Sats p f rarpatruljen
Download
1 / 20

Sats på førarpatruljen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Sats på førarpatruljen!. Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/Sveinung Eiksund 09.10.2009. Inspirasjonen for foredraget. Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse på førarpatruljen på K/M landsleir på Røros i 2006 v/Rolf Falchenberg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sats på førarpatruljen!' - cai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sats p f rarpatruljen

Sats på førarpatruljen!

Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/Sveinung Eiksund

09.10.2009


Inspirasjonen for foredraget
Inspirasjonen for foredraget

 • Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim

 • Kortkurs om å satse på førarpatruljen på K/M landsleir på Røros i 2006 v/Rolf Falchenberg.

 • Foredrag av Karen Johanne Strømstad på KL/KS våren 2006 (gjentatt på korpstinget i Arendal’09)


Til diskusjon
Til diskusjon:

 • Kva er ei førarpatrulje?

 • 3 minutt


Definisjon p f rarpatrulje
Definisjon på førarpatrulje:

 • Patrulje med troppsleiaren som patruljeførar og med PF og PA som “patruljebarn”. I førarpatruljen skjer leiartrening, kompetanseutvikling og sosialt samvær (R. Falchenberg).

 • Påstand: Å ha ei førarpatrulje som fungerer gir nøgde speidarar og leiarar med overskot!

Trondheim fsk 2005 6
Trondheim FSK 2005/6:

 • Ca. 25 speidarar i troppa

 • 4 slitne leiarar som planla alle møter

 • Troppa inndelt i patruljer men fekk svært lite ansvar for planlegging og av møter

 • Møter og turar hadde høg kvalitet i leiarane sine auge

 • Men; stort fråfall i overgangen mellom flokk/

  og tropp (4.-5.klasse) og i konfirmasjonsalder

 • Drift av troppa var ressurskrevande og vi såg at nokomåtte gjerast


Kva gjorde vi
Kva gjorde vi?

 • Bestemte oss for å satse på meir på patruljearbeidet

 • Ein leiar fekk lov til å ha hovudfokus på dette arbeidet

 • Starta hausten 2006 med eit peffmøter den 3.veka.

 • Peffmøtet var eksklusivt for handplukka peffar/assistentar! Dei fekk personleg invitasjon

 • Etter ca. 1 måned hadde vi pefftur med kursing

  • Inviterte 9 speidarar – 5 av dei kom

  • Månadlege peffmøter heile hausten

  • Arrangerte ny pefftur i januar 2007: Då kom alle 9 kom

  • Sidan dette har oppslutninga vore god


Dagens situasjon (2009)

 • 2 sjølvstendige patruljer i troppen.

 • 2 patruljer som treng støtte

 • 7 ansvarsfulle peffar/assistentar

 • Leiargruppa er positiv og entusiastisk

 • Så å seie ingen speidarar har slutta i troppa sidan 2006!

 • Ei av fruktene av arbeidet har blitt eit roverlag med ca. 15 medlemmer.

  • Ressurs for gruppa, kretsen og kyrkjelyden


F rarpatruljen v r
Førarpatruljen vår:

 • Førarpatruljemøtet (peffmøtet)

  • Ca 1 gong per månad. Parallelt med troppsmøte

   • Opnar med andakt saman med troppa, går så for oss sjølv.

   • Leik med fokus på samarbeid/mestring

   • Gjennomgang av status/utfordringar i patruljen

   • Planlegging av patruljemøte

 • Førarpatruljetur (pefftur)

  • Arrangert i starten av kvart halvår (fredag-lørdag)

  • Programmet inneheld:

   • Sosialt miljø og teambygging

   • Kompetanseheving/leiarutvikling

   • Semester- og møteplanlegging

 • NB: Dette er vår måte å drive på. Det finst sikkert mange andre måtar som også fungerer!
M te og turar
Møte og turar

 • Syklus med 2 troppsmøte så 2 eller 3 patruljemøte

 • Ca. 4-6 turar i året (inkl pefftur) + leir

 • Patruljemøtet består av:

  • Opning/andakt

  • Leik

  • Merker eller annen aktivitet

  • Avslutning

 • Årleg ”bonustur” for 8.-10.klasse for å

  bevare dei av dei eldste som ikkje er

  er med i førerpatruljen

  (arrangert av kretsen eller av oss)


Viktige prinsipp
Viktige prinsipp:

 • Alt planlegges - og vi gjennomfører som planlagt. Dette gir forutsigbarheit!

 • Erkjenning av at det vil bli ”verre” før det blir betre.

  • Peffane treng tett oppfølging og hjelp i starten. Men det blir lettare etter kvart!

 • Troppsleiaren skal velge ut peffar som er modne nok. Gjerne ein av dei eldste og mest erfarne.

 • Gjer dei i stand til å planlegge ved å gi dei kursing og opplæring. Bruk kretsens peffkurs eller arranger sjølv!

 • Gi peffane tid til planlegging på peffmøta. Ikkje forvent at dei gjer det heime i starten.

 • Klargjer kva de forventar av dei og gi dei belønning (pefturen)

 • Viktig å skryte av peffane. Gjerne med foreldra til stades.

 • Peffane må føle at leiarane er på lag med dei.


Viktige erfaringar s langt
Viktige erfaringar så langt:

 • Speidarar veks på ansvar og set pris på å bli sett

 • La det gå over stokk og stein i blant. Dei lærer som oss – av sine feil.

 • I dag er møta av lågare kvalitet (i leiarane sine auge) men færre speidarar sluttar…

 • Meir leiarkrefter er blitt frigjort til planlegging og gjennomføring av troppsmøte og turar.

 • Viktig å oppretthalde høg kvalitet på troppsmøta/turar fordi det kan smitte over på patruljemøta

 • Fordel med mest mogleg stabil patruljeinndeling


Til diskusjon

 • Har di gruppe erfaring med førarpatruljearbeid?

  • Positive/negative erfaringar?

  • Har FP ein viktig plass i gruppa?

 • Opplever de vanskar med å halde på speidarar i ungdomskulealder? Kvifor/kvifor ikkje?

 • Vegen vidare for di gruppe?


Nokre element fr kjs s foredrag
Nokre element frå KJS’s foredrag:

 • frå…

  • 2 leiarar i alle verv, småspeiderflokk og ei haltande patrulje

 • til…

  • 90 aktive medlemmar, 7 peffar, 6 leiarar, 3 hjelparar

 • 7 nøklar til suksess

 • 3 identifiserte skjær i sjøen…


N klar til suksess
Nøklar til suksess

 • Vit kvifor!

 • Planlegg og gjennomfør som planlagt

 • Fordel oppgåvene og rollene

 • Gi info til rett tid

 • Entusiasme smittar

 • Gled deg undervegs

 • La sola skine på peffane


Skj r i sj en
Skjær i sjøen

 • Ikkje bli deg sjølv nok

 • Ikkje drep rekruttane

 • Ikkje la de gamle ta for stor plass

  NB: Eit skritt av gangen


ad