IT-stress - PowerPoint PPT Presentation

It stress
Download
1 / 29

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IT-stress. Vad är IT-stress? Är det vanligt? Kan man göra något åt det?. IT var science fiction i går men är vardag i dag och finns överallt. Det är mycket nu. e-post, sms, tidrapportering, ekonomisystem, Facebook, Twitter, GPS, Outlook, e-handelsystem, mobilelefoner/smartphones.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IT-stress

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


It stress

IT-stress


It stress

Vad är IT-stress?

Är det vanligt?

Kan man göra något åt det?


It stress

IT var science fiction i går

men är vardag i dag och finns överallt.


It stress

Det är mycket nu.


It stress

e-post, sms,

tidrapportering,

ekonomisystem,

Facebook, Twitter,

GPS, Outlook,

e-handelsystem,

mobilelefoner/smartphones


It stress

Fördelar

 • frihet från en fast arbetsplats

 • att kunna vara på olika platser

 • att dela på informationen

 • underlättar samarbete


It stress

Fördelar

 • verktyg för effektivitet och lönsamhet

 • underlättar på jobbet

 • flexibilitet

 • rätt information i rätt tid


It stress

Pling!

Du har fått mejl.


It stress

Nackdelar

 • ständiga påminnelser

 • ständiga uppdateringar

 • ständiga avbrott

 • gränsen mellan arbete/fritid suddas ut

 • krångliga IT-system

 • ständigt informationsflöde


It stress

Avbrotten skapar stress

som gör att vi glömmer

ursprungliga uppgifter.

Mycket energi krävs

för att återgå till den

ursprungliga uppgiften.


It stress

För mycket information under kort tid gör att hjärnan går på högvarv

och kopplar in autopiloten.

Detta ökar risken för felaktiga beslut.


It stress

Att hålla koll på mejl och mobil, söka information på internet och samtidigt hoppa mellan arbetsuppgifter ger

en splittrad arbetssituation.

Det påverkar närminne

och prestation negativt.


It stress

Pling!

Du har fått mejl.


It stress

Risker på kort sikt

 • koncentrationssvårigheter

 • minnesproblem

 • ökad irritation


It stress

Risker på längre sikt

 • risk för nedstämdhet

 • sömnproblem

 • ökad belastning på hjärt- och kärlsystemet


It stress

Vad kan man göra?


It stress

Det går att förändra och förbättra arbetssituationen

 • anpassa teknik och utforma system efter människan

 • skapa hjälpmedel inte stressmedel

 • ge tekniskt stöd och teknisk support

 • individuell kompetensutveckling

 • ge tid till återhämtning efter krävande arbetsinsatser


It stress

Arbetslivet blir tuffare


It stress

Det finns bara en

av dig och det är du

 • sätt en tydlig gräns mellan jobb och fritid

 • stäng av plingfunktionen på mobil och dator

 • gör din egen ”kom ihåg-manual”

 • avsätt tid för att lära nytt och göra nytt

 • ta lunch och fikapaus även när du jobbar hemma eller på distans


It stress

...annars kan resultatet i stället bli

 • försämrad hälsa för den enskilde

 • produktionsbortfall för företaget

 • sämre effektivitet


It stress

Detta är viktiga arbetsmiljöfrågor.

Agera nu – kunskap finns.


It stress

Se möjligheterna


It stress

Lyft frågorna och diskutera.

Skapa medvetenhet om riskerna.

Arbetsgivarna kan göra mycket.

Arbetsgrupper kan göra mycket.

Kartlägg och utveckla lösningar.


It stress

För kartläggning, tips och råd:

www.prevent.se/itstress


It stress

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.

Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.


Ha en bra arbetsdag

Ha en bra arbetsdag!

Prevent arbetar för ett friskt,

sunt och säkert arbetsliv.

Besök www.prevent.se och läs mer.


 • Login