Kar t rma ve kar mlama makinalar
Download
1 / 63

Karıştırma ve Karışımlama Makinaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 422 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Karıştırma ve Karışımlama Makinaları. Karıştırma ve karışımlama işlemleri birbirinden farklı işlemlerdir. Karıştırma (agitating), kap içindeki bir fazın içerden ya da dışardan bir etki ile dairesel hareketi şeklinde tanımlanabilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Karıştırma ve Karışımlama Makinaları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kartrma ve Karmlama Makinalar

 • Kartrma ve karmlama ilemleri birbirinden farkl ilemlerdir.

 • Kartrma (agitating), kap iindeki bir fazn ierden ya da dardan bir etki ile dairesel hareketi eklinde tanmlanabilir.

 • Tereya retiminde kullanlan dner tip yayklarn st alkalamas, silo tanklarda duran st, eker urubu ve yemeklik ya gibi rnlerin homojenliinin bozulmamas iin srekli kartrlmas gibi.


Karmlama

 • Karmlama (mixing veya bleding) ise, ou kez kartrma birim ileminden hemen sonra yaplan, iki ya da daha ok fazn ierden bir etki ile hareket ettirilerek birbirleri iinde dalmas, bir baka deyile heterojen yapnn bozulmas ve tekdze bir karm elde edilmesidir.

 • Eritme (krem) peyniri, dondurma, ukulata miksleri ve frnclk (ekmek, biskvi, peksimet, kraker vb.) rnleri ile ilgili hamurlarn hazrlanmas gibi.


Karmlamada kullanlan terimler

 • Karmlama ilemi iin yabanc dillerde farkl terimler ile tanmlanmaktadr.

 • rnein, iki fazn boyutlarnn kltlerek kartrlmas (blending, kneading, milling),

 • rnn dispers hale getirilmesi (dispersing) ve

 • alkalama (shaking)

 • ekerin ay iinde kakla kartrlarak (stirring) eritilmesi gibi


Gda endstrisinde rnlerin kartrlmas ve karmlanmasnn amalar

 • Birbirine karmayan iki sv ya da yar-sv faz birbiri iinde datmak (sv-sv emlsiyonu ya da suspansiyonu),

 • Birbirine karabilen sv ya da yar-sv fazlar karmlamak,

 • Kat ya da yar kat fazlarn sv ya da yar-sv fazlar iinde dzenli dalmn salamak (sv-kat sspansiyonu),

 • Sv faz iine gaz faznn dalmn salamak,

 • Sv faz ile onu evreleyen kabn eperi arasnda s aktarm salamak (sl iletim, sl tanm).


Tanklar

 • Genelde tank veya tekne olarak tanmlanan ve karmn ya da karmlama ileminin iinde gerekletirildii kaplar yerine gre ilem tank, silo tank, mayalama teknesi, mikser kazan gibi eitli adlar alrlar.

 • Yatay ya da dey eksenli olabilen tanklar, 5 -100.000 litre hacminde sv rn silo tanklarna kadar eitli byklkte yaplrlar.

 • Kap, sabit ya da hareketli, yatay ya da dey eksenli, ilemin zelliine gre tepesi atmosfere ak ya da kapal, tek ya da ift ceketli yaltml ya da yaltmsz genellikle paslanmaz elik malzemeden yaplm olabilir


ekil 4.56. eitli kapasitelerde balans tanklar


Tank aksesuarlar

 • Genellikle tepeden veya yandan giri yapan ve bir elektrik motoru ile tahrik edilen afta (mile) bal kartrc (pervane, palet, turbin vs) ile rnn hareketi salanr.

 • Tanka ayrca, amaca gre scak su, buhar, souk su giri ve k boazlar, vanalar, scaklk ve vakum lerler ile gzetleme cam gibi elemanlar balanr.


ekil 4.57 (a) Yaltml ve paletli kartrcl silo tank, (b) ift cidarl soutmal veya stmal tank (c) inde syrc tip kartrcl buhar ceketli zel ilem tank.


Kartrclar

 • Kartrclar sv rnde oluturduklar akma gre ikiye ayrlrlar. Kartrc aftna paralel akm oluturanlara st akm kartrclar, kartrc aftna teetsel ya da yarap ynnde sv akm oluturanlara ise merkezka akm kartrclar denir.

