S gara le m cadele ve kontrol faal yetler d nyada ve t rkiye de durum
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 72

SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum. Dr. Toker ERGÜDER Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg Küresel Girişimi) 11 Nisan 2008 BURSA. DSÖ Sigara Salgını Raporu ://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf.

Download Presentation

SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİDünyada ve Türkiye’de Durum

Dr. Toker ERGÜDER

Dünya Sağlık Örgütü

Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg Küresel Girişimi)

11 Nisan 2008 BURSA


DSÖ Sigara Salgını Raporu://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf

Sigara Hakkında Bazı Gerçekler

Sigara kullanımı dünyanın

karşılaştığı gelmiş geçmiş en

büyük sağlık tehdididir.


Sigara Kullanımı Dünyanın En Önemli Ölüm Nedenidir

Eğer gerekli önlemler alınmazsa sigara kullanımına bağlı ölümler iki katına çıkarak bu yüzyılda 1 milyar kişiye ulaşacaktır.


Türkiye Genelinde Seçilmiş Risk Faktörlerinin Ortadan Kaldırılması İle Önlenebilecek DALY Sayılarının Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2004, Türkiye)

DALY: Disability Adjusted Life Year (Sakatlığa Uyarlanmış Kayıp Yaşam Yılı = Erken ölümler (YLL) + Sakatlığa Bağlı Kayıp Yıllar (YLD )

931.909


TÜRKİYE’DE SİGARA KULLANIMI (BİN TON)

Türkiye’de yabancı sigara fabrikalarının kurulması

Yabancı Sigaraların İthalatı ve Satışı

4207 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi

Kaynak: Tekel ve TAPDK, 2006 Verileri


18 YAŞ ve ÜZERİNDE TÜTÜN KULLANIMI ORANLARI (TÜRKİYE)

%

Kaynaklar:1993 Sağlık Bakanlığı Araştırması,

2004 Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü Çalışması,

2006 Aile Araştırma Kurumu ve TÜİK Aile Yapısı Araştırması


Dünya Sağlık Örgütü yetkililerden sigaradan alınan vergilerin arttırılmasını, buradan elde edilen gelirin ise tamamen sigarayla mücadele için harcanmasını talep eder. 

MPOWER stratejileri:

 • Sigara kullanımını ve önleme politikalarını izleyin ve ölçün  

 • İnsanları sigara dumanından koruyun

 • Sigara bırakmak isteyenlere yardım sağlayın

 • Sigaranın tehlikeleri hakkında uyarı yapın

 • Sigara reklamlarını, tanıtımlarını, sponsorluklarını yasaklayın

 • Sigaradan alınan vergileri arttırın  


€ 8

€ 7,5

€ 6,5

€ 4,5

€ 1,5

€ 5

€ 4

€ 1,5 - 2

€ 3

€ 2,8


FİYAT VE VERGİLENDİRME

Fiyat değişimi

Gelişmekte olan Ülkeler

Gelişmiş Ülkeler

Tüketim değişimi


Tüketim ve vergi geliri ilișkisi,Türkiye, 2006Tüketimdeki azalmanın vergi gelirine etkisi ne olur?


Küresel Cevap


Ulusal Tütün Kontrol Programı

GEREKÇE

 • "Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi TKÇS" 21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün 56. Dünya Sağlık Asamblesi’nde kabul edilmiştir.

 • TKÇS, 28 Nisan 2004 tarihinde Sağlık Bakanımız tarafından imzalanmıştır.

 • TKÇS, 5261 sayılı Kanun ile TBMM’de kabul edilerek 30 Kasım 2004 tarihli ve 25656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


12 Aralık 2007 / ANKARA / WHOTUR


12 Aralık 2007 / ANKARA / WHOTUR


İrlanda kanun öncesi tartışmalar

 • Havalandırma sistemleri

 • Özgürlüklerin ihlali

 • Toplumun gelenek ve yaşam biçimine aykırılık

 • Ekonomik kayıplar

 • Konukseverlik sektöründe iş gücü kayıpları


19 MAYIS 2008

19 Temmuz 2009

Türkiye Sigara Dumansız Olacak


% 100 SİGARASIZ ORTAM, HİÇ BİR YERİNDE SİGARA İÇİLMEYEN KAPALI ALANLAR ANLAMINA GELMEKTEDİR. SİGARA ODALARI İÇEREN MEKANLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

