Basic marketing
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Basic Marketing PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Basic Marketing. Chapter V – Demograafilised probleemid globaalsel turul. A Managerial Approach by William D. Perreault, Jr. & E. Jerome McCarthy. Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile. Eesmärgistatud juht usub, et klient peab olema kogu turundustegevuse ja äritegevuse keskpunktis.

Download Presentation

Basic Marketing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Basic Marketing

Chapter V – Demograafilised probleemid globaalsel turul

A Managerial Approach

by

William D. Perreault, Jr. &

E. Jerome McCarthy


Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile

 • Eesmärgistatud juht usub, et klient peab olema kogu turundustegevuse ja äritegevuse keskpunktis.

 • Need juhid loodavad leida oma vajadustes rahuldamata kliendid ja pakkudes neile midagi väärtuslikku koos atraktiivse marketing mixiga, luua unikaalne marketingi strateegia.


Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile.

 • See tähendab leida need turudimensioonid, mis tekitavad erilisuse – rahvastiku, sissetulek, vajadused, hoiakud, ostukäitumine.


Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile

 • Turundajad peavad vastama 3-le tähtsale küsimusele,mis puudtavadiga potentsiaalset turgu:

  • Mis on selle segmendi dimensioonid?

  • Kui suur on see segment?

  • Kus see segment asub?


Segmenteerimine tarbijaturul

Vajadused &

käitumine


Segmenteerimine tarbijaturul

Geograafiline

Vajadused &

käitumine

Demograafiline


Vaata faktidele näkku

 • Demograafilised dimensioonid võivad erinevatel maadel olla erinevad:

  • Floridas elab palju pensionäre.

  • Euroopa inimesed muutuvad järjest vanemateks.

  • India perekonnas on palju lapsi.

  • Jne...


Kasulik informatsioon

 • Enamik demograafilisest informatsioonist on tasuta, kuna seda korjab valitsus ja selle allasutused.

 • Seega pole vabandusi selle mitte kasutamiseks.


Turud

 • Suur ja kasvav rahvastik – Hiina, India

 • Rahvastik kontsentreerub üha rohkem

 • Kui pole sissetulekut, siis pole ka turgu – GNP (gross national product – rahvuslik koguprodukt) näitab kogu rahva poolt toodetud rikkus (nii kaubad kui teenused) ühes kalendriaastas.


Turud

 • Inimesed ei saa kulutada seda, mida neil ei ole

 • Mida on Kolmanda maailma tarbijatel vaja?

 • Lugemine, kirjutamine ja turundusprobleemid?

 • Vajab palju segmenteerimist.


Rahvastiku trendid

 • Kus asub sinu maa?

 • Kus on inimesed homme?

 • Rahvastik kasvab, kuid ...

 • Sündide arvu tõus või langus?

 • Vananev Eesti


Rahvastiku trendid

Peamised

trendid

Sündide arv


Rahvastiku trendid

Peamised

trendid

Sündide arv

Vananev

rahvastik


Rahvastiku trendid

 • Majapidamiste struktuur muutub.

 • Mitte-perekondade majapidamiste / leibkondade arv tõuseb.

 • Linnade ja linnalähipiirkondade areng.


Rahvastiku trendid

Peamised

trendid

Sündide arv

Leibkondade

struktuur

Vananev

rahvastik


Rahvastiku trendid

Linnalähi-

piirkondade

areng

Peamised

trendid

Sündide arv

Leibkondade

struktuur

Vananev

rahvastik


Rahvastiku trendid

 • Kohalikud poliitilised liidud ei määratle veel turupiirkonda.

 • Suured sihid on ahvatlevad, kuid väga konkurentsitihedad.

 • Liikuvad inimesed on atraktiivne turuosa.


Rahvastiku trendid

Regionaalne

omapära

Linnalähi-

piirkondade

areng

Peamised

trendid

Sündide arv

Leibkondade

struktuur

Vananev

rahvastik


Sissetuleku dimensioonid

 • Enim inimesi liigub ülemistesse sissetuleku klassidesse.

 • Reaalne sissetuleku kasv on aeglustunud – kui kauaks?


Sissetuleku dimensioonid

 • Kõrgema sissetulekuga inimesed saavad suurema osa tükist.

 • Kui suur sissetulek on “küllaldane”?

 • Kas madala sisstulekuga inimesed saavad end kaitsta?


Kaasaegse perekonna elutsüklid

Keskealine lahutatud ilma lasteta

Kesealine abielus ilma lasteta

Noor lahutatud ilma lasteta

Noor abielus ilma lasteta

Keskealine abielus ilma iseseisvate lasteta

Keskealine abielus lastega

Noor vallaline

Noor abielus lastega

Vanaem abielus

Vanem lesk

Keskealine lahutatud ilma iseseisvate lasteta

Noor lahutatud lastega

Keskealine lahutatud lastega


Mõned demograafilised rühmad

 • Teenagers – teismelised

 • Empty nesters – tühja pesaga

 • Senior citizens – vanemad kodanikud

 • Ethnic groups – etnilised rühmad


Keskmise

sissetuleku

kasv

Ostu-

käitumine

Täpne

eesmärk

Kasvu

suurus

Turu etnilised suurused


Kasv

Rahvusvahelise turu potentsiaali määratlemine

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus


Kasv

Rahvusvahelise turu potentsiaali määratlemine

Kontsentratsioon

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus

Fookus:

Rahvastiku tihedus


Kasv

Rahvusvaheliseturu potentsiaali määratlemine

Kontsentratsioon

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus

Kirjaoskus

Fookus:

Rahvastiku tihedus

Kommunikastiooni probleem

Fookus :


Kasv

Rahvusvahelise turu potentsiaali määratlemine

Kontsentratsioon

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus

Kirjaoskus

Fookus:

Rahvastiku tihedus

Raha

Kommunikatsiooni probleem

Fookus :

Focus:

Fookus :

Suhteline ostujõud


 • Login