xeeliga dooxada
Download
Skip this Video
Download Presentation
Xeeliga dooxada

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Xeeliga dooxada - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Goolka waxbarasho Ardeygu waa in uu ; Qeexi karaa tilmaamina kraa xayawaanka ku nool wabiga xeeligiisa .. Qeexi karaa malayga iyo xayawaanka yaryar ee ku nool wabiga .. Sheegi karaa sob shimbruhu u heesaan waqtiga guga .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Xeeliga dooxada' - burton-rhodes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xeeliga dooxada

Goolkawaxbarasho

Ardeyguwaa in uu;

Qeexikaraatilmaaminakraaxayawaankakunoolwabigaxeeligiisa..

Qeexikaraamalaygaiyoxayawaankayaryareekunoolwabiga..

Sheegikaraa sob shimbruhu u heesaanwaqtigaguga.

UU sheegikaraakhatartadeegaaneekusoofoolehxayawaankakunoolwabigaiyoxeeligiissa..

Xeeligadooxada

grevling
Grevling
 • Godkiisawaxauukasoobaxaamarka ay qoraxdudhacdosiuu u ugaarsado.
 • Dadkawaauukacabsadaa, sidegdegayuu u noqdaaooxuska gala markadadkaarko.
 • Waxauucunaaxayawaanka, dirxi-dhuleedkaiyocayayaanka
 • Xaadhinayuusamaystaasiuusaxaroonayo.
buorm
Buorm
 • Dhererkiisuwuxugaaraa 2 mitir.
 • Markauuxanaaqoaadayuu wax u qaniinaa.
 • Sun ma laha.
 • Waa uugabadaawaxaanuiskadhigaa wax dhintay.
 • Waxauujecelyahayguntawabiga.
 • Waxauucunaacayayaanka, rahaiyomalaygayaryar.
 • Waxa kale oouucunaadooligaukuntashimbirahaiyoxayawaankayaryar. Waxauudhalaaukunwaxanuudhigaadhexdeeda.
vannrotte dooli biyood
Vannrotte: Dooli-biyood
 • Waxa kale oolooguyeeraadooli-dhuleed.
 • Dabaashaaadayuu u yaqaan.
 • Wabigaxeeligiisaayuujecelyahay.
 • Xeeligagodadiskudaloolaayuukasameeyaa.
 • Dhirtaayuucunaa.
 • Waxauugaraacdaaxididkageedahakhudaarta ah..
 • Waxauudhalaailaashanilmo ah sedaexama afar jeer xagaaga.
vannspissmus
Vannspissmus
 • Waa cadaaniyomadow.
 • Timoadagayuuwaxauukuleeyahaydabadaiyolugahadanbe. Waa u kufiicanyahaydabaashiyomuquurashada.
 • Dabadadheerwaxauu u sticmaalaasidiishukaantalugahadanbanasidiialwaaxdadoonyahamarkauudabaalanayo. Si fududayuubiyahadushooda u heehaaba.
 • Waxauukunoolyahay , cayayaanka, dirxiga, iyomalaygayaryar.
nolosha biyo xidheenka
Nolosha biyo xidheenka
 • Dayrtii marka roobku dao,biyo ayaa gala biyo xidheenka.
 • Mar marka qaar malaay waaweyn oo xididada dhirta biyaha dhexdeeda ah Ayaan ku aragnaa.
malaayga wabiga
Malaayga wabiga
 • Waxauujecelyahaybiyahasocda.
 • Waxauuiskagagudbaaxeebaha, wabiyadaiyobiyoxidheenadamarkauudhalayobilahasibtambariyooktoober.
 • Ninkaayaamarkahoreyimaadooqabtameelkuwanaagsan in ukunta la dhigo.
 • Meeshauguwanaagsaniwaaguntameelbiyoferesh ah oosocdaakajiraan.
slide9

Ta dhediga ahi dhowrwiigayeykadanbeysaalabka.

 • Naagtu god ayeykasamaysaaguntawaanaydhigtaaukunta.
 • Ninkuwaxauuukuntadushakagasayriyaacaanobacrimiyaukunta.
 • Naagtucarroayeydushaugashubtaaukuntaintaaanaykatagin
sj rret
Sjøørret
 • Waxauukunoolyahaybiyahabaddaiyokuwamacaanba.
 • Waxauujoogaaxeebtaiyogacamada.
 • Waxauutagaawabiyadaiyobiyoxidheenadamarkauuukuntadhigayo.
 • Qaarwaxa ay jecelyihiinwabiyadaiyoharahakuwanawaxa ay jecelyihiinbadda.
 • Kuwawebiyadaiyokuwabadduwaxyarayey kala duwanyihiinlaakiinwaaiskunooc.
xayawaanada yaryar oo biyaha ku jira
Xayawaanadayaryaroobiyahakujira
 • Xayawaanadayaryarookunoolwabiyaduwaxa ay la qabsadeenbiyahasocda.
 • Qaarbadanooiyagaka mid ahi waxa ay leeyihii layman-mowjadeedyo u fududeeyasiaanaybiyuhu u qaadan.
 • Qarbadaniwaxa ay leeyihiinqoobab,qabsatooyiniyomadaiibadonuugeed ay wax kuqabsadaansiaanaybiyuhu u qaadan.
 • Qaarkoodwaxa ay isticmaalaandhagacyaryar say culays u yeeshaan.
v rfluelarve dirxiga duqsi gu eedka
VårfluelarveDirxigaduqsigu,eedka
 • Guridhuunuegayaawaxauukadhistaacaleemahadhadhayiyoqoryaha.
 • Kuwakunoolwabiyadaiyomeelahabiyuhuwaxayguryahakadhistaanciidaiyojayga.
 • Kuwokamidadirxi-duqsiyeedkuwaxa ay guryokadhistaandhagxaantayaryaroo ay gadaalugadhajiyaanqoridheersiuumowjaddasitoos ah iskugutaago.
 • Qaarwaxaytaxdaanshabaq ay kudhajistaandhagaxasalkahoosekuyaalla.
d gnfluenymfe
Døgnfluenymfe
 • Waxa ay leeyihiin gees ay wax ku dareemaan.
 • Waxa ay xagga danbe ku leeyihiin seddex dabo oo dun u eg.
 • Waxa ay leeyihiin dhisme yar oo ay u isticmaalaan baalal.Har små anlegg til vinger.
steinfluenymfe
Steinfluenymfe
 • Waxa ay leeyihiin geesas dhaadheer oo ay ku wax ku dareemaan.Har
 • Waxa ay leeyihiin laba dabo oo dun u egg.
 • Dhismo ayey baalal u haystaan.Har
 • Waxay ku wareegaansalka hoose ee biyaha.
snegler alaalaxeey
Snegler Alaalaxeey
 • Waxa ay isku nuugtaa oo isku dhajisaa dhagxaanta iyo qoryaxa xeelliga.
 • Ta la dhahoToppluesneglen Waxa ay la qabsatay oo ku nooshahay biyaha socda.
knottlarve ama dirxi bureedku
KnottlarveamaDirxibureedku
 • Waxa ay qaybtadanbeeejirkakudhajisaadhagxaanta, qoryahaiyoxididaddasalkakuyaalla.
 • Waxa ay afkakuleeyihiintimoyaryaroodhalaalayasi ay ugamiiraanwayaalahausooraacayabiyahaafkoodagalaya.Harsmåflimmerhårrundtmunnenfor å filtrereorganismer fra vannet.
ad