El sistema catal de serveis socials scss miquel g mez serra mgomez@ub edu
Download
1 / 26

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS) Miquel Gómez Serra mgomez@ub - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS) Miquel Gómez Serra mgomez@ub.edu. El sistema català de serveis socials (SCSS) GÓMEZ SERRA, Miquel Departament de Teoria i Història de l’Educació (THE) Facultat de Pedagogia Universitat de Barcelona

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS) Miquel Gómez Serra mgomez@ub

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS)

Miquel Gómez Serra

mgomez@ub.edu


El sistema català de serveis socials (SCSS)

GÓMEZ SERRA, Miquel

Departament de Teoria i Història de l’Educació (THE)

Facultat de Pedagogia

Universitat de Barcelona

Assignatura: Acció socioeducativa en els serveis socials

Grau d’Educació social

Aquest document està subjecte a una Llicència Creative Commons
TEMA

QUÈ SÓN ELS SERVEIS

SOCIALS?


Concepte de serveis socials

 • DEFINICIONS DE SERVEIS SOCIALS


Sectors proveïdors de serveis (I)

 • SECTORS PROVEÏDORS SERVEIS

  • Sector estatal

  • Sector mercantil

  • Sector social

  • Sector informal


TEMA

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS

(SCSS)


Marc legal serveis socials (I)

 • LEGISLACIÓ GENERAL:

  • Constitució espanyola (1978)

  • Estatuts d’autonomia de Catalunya (1979 i 2006)

  • Tractats internacionals: Declara-ció Universal Drets Humans, Carta Social Europea...


Marc legal serveis socials (i II)

 • LEGISLACIÓ ESPECÍFICA


Marc legal serveis socials (i III)

 • INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ:

  • Pla d'actuació social (PAS), Pla estratègic i Plans sectorials

  • Convenis cooperació interadmi-nistrativa

  • Programes estatals


Aspectes bàsics SCSS (I)

 • CONCEPTE SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS)

  • Xarxa d’atenció pública de serveis socials: serveis públics més serveis privats acreditat concertats

  • Responsabilitat i finançament dels serveis

  • Conceptes elementals


Aspectes bàsics SCSS (i II)

 • Paper diverses administracions: cooperació interadministrativa

 • PRINCIPIS RECTORS

 • ÀREES D’ACTUACIÓ

 • Tipologia de serveis i d’establiments socials VERSUS Xarxa bàsica de responsabilitat pública


 • Principals modificacions Llei 12/2007 (I)

  • Definició

  • De dret subjectiu a dret efectiu: garantia d’accès

  • Quatre pilars Estat benestar: salut, pensions, educació i serveis social


  Principals modificacions Llei 12/2007 (i II)

  • Reconeixement paper adminis-tració local i iniciativa privada (principi de subsidiarietat)

  • Qualitat assistencial

  • Cofinançament dels serveis per part del usuari (no família)

  • Cartera de serveis socials


  Cartera de serveis socials

  • Prestacions garantides. Defineix:

   • Tipologia prestació

   • Població destinatària

   • Establiment o equip de gestió

   • Perfils i ratios professionals

   • Estàndards de qualitat

  • ESQUEMA 12/2007 (doc web)

  LLEI


  Prestacions dels serveis socials

  • Prestacions de servei (serveis socials bàsics i especialitzats)

  • Prestacions Econòmiques

  • Prestacions Tecnològiques


  Estructura funcional serveis socials (I)

  • SERVEIS SOCIALS BÀSICS

   • serveis polivalents comunitaris i preventius

  • SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS (SSE)

   • segons edats i/o tipologia de les necessitats


  Estructura funcional (i II)

  • SERVEIS SOCIALS BÀSICS, serveis polivalents comunitaris i preventius:

   • Equips bàsics

   • SAD i teleassistència

   • Menjadors socials centres acollida d’urgència

   • Centres oberts inf. I adolescents


  Estructura funcional (i III)

  • SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS (SSE)

   • Serveis socials especialitzats d'acolliment diürn

   • Serveis socials especialitzats d'acolliment residencial

  • (segons edats i/o tipologia de les necessitats)


  Organització funcional i sectorial


  Organització funcional i sectorial


  Organització funcional i sectorial


  Distinció sectors públic i privat

  • INSTITUCIONS PÚBLIQUES

   • Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya)

   • Administracions locals (municipal, supramunicipal i comarcal)

  • INSTITUCIONS PRIVADES (d’iniciativa social i mercantil)

   • Acreditació entitats i Registre d’entitats i Establiments socials


  Àmbits / variables / intensitat (I)

  • Grup, Comunitat

  • Prevenció

  • Normalització

  • Globalitat

  • Etc

  • Individu

  • Intervenció

  • Específic

  • Especialització

  • Etc

  Continuum progressiu

  Increment de la intensitat


  SSE

  diurns

  SSE

  resids.

  SSAP

  Àmbits / variables / intensitat (I)

  • Totes les variables es presenten en qualsevol servei o establiment