Kerstfeest van de zondagsschool laat de kinderen tot mij komen
Download
1 / 77

Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen” - PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”. WELKOM. Thema:. Jezus Is de Morgenster. Kinderen zingen: Jezus is de Morgenster. Jezus is de Morgenster Jezus is de Morgenster Jezus is de Morgenster Hij is de blinkende Morgenster. Zie Hem, zie Hem, stralen, stralen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

WELKOM


Thema:

Jezus Is de Morgenster


Kinderen zingen: Jezus is de Morgenster

Jezus is de Morgenster

Jezus is de Morgenster

Jezus is de Morgenster

Hij is de blinkende Morgenster


Zie Hem, zie Hem, stralen, stralen

Zie Hem, zie Hem, stralen

Maak mij als een morgenster

Maak mij als een morgenster

Maak mij als een morgenster

Maak mij een blinkende morgenster


Ik wil, ik wil, stralen, stralen

Ik wil, ik wil, stralen

Jezus is de Morgenster

Jezus is de Morgenster

Jezus is de Morgenster

Hij is de blinkende Morgenster


Welkom:

Ik vind het fijn om u allen welkom te heten.

Vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen en alle anderen niet te vergeten.


Wij willen samen vieren

dat God van mensen houdt.

En dat Hij, in ons midden,

Zijn rijk van liefde bouwt.

Omdat wij kinderen van de Vader zijn,

is samen kerst vieren zo fijn.


Kinderen zingen: Als je veel van iemand houdt

Als je veel van iemand houdt

Geef je’t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

Omdat God van mensen houdt

Gaf hij’t mooiste wat Hij had

Zijn eigen Zoon


Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

een mooier geschenk ken ik niet.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt

geef je’t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

En de wijzen brachten goud,

mirre, wierook voor het kind

Als eerbetoon


Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

een mooier geschenk ken ik niet.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt

Geef je’t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

En als jij de Heer vertrouwt

Leg je leven in Zijn hand

Hij is Gods Zoon


Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

een mooier geschenk ken ik niet.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

een mooier geschenk ken ik niet.


Opening en gebed door Rita de Jong


Lied gemeente: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden,

Komt laten wij aanbidden die Koning.


De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van hun kudde naar’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!

Komt, laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden die Koning.


Het licht van de Vader, licht van den beginne,

Zien wij omsluierd, verhuld in’t vlees:

Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden die Koning.


O Kind ons geboren, liggend in de kribbe,

Neem onze liefde in genade aan.

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden,

Komt laten wij aanbidden die Koning.


Kerstverhaal:

Jezus is het Licht der wereld


Lied: Jezus is het Licht der wereldOp de wijze van ‘Jezus is de Goede Herder’

Refrein:

Jezus is het Licht der wereld.

Jezus, Hij Gods eigen Zoon.

Jezus is het Licht der wereld.

Hij verliet Zijn hoge troon.


Jezus is het Licht der wereld.

Hij, geboren in een stal.

Jezus is het Licht der wereld.

Ja, Zijn licht schijnt overal

Refrein:

Jezus is het Licht der wereld.

Jezus, Hij Gods eigen Zoon.

Jezus is het Licht der wereld.

Hij verliet Zijn hoge troon.


Jezus is het Licht der wereld.

Wijzen knielden voor Hem neer.

Jezus is het Licht der wereld.

Eng’len zingen Hem ter eer.

Refrein:

Jezus is het Licht der wereld.

Jezus, Hij Gods eigen Zoon.

Jezus is het Licht der wereld.

Hij verliet Zijn hoge troon.


Jezus is het Licht der wereld.

En Zijn licht schijnt ook voor mij.

Jezus is het Licht der wereld.

En dat Licht gaat nooit voorbij.

Refrein:

Jezus is het Licht der wereld.

Jezus, Hij Gods eigen Zoon.

Jezus is het Licht der wereld.

Hij verliet Zijn hoge troon.


Kinderen zingen: Geef ons vrede

Hoeveel mijlen nog te reizen.

Welke wegen nog te gaan.

Welke ster zal ons wijzen.

Naar de stad waar geen grenzen bestaan.


‘t is de droom van alle eeuwen.

De aarde nieuw, de mensen vrij.

Maar geen huilen of schreeuwen

bracht die wereld een stap dichterbij.

Refrein:

Geef ons vrede.

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede.

Waarop de schepping wacht.


‘k zie uw rijk in al die dromen.

‘k zie uw licht in elke traan.

En ik bid Uw rijk kome.

Dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede.

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede.

Waarop de schepping wacht.

Donanobispacem.

Donadonanobispacem.


Elke vezel van ons leven.

Ieder ding en elke daad.

Leer ons alles te geven.

Tot er nergens meer onrecht bestaat.

Geef ons vrede.

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede.

Waarop de schepping wacht.

Donanobispacem.

