BLS - AED - PowerPoint PPT Presentation

Bls aed
Download
1 / 32

 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BLS - AED. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Basic Life Suport Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Automated External Defibrillator Automatyczny defibrylator zewnętrzny. BLS - AED. RESUSCYTACJA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BLS - AED

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bls aed

BLS - AED

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

i automatyczna defibrylacja zewnętrzna


Bls aed1

Basic Life Suport

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Automated External Defibrillator

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

BLS - AED


Resuscytacja

RESUSCYTACJA

 • Każdego roku w Europiedochodzi do 700 000 epizodów nagłego zatrzymania krążenia (NZK)

 • Dla 95 – 97% pacjentów kończy się to śmiercią

 • Śmierci tej można często zapobiec poprzez natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO).

 • W skład RKO wchodzą uciśnięcia klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze

 • Prawidłowo prowadzona RKO zwiększa prawdopodobieństwo wykonania skutecznej defibrylacji po dostarczeniu defibrylatora


Defibrylator automatyczny

DEFIBRYLATOR AUTOMATYCZNY

 • Główną przyczyną NZK jest tzw. migotanie komór – mięsień sercowy drga z częstością do 700 pobudzeń na minutę

 • AED jest w stanie przywrócić prawidłową pracę serca poprzez wyzwolenie impulsu elektrycznego

 • Do prawidłowej oceny rytmu serca konieczne jest prawidłowe naklejenie elektrod


A cuch prze ycia

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

 • Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy

 • Wczesne rozpoczęcie RKO

 • Wczesna defibrylacja

 • Opieka poresuscytacyjna


Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

 • Uciskanie klatki piersiowej

 • Oddechy ratownicze


Ocena bezpiecze stwa

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

 • Zanim przystąpisz do udzielania pomocy, upewnij się, że nic nie zagraża Tobie ani poszkodowanemu

 • Uważaj na zagrożenia: prąd elektryczny, gazy, ruch uliczny, urządzenia mechaniczne w ruchu itp.


Ocena przytomno ci

OCENA PRZYTOMNOŚCI

 • Potrząśnij za ramiona i GŁOŚNO zapytaj: „Czy wszystko w porządku?”

 • Jeśli poszkodowany reaguje to pozostaw go w pozycji zastanej i dowiedz się co mu dolega

 • Jeśli poszkodowany nie reaguje, zawołaj o pomoc


Wo anie o pomoc

WOŁANIE O POMOC

 • Jeżeli ktoś jest w pobliżu, poproś go, aby zaczekał, ponieważ możesz potrzebować jego pomocy

 • Jeżeli jesteś sam, krzycz głośno, starając się zwrócić na siebie uwagę, ale na tym etapie nie zostawiaj poszkodowanego


Udro nienie dr g oddechowych

UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH

 • Obróć poszkodowanego na plecy. Połóż jedną dłoń na jego czole i delikatnie odchyl jego głowę do tyłu

 • Opierając końce dwóch palców drugiej ręki poniżej bródki, unieś ją do góry


Udro nienie dr g oddechowych1

UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH


Oce oddech

OCEŃ ODDECH

 • Utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź, czy poszkodowany oddycha prawidłowo, używając:

 • WZROKU

 • SŁUCHU

 • DOTYKU

 • Nie dłużej jednak niż 10 sekund


Oddech agonalny

ODDECH AGONALNY

 • W ciągu pierwszych kilku minut po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może wykonywać pojedyncze oddechy lub głośne westchnięcia przypominające oddychanie. Nie należy mylić tego z prawidłowym oddechem


Zadzwo pod numer 112

ZADZWOŃ POD NUMER 112

 • Jeżeli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo i JESTEŚ SAM:

 • Wezwij karetkę dzwoniąc na numer ratunkowy 112 lub 999 (jeżeli to konieczne, zostaw poszkodowanego)

 • Jak najszybciej przynieś AED (jeżeli dostępne)

 • JEŚLI JEST KTOŚ OBOK CIEBIE:

 • Poroś o wezwanie karetki pogotowia … oraz

 • Szybkie przyniesienie AED; w tym samym czasie rozpocznij RKO


Wezwanie karetki

WEZWANIE KARETKI

 • Osoba wzywająca pomocy powinna podać miejsce zdarzenia, swoje nazwisko, numer telefonu oraz poinformować, że u poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia


Uciskanie klatki piersiowej

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ

 • Umieść nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej

 • Umieść nadgarstek swojej drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Spleć palce.