 • Kartrclar pervaneler, arklar ve trbin kartrclar olarak e ayrlr.


Pervaneler

 • st akm oluturan ve dk viskoziteli rnler iin kullanlan yksek devirli kartrclardr.

 • Dnen pervane sv iinde bir heliks oluturur. Pervanenin bir tam devri sonunda, sv, pervane kanatlarnn eimine bal olarak uzunlamasna belirli bir uzakla iletilmektedir. Bu uzakln pervane apna oranna pervanenin at uzakl denir.


ekil 4.58. ekil 4.58 (a) Kare atl standart kanatl, (b) zel iki kanatl, (c) zel kanatl kapal


arklar

 • arklar iki ya da ok bakl (paletli), bal olduklar afta dikey konumlandrlm, orta viskoziteli svlar iin kullanlan kartrclardr.

 • ift ceketli s aktarml ilem tanklarnda, sya kar hassas rnlerin i cidara yaparak esmerlemesini nlemek amacyla syrmal bakl kartrclar kullanlr.


ekil 4.59 arkl kartrclar a) Dz arkl, b) Atl arkl, c) apal arkl


Trbinler

 • Tank eksenindeki bir afta bal ok sayda bak ya da kanatktan oluan kartrclardr.

 • Kanatklar dz, eri, ak, yar ak ya da rtl olabilirler.

 • Gl akmlar oluturan trbinler geni bir viskozite alan iinde etkilidirler (ekil 4.60)

 • Trbinli kartrcda, svnn kanatklar evreledii blgede yksek kargaal ve srtnmesi fazla olan hzl bir akm olumaktadr. Asl sv akm yarap ynndedir.


ekil 4.60 Trbinli kartrclar (a) Ak dzgn bakl, (b) Kanatl diskli, (c) Kvrk bakl, (d) Kvrk bakl difzrl


Kartrcl Tanklarda Akm Tipleri

 • Kartrcl bir tanktaki akm tipi, kartrcnn tipine, sv rnn zelliklerine, tankn, kartrcnn ve engellerin boyutlarna gre deiir.

 • Kartrc aft tank eksenine yerletirilmi ise sv yzeyinde girdap oluturur.

 • Girdap, baz durumlarda istenmeyen bir olaydr. rnein ikolata ve dondurma miksinde fndk paralar varsa, paralar merkezka kuvveti ile da doru atlr, oradan aa inerek tankn merkezinde toplanrlar.


ekil 4.61 Girdap oluumunun ematik grnm


Girdap olayn nlemenin yollar

 • Kk tanklarda kartrc, tankn merkezi dna yerletirilebilir.

 • Byk tanklarda kartrc, tankn yan tarafndan giri yapar.

 • Dikey ve merkezi kartrcl olan tanklarn evresel i yzeyinde dikey engeller (dalgakran) koyulabilir.


ekil 4.62 (a) aft merkez hatt dnda, (b) Yandan girili aft, (c) Merkez aftl dalgakranl tank


ekme Tpleri

 • Kartrclarda akm yn ve hznn kontrol istendiinde ekme tpleri kullanlr

 • Tpler pervaneli kartrclarda pervanenin etrafna, trbinli olanlarda kartrcnn zerine yerletirilir.

 • Belli emlsiyonlarn hazrlanmasnda kullanlr


Dolam (sirklasyon) Hz

 • Kartrc tarafndan birim zamanda yeri deitirilen sv hacmine kartrcnn kartrma kapasitesi ya da dolam hz denir.


Dner Kapl Kartrclar

 • Bir elektrik motoru ile tahrik edilen kartrc, kap merkezine yerletirilmi bir aftn ucundaki ok sayda bakk veya parmakktan olumutur.

 • Kartrc alrken kap, kartrcnn ters ynnde dnmektedir.


Boyut Kltme Makinalar

 • Kltme terimi kat, yar kat, sv iinde yar kat ve sv iinde sv bulunan ve kartrlamayan para ve paralarn daha kk para ve/veya paracklar haline dntrlmesi ilemlerini tanmlamakta kullanlr.


Kat veya yar kat maddelerin boyutlarnn kltlmesi amacyla uygulanan ilemler

 • Sktrma (ezme)

 • Vurma

 • Srtme (ovalama)

 • Kesme


Paralarn boyutlarnn kltlmesi ile gda endstrisine salad yararlar

 • Maddenin kimyasal tepkime yetenei artar.

