ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji - PowerPoint PPT Presentation

PRZYKŁADY SYSTEMOWYCH ROZWIAZAŃ
Download
1 / 32

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRZYKŁADY SYSTEMOWYCH ROZWIAZAŃ w Holandii i w Niemczech. ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji Na podstawie projektu uczniowskiego, statutów oraz wywiadu z dyrektorami tych szkół) Elżbieta Świerczyńska z-ca dyr VIII LO do spraw klas dwujęzycznych.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

PRZYKŁADY SYSTEMOWYCH ROZWIAZAŃ

w Holandii i w Niemczech

ECL – Haarlem

Helene-Lange-Gymnasium – Fürth

98% frekwencji

Na podstawie projektu uczniowskiego, statutów

oraz wywiadu z dyrektorami tych szkół)

Elżbieta Świerczyńska

z-ca dyr VIII LO do spraw klas dwujęzycznych


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Procedura zgłaszania nieobecności

 • Między 7.00 – 8.00 telefon do sekretariatu

  (sekretariat czynny 30' przed rozpoczęciem lekcji)

 • Dostarczenie zwolnienia – 2 dni

 • Obowiązek podania przyczyny

 • Szkoła (dyrektor) może odmówić

  usprawiedliwienia

 • Lista przyczyn, które usprawiedliwiają (dokumentowane)


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Czym skutkuje brak usprawiedliwienia?

 • Obowiązek zgłoszenia mają rodzice

 • Nieusprawiedliwione nieobecności =

  1. dyrektor przekazuje informacje pracodawcy

  2. każda godzina nieuspr. ma swoją cenę w €

  3. pracodawca ma obowiązek przekazać tę sumę do skarbu państwa (także szkoły prywatne)


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Procedura zgłaszania nieobecności

 • Posyłanie dzieci do szkoły = konstytucyjny obowiązek

 • Państwo/ społeczność finansuje szkoły

 • Każdy kto „zamówił” usługę, a z niej nie skorzystał – musi zwrócić koszty

 • „notowany” rodzic dziecka z godzinami nieusprawiednliwionymi.


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Nieobecności usprawiedliwione

 • Nauczyciele nie rozróżniają pomiędzy „dobrymi” i „złymi” nieobecnościami

 • Pisanie zaległych prac (tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności) po lekcjach w obecności dyżurującego nauczyciela

 • „nadużywający nieobecności zgłoszonych” = lekarz szkolny (przy kuratorium)


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Fotoreportaż CKV1 system rejestracji nieobecności

Sprawdzanie obecności

Dylan Kokernoot

4Ha


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

1. Sprawdzanie obecności


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Sporządzanie listy nieobecnych


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Lista jest wieszana przy drzwiach


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Listy zostają zebrane przez woźnego


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Listy nieobecnych zostają zaniesione do administracji


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Nieobecni zostają wprowadzeni do komputera


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Następnego dnia nieusprawiedliwieni nieobecni muszą zgłosić się o godz. 7:30


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Nieusprawiedliwieni nieobecni z poprzedniego dnia spotykają się z dyrektorem.


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

A potem… sankcje


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Lista

 • 2 x dziennie


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Co dzieje się, gdy nie została zgłoszona

nieobecność ucznia?

 • Porównanie danych (czy było zgłoszenie)

 • Telefon do rodziców (administrator)

 • Pouczenie rodziców (zapis w komputerze)

 • Powiadomienie policji

  Dane o uczniu (adres, adres pracy rodziców znajduje się wyłącznie w sekretariacie, który chroni dane osobowe)


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Rodzice - szkoła

 • Tylko rodzic ma prawo zwolnić dziecko z lekcji (ograniczona lista przyczyn)

 • 1.09. rodzice są poinformowani jakie wyjazdy, wyjścia będą są planowane dla klasy (ulotka)

 • Szczegółowy program klas uwzględniający także wyjścia, a także duże prace domowe (projekty)

 • Nie ma prawa przepaśćżadna lekcja


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Pełnoletni uczniowie

 • Usprawiedliwiają się sami

 • Mają te same obowiązki co rodzice (zgłoszenie, ograniczona lista powodów do usprawiedliwienia, sankcje finansowe: stypendium, pełna opłata za podręczniki – zgłoszenie do fiskusa)


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Nauczyciel na zastępstwo (NL)

 • Bezrobotni zarejestrowani w kuratorium (?)

