Prvn pomoc poran n hlavy u ebn text
Download
1 / 25

První pomoc Poranění hlavy Učební text - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

První pomoc Poranění hlavy Učební text. První pomoc. Hlava Část obličejová Část lebeční Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální ) Zlomeniny lebky - d ělení dle různých hledisek Komunikace zavřené , otevřené Lokalizace klenba lební, base(spodina) lební Linie lomu lineární, impresivní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' První pomoc Poranění hlavy Učební text' - cai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prvn pomoc poran n hlavy u ebn text

První pomocPoranění hlavy Učební text


Prvn pomoc
První pomoc

Hlava

 • Část obličejová

 • Část lebeční

 • Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální)

  • Zlomeniny lebky - dělení dle různých hledisek

   • Komunikace zavřené , otevřené

   • Lokalizace klenba lební, base(spodina) lební

   • Linie lomu lineární, impresivní

  • Poranění mozku: difúzní - komoce, kontuze

   fokální – komprese: hematom subdurální

   epidurální

  • Skalpace – poranění měkkých tkání

  • Poranění obličeje


Prvn pomoc1
První pomoc

Zlomeniny lebky

 • Příčiny: náraz při pádu, úderu, autonehodě, sportu

 • Příznaky:

  • zlomenina base lební:

   z nosu/ucha vytéká tmavá krev, nažloutlý mozkomíšní mok, bezvědomí, brýlový hematom (s odstupem), mohou být i příznaky poranění mozku

  • Zlomeniny klenby lební: deformita, vpáčení, otok, rána, bolest, event. příznaky poranění mozku

 • PP

  • Kontrola životních funkcí – nejsou-li zachovány, zahájíme resuscitaci

  • Při sekreci z ucha – sterilní krytí se savým vypodložením, fixace

  • Při vědomí do polohy na bok, krvácející strana k podložce

  • V bezvědomí – Rautekova zotavovací poloha, krvácející strana k podložce

  • Protišoková opatření

  • Volat ZZS - Sledovat postiženého do příjezdu


Prvn pomoc2
První pomoc

Difúzní poranění mozku

Komoce – otřes mozku

funkční porucha bez organického postižení

 • Příznaky:

  • krátké bezvědomí (minuty)

  • retrográdní amnézie

  • nauzea, zvracení

  • závratě

  • bolesti hlavy

  • u dětí spavost

  • bezvědomí různého trvání – za hraniční se považuje 60 min


Prvn pomoc3
První pomoc

Difúzní poranění mozku

Kontuze – zhmoždění mozku

 • strukturální změny mozkové tkáně

 • příznaky podle rozsahu a lokalizace poranění

 • Příznaky:

  • Bezvědomí

  • Amnézie po návratu vědomí

  • Dezorientace – místem, časem, prostorem

  • Sopor či kóma


 • Prvn pomoc4
  První pomoc

  Fokální postižení mozku

  Komprese – stlačení mozku

  • krvácení – útlak mozkové tkáně

 • Epidurální hematom

  tepenné, mezi kost a tvrdou plenu mozkovou – rychlý útlak

  • čas!!

  • Průběh:

   krátké bezvědomí  interval bez větších potíží (v trvání

   minut, hodin, max.1den)  pak se objevují bolesti hlavy,

   nausea, zvracení, bradykardie,

   nestejná velikost zornic, křeče končetin či hemiparéza 

   opět bezvědomí , poruchy životních funkcí


 • Prvn pomoc5
  První pomoc

  Fokální postižení mozku

  Komprese – stlačení mozku

  krvácení – útlak mozkové tkáně

  2.Subdurální hematom

  žilní krvácení mezi tvrdou plenu a arachnoideu

  • Akutní:

   • porucha vědomí hned po úrazu či postupně zhoršování

  • Chronický:

   • v průběhu delšího času při opakovaném krvácení z malých cévek


  Prvn pomoc6
  První pomoc

  • Úrazový otok mozku

   • komplikace nitrolebečních poranění

   • nejčastěji při zhmoždění

   • zvýšený nitrolební tlak – až smrt i při malém primárním poranění

  • Skalpace

   • Poranění měkkých tkání, stržení vlasaté části různého rozsahu

   • Příznaky: intenzivní krvácení

    bolest


  Prvn pomoc7
  První pomoc

  Příznaky úrazu hlavy - obecně

  • Porucha vědomí, dezorientace

  • Bolest hlavy

  • Závrať

  • Nevolnost

  • Zvracení

  • Krvácení

  • Krvácení z ucha, nosu, úst, výtok nažloutlé tekutiny

   • Chrápání

   • S odstupem brýlový hematom


  Prvn pomoc8
  První pomoc

  Poranění obličeje

  samostatně/bývá sdruženo s mozkolebečním poraněním

  • Poranění měkkých tkání;

