การกระจายอำนาจสู่ อปท. - PowerPoint PPT Presentation

 .
Download
1 / 11

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การกระจายอำนาจสู่ อปท. โดย. ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานคณะทำงานจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท. 1. ทำไมจึงต้องกระจายอำนาจไปสู่ อปท. 1.1 เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง 1.2 เหตุผลทางการบริหารการพัฒนา 1.3 เหตุผลทางกฎหมาย. 1. 1.1 เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การกระจายอำนาจสู่ อปท.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5872303

.

..

  • .


5872303

1. .

1.1

1.2

1.3

1


5872303

1.1

2


5872303

1.2

/

3


5872303

1.3

4


5872303

2. ?

2.1

2.2

2.3

5


5872303

-

1) //

-

6


5872303

/

3) //

4)

5)

7


5872303

-

1. . . ..2542

2. . 1 & 2

3.

  • .

8


5872303

-

1.

1. 87

2. 103

3. / 17

9


5872303

4. 19

5. 17

6. 2

6 245 .76,950 .

2. 10 (2548-2553)

10


  • Login