 • Czekają na telefon do 10.00

 • Dyrektor otrzymujący inf o nieobecności nauczyciela dłuższej niż 5 dni – prosi o nauczyciela na zastępstwo

 • Zastępstwo jest bezpłatne/ tanie


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Zalety systemu „nauczyciel na zastępstwo”

 • Ciągłość nauczania

 • Dyrektorzy poznają nauczycieli

 • Nauczyciele redukują zwolnienia (umowy na czas nieokreślony)

 • Nauczyciele bezrobotni otrzymują pracę


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Usługi dla ludności, imprezy w mieście a szkoła

 • Szkoła prawa jazdy, kino, spektakle przedpołudniowe, wizyty u lekarza

 • Imprezy dla młodzieży (miasto, UŁ, teatry)

  • nie przed południem = wstyd

  • nikt nie ma prawa wejść w paradę szkole

  • szkoła i lekcje są nienaruszalne


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Czy możliwy jest system „nauczyciel na zastępstwo”?

 • Blokady:

  • Dziennik

  • W PL zastępstwa są płatne – nauczyciele mało zarabiają, zastępstwa są sposobem na „dorobienie”

  • Brak gwarancji zatrudnienia


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Nieobecności:

Imie i nazwisko_____________________ wrzesień 2005


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Absencja uczniów w szkole.

Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

Rozwiązania szwajcarskie

na płaszczyźnie pedagogicznej

postawa dyrekcji - traktowanie wagarów jako znaczącego naruszania regulaminu szkoły

efektywne formy zarządzania przeciwdziałające zjawisku

motywowanie i zobowiązywanie nauczycieli do interesowania się uczniami opuszczającymi lekcje i nawiązywania kontaktów

z rodzicami lub prawnymi opiekunami


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Absencja uczniów w szkole.

Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

Nauczyciele, którzy dbają o przyjazne relacje z uczniami, udzielają pozytywnej informacji zwrotnej, stawiają klarowne wymagania i zasady zachowań, a przy tym sami są przykładempunktualności i solidności, oddziałowują zachęcająco na uczniów i przyczyniają się do wysokiej frekwencji w szkole.Serdeczny stosunek do uczniów i działania zapobiegawcze związane z rozpoznawaniem sytuacji ucznia przez nauczyciela, dokładną analizą obecności i nieobecności.Najgorszym rozwiązaniem jest unikanie problemu, przeczekiwanie, udawanie, że się nie widzi, ignorowanie zjawiska i manifestowanie zainteresowania nim poprzez sporadyczne sprawdzanie obecności na zajęciach.


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Absencja uczniów w szkole.

Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

Rozwiązania szwajcarskie

na płaszczyźnie dydaktycznej

„Dni dżokera” (Jokertage) – dopuszczają określoną liczbę dni wolnych od nauki, poza dniami wyznaczonymi jako dni wolne od pracy i nauki przez kalendarz państwowy.

Projekt „time out” – uporczywi wagarowicze przez cztery tygodnie w roku szkolnym wyjeżdżają do innej miejscowości do pracy społecznej (fizycznej), co im w bezpośredni sposób uświadamia skutki uporczywych wagarów.


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Absencja uczniów w szkole.

Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

Przestrzeganie zasady: „lekcja musi być interesująca, uczeń musi mieć poczucie straty, gdy w niej nie uczestniczy”.

Przestrzeganie zasady: „w naszej szkole nie toleruje się wagarów”; „za wagarowanie spodziewaj się kary” (regulamin szkolny).

Przestrzeganie zasady: „rodzice nie usprawiedliwiają bezzasadnej nieobecności dzieci w szkole, bowiem rzutuje to na wyniki na świadectwie ukończenia szkoły”.

Wskaźnik frekwencji = wskaźnik jakości pracy szkoły.


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Absencja uczniów w szkole.

Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

Rozwiązania szwajcarskie

na płaszczyźnie formalno-prawnej

Regulamin szkoły zobowiązuje nauczyciela do zbadania przyczyn pojedynczych nieobecności ucznia i poinformowania rodziców.

Uporczywe opuszczanie lekcji może doprowadzić do wyklucze-nia z możliwości uczestnictwa w lekcjach lub jeśli ma miejsce w czasie ostatniego roku nauki, uczeń może być zwolniony z obo-wiązku nauki i tym samym problem z przejściem do następnego etapu kształcenia.


Ecl haarlem helene lange gymnasium f rth 98 frekwencji

Absencja uczniów w szkole.

Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

Rozwiązania szwajcarskie

na płaszczyźnie formalno-prawnej

Gdy ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy tzw. deputat, czyli ilość godzin dopuszczonych prawem lub gdy rodzice uporczywie nie kontaktują się ze szkołą prawo kanto-nalne daje możliwość (w różnych kantonach są różne rozwią-zania) nałożenia na rodziców kary pieniężnej (od 500,- do 5000,- franków).


 • Login