Financiranje knji nica u sustavu visokog obrazovanja
Download
1 / 29

FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA. Prof. dr. sc. Vesna Vašiček Mirjana Hladika, dipl. oec. SADRŽAJ. Pregled zakonodavnog okvira koji regulira područje djelovanja i rada knjižnica u sustavu visokog obrazovanja Izvori financiranja knjižnica u sustavu visokog obrazovanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA' - cael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Financiranje knji nica u sustavu visokog obrazovanja

FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

Prof. dr. sc. Vesna Vašiček

Mirjana Hladika, dipl. oec.


Sadr aj
SADRŽAJ

 • Pregled zakonodavnog okvira koji regulira područje djelovanja i rada knjižnica u sustavu visokog obrazovanja

 • Izvori financiranja knjižnica u sustavu visokog obrazovanja

 • Značenje svakog od izvora financiranja u ukupnim izvorima financiranja

 • Primjer Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 • Prijedlozi i preporuke za poboljšanje regulatornog okvira rada i financiranja knjižnica u sustavu visokog obrazovanja


Zakonodavni okvir
ZAKONODAVNI OKVIR

 • Zakon o knjižnicama (Nar. nov. 105/1997.)

 • dvije izmjene Zakona (Nar. nov. 5/1998. i Nar. nov. 104/2000.)

 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/2003.)

 • Statut Sveučilišta u Zagrebu

 • Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu (listopad 2007.)


Financiranje knji nica
FINANCIRANJE KNJIŽNICA

 • Zakon o knjižnicama čl.29.

  • Sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu osigurava osnivač

  • Za posebne programe - osnivači, jls, ministarstva, pravne i fizičke osobe

  • Za posebne zadatke - ministarstvo kulture, obrazovanje i športa kroz državni proračun

  • Sredstva se osiguravaju i iz prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi način (dopuna 2000 god.)

 • Visokoškolske i sveučilišne knjižnice dužni su osnovati osnivači visokih škola i sveučilišta uz uvjet da su osigurani:

  • knjižnična građa

  • stručno osoblje

  • prostor, oprema i sredstva za rad knjižnica


Financiranje knji nica1
FINANCIRANJE KNJIŽNICA

 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

  • Financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti iz svih izvora (proračun, vlastiti, donacije)

  • Raspodjela sredstava ovisno o izvoru u nadležnosti ministarstava, sveučilišta i/ili sastavnica sveučilišta

  • Financiranje knjižnica nije izravno istaknuto – financiranje u okviru redovne nastavne i znanstvene djelatnosti

 • Statut Sveučilišta u ZG

  • Sveučilišni knjižnični sustav funkcijski povezuje knjižnice znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i znanstvenih sastavnica.

  • Sveučilišni knjižnični sustav je svojim knjižnično-informacijskim uslugama dio znanstvene, istraživačke, umjetničke i nastavne djelatnosti Sveučilišta.


Financiranje knji nica2
FINANCIRANJE KNJIŽNICA

 • Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu

  • Knjižnična (bibliotečna) i informatička djelatnost sastavnice Sveučilišta i Sveučilišta smatra se sastavnim dijelom Programa nastavne djelatnosti

  • Program nastavne djelatnosti financira se iz Državnog proračuna preko nadležnog ministarstva i iz ostalih zakonom dopuštenih izvora

  • Intencija je da se u financiranju kroz lump-sum (cjeloviti iznos) financira i knjižnična djelatnost u funkciji nastave


Izvori financiranja
IZVORI FINANCIRANJA

Financiranje djelatnosti i troškovi djelatnosti vidljivi:

 • IZRAVNO

  • troškovi nabave knjiga, časopisa, baza podataka, posebnih aktivnosti knjižnica

 • NEIZRAVNO

  • osiguravanje prostora, opreme i drugih uvjeta rada te plaća i drugih troškova zaposlenih

 • Ne raspolaže se preciznim podacima o troškovima knjižnica i izvorima financiranja knjižnica u cjelovitom iznosu


Izvori financiranja1
IZVORI FINANCIRANJA

Najznačajniji izvori:

 • sredstva iz državnog i lokalnih proračuna (MZOŠ i ostali)

 • vlastita sredstva

 • donacije

 • međuknjižnična posudba


Zna enje pojedinog izvora financiranja
ZNAČENJE POJEDINOG IZVORA FINANCIRANJA

 • najvažniji izvor jesu vlastita sredstva

 • knjižnice se manjim dijelom financiraju iz sredstava državnog proračuna (MZOŠ)

 • donacije – od fizičkih i pravnih osoba – važan izvor financiranja - teško je planirati njihov iznosANALIZA UDJELA VLASTITIH PRIHODA nabavi baza podataka

U UKUPNIM PRIHODIMA

(SVEUČILIŠTE U ZAGREBU)Tablica 2 vlastiti prihodi u ukupnim prihodima 10 najve ih
Tablica 2. Vlastiti prihodi u ukupnim prihodima nabavi baza podataka (10 “najvećih”)


Tablica 3 vlastiti prihodi u ukupnim prihodima 10 najmanjih
Tablica 3. Vlastiti prihodi u ukupnim prihodima nabavi baza podataka (10 “najmanjih”)


EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU nabavi baza podataka


Knji ni no dokumentacijski centar efzg
KNJIŽNIČNO DOKUMENTACIJSKI CENTAR EFZG nabavi baza podataka

 • veliki broj korisnika (preko 20 000)

 • korisnicima omogućeno pretraživanje knjižnične građe kroz on-line kataloge, baze podataka...