KENYA


ENDONEZYA

Ülkemizde sigara içenlerin % 64,1’i, içmeyenlerin % 91,1’i halka açık yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması gerektiğini düşünmektedir (KGTA 2003)


Sigara Dumanının Sağlık Üzerine Etkileri

Ortamda bulunan sigara

dumanının solunmasıyla

da vücuda…

4,000’den fazla kimyasal bileşik içeren zehirli bir karışım girer

Üflenen duman en az 69adet kanserojen madde içerir


Ortamdaki Duman (OD)

Ortamdaki duman, iç mekanlardaki hava kirliliğinin ana nedenidir


Ortamdaki Duman (OD)

Sigara, puro ve pipo BAŞLICAPM2.5yayıcılarıdır

Kaynak: Çevre Koruma Ajansı – AirNow.gov


Partikül Kirliliği Nedir?

Partikül kirliliğihavada asılı mikroskobik katılardan ve sıvı damlacıklarından oluşan bir karışımdır.

Partikül maddesi olarak da bilinir (PM)

 • PM asitleri, organik kimyasalları, metalleri, toprak/toz partiküllerini, alerjenleri ve çok daha fazlasını içerir…

Kaynak: Çevre Koruma Ajansı – AirNow.gov


Partikül boyutu

Partiküllerin boyutları, sağlık sorunlarına yol açma olasılıkları ile doğrudan bağlantılıdır

PM2.5 – “İnce Partiküller”, çapları 2.5 mikrometre ya da daha az olan partiküllerdir

 • PM2.5 – burun ya da boğaz tarafından yakalanmak için çok küçüktür ve akciğerlerin derinlerine ve hatta kan dolaşımına bile yerleşebilir

Kaynak: Çevre Koruma Ajansı – AirNow.gov


“çalışanların sağlığı için kapalı alanlarda sigara içmeyin”

İRLANDA


2004 yılında bar çalışanlarının

sağlığının korunmasından yola

çıkılarak hazırlanan ve

kapalı alanlarda sigara

içilmesini yasaklayan

kanuni düzenleme büyük bir

başarı ile uygulanmakta olup

 • hapishane,

 • ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve

 • otel odaları

  haricinde hiç bir kapalı alanda

  sigara içilmemektedir.

İRLANDA


TAYLAND

Bangkok - Tayland’da taksiler dahil tüm kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmış durumda ve yasaklara uyulmakta.


T.C. Resmî Gazete19 Ocak 2008 CUMARTESİResmî Gazete Sayı : 26761

KANUN

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5727Kabul Tarihi: 3/1/2008


Dumansız (Smoke-Free) Türkiye

 • Akıl Hastaneleri

 • Yaşlı Bakım Evleri

 • Hapishaneler

 • Otel Odaları

 • İkamete mahsus Konutlar

  Haricinde hiçbir kapalı alanda sigara

  içilmeyecek. (19 MAYIS 2008)


tütün ürünü

(6) Bu Kanunun uygulanmasında

"tütün ürünü" ibaresi tüttürme,

emme, çiğneme ya da buruna

çekerek kullanılmak üzere üretilmiş,

hammadde olarak tamamen veya

kısmen tütün yaprağından imal edilmiş

maddeyi ifade eder.“ – NARGİLE DAHİL


Diğer koruyucu önlemler

MADDE 3 –

(1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(2) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.

(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

(7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.


Diğer koruyucu önlemler

MADDE 3 –

(10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.

(11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

(13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.


Diğer koruyucu önlemler

(7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez.

(8) Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir müfredat hazırlanır.

(9) (10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan programların finansmanına yönelik olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.


Diğer Ülke Yasalarına Üstünlükleri

 • Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. (Avustralya’da plajlar)

 • Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. (Hindistan sinema filimleri)

 • İlan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemez.


The International picture….

