Posti en zraku
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Postižení zraku PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Postižení zraku. Kterékoli vrozené nebo získané oční onemocnění způsobující trvalé funkční poruchy → pokles pracovní schopnosti. Posouzení míry poklesu pracovní schopnosti na základě poruch zrakových funkcí subjektivních a objektivních. Zhodnocení kvality vidění.

Download Presentation

Postižení zraku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Postižení zraku


Kterékoli vrozené nebo získané oční onemocnění způsobující trvalé funkční poruchy → pokles pracovní schopnosti


Posouzení míry poklesu pracovní schopnosti

na základě poruch zrakových funkcí

subjektivních a objektivních


Zhodnocení kvality vidění

Funkční zkoušky (subjektivní):

 • Zraková ostrost do dálky a do blízka

 • Zorné pole

 • Citlivost na kontrast

 • Adaptace na tmu

 • Barvocit


Zhodnocení kvality vidění

Objektivní vyšetření:

 • Vyšetření očního pozadí (oftalmoskopie)

 • Elektroretinografie

 • Zrakové evokované potenciály

 • Oční motilita (diplopie)

 • Binokulární vidění


Zraková ostrost

Do dálky:

Schopnost identifikovat dva prostorově oddělené objekty

Optotypy Snellenovy

ETDRS

Do blízka:

Jaegrovy tabulky


Zorné pole (perimetrie)

Stanovení integrity zrakového systému od retinálních fotoreceptorů až k zadnímu okcipitálnímu kortexu

Poruchy zorného pole mohou být nezávislé na centrální zrakové ostrosti!


Perimetrie

 • Kinetická: pohybující se značka určité velikosti a jasu

 • Statická: záznam citlivosti na světlo v daném místě v číselných jednotkách, které počítač konvertuje do odstínů šedé barvy


Citlivost na kontrast

Schopnost rozeznat nízkokontrastní objekty

Tabulky s písmeny v postupně se snižujícím kontrastu

Může dojít ke snížení i přes dobré hodnoty vizu


Adaptace na tmu

Schopnost oka přizpůsobit se měnícím se světelným podmínkám


Barvocit

 • Vrozené defekty

 • Získané poruchy

  Pseudoisochromatické tabulky

  Farnsworthův – Munsellův 100-hue test


Vyšetření očního pozadí(oftalmoskopie)

 • Přímá oftalmoskopie

 • Nepřímá oftalmoskopie


Elektroretinografie

Záznam elektrických potenciálů vznikajících v sítnici po stimulaci světlem

Zrakové evokované potenciály

Vyšetření zrakových odpovědí na strukturované podněty


Oční motilita (vyšetření diplopie)

Příčiny: neurogenní

myogenní

refrakční

Pro posudkové účely nejvýznamnější diplopie při pohledu přímo a směrem dolů!


Binokulární vidění

Předpokladem je rovnovážné postavení očí a jejich dokonalá souhra

simultánní percepce

fúze

stereopse


Poruchy vizu

 • Slabozrakost: lehká

  střední (6/36 – 6/60)

  silná (6/60 – 3/60)

  těžká (3/60 – 1/60)

 • Nevidomost: praktická (1/60 – světlocit)

  zorné pole!

  úplná ( světlocit – ztráta)


Poruchy zorného pole

Oboustranné defekty zorného pole sektorové, kvadrantové až hemianopické


Poruchy zorného pole

Koncentrické zúžení zorného pole


Poruchy zorného pole

Centrální skotom


 • Login