Socialpsykiatrien
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Socialpsykiatrien PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien.

Download Presentation

Socialpsykiatrien

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien


Socialpsykiatrien1

Socialpsykiatrien

▫ Recovery og psykosocial rehabilitering▫ Tidligere udskrivning▫ Større pres på retspsykiatri▫ Flere førtidspensionstilkendelser på psykiatriområdet▫ Flere kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser▫ Flere unge, personlighedsforstyrrede, dobbeltdiagnosticerede▫ Krav om dokumentation af indsats▫ Brugerindflydelse


Aroma erhverv

Aroma Erhverv

Erhvervsafklaring og hensyntagende

arbejde til mennesker med psykiske og

sociale vanskeligheder


V rdigrundlag a roma erhverv

Værdigrundlag – A`Roma Erhverv

 • Vi tror på:

  • · De stærke, udviklende og helbredende kræfter, der ligger i at give mennesker mulighed for at yde noget af reel betydning

 • · Betydningen af at kunne sige: ”jeg arbejder i en A´Roma-afdeling, og det er jeg stolt af”

 • Det er fordi vi ved, at vores arbejde har en reel betydning, der rækker ud over os selv som individer og A´Roma som helhed. Glæden kommer fordi vi oplever en personlig mening med det vi laver.

 • · At arbejdet giver en tidsmæssig strukturering af livet, som er fælles for de fleste mennesker og synkronisererderfor individet med de øvrige medborgere

 • ·At arbejdet giver mulighed for at skabe sociale relationer, blandt andet gennem en fælles social verden – produktionen


V rdigrundlag fortsat

Værdigrundlag - fortsat

 • Vi tror på:

  • ·At den struktur og de klare spilleregler for kontakt der ligger i arbejdet, ofte er en hjælp til at psykisk sårbare mennesker kan fungere i en social sammenhæng

 • · At arbejde giver en social- og en arbejdsidentitet

 • · At deltagelse i en arbejdsmæssig sammenhæng giver en samfundsmæssig anerkendelse af stor betydning for individets selvværds følelse

 • · Den grundforståelse, at mennesket på den ene side præges af de forhold det lever under, og på den anden side – gennem sin praksis – forandrer både sine betingelser og sig selv

 • · At den produktion og service vore kunder modtager af medarbejderne i virksomheden vil være medvirkende til at nedbryde negative fordomme om mennesker med sindslidelser


 • Login