  • Poranění skeletu

  • Předchozí v kombinaci

 • Poranění skeletu: nos – měkké struktury/kost

  zlomeniny dolní čelist

  zuby

 • Příznaky :bolest, otok

  krvácení

  tvarová deformace

  další dle lokalizace

 • PP:

  při samostatném poranění lokální ošetření rány, odborné ošetření

 • Poranění očí – viz dále (snímek 14)


 • Prvn pomoc9
  První pomoc

  První pomoc při poranění hlavy

  !!! Obecně - nepodceňovat , vždy sledovat stav

  • Postižený při vědomí

   • Uložení do vodorovné polohy na zádech,

    s mírně podloženou hlavou

   • Ošetření poranění hlavy (sterilní krytí)

    a případných dalších poranění

   • Protišoková opatření

   • Nepodávat pití, jídlo

   • Kontrola stavu průběžně

   • Přivolání ZZS/transport k lékaři v lehčích případech


  Prvn pomoc10
  První pomoc

  První pomoc při poranění hlavy

  • Postižený v bezvědomí

   • životní funkce zachovány uložíme postiženého do

   •  zotavovací (Rautekovy) polohy

   • Ošetření případných poranění

   • Protišoková opatření

   • Kontrola životních funkcí průběžně (než dorazí ZZS)

   • Přivolání ZZS

   • Zástava životních funkcí zahájíme KPCR

   • Přivolání ZZS

   • Pokud je podezření na současné poranění páteře, pak zohlednit při manipulaci s postiženým, viz.dále!


  Prvn pomoc11
  První pomoc

  • Zotavovací (Rautekova) poloha

   • na boku

   • hlava v záklonu

   • hřbet horní ruky pod tváří (udržení záklonu hlavy)

   • dolní ruka uložena před tělem, ohnuta v lokti, před hlavou

   • horní noha(DK) je ohnutá v kyčli a koleni

    (zábrana přetočení na břicho)

   • dolní (blíže k podložce) noha (DK) je natažená


  Prvn pomoc12
  První pomoc

  První pomoc při poranění oka

  • Riziko ztráty zraku při prodlení

  • Příčiny: mechanické vlivy, chemikálie, popálení, záření, el.proud, ..

  • Příznakyakutního očního postižení obecně:

   • Bolest, stažení očních víček

   • Neklid

   • Pálení, řezání v oku, světloplachost, slzení

   • Viditelná rána, prosakování čiré tekutiny/krve

   • Porucha vidění

  • První pomoc při poranění oka – obecné zásady

   • Oči se nemají mnout

   • Je-li potřeba – výplach oka

   • Případné zaklíněné předměty neodstraňujeme

   • Sterilní krytí oka, event. dle typu poranění obou

   • Transport k odbornému ošetření  Prvn pomoc14
  První pomoc

  První pomoc

  Poranění páteře a míchy

  Učební text


  Prvn pomoc15
  První pomoc

  Páteř

  • 33 – 34 obratlů

  • Krční C1 – C7

  • Hrudní Th1 – Th12

  • Bederní L1 – L5

  • Kost křížová – pět srostlých obratlů

  • Kostrční obratle 4 – 5

 • Příčiny poranění :

  Pády, dopravní nehody, sport, …

 • Nebezpečí – poranění míchy trvalé následky

 • Mícha – v páteřním kanálu k L1 - L2

  dále „cauda equina“ - svazek nervových vláken


 • Prvn pomoc16
  První pomoc

  Zranění páteře, podezření na zranění páteře

  stav se může zhoršit nesprávnou manipulací, proto

  při pochybnostech  postupujeme jako by byla páteř zraněna !!