Uciskanie klatki piersiowej1

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ


Uciskanie klatki piersiowej2

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ

 • Utrzymując ręce proste w łokciach, przesuń się tak, aby twoje ramiona znajdowały się bezpośrednio nad klatką piersiową poszkodowanego

 • Uciśnij mostek na głębokość 4-5 cm, a następnie całkowicie zwolnij ucisk, ale trzymaj swoje dłonie na mostku. Zalecana częstość uciskania klatki piersiowej wynosi około 100 na minutę. Wykonaj 30 uciśnięć


Uciskanie klatki piersiowej3

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ


Wykonaj oddechy ratownicze

WYKONAJ ODDECHY RATOWNICZE

 • Wykorzystując palce ręki leżącej na czole zaciśnij nos poszkodowanego. Drugą ręką utrzymuj uniesienie bródki, tak aby usta były otwarte

 • Weź normalny wdech, obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego i wykonaj spokojny wydech, który powinien trwać około jednej sekundy. Patrz, czy klatka piersiowa unosi się.


Oddechy ratownicze

ODDECHY RATOWNICZE

 • Utrzymując odchylenie głowy i uniesienie bródki, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego. Pozwól, aby powietrze opuściło płuca ratowanego powodując opadnięcie klatki piersiowej

 • Wykonaj drugi oddech i po tym przystąp ponownie do uciśnięć klatki piersiowej


Oddechy ratownicze1

ODDECHY RATOWNICZE


Oddechy ratownicze2

ODDECHY RATOWNICZE

 • Pierwszy oddech bez efektu. Przed ponowną próbą sprawdź:

 • Czy w jamie ustnej nie ma przedmiotów obcych

 • Czy odchylenie głowy i uniesienie bródki zostały prawidłowo wykonane


U ycie aed

UŻYCIE AED

 • Uruchom AED

 • Wyjmij elektrody

 • Naklej pierwszą elektrodę

 • Naklej drugą elektrodę

 • Odsuń się – AED dokonuje analizy rytmu serca poszkodowanego


U ycie aed1

UŻYCIE AED


U ycie aed defibrylacja

UŻYCIE AED - DEFIBRYLACJA

 • Jeżeli defibrylacja jest wskazana:

 • Upewnij się, że nikt nie dotyka pacjenta

 • Naciśnij przycisk wyzwalający defibrylację zgodnie z instrukcją


Aed wa ne informacje

AED – WAŻNE INFORMACJE

 • Mokra klatka piersiowa

 • Owłosiona klatka piersiowa

 • Plastry

 • Rozrusznik serca

 • Biżuteria


Aed bezpiecze stwo

AED - BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy

 • Bezpieczeństwo świadków zdarzenia


Pozycja bezpieczna

POZYCJA BEZPIECZNA

 • Ściągnij poszkodowanemu okulary

 • Klęknij obok poszkodowanego, upewniając się, że ma wyprostowane nogi

 • Ułóż ramię bliższe ciebie pod kątem prostym do tułowia, zegnij w łokciu, tak aby dłoń była skierowana ku górze

 • Drugie ramię przełóż przez klatkę piersiową i przyciśnij grzbiet dłoni do policzka pacjenta


Pozycja bezpieczna1

POZYCJA BEZPIECZNA

 • Drugą ręką chwyć dalszą nogę poszkodowanego tuż powyżej kolana i zegnij ją utrzymując stopę na podłożu

 • Trzymając przyciśniętą dłoń do policzka, pociągnij za zgiętą nogę obracając poszkodowanego na swoją stronę


Pozycja bezpieczna2

POZYCJA BEZPIECZNA

 • Ustaw leżącą wyżej nogę, tak aby zarówno biodro, jak i kolano były zgięte pod kątem prostym

 • Odchyl głowę upewniając się, że drogi oddechowe są drożne

 • Wsuń dłoń pod policzek, jeśli to konieczne, tak aby utrzymywała odgięcie głowy

 • Sprawdzaj regularnie oddech


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 162 K.K.

 • § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


 • Login