 • Kurutma, stma veya soutma, ekstraksiyon hzlar ve etkileri artar.

 • Herhangi bir rn iin nceden belirlenmi parack boyutunun dalm salanr (baharatlar, msr niastas).

 • Benzer boyuttaki bir parack dalm ve bileenlerin daha iyi kartrlmas salanr (kuru orba, kek karmlar).

 • Emlsiyon sspansiyon stabilitesi salanr


Boyut kltme ilemi

 • Kat paralarn boyutlarnn kltlmesi

 • Yar kat paralarn boyutlarnn kltlmesi

 • Sv iindeki yar kat, sv ve kartrlamayan paralarn boyutlarnn kltlmesi

  eklinde gerekletirilebilir.


Boyut kltme makinalar

 • krclar,

 • tcler,

 • ince tcler ve

 • kesme makinalar

  olmak zere genelde drt ana grup altnda toplanabilir


Bilyal Deirmenler (Ball Mills)

 • Gda endstrisinin genellikle tahllarla uraan iletmelerin konusunu oluturan ince tcler, rn toz haline getiren makina ve dzenlerdir.

 • Gda boyalar gibi ince partikll ve toz halindeki rnlerin retiminde kullanlrlar.


ekili Deirmenler (Hammer Mills)

 • ekili deirmenler daha ok baharat ve eker gibi kristal yapdaki veya lifli gdalarda yaygn olarak kullanlrlar.


Valsli Deirmenler (Disc Mills)

 • Valsli deirmenler yaygn olarak buday tmek iin kullanlrlar.

 • ki ya da daha ok sayda paslanmaz elik valsbirbirine doru dner ve gda paracklarn valsler arasndaki boluktan dar atar.

 • Burada kullanlan ana kuvvet valsler arasnda braklan boluun yaratt sktrmadr ancak, eer valsler deiik hzlarda dnerlerse, gdaya ilave kesme kuvvetleri de etki eder.

 • Vals aral deitirilerek ilenen gdaya zgn zellik gelitirmek zere istenen ekilde ayarlanabilir.


Boyut kltmede kullanlan valsler

 • Krma valsleri

 • tme valsleri

  Krma valsleri dili, tme valsleri disiz, dz valslerdir.


1,4,6,8-elevatr

2-Tohum temzileme ve n ayrma

3-Toz siklonu

5- Triyr


Evrika


tme ilemi

 • tme ilemi, un ya da irmik retimi esas alnarak budayn, bir seri ve aralklar giderek klen vals ve elek sistemlerinden geirilmesi ile gerekleir.

 • Buday ilk aamalarda krma valslerinden geirilir. nce danenin kabuk tabakas krlr, protein ve niastadan oluan endosperm paralanr ve embriyo ayrlr.

 • kinci ve nc krmlarda endosperm paralar klrken daha plastik bir yapya sahip olan embriyo ezilir (yasslar) ve kepei oluturan kabuk paracklar (pulcuklar) giderek ufalanr.


Yar kat gdalarn boyutlarn kltmek iin

 • Yar kat gdalarn (et, meyve,sebze) Sktrma, kesme, paralama ya da yrtma ilemlerinden birisi ile ufalayan makina veya ekipmanlara Kesme Makinalar denir.

  Kesme makina ve ekipmanlar drt gruba ayrlr.

 • pul (flake) haline getiren dilimleme makinalar

 • Kp yapanlar,

 • erit (shreding) yapanlar ve

 • Pulp yapan makinalar.


Dilim ve Pul Haline Getiren (Flaking) Makinalar

 • Elma gibi baz sert meyveler iin de deiik tipte kesiciler kullanlr.

 • Balk, fndk ve etlerin pul (flake) haline getirilmesinde kullanlan ekipmanlar

 • Peynir dilimleri, salam dilimleri yapanlar


Kp Yapan (Dicing) Makinalar

Sebze, meyve ve etler, kp ekli verilmek zere nce dilimlenirler, daha sonra da dner baklar ile erit haline getirilirler.


Pulp Yapan Makinalar (Pulpers)

 • Meyve ve sebze suyu ekstraksiyonunda (skp karma), yemeklik ya retiminde, pre ve et imalatnda n ilemlerde kullanlrlar.

