slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Audyt Bankowości Detalicznej 2011 OFERTA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Audyt Bankowości Detalicznej 2011 OFERTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

1. Audyt Bankowości Detalicznej 2011 OFERTA. GŁÓWNE TEMATY OBJĘTE BADANIEM czyli co jest w środku i jak można to wykorzystać.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Audyt Bankowości Detalicznej 2011 OFERTA' - cachet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

GŁÓWNE TEMATY OBJĘTE BADANIEMczyli co jest w środku i jak można to wykorzystać

Audyt Bankowości Detalicznej to falowe badanie realizowane w cyklu kwartalnym już od 11 lat. Chcąc dostarczyć Państwu jak najbardziej aktualnych i użytecznych informacji w zeszłym roku „odświeżyliśmy” projekt – pojawiły się nowe zagadnienia, uzupełniliśmy skale i monitorowane wskaźniki w tych już obowiązujących. Pozytywnie przyjęte przez odbiorców zmiany dowodzą, że z roku na rok Audyt staje się coraz lepszy.

Audyt Bankowości Detalicznej pozwala na:

 • Identyfikację i monitorowanie swojej pozycji na rynku na tle konkurencji ze względu na szereg wskaźników takich jak:
  • znajomość,
  • pozycja na poszczególnych rynkach produktowych,
  • główne wyznaczniki wizerunkowe
 • Dostosowywanie oferty i usług do oczekiwań i potrzeb klientów
 • Podejmowanie efektywnych działań budujących satysfakcję i lojalność klientów
 • Precyzyjna ocena silnych i słabych stron konkurencji
 • Cykliczne obserwowanie zjawisk występujących w bankowości detalicznej i śledzenie zmian na rynku
 • Ocena perspektyw rozwoju produktów bankowych – identyfikacja grup klientów wykazujących największy potencjał
 • Odkrywanie nowych rynkowych szans i wstępną diagnozę drzemiącego w nich potencjału

ZNAJOMOŚĆ

WIZERUNEK

PORTFEL PRODUKTOWY

KANAŁY KONTAKTU

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ

POTENCJAŁ RYNKU

TEMATY OKOŁO BANKOWE

slide4

ZNAJOMOŚĆmierzona na różnych wymiarach

Znajomość marek banków

Znajomość reklam banków

 • Spontaniczna znajomość marek banków
 • Spontaniczna znajomość banków oferujących obsługę rachunku przez Internet lub telefon
 • Znajomość marek banków wspomagana logotypem
 • Ocena poziomu znajomości poszczególnych marek banków
 • Spontaniczna znajomość reklam banków
 • Wspomagana znajomość reklam banków
slide5

PORTFEL PRODUKTOWYod ogółu do szczegółu

Posiadane produkty finansowe

Udziały banków

 • Konta osobiste
 • Konta oszczędnościowe
 • Produkty oszczędnościowe
 • Karty płatnicze (debetowe, kredytowe, przedpłacone)
 • Kredyty (konsumpcyjne, gotówkowe, samochodowe, hipoteczne)
 • Ubezpieczenia
 • Udziały w rynku ogółem
 • Udziały banków w poszczególnych rynkach produktowych
 • Udziały w liczbie aktywnych klientów
 • Skala multibankowości
 • Skala multiproduktowości
 • Stopień wykorzystania jako główny bank

Potencjał rozwoju i bariery

Specyfika produktów

 • Skłonność do skorzystania z poszczególnych produktów
  • Konta osobistego
  • Konto oszczędnościowe
  • Lokaty
  • Kart płatniczych
  • Kredytów
 • Powody nie korzystania z usług banków
 • Powody nie korzystania z kart płatniczych
 • Konta osobiste np.. okres posiadania, współkorzystanie, otwarta linia kredytowa, saldo z ostatniego miesiąca
 • Karty płatnicze np typ karty, autoryzacja płatności, strategie korzystania z kart
 • Znajomość usług np.. Cashback
 • Kredyty np. wartość, okres kredytowania, cel, miejsce zaciągnięcia kredytu
slide6

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆanaliza źródeł i poziomu zadowolenia klientów banków

Na potrzeby analizy poziomu satysfakcji i lojalności klientów wykorzystujemy metodologię NPS oraz PLS a także konstruujemy analizy ćwiartkowe pozwalające szybko lokalizować główne „niedosyty” klientów banków.