Donadonanobispacem.


Declamatie 1

Groep 1, 2 en 3.


Rico

Een blij verhaal, een blij verhaal.


Roan

Vertellen wij aan allemaal.


Wietse

Laat iedereen het horen.


Matthijs de Vries

Dat Jezus is geboren.


Sem

Hij kwam van zo hoog.

Hij kwam van zo ver.


Marcel

Jezus onze Morgenster.


Anne-Marije

Herders waren in het veld

en hielden daar de wacht


Maurice

Toen opeens een licht verscheen

met Goddelijke pracht.


Charlene


Matthijs Postma


Joanne


Anne-Lynn


Jelmer

wereld kwam.


Baudi

Hij kwam naar de aarde, ook voor jou en mij.

En maakte ons allemaal van de zonde vrij.


Tjitske


Jesse

onze Vader weer vrij.


Marieke

Jezus wijst ons de weg naar het Hemelhuis.

Daar brengt Hij al zijn kinderen thuis


Lisanne


Froukje


Jilke

Laten wij daarom schijnen in de nacht, en vertellen over het Licht waar iedereen al zolang op wacht.


Kinderen zingen: U kwam van zo hoog

U kwam van zo hoog en U daalde zo diep, Jezus.

Toen U als een Kind in een kribbetje sliep, Jezus.

En nu heeft U voor altijd

De naam boven alle namen

En nu heeft U voor altijd

De naam boven alle naam


U was als een Koning, U werd als een Knecht, Jezus.

Want U heeft Uw leven voor ons afgelegd, Jezus.

En nu heeft U voor altijd.

De naam boven alle namen.

En nu heeft U voor altijd.

De naam boven alle naam.


Lied gemeente: Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons’t heil ter wereld bracht,

Antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied.

Herders waarom zingt gij niet?

Laat uw citers slaan, blaast de fluiten aan.

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren.


Pauze:


Lied kinderen: Gloria

Sanctus, Sanctus

Sanctus Dominus Deus Sabaoth

Plenisuntcaeli et terra

Gloria tua

Hosanna in excelsis


Eeuwenlang geleden

In een donker dal

Zochten herders naar een Kindje

In een arme stal

Nog maar pas geboren

Al zo lang verwacht

En er zongen engelenkoren

Door de nacht


Refrein:

Ze zongen gloria, gloria

Voor het Kindje klein en teer

Ze zongen gloria, gloria

Voor de allerhoogste Heer


Eeuwenlang geleden

Was ik er niet bij

Maar het wonder is gebleven

Ook voor jou en mij

Want datzelfde Kindje

Uit die arme stal

Eren wij als Koning

Van’t heelal


Wij zingen gloria, gloria

Voor het Kindje klein en teer

Gloria, gloria

Voor de allerhoogste Heer


Vrije vertelling:

Door Krijntje.


Lied kinderen groep 1 en 2:Zo lang gewacht

Zo lang gewacht, nu is het zover

In de donkere nacht flonkert een ster

En ik hoor de blijde engelenkoren

Nu is de Redder geboren


Zo lang gewacht, nu is het zover

In de winterse nacht glinstert een ster

En ik zie een nieuwe morgen gloren

Nu is de Redder geboren

Zo lang gewacht, nu is het zover

In de stille nacht blinkt er een ster

Nu blinkt het van de klokkentoren

Nu is de Redder geboren


Declamatie 2

Door een aantal kinderen van groep 3.


Bahati


Kristian


Sander

U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?


Sabine

schouder.


Hidde


Feye


Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.


Allen

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.


Lied kinderen en leiding: Vrolijk kerstfeest iedereen.

Wonderbare Raadsman (2x)

Sterke God (2x)

Eeuwige Vader (2x)

Vrede Vorst (2x)

Een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig

Vrolijk kerstfeest iedereen


Vrede voor de wereld (2x)

Hij heeft gebracht (2x)

Vrijheid voor de volken (2x)

Licht in de nacht (2x)

Een Kind is ons geboren

Een zoon is ons gegeven

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig

Vrolijk kerstfeest iedereen (3x)


Collecte:


Lied gemeente: Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

Die miljoenen eens zaligen zal,

Werd geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.


Hulploos Kind, heilig Kind,

Dat zo trouw zondaars mint,

Ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegd,

WerdtG’op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor,

Leer me U danken daarvoor.


Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’en heil wordt gebracht

Aan een wereld, verloren in schuld:

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!


Afsluiting en dankgebed door Rita de Jong


Lied gemeente: Ere zij God (staande)

Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge,

Ere zij God in de hoge.


Vrede op aarde, vrede op aarde,

Vrede op aarde, vrede op aarde,

In de mensen, in de mensen,

Een welbehagen.

In de mensen een welbehagen,

Een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.


Gezegende feestdagen!Namens de zondagsschool.


ad
  • Login