 • Silindirik yatay bir gvde iinde yine yatay konumlandrlm yksek devirle dnen bir aftn zerine, ular sertletirilmi elikten yaplm baklar yerletirilmitir.

 • Her ban karsnda gvde zerinde birer bak yast konulmutur. Bak ular ile bak yastklar arasndaki boluk, rnn istenilen boyuta indirgenmesi amac ile ayarlanabilir. rn, dnen baklar tarafndan yzlerce kez kesilerek ufalanr ve silindirik elekten aaya geer.


ekil 4.69 Dner bakl bir pulperin kesit grnm


Presler yaplarna ve alma ilkelerine gre

 • Kesikli alan presler

  • Dik sepetli presler

  • Yatk gvdeli presler

  • Paketli presler

 • 2. Srekli alan presler

  • Vidal presler

  • Bant presler


Kesikli alan Presler

 • Preslenecek hammadde partiler halinde beslenir. Preslemeden sonra kalan posa boaltlr ve yerine yeni bir parti konur. Daha ok meyve suyu, zeytin ya retiminde kullanlan kesikli alan presler ok eitlidir.

 • Kesikli alan presler iinde en eski ve ilkel olan dik sepetli prestir.

 • Yatk gvdeli preslerde pres gvdesi, delikli paslanmaz elikten yaplm ve yatay olarak konumlandrlmtr (ekil 4.70).


ekil 4.70. Willmes ABC presinin ematik alma ilkesi 1) Pres taban, 2) Basn tablas, 3) Pres gvdesi, 4) Szme ve kartrma sicimleri


 • Paketli presler her trl meyvenin preslenmesine uygundur ve yaygn olarak kullanlr.

 • Maye (pre haline getirilmi meyve),zeytinler vb sentetik malzemeden bezler ierisinde, bohalar halinde ve her boha arasna birer kafes konularak ve st ste yerletirilerek, bir paket halinde hidrolik yntemle sktrlr.

 • Pres bezleri su emmeyen sentetik malzemeden yaplr (koku ve tad etkilemeyen malzemeler tercih edilir)

 • Basn kademeli olarak artrlr 25 dak. Da presleme tamamlanr


Srekli alan Presler

 • Srekli alan presler vidal ve bantl preslerdir.

 • Vidal presler genelde yatk delikli bir silindir ile gvde iinde dner hareketli sonsuz bir vidadan oluur.

 • Hammadde delikli gvde ile bu vida arasnda skarak preslenir.

 • Ayiei, pamuk gibi yal tohumlarn n preslemesi vidal presle, ikinci presleme ise bir filtre pres ile yaplr (ekil 4.72).


ekil 4.72. Vidal presin kesit grnm 1) Pres gvdesi 2) Posa k boazhidrolik kapa, 3) Ham rn girii, 10) Su-ham ya n k, 11) Su-ham ya k boaz


Vidal presler

 • Vidal preslerde vida adm giderek daraldndan balangtaki dk basn giderek ykselir.

 • Bylece pres basnc presleme silindiri boyunca ykselir.

 • Preslenmi olan posa ya da kspe, ayarl basn deerini atnda, kapak alr ve dar atlr


Bant presler

 • Bant preslerde ilke, mayenin iki bant arasna sktrlmasdr.

 • ekil 3.26da grld gibi iki bant arasndaki aralk mayenin giriinden itibaren azalmakta ve maye giderek artan bir basnla kar karya kalmaktadr.


ekil 3.26. Bant pres


Preslemede ilemini etkileyen faktrler

 • Preslenen maddenin yaps

 • pres basnc

 • alnan suyun ya da ham yan viskozitesi

 • pres kekinin kalnl

 • Presleme scakl


Sv Gdalarda Boyut Kltme (Emlsifikasyon ve Homojenizasyon)

 • Emlsifikasyon, dispers faz srekli faz iinde ok kk damlacklar halinde bulunacak ekilde birbiri ile kartrlamayan iki veya daha fazla fazn stabil (kararl) bir emlsiyon oluturmasdr.


Homojenizasyon ve homojenizatrler

 • Sv faz iinde emlsiyon faznda dalm bulunan paracklarn aplarn klterek ortamn emlsiyonunu stabil hale getirmek, bir baka deyile emlsiyon fazndaki paracklarn sv faz iindeki doal sedimentasyonunudurdurmak veya yavalatmak amacyla yaplan mekanik ileme homojenizasyon denir (0.5-30 m).