  !! Nehýbat se zraněným do příjezdu odborné pomoci

  ponechat v poloze, ve které postižený nalezen

  !! Výjimka: - ohrožení života (požár, nebezpečí výbuchu)

  – zajištění životních funkcí

  - zajištění: průchodnosti DC

  dýchání, krevního oběhu


  Prvn pomoc17
  První pomoc

  Zranění páteře

  • Příčiny:

   • pády, dopravní nehody, skoky do vody, sporty

  • Příznaky:

   • bolest, event.zduření, krevní výron

   • neurologické příznaky:

    - neschopnost ovládat končetiny

    - změny citlivosti

    jedno- či oboustranně

  • Cíl PP: zamezit dalšímu poškození páteře - míchy


  Prvn pomoc18
  První pomoc

  První pomoc při poranění páteře

  • !!Pochybnost o poranění páteře - podezření na úraz páteře 

   postup vždy jako by byla páteř zraněna

  • !! Cíl: prevence zhoršení či postižení míchy

  • Přednost má zajištění základních životních funkcí→ KPCR

   + situace akutního ohrožení života (požár,…) → šetrný odsun

  • Jinakzraněným nehýbat !

  • je-li zraněný při vědomí

   • ponechat v poloze, ve které byl nalezen

   • podržet/zafixovat hlavu, zafixovat polohu

   • Případná poranění ošetřit ve stávající poloze, šetrně

   • Volat ZZS, vyčkat - sledovat životní funkce

   • protišoková opatření při zohlednění předcházejícího


  Prvn pomoc19
  První pomoc

  První pomoc při poranění páteře (pokračování)

  2. je-li zraněný v bezvědomí

  • Kontrola životních funkcí

   • nejsou-li zachovány  zahájíme KPCR

   • jsou-li zachovány pak 

  • zajistit volné dýchací cesty: nezaklánět hlavu

   • jedna osoba: přidrží hlavu

   • druhá osoba:

    jednou rukou uchopí dolní čelist a povytáhne ji dopředu

    jazyk se automaticky posune dopředu s čelistí,

    vyčistit ústa/vyjmout cizí těleso

  • Podezření na poranění C úseku – stabilizovat hlavu


  Prvn pomoc20
  První pomoc

  První pomoc při poranění páteře (pokračování)

  zraněný v bezvědomí

  • Při nezbytnosti manipulace - alespoň 3 – 4 zachránci

  • Improvizovaný krční límec – udržet hlavu v rovině s páteří

  • Jeden zachránce klečí u hlavy postiženého, hlavu drží v ose

  • Druhý klečí za zády – jištění hrudní páteře

  • Třetí klečí u pánve – jistí bederní páteř, event.nohy

  • Čtvrtý – nohy

  • Pro otočení postiženého:

   • Jednu horní končetinu upažíme okolo hlavy (bude u podložky)

   • Dolní končetiny musí být umístěny v ose páteře

   • Pomalu synchronně přetáčet na záda

    Je třeba si uvědomit: pokud nemá postižený s poraněním páteře zachovány životní funkce, musíme resuscitovat (tedy musí být dán do polohy pro provádění resuscitace), jinak zcela určitě zemře.


  Prvn pomoc21
  První pomoc

  Epilepsie

  • Záchvatovité onemocnění

  • Záchvaty tonicko-klonických křečí s poruchou vědomí

   /křeče tonické: ztuhlost, „zatnutí“ svalu; klonické: svalové záškuby, opakovaně/

  • Velký epileptický záchvat

  • Příznaky: náhle bezvědomí

   tonické křeče – stočení očních bulbů

   HK semiflexe v loktech

   DK v extensi

   po 30 s klonické křeče – záškuby celého těla

   křeč žvýkacích svalů (pokousání)

   mohou povolit svěrače močového měchýře

  • Malý epileptický záchvat: ztráta kontaktu, bez křečí, automatizmy


  Prvn pomoc22
  První pomoc

  Epilepsie

  • PP: aura – postiženého položit – zabránit pádu

   uvolnit těsný oděv, chránit hlavu před úrazem

   postiženého sledovat

   nerozevírat čelisti

   nebránit křečím – nechat záchvat proběhnout

   po záchvatu stabilizovaná poloha

   po záchvatu ospalost, únava, amnézie

   protišoková opatření, volat ZZS/odborné ošetření

   Status epilepticus – záchvat nad 30 minut

   či intermitentně, mezi záchvaty v bezvědomí

   život ohrožující stav – riziko zástavy dechu a oběhu, aspirace

   neprodleně ZZS vždy volat


  • Použitá literatura

  • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0680-6.

  • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2183-5.

  • SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN 978-80-247-1824-8


  ad