Basic Marketing - PowerPoint PPT Presentation

Basic marketing
Download
1 / 27

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Basic Marketing. Chapter V – Demograafilised probleemid globaalsel turul. A Managerial Approach by William D. Perreault, Jr. & E. Jerome McCarthy. Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile. Eesmärgistatud juht usub, et klient peab olema kogu turundustegevuse ja äritegevuse keskpunktis.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Basic Marketing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Basic marketing

Basic Marketing

Chapter V – Demograafilised probleemid globaalsel turul

A Managerial Approach

by

William D. Perreault, Jr. &

E. Jerome McCarthy


Eesm rgistatud juhid t tavad kliendile

Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile

 • Eesmärgistatud juht usub, et klient peab olema kogu turundustegevuse ja äritegevuse keskpunktis.

 • Need juhid loodavad leida oma vajadustes rahuldamata kliendid ja pakkudes neile midagi väärtuslikku koos atraktiivse marketing mixiga, luua unikaalne marketingi strateegia.


Eesm rgistatud juhid t tavad kliendile1

Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile.

 • See tähendab leida need turudimensioonid, mis tekitavad erilisuse – rahvastiku, sissetulek, vajadused, hoiakud, ostukäitumine.


Eesm rgistatud juhid t tavad kliendile2

Eesmärgistatud juhid töötavad Kliendile

 • Turundajad peavad vastama 3-le tähtsale küsimusele,mis puudtavadiga potentsiaalset turgu:

  • Mis on selle segmendi dimensioonid?

  • Kui suur on see segment?

  • Kus see segment asub?


Basic marketing

Segmenteerimine tarbijaturul

Vajadused &

käitumine


Basic marketing

Segmenteerimine tarbijaturul

Geograafiline

Vajadused &

käitumine

Demograafiline


Vaata faktidele n kku

Vaata faktidele näkku

 • Demograafilised dimensioonid võivad erinevatel maadel olla erinevad:

  • Floridas elab palju pensionäre.

  • Euroopa inimesed muutuvad järjest vanemateks.

  • India perekonnas on palju lapsi.

  • Jne...


Kasulik informatsioon

Kasulik informatsioon

 • Enamik demograafilisest informatsioonist on tasuta, kuna seda korjab valitsus ja selle allasutused.

 • Seega pole vabandusi selle mitte kasutamiseks.


Turud

Turud

 • Suur ja kasvav rahvastik – Hiina, India

 • Rahvastik kontsentreerub üha rohkem

 • Kui pole sissetulekut, siis pole ka turgu – GNP (gross national product – rahvuslik koguprodukt) näitab kogu rahva poolt toodetud rikkus (nii kaubad kui teenused) ühes kalendriaastas.


Turud1

Turud

 • Inimesed ei saa kulutada seda, mida neil ei ole

 • Mida on Kolmanda maailma tarbijatel vaja?

 • Lugemine, kirjutamine ja turundusprobleemid?

 • Vajab palju segmenteerimist.


Rahvastiku trendid

Rahvastiku trendid

 • Kus asub sinu maa?

 • Kus on inimesed homme?

 • Rahvastik kasvab, kuid ...

 • Sündide arvu tõus või langus?

 • Vananev Eesti


Basic marketing

Rahvastiku trendid

Peamised

trendid

Sündide arv


Basic marketing

Rahvastiku trendid

Peamised

trendid

Sündide arv

Vananev

rahvastik


Rahvastiku trendid1

Rahvastiku trendid

 • Majapidamiste struktuur muutub.

 • Mitte-perekondade majapidamiste / leibkondade arv tõuseb.

 • Linnade ja linnalähipiirkondade areng.


Basic marketing

Rahvastiku trendid

Peamised

trendid

Sündide arv

Leibkondade

struktuur

Vananev

rahvastik


Basic marketing

Rahvastiku trendid

Linnalähi-

piirkondade

areng

Peamised

trendid

Sündide arv

Leibkondade

struktuur

Vananev

rahvastik


Rahvastiku trendid2

Rahvastiku trendid

 • Kohalikud poliitilised liidud ei määratle veel turupiirkonda.

 • Suured sihid on ahvatlevad, kuid väga konkurentsitihedad.

 • Liikuvad inimesed on atraktiivne turuosa.


Basic marketing

Rahvastiku trendid

Regionaalne

omapära

Linnalähi-

piirkondade

areng

Peamised

trendid

Sündide arv

Leibkondade

struktuur

Vananev

rahvastik


Sissetuleku dimensioonid

Sissetuleku dimensioonid

 • Enim inimesi liigub ülemistesse sissetuleku klassidesse.

 • Reaalne sissetuleku kasv on aeglustunud – kui kauaks?


Sissetuleku dimensioonid1

Sissetuleku dimensioonid

 • Kõrgema sissetulekuga inimesed saavad suurema osa tükist.

 • Kui suur sissetulek on “küllaldane”?

 • Kas madala sisstulekuga inimesed saavad end kaitsta?


Basic marketing

Kaasaegse perekonna elutsüklid

Keskealine lahutatud ilma lasteta

Kesealine abielus ilma lasteta

Noor lahutatud ilma lasteta

Noor abielus ilma lasteta

Keskealine abielus ilma iseseisvate lasteta

Keskealine abielus lastega

Noor vallaline

Noor abielus lastega

Vanaem abielus

Vanem lesk

Keskealine lahutatud ilma iseseisvate lasteta

Noor lahutatud lastega

Keskealine lahutatud lastega


M ned demograafilised r hmad

Mõned demograafilised rühmad

 • Teenagers – teismelised

 • Empty nesters – tühja pesaga

 • Senior citizens – vanemad kodanikud

 • Ethnic groups – etnilised rühmad


Basic marketing

Keskmise

sissetuleku

kasv

Ostu-

käitumine

Täpne

eesmärk

Kasvu

suurus

Turu etnilised suurused


Basic marketing

Kasv

Rahvusvahelise turu potentsiaali määratlemine

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus


Basic marketing

Kasv

Rahvusvahelise turu potentsiaali määratlemine

Kontsentratsioon

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus

Fookus:

Rahvastiku tihedus


Basic marketing

Kasv

Rahvusvaheliseturu potentsiaali määratlemine

Kontsentratsioon

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus

Kirjaoskus

Fookus:

Rahvastiku tihedus

Kommunikastiooni probleem

Fookus :


Basic marketing

Kasv

Rahvusvahelise turu potentsiaali määratlemine

Kontsentratsioon

Fookus:

Kasvu kiirus - suurus

Kirjaoskus

Fookus:

Rahvastiku tihedus

Raha

Kommunikatsiooni probleem

Fookus :

Focus:

Fookus :

Suhteline ostujõud


 • Login