Postižení zraku - PowerPoint PPT Presentation

Posti en zraku
Download
1 / 19

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Postižení zraku. Kterékoli vrozené nebo získané oční onemocnění způsobující trvalé funkční poruchy → pokles pracovní schopnosti. Posouzení míry poklesu pracovní schopnosti na základě poruch zrakových funkcí subjektivních a objektivních. Zhodnocení kvality vidění.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Postižení zraku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Posti en zraku

Postižení zraku


Posti en zraku

Kterékoli vrozené nebo získané oční onemocnění způsobující trvalé funkční poruchy → pokles pracovní schopnosti


Posti en zraku

Posouzení míry poklesu pracovní schopnosti

na základě poruch zrakových funkcí

subjektivních a objektivních


Zhodnocen kvality vid n

Zhodnocení kvality vidění

Funkční zkoušky (subjektivní):

 • Zraková ostrost do dálky a do blízka

 • Zorné pole

 • Citlivost na kontrast

 • Adaptace na tmu

 • Barvocit


Zhodnocen kvality vid n1

Zhodnocení kvality vidění

Objektivní vyšetření:

 • Vyšetření očního pozadí (oftalmoskopie)

 • Elektroretinografie

 • Zrakové evokované potenciály

 • Oční motilita (diplopie)

 • Binokulární vidění


Zrakov ostrost

Zraková ostrost

Do dálky:

Schopnost identifikovat dva prostorově oddělené objekty

Optotypy Snellenovy

ETDRS

Do blízka:

Jaegrovy tabulky


Zorn pole perimetrie

Zorné pole (perimetrie)

Stanovení integrity zrakového systému od retinálních fotoreceptorů až k zadnímu okcipitálnímu kortexu

Poruchy zorného pole mohou být nezávislé na centrální zrakové ostrosti!


Perimetrie

Perimetrie

 • Kinetická: pohybující se značka určité velikosti a jasu

 • Statická: záznam citlivosti na světlo v daném místě v číselných jednotkách, které počítač konvertuje do odstínů šedé barvy


Citlivost na kontrast

Citlivost na kontrast

Schopnost rozeznat nízkokontrastní objekty

Tabulky s písmeny v postupně se snižujícím kontrastu

Může dojít ke snížení i přes dobré hodnoty vizu


Adaptace na tmu

Adaptace na tmu

Schopnost oka přizpůsobit se měnícím se světelným podmínkám


Barvocit

Barvocit

 • Vrozené defekty

 • Získané poruchy

  Pseudoisochromatické tabulky

  Farnsworthův – Munsellův 100-hue test


Vy et en o n ho pozad oftalmoskopie

Vyšetření očního pozadí(oftalmoskopie)

 • Přímá oftalmoskopie

 • Nepřímá oftalmoskopie


Posti en zraku

Elektroretinografie

Záznam elektrických potenciálů vznikajících v sítnici po stimulaci světlem

Zrakové evokované potenciály

Vyšetření zrakových odpovědí na strukturované podněty


Posti en zraku

Oční motilita (vyšetření diplopie)

Příčiny: neurogenní

myogenní

refrakční

Pro posudkové účely nejvýznamnější diplopie při pohledu přímo a směrem dolů!


Posti en zraku

Binokulární vidění

Předpokladem je rovnovážné postavení očí a jejich dokonalá souhra

simultánní percepce

fúze

stereopse


Poruchy vizu

Poruchy vizu

 • Slabozrakost: lehká

  střední (6/36 – 6/60)

  silná (6/60 – 3/60)

  těžká (3/60 – 1/60)

 • Nevidomost: praktická (1/60 – světlocit)

  zorné pole!

  úplná ( světlocit – ztráta)


Poruchy zorn ho pole

Poruchy zorného pole

Oboustranné defekty zorného pole sektorové, kvadrantové až hemianopické


Poruchy zorn ho pole1

Poruchy zorného pole

Koncentrické zúžení zorného pole


Poruchy zorn ho pole2

Poruchy zorného pole

Centrální skotom


 • Login