 • kontinuirano educiranje studenata za korištenje dostupnih elektroničkih izvora podataka


Knji ni ni fond
KNJIŽNIČNI FOND nabavi baza podataka

 • poslovna politika odvajanja zatvorenog i aktivnog knjižničnog fonda u okviru kojih se izgrađuju različite zbirke (cca 125 000 svezaka knjiga, 380 naslova časopisa, elektronička građa…)

 • npr. Zbirka nastavnika EF-a,

 • Zbirka “Zaštita”,

 • Zbirka “Zaklada”,

 • Zbirka rariteta,

 • Referentna zbirka,

 • Zbirka magisterija i doktorata...


Izgradnja knji ni nog fonda
IZGRADNJA KNJIŽNIČNOG FONDA nabavi baza podataka

 • KLJUČNI IZVORI FINANCIRANJA:

  1. Vlastiti izvori

  2. Donacije

  3. Razmjena

  4. Sredstva iz državnog proračuna (MZOŠ)

  5. Ostali izvori


1 vlastiti izvori
1. Vlastiti izvori nabavi baza podataka

 • kupnja monografske publikacije

 • baze podataka za vlastite korisnike (JSTOR i AMADEUS)

 • odlukom Dekanskog kolegija u KDC dostavlja se određeni broj primjeraka predloženih udžbenika od strane Odbora za udžbenike što ih knjižnica kupuje vlastitim sredstvima


2 donacije
2. Donacije nabavi baza podataka

 • od fizičkih osoba koje daruju knjige iz svoje biblioteke

 • od pravnih osoba (British Council, Američka ambasada, Algoritam)

 • teško ih je predvidjeti


3 razmjena
3. Razmjena nabavi baza podataka

 • međuknjižnična posudba – tuzemstvo i inozemstvo

 • knjižnica EFZG ima ostvarenu direktnu posudbu sa British Library (za razliku od većine drugih knjižnica kojima je posrednik u posudbi Nacionalna sveučilišna knjižnica)


 • aktualna razmjena nabavi baza podatakaknjiga sa pet institucija uglavnom iz okruženja (Hrvatska, Slovenija, BiH)

 • razmjena knjige za knjigu - razmjena izdanja

  profesora sa EFZG sa izdanjima (udžbenicima)

  profesora dotičnih fakulteta

 • razmjena časopisa sa čak 55 institucija diljem svijeta (Južna Amerika, Japan, Rumunjska...)


4 sredstva iz dr avnog prora una mzo
4. Sredstva iz državnog proračuna (MZOŠ) nabavi baza podataka

 • kod kupnje stranih znanstvenih časopisa MZOŠ refundira sredstva utrošena za nabavu istih

 • omjer EF i MZOŠ s obzirom na sudjelovanje u sredstvima utrošenim za nabavu stranih znanstvenih časopisa:

  a) u odnosu na broj časopisa (pretplata)

  74% Ekonomski fakultet

  26% MZOŠ

  b) omjer financijskih sredstava

  72% Ekonomski fakultet

  28% MZOŠ


 • problemi u vremenskom kašnjenju povrata tih sredstava nabavi baza podataka

 • problemi vezani uz naknadnu odluku MZOŠ da se sredstva utrošena za nabavu određenog/ih stranih znanstvenih časopisa neće refundirati, ili da se određeni strani znanstveni časopisi u toj godini neće nabavljati

 • sredstvima MZOŠ se kupuju baze podataka dostupne kroz Centar za online baze podataka


5 ostali izvori
5. Ostali izvori nabavi baza podataka

 • profesori EF koji su članovi Uredništva stručnih i znanstvenih časopisa dostavljaju određeni broj primjeraka u knjižnicu – dio ostaje u knjižnici a preostali dio ide u razmjenu

 • profesori fakulteta učesnici simpozija (Cavtat, Odiseja...) dužni su dostaviti deset primjeraka, dio za knjižnicu a dio za razmjenu


Problemi
PROBLEMI nabavi baza podataka

 • veliki broj korisnika – više od 20 000 studenata

 • nužnost povećanja knjižničnog fonda

 • nužnost adaptacije prostora (preuređenje postojećeg prostora te eventualno proširenje knjižnice – na temelju već postojeće projektne dokumentacije)

 • znatni problemi u prikupljanju sredstava za adaptaciju i uređenje prostora

 • povećanje broja djelatnika


Struktura rashoda 2007
STRUKTURA RASHODA (2007.) nabavi baza podataka


Struktura prihoda 2007
STRUKTURA PRIHODA (2007.) nabavi baza podataka


HVALA NA POZORNOSTI!!! nabavi baza podataka


ad