โดย สำนักงาน ก.พ.ร. - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 47

 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

กรมศิลปากร. การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM). โดย สำนักงาน ก.พ.ร. กรมศิลปากร. แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้. 1. แนวทางการส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในส่วนราชการ. 2. การจัดการความรู้ : ประเด็นการวัดผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ. 3. เมื่อพูดถึงคำว่า “ ความรู้ ”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7009271

(Knowledge Management : KM)

...


7009271

1.

2.

:

3.


7009271

?


7009271

( .. )


7009271

(Hideo Yamazaki)


Knowledge is different

Knowledge is Different

Human, judgemental

Contextual, tacit

Transfer needs learning

Intelligence

Knowledge

Information

Codifiable, explicit

Easily transferable

Data


7009271


7009271

2

(Explicit Knowledge)

( 1 )

( 2 )

( 3 )

(Tacit Knowledge)

Tomohiro Takanashi

9


7009271

2

(Explicit Knowledge

)

1

2

3

(Tacit Knowledge

Tomohiro Takanashi


7009271

(Explicit Knowledge)

(Tacit Knowledge)

(Document) - (Rule), (Practice)

(System)

Internet

(Skill)

(Experience)

(Mind of individual)

(Talent)


Knowledge spiral seci model

(Knowledge Spiral: SECI Model)

(Tacit Knowledge)

(Tacit Knowledge)

Socialization

Externalization

(Explicit Knowledge)

Combination

Internalization

(Explicit Knowledge)

( : Nonaka & Takeuchi )


Socialization

Socialization

Tacit Knowledge Tacit Knowledge


Externalization

Externalization

Tacit Knowledge Explicit Knowledge


Combination

Combination

Explicit Knowledge Explicit Knowledge

Explicit

Explicit


Internalization

Internalization

Explicit Knowledge Tacit Knowledge


7009271

 • -

 • -

2.

3.


7009271

...:


7009271

()

(Knowledge Base ,IT)

12%

Electronic

42%

20%

26%

()

Source: Survey of 400 Executives by Delphi


7009271

KM

BSI Study: KM in Public Sector


7009271

Spansion

Source: Robert Osterhoff


7009271


Effective knowledge management

Effective Knowledge Management

 • 80% - Organizational processes and human factors

 • 20% - Technology

PEOPLE

ORGANIZATIONAL

PROCESSES

OVERLAPPING FACTORS

TECHNOLOGY


7009271

1.

(Knowledge Identification)

7.

(Learning)

6.

(Knowledge Sharing)

5.

(Knowledge Access)

4.

(Knowledge Codification and Refinement)

2.

(Knowledge Creation and Acquisition)

3.

(Knowledge Organization)


Knowledge management process

(Knowledge Management Process)

1.

(Knowledge Identification)

2.

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. (Knowledge Organization)

4.

(Knowledge Codification and Refinement)

5. (Knowledge Access)

6. (Knowledge Sharing)

7. (Learning)


Knowledge management process1

(Knowledge Management Process)

1.

(Knowledge Identification)

-

-

2.

(Knowledge Creation and Acquisition)

- /


Knowledge management process2

(Knowledge Management Process)

 • 3.

 • (Knowledge Organization)

 • 4.

 • (Knowledge Codification and Refinement)


Knowledge management process3

(Knowledge Management Process)

 • 5. (Knowledge Access)


Knowledge management process4

(Knowledge Management Process)

 • 6.

 • (Knowledge Sharing)

 • (CoP)

 • (Mentoring System)

 • (Job Rotation)

 • 7.

 • (Learning)


7009271

( )

(, )

()


7009271

: 160

: 2548


7009271


7009271

1.

2.

:

3.


7009271

.. 2546

11 ...


7009271

(Knowledge management)

Roadmap

3

KM 2549

KM 2550

Strategy

Sharing

Measuring

(Inspire Knowledge

Management

in organization)

(Make Knowledge Management drive change

in organization)

(Manipulate Knowledge

Management Transferable)

 • ()

 • (tacit knowledge) (explicit knowledge)


7009271

KM

Knowledge

Management

LO

Learning

Organization

to


7009271

1.

2.

:

3.


7009271

1 :

2 :

3 :

4 :


7009271


7009271

2550

4

:

12/10 :

/

: 3 / 5

: 5


7009271

1 /

/ :

: .. / ..

(Objective)

(KPI)

:

1

:

:

KM :

:

2

:

:

KM :

 • : ..

 • (CKO)

 • : ..

 • (CEO)


7009271

2 (KM Action Plan)

/ :

: . /..

: ...

(K) : ...

(KPI) : ....

: ...

1 2

: ..

(CKO)

: .

(CEO)


7009271

1 /


7009271

KM

1.

2.

3.

4.


7009271


7009271


7009271

KM

www.opdc.go.th


 • Login