Syst m slovensk ch hl sok
Download
1 / 11

Systém slovenských hlások - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Systém slovenských hlások. Samohlásky . Sú tóny Rozdiely medzi nimi sú v trvaní (dĺžke) Delíme ich na krátke a dlhé Dlhé vyslovujeme dvojnásobne dlhšie ako krátke Sú základom slabík – majú slabikotvornú funkciu Krátke : a, ä, e, i, o, u Dlhé : á, é, í, ó, ú

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Systém slovenských hlások' - burt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Samohl sky
Samohlásky

 • Sú tóny

 • Rozdiely medzi nimi sú v trvaní (dĺžke)

 • Delíme ich na krátke a dlhé

 • Dlhé vyslovujeme dvojnásobne dlhšie ako krátke

 • Sú základom slabík – majú slabikotvornú funkciu

 • Krátke : a, ä, e, i, o, u

 • Dlhé: á, é, í, ó, ú

 • Nerešpektovanie dĺžky hlásky môže narušiť zrozumiteľnosť textu a zmeniť význam slova (zástavka – zastávka)

 • Úlohy:

 • Rozlišuj významy slov:

 • Krik – krík, sýpka – sypká, vila – víla, muka – múka, pila – píla, máme – mame, latka – látka, vinný - vínny

 • Použi dvojice slov vo vetách.


Dvojhl sky
Dvojhlásky

 • Sú spojením dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike

 • Majú slabikotvornú funkciu

 • Z hľadiska trvania sú dlhé

 • Vyslovujú sa v jednej slabike (trie-da, pia-tak) – nemôžeme ich rozdeliť na konci riadka

 • V cudzích slovách ide o dve samohlásky stojace vedľa seba (di-é-ta, infúzi-a) – môžeme ich rozdeliť na konci riadka

 • Dvojhlásky sú: ia, ie, iu, ô

 • Úloha:

 • Doplň chýbajúcu samohlásku alebo dvojhlásku:

 • So siat_m ozimín pokročili. Černič_m obrastené skál_ sa zosypalo. Hanbil sa za krokod_l_ slzy. Vzdušné v_r_ kmášu kr_ky šípovej ruže a str_saj_ z nich žlté lup_nk_.


Spoluhl sky
Spoluhlásky

 • Sú šumy

 • Členia sa podľa viacerých kritérií:

 • Podľa miesta artikulácie

 • Perno-perné

 • Perno-zubné

 • Predoďasnové

 • Zadoďasnové

 • Ďasnovopodnebné

 • Tvrdopodnebné

 • Mäkkopodnebné

 • Hrtanové

 • Zaraďte nasledovné spoluhlásky podľa miesta artikulácie:

 • j, ch, k, c, t, v, p


 • Podľa znelosti:

 • Znelé (párové)

 • Neznelé (párové)

 • Znelé /zvučné (nepárové)


Asimil cia spodobovanie
Asimilácia/spodobovanie

 • Je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych spoluhlások

 • Zmena je iba vo výslovnosti, nie v písanej podobe

 • K znelostnej asimilácii prichádza:

 • Vnútri slova – rozplakala sa, žabka

 • Na hraniciach slov pri splývavej výslovnosti – Dub padol.

 • Na konci slova pred prestávkou – Príď!

 • Pravidlá spodobovania

  (z = znelá spoluhláska, n = neznelá spoluhláska):

 • Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky


 • Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky

 • Ak sa jedno slovo končí neznelou spoluhláskou a druhé sa začína znelou spoluhláskou alebo samohláskou

 • Ak sa jedno slovo končí znelou a druhé sa začína neznelou spoluhláskou


Úlohy

 • Vyberte z radu slová, v ktorých pri výslovnosti nastáva spodobovanie spoluhlásky, označte tieto spoluhlásky a uveďte, na aké spoluhlásky sa spodobujú:

  včela, hrozba, bezprostredný, lebka, vták, bezvetrie, kôpka, ľahký, sopka, rozvod, predpona, mriežka, vzostup, lopta, bodka, rozchod, podčiarknuť


 • Podľa vplyvu na pravopis:

 • Tvrdé– d, t, n, l, g, k, h, ch = píšeme y/ý

 • Mäkké– ď, ť, ň , ľ, dž, č, ž, š, dz, c, j = píšeme i/í

 • Obojaké– b, p, m, v, f, r, z, s = píšeme i/í, ale vo vybraných slovách y/ý

 • Tieto pravidlá neplatia pri písaní niektorých cudzích slov


Úlohy

 • Napíš text správne:

  „Drš klapačku!“ zahrjakne ho Tila. Vystúpi na stoličku, otťiaľ na stuol, až tam sa koňečne vystrje. Roshljadne sa ako vojvodca pred bojom. Rostvára nárudž a ras sa zakrúti okolo seba.

 • Vyber správny výraz a zdôvodni svoje rozhodnutie:

  bližšie/bliššie; od plavidla/ot plavidla; prudší/prutší; predpokladal/pretpokladal; v tej chvíli/f tej chvíli; takmer/tagmer;z celej/s celej

 • Doplň chýbajúce spoluhlásky:

  _ pomedzi, _predu, _počiatku, _boku, _ďaleka, _poza, _vysoka


Pracuj s uk kou
Pracuj s ukážkou

„Tá, čo tancuje, musí byť skúsená tanečnica, s tou tancovať, bolo by sa vystaviť ostrej kritike. Tá, ale čo netancuje, tancovať nezná, tá ani kritizovať, ani sa hnevať nebude, ba myslím rada bude, keď ju i menej zbehlý vychytí do tanca.“

 • Vypíš z textu spoluhlásky podľa vplyvu na pravopis

 • Vypíš z textu spoluhlásky podľa znelosti


ad