ilikin kantlar bulunmaktadr.


M kemmel yet l k

 • Son rn" zerinde odaklamalar retkenlik ve baarya giden yolda onlar iin nemli engeller oluturur. Oysa ki bir eyi elde etmeye alrken yaananlardan zevk almak, o srecin kendisinden doyum almak, sre sonunda elde edileceklerden daha nemlidir. Yolun sonundaki ama iin verdikleri youn aba mkemmeliyetilerin en zayf ynleridir. Kafalarna, yalnzca, sonutaki baary ya da baarszlk korkusunu taktklar iin, sre iinde yaadklar youn kayg, tm abalarn sabote eder.


M kemmel yet l k

Gerek baar sahipleri, hatalar, baarszlklar ve zayflklar, insan olmaktan kaynaklanan zellikler olarak deerlendirirler.


M kemmeliyet i insanlarda g r len yayg n psikolojik sorunlar

Depresyon

Sosyal ie ekilme

Performans yitimi

fke kontrolnde glk

Sosyal fobi

Anksiyete

Eletiricilik

Snav kaygs

fade gl

Yeme sorunlar

Dlanmlk

Yalnzlk duygusu

Mkemmeliyeti insanlarda grlen yaygn psikolojik sorunlar:


M kemmeliyet ilik ve aile hayat

Mkemmeliyetilik ve aile hayat

 • Beenme sorunu nedeniyle ge evlenilir.

 • Evin dzeni ve grnm birincil ihtiyalarn nne geer.

 • Eler arasnda tatminsizlik duygusu ba gsterir. Daha iyisini yapma dncesi ve abas atmalara neden olur.


M kemmeliyet i anne babalar

Mkemmeliyeti anne babalar:

 • ocukla ilgili her ey kontrol altnda olmaldr.

 • Ar mdahaleci ve koruyucudurlar.

 • ocuklarnn yaamnn her alanna dahil olmak isterler. Bu da ocuklarn bunalma girmelerine neden olabilir.

 • ocuk ebeveynin belirledii yoldan gitmek zorundadr nk en kusursuzu budur.


M kemmel yet l k

 • Anne babalarn hataya izin vermeyen tutumlar ocukta kayg yaratmaktadr.

 • Mkemmeliyeti ebeveynlerin ocuklar srekli kendilerini ispat etme abasna girmektedirler.

 • ocuk anne babaya fke gelitirebilmekte veya bu fke kendine ynelebilmekte, dolays ile uyum sorunlar yaayabilmektedir.

 • Mkemmeliyeti tutum ile byyen gen, bamsz olma ve arkada edinmede zorlanr.


Anne babalara neriler

Anne babalara neriler:

 • Beceriler ancak hata yaplarak gelitirilebilir. ocuklar yapamadklar eylerden dolay aalamayn, utandrmayn. Yapmak istedii eyleri destekleyin.

 • ocuu baarl olmaya ynlendirirken onu bakalaryla deil, kendi iinde deerlendirin. Bylece yetersizlik hissi ve kayg yaamasna engel olun.

 • ocuunuzun baarl olduu yanlar vurgulayn.

 • Sonu baarsz olsa da abasn dllendirin.


Hayat nda m kemmeliyet ilik

hayatnda mkemmeliyetilik

 • Hata yapmamay ama edinen kiiler olarak tam bir grev adamdrlar. Risk almay sevmezler. Bu nedenle risk oluturacak grevlerden kanrlar. Ancak bu kiiler hedeflerine ulaamadklarnda byk bir hayal krkl yaarlar. zgven duygular baarlar ile paraleldir. Baarl olduklarnda kendilerini gvende hissederler. Baarsz olduklarnda ise gven duygusu derinden sarslr.


M kemmel yet l k

 • Bu kiiler i yaamnda ok sorumluluk stlendikleri ve ar altklar iin ailelerine yeteri kadar zaman ayrmazlar ve problemler yaarlar.

 • En kk eletiriye bile tahammlleri olmad iin gnlerce baka bir ie odaklanamayabilirler.

 • lerinin nasl olmas gerektii konusunda kurallar koyarlar, bu kurallar bozduklarnda sululuk ve yetersizlik hissederler.

 • Birlikte altklar kiileri srekli kontrol etme ihtiyac hissederler.


M kemmel yet l k

 • Sosyal hayatta ise salkl rn tketme ve kusursuz giyinme tutumlar takntl davranlara neden olabilmektedir.


Ne yap lmal d r

Ne yaplmaldr?

 • ncelikle mkemmeliyetiliin istenmeyen bir zellik olduunun farkna varlmaldr.

 • stek ve gereksinimlere uyan gereki hedefler belirlenmelidir. Bylece bireyin kendine duyduu gven artacaktr.

 • Art arda birbirini takip eden hedefler konulmaldr.

 • Bir iten yzde yz baar salamadnz durumlarla yzleilmeli ve bu durumun getirileri veya kaybettirdikleri deerlendirilmelidir..


M kemmel yet l k

 • Sonuca deil, srece konsantre olunmal,yaplan iten zevk alma renilmelidir.

 • Mkemmeliyetiliin arkasndaki korkularla yzleilmelidir. (neden korkuyorum?)

 • Hatalardan neler renilebilecei deerlendirilmelidir.

 • ler nem srasna gre planlanmaldr.

 • D evrenin deerlendirmelerine kar ar hassas yaklam yerine kiinin kendi kapasitesi lsnde performans hedefini belirlemesi de olduka nemlidir.


M kemmel yet l k

 • Her insann ilgi, yetenek ve gereksiniminin farkl olduu kabul edilmelidir.

 • Hayatn Hep ile Hi arasndaki bir anlaytan ibaret olmadn fark etmek gerekir.

 • Kaybetmeyi gze almak gerekir.

 • Kat zaman snrlamalar konulmamaldr.

 • Eletirilerle nasl baedilecei renilmelidir.


M kemmel yet l k

Mkemmel, iyinin dmandr.


M kemmel yet l k

TEEKKRLER


 • Login