 • Protection from Environmental Tobacco Smoke through legislation with comprehensive smoking bans (including those in restaurants and bars with smoking areas being completely prohibited) are now adopted:

 • In fourteen countries - Ireland, Norway, New Zealand, Bhutan, Scotland, Uruguay, Lithuania, Iceland, Northern Ireland, Wales, Slovenia, Denmark, England and France;

 • Fourteen US States and the District of Columbia;

 • Eleven out of sixteen German States;

 • Two Canadian Territories and eight Provinces;  

 • All Australian States, except for the Northern Territory, and

 • Bermuda, Guernsey and Puerto Rico.

 • Other nations have implemented laws that provide significant protection. These include Italy, Sweden and Malta, while Turkey has passed a law prohibiting smoking in public places, it will be implemented in full after the President has signed it into law. 

http://www.otc.ie/article.asp?article=243


Yeni Zelanda


İrlanda sigara kanununa destek


Kanun’a Uyum Oranları


BUNDAN SONRA

 • KANUNUN UYGULANMASI

 • RESiMLi UYARI YAZILARI

 • VERGiLERiN VE SiGARA FiYATLARIN ARTIRILMASI


RESİMLİ UYARILAR


RESİMLİ UYARILAR

BREZİLYA

TAYLAND


€ 8

€ 7,5

€ 6,5

€ 4,5

€ 1,5

€ 5

€ 4

€ 1,5 - 2

€ 3

€ 2,8


FİYAT VE VERGİLENDİRME

Fiyat değişimi

Gelişmekte olan Ülkeler

Gelişmiş Ülkeler

Tüketim değişimi


Tüketim ve vergi geliri ilișkisi,Türkiye, 2006Tüketimdeki azalmanın vergi gelirine etkisi ne olur?


Sigara Kullanımını Azaltmak için Bloomberg Küresel Girişimi

Dr. Toker ERGÜDER

Dünya Sağlık Örgütü

Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg Küresel Girişimi)

12Aralık 2007

ANKARA


Diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında sigara ile mücadeleye çok az para ayrılmaktadır.

World Health Organization


Hibe Yardım

$125 milyon iki yıllığına

Düşük ve orta gelirli ülkelere yönelik

Dünya genelinde sigara içenlerin 2/3’ünün yaşadığı 15 ülkede uygulanacaktır: Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Türkiye, Pakistan, Mısır, Ukrayna, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Polonya.


5 Ortak Kuruluş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO)

Campaign for Tobacco Free Kids

Centers for Disease Control and Prevention Foundation

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

World Lung Foundation (UNION)


Dünya Sağlık Örgütü Bloomberg Küresel Girişimi2008 Öncelikleri (Türkiye)

 • Proje Destekleri,

 • Sigara imajının ve toplumsal kabul edilebilirliğinin azaltılması amacıyla halk eğitimi ve sağlığı geliştirilmesine yönelik iletişim ve medya kampanyaları,

 • Araştırmalar (GATS),

 • İzleme ve değerlendirme.


Dünya Sağlık Örgütü Bloomberg Küresel Girişimi 2007 (Türkiye)

 • Ulusal Tütün Kontrolü Program Sorumlusu

 • Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı 2008-2012 (teknik ve finansal destek)

 • İrlanda çalışma gezisi

 • 4207 yasa çalışmalarına destek

 • Ülke Tütün Kontrol Raporu

 • Proje Destekleri (Teknik – Finansal) ve eğitimleri

 • Mevcut Durumun Belirlenmesi (Yetişkin Sigara Anketi)

  • Sağlık Bakanlığı – TUİK- HASUDER

  • Mart 2008’de başlayacak (15 ülke içerisinde araştırmayı tamamlayan ilk ülke Türkiye olacaktır.)

 • Sağlık Çalışanları Anketi (5600 kişi)

 • Tütün Ekonomisi Çalışması


Dünya Sağlık Örgütü Bloomberg Küresel Girişimi2008 Öncelikleri (Türkiye)

 • Proje Destekleri,

 • Sigara imajının ve toplumsal kabul edilebilirliğinin azaltılması amacıyla halk eğitimi ve sağlığı geliştirilmesine yönelik iletişim ve medya kampanyaları,

 • Araştırmalar (GATS),

 • İzleme ve değerlendirme.


TEŞEKKÜR EDERİM

ergudert@euro.who.int

is GREATER than the SUM of the PARTS

The WHOLE


 • Login