 • Meyve suyu ve st end. sklkla kullanlr.


Homojenizasyon

 • St doal olarak kendi haline braktmzda ise yapsndaki st ya globlleri, negatif sedimentasyon etkisi ile bir krema tabakas oluturacak ekilde yzeyde birikirler.

 • Pastrize ime stlerinde ienin boaznda toplanan kaymak, halk arasnda stn yal olduu kansn uyandrrsa da bu nitelik, gerekte pastrize ime stlerinde istenmeyen bir grntdr.

 • yi homojenize edilmemi sterilize stlerde krema, kutu kelerinde kmeleir. St yann, sv faz iersinde belli oranda bulunmas ve homojen olarak yapya dalm olmas istenir.


Homojenizasyonun amalar

 • Stn homojenize edilmesinde ana ama, younluu akkan fazdan daha az olan ve doal olarak yzeyde toplanma eiliminde bulunan ya taneciklerinin aplarn klterek hareketlerini durdurmak veya ok yavalatmaktr.

 • St rnlerinin cinslerine gre rengin beyazlatrlmas, viskozitenin arttrlmas yani kvam veya koyuluun salanmas, tadn iyiletirilmesi gibi genellikle st yann homojenize edilmesi sonucunda ulalan dier amalar da vardr.


Tam ve ksmi homojenizasyon

 • Homojenizasyon, tam veya ksmi homojenizasyon olarak ikiye ayrlr. Tam homojenizasyonda stn tamam homojenizatrden geirilir.

 • Stn ya oran dkse ya taneciklerinde birleme olmaz. Bu ste mikronize st denir.

 • Ksmi homojenizasyonda daha nce tamam stten ayrlm olan krema homojenize edilir.

 • Kremada ya oran %12yigememelidir. Aksi halde ya taneciklerinde birleme hemen balar.


ekil 4.73. Homojenizasyonun ya globlleri zerindeki etkileri

Homojenize edilmi (viskolize ve mikronize ya globlleri)

Homojenize edilmemi ve edilmi ya globlleri


Homojenizasyonu Etkileyen Faktrler

 • Scaklk

  50-60 derece ve zeri ?

 • Basn (pastrize sterilize stler ?)

  t=P*100/*c

 • Meme Yaps

  Dk basnta yksek kavitasyon yaratmal


Homojenizasyon

 • Homojenizasyonu gerekletiren yksek basnc salayan pompa, gl bir elektrik motoru ile tahrik edilmektedir.

 • Elektrik motorunun dn hareketi, bir krank mili yardmyla pompann piston kollarna iletilerek gidip-gelme hareketine dntrlr.


Homojenizasyon

Homojenizasyon olay faktre bal olarak olumaktadr.

 • 1. Ya globlleri, homojenizasyon kafasndaki ok dar aralktan yksek hzla geerken ok gl bir blnme kuvvetinin etkisinde kalarak nce uzar sonra blnr, daha sonra da kresel tanecikler olutururlar.

 • 2. Akkann bu dar aralkta hzlan, yan buharlama basnc deerinin de altndaki deerde bir basn kayb ile birleir. Bu birleme, ya taneciklerinin ok gl kme kuvveti ile kar karya kalmalar anlamnda olan kavitasyonu yaratmaktadr.

 • 3. Sonunda ya tanecikleri, dar aralk iersinde ok yksek hza ulatnda blnme olay gereklemektedir.


ekil 4.75. Homojenizatrn kesit grnm

 • 1. Sistem motoru, 9. homojenizatr kafas


ekil 4.76. Homojenizasyon kafas paralar ve kesiti


Homojenizasyon ileminde kullanlan ekipmanlar

 • 1. Yksek hz kartrclar

 • 2. Basnl homojenizatrler

 • 3. Kolloid tcler

 • 4. Ultrasonik homojenizatrler

 • 5. Hidrolik kesme ve mikro akkan yatak homojenizatrler


Gelecek derste,

 • Srekli s aktarm dzenleri

 • Borulu ve plakal s deitiriciler

 • Evaporatrler

 • Deaeratrler

 • Deodorizatrler

 • Youturucular

  anlatlacaktr


ad
 • Login