Bioenergiprogrammet 2009 biogass
Download
1 / 11

Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass. Øyvind Halvorsen Bellona 19.6.09. Innovasjon Norge. • Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap • Startet sin virksomhet 1. januar 2004 • Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass' - bunme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bioenergiprogrammet 2009 biogass

Bioenergiprogrammet 2009/Biogass

Øyvind Halvorsen Bellona 19.6.09


Innovasjon norge
Innovasjon Norge

 • • Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap

  • Startet sin virksomhet 1. januar 2004

  • Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo.

 • Låneforvaltning: Ca 11 mrd NOK

 • Tilskudd og stipend ca 2 MRD NOK pr år

 • Rentestøtte på lån til landbruk 0,7 MRD NOK

  pr år


Form l
Formål

 • Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.


Bioenergiprogrammet

Bioenergi i landbruket

Midler:

35 mill kr jordbruksavtalen

15 mill kr fra statsbudsjettet

Målgruppe:

Bønder/skogeiere

Støtter

Anlegg for varmesalg

Gårdsvarmeanlegg

Veksthus

Biogass

Forstudier/forprosjekter

Flisproduksjon

Midler

7 mill til investeringer

2 mill til kompetanse

Målgruppe:

Bioenergibransjen

Støtter:

Produksjonsanlegg

Effektiviseringstiltak

Kompetanse og utvikling

Informasjonsvirksomhet

Bioenergiprogrammet


Bioenergiprogrammets form l
Bioenergiprogrammets formål:

 • Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

 • I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.


Biogass
Biogass

 • LLM har gitt biogassproduksjon fra landbruket høg prioritet, jmfr

 • Klimameldingen.

 • IN har våren 2009 innhentet opplysninger om planlagte landbruksrelaterte prosjekter fra hele landet.

 • 28 prosjekter under planlegging, 5 anlegg i drift-/oppstartsfase.

 • Det er viktig at prosjektene er godt utredet før investeringen påbegynnes.


Milj messige forhold
Miljømessige forhold

 • Biogass må være miljøvennlig

 • Sikkerhet vedr lekkasje av metan

 • Langtransport av biomateriale er uheldig

 • Sikre god energiutnyttelse og avsetning året rundt

 • Bioresten må kunne nyttes som gjødsel

 • Ren metan er høyverdig energi – stort anvendelsesområde


Hva vil in st tte
Hva vil IN støtte

 • Anlegg eid av bønder og landbrukskoler

 • Anlegg som er miljømessig gode

 • Anlegg som er lønnsomme etter investeringsstøtte.

 • Forprosjekter kan støttes, som for varmesalgsanlegg.

 • Salg av hele energimengden eller at energimengden

 • erstatter tidligere innkjøp energi.

 • Anlegg som kan være visningsanlegg for andre

 • Investeringsstøtte kan gis med inntil 40 %.


S knad innhold
Søknad – innhold

 • Hva bør en søknad til IN inneholde?

 • Data søker/selskapet

 • Kostnadsoverslag

 • Type og mengde råstoff

 • Totalproduksjon av energi

 • Leveranse av energi

 • Miljøgevinst/effekt av tiltaket

 • Lønnsomhetsberegning

- Søknad sendes INs

distriktskontor


Konomiske forhold st ttemuligheter
Økonomiske forhold – støttemuligheter

 • Norsk Forskningsråd:

  • Støtter rene forskningsprosjekter

  • Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (noe forskning)

 • SLF – program for klimatiltak i Landbruket

  • Støtter kompetanse, Informasjon

 • Innovasjon Norge

  • Bioenergiprogrammet – investeringer i landbruksanlegg

  • Andre tjenester

 • Enova

  • Investeringsstøtte til alle typer eiere.


Bes k oss p nett innovasjonnorge no
Besøk oss på nett: innovasjonnorge.no


ad