 • NPS(Net Promoter Score) jest narzędziem badającym poziom satysfakcji konsumenta. Skłonność do polecenia banku komuś ze znajomych pozwala podzielić klientów na:
  • Promotorów marki
  • Obojętnych marce
  • Krytyków marki
 • Model PLS pozwala na:
  • Sprawdzenie, jaki jest wpływ poszczególnych obszarów współpracy z bankiem (np. obsługi, finansowej strony współpracy, zakresu oferty etc) na satysfakcję oraz lojalność klientów.
  • Określenie, jaki jest aktualnie poziom zadowolenia z poszczególnych obszarów współpracy oraz ogólne satysfakcji i lojalności klientów

Model powstaje dla wszystkich klientów

Analiza ćwiartkowa pozwala szybko zdiagnozować które obszary współpracy z klientami wymagają poprawy, a w który warto utrzymać aktualny poziom obsługi/ jakości oferowanych produktów.

Mapa pokazuje oczekiwania oraz stopień zadowolenia wszystkich klientów banków łącznie.

slide7

KANAŁY KONTAKTUskala i sposób wykorzystania

 • Weryfikujemy zarówno popularność poszczególnych kanałów kontaktu jak i zakres ich wykorzystania:
 • Wykorzystywane kanały kontaktu z bankiem
 • Częstotliwość korzystania z poszczególnych kanałów
 • Główny (najczęstszy) kanał kontaktu z bankiem
 • Miejsce bankowości internetowej wśród kanałów kontaktu:
  • wszystkie sprawy związane z prowadzeniem rachunku załatwiam za pośrednictwem Internetu
  • większość spraw związanych z prowadzeniem rachunku załatwiam za pośrednictwem Internetu
  • częściej sprawy związane z prowadzeniem rachunku załatwiam bezpośrednio w oddziale
 • Operacje wykonywane za pośrednictwem poszczególnych kanałów

PLACÓWKA BANKOWA

BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA

DORADCA BANKOWY

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

slide8

KONDYCJA MARKIi wykorzystywane w tym celu wskaźniki

Bank w zderzeniu z konkurencją

Znajomość marki

 • Udziały w rynku produktowym na tle konkurencji
 • Udziały w liczbie klientów na tle konkurencji
 • Liczba klientów wskazująca dany bank jako główny
 • Powód wyboru głównego banku
 • Spontaniczna znajomość reklam
 • Wspomagana znajomość reklam
 • Spontaniczna znajomość marki
 • Znajomość marki wspomagana logotypem
 • Ocena stopnia znajomości marki

Wizerunek

Satysfakcja ze współpracy

 • Ocena wizerunku marki na podstawie 16 wskaźników min.
  • Pewny, godny zaufania
  • Wie czego potrzebuję, który mnie rozumie
  • Lubię ten bank
  • Przyjazny dostęp do rachunku przez telefon i Internet
  • Ma szeroką, różnorodna ofertę
  • Nowoczesny bank
  • Rzetelnie informuje
  • Oferuje profesjonalne doradztwo
 • Chęć polecenia swojego banku
 • Skłonność do kontynuacji współpracy
 • Skłonność do ponownego wyboru
 • Skłonność do rozszerzenia współpracy z bankiem
slide9

KONDYCJA MARKIjak na dłoni

Chcąc ułatwić korzystanie z raportu w ramach podsumowania powstaje syntetyczne opracowanie wszystkiego tego co odnosi się do kondycji marki. Zebranie na jednym slajdzie informacji o znajomości, zadowoleniu, udziale w poszczególnych rynkach produktowych pozwala szybko zdiagnozować rynkową. Daje też szanse szybkiego odniesienia wyników do innych rynkowych graczy.

Na pewno przydaje się też, gdy na szybko trzeba przygotować prezentację wewnętrzną 

Podobne jak obok zestawienia powstają dla głównych marek banków ale też dla nabywców raportu o ile pozwala na to liczba ich klientów w próbie.

slide10

KLIENCI BANKÓWw ujęciu demograficznym i psychograficznym

Postawy

Zainteresowania

 • poszukiwanie pobudzeń, emocji
 • towarzyskość, nastawienie na kontakt z innymi
 • konformizm - poszukiwanie uznania grupy
 • konsumeryzm - dbanie o wizerunek swego statusu materialnego, chęć pokazania się, wartości mieszczańskie
 • populizm (tu: egalitaryzm + ksenofobia)
 • tolerancja obyczajowa
 • moda
 • majsterkowanie - częściowe uniezależnienie się od rynku usług i towarów,
 • zaspakajanie niektórych potrzeb gospodarskim sposobem
 • estetyczne, kulturalne

Demografia

 • Płeć
 • Wiek
 • Dochód – respondenta oraz gospodarstwa domowego
 • Województwo
 • Wielkość miejscowości
 • Wykształcenie
 • Status gospodarstwa domowego
slide11

METODOLOGIAjak realizujemy badanie

Metoda

 • Pentor Omnibus to ilościowy, wielotematyczny sondaż przeprowadzany przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców kraju w wieku powyżej piętnastu lat.  
 • Jest przeprowadzany techniką wywiadu osobistego CAPI ("twarzą w twarz” z wykorzystaniem komputera).

Dobór próby

 • Do każdego sondażu losowanych jest 200 rejonów badawczych/ adresów startowych. Źródłem adresów jest Rządowe Centrum Ewidencji Ludności "Pesel" - dysponujące bazą adresową wszystkich mieszkańców kraju.
 • W każdym z wylosowanych rejonów badawczych przeprowadzanych jest po pięć wywiadów. Pierwszy wywiad - z wylosowanym z imienia i nazwiska respondentem, następne cztery - kolejno w co piątym odliczonym mieszkaniu/ gospodarstwie domowym na przemian z mężczyzną i kobietą.

Raport

 • Na potrzeby raportu dane zbierane w miesięcznych cyklach są agregowane. W efekcie powstaje:
  • Raport kwartalny N=3 000
  • Raport roczny N=12 000
 • W każdym z raportów pojawia się odniesienie do analogicznego okresu roku poprzedniego.
 • Raport tworzony jest w wersji dwujęzykowej – polsko/ angielskiej.
slide12

RAPORTczyli co Państwu przekazujemy

Raport PowerPoint

 • Nota metodologiczna
 • Wstęp
 • Omówienie i analiza wyników
 • Podsumowanie, tabele statystyczne
 • Graficzne przedstawienie wyników badania

Forma raportu

 • Wydruk raportu PowerPoint
 • Płyta CD z kompletem danych:
  • Raport ppt.
  • Tabele Excel
  • Baza SPSS
  • Przeglądarka wyników PentorStat

Przeglądarka PentorStat

 • Umożliwia samodzielną analizę wyników badań przeprowadzanych przez TNS Pentor.
 • Stanowi poręczne narzędzie pozwalające natychmiast odpowiadać na pytania, jakie nasuwają się podczas lektury raportu, czy w trakcie wtórnych analiz danych tabelarycznych
slide13

HARMONOGRAM

*Przeglądarka – interaktywne oprogramowanie statystyczno – prezentacyjny

**Zbiór danych w formacie SPSS

slide14

KONTAKT

Ewa Kantecka

Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Analizy marketingowe). Posiada sześcioletnie doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim w projektach dotyczących sektora bankowego. Kieruje między innymi badaniami, które dotyczą satysfakcji, zwyczajów i zachowań klientów. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy (Audyt Bankowości Detalicznej, Audyt Klientów Zamożnych).

Ewa Kantecka

Account Manager

tel.: (022) 565 11 85

e-mail: [email protected]

Agnieszka Rządca

Senior Research Executive, w Pentorze od 2007 roku. W branży badań marketingowych od trzech lat. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka Społeczna). Realizuje głównie projekty ilościowe związane z rynkiem finansowym (banki, ubezpieczenia), motoryzacyjnym i telekomunikacyjnym. Realizuje między innymi badania Mystery Shopper dla branży finansowej i motoryzacyjnej. Projekty dotyczące satysfakcji i lojalności klientów oraz siły i wizerunku marki. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy (Audyt Bankowości Detalicznej, Audyt Klientów Zamożnych).

Agnieszka Rządca

Senior Research Executive

Tel: (022) 565 11 72

E-mail: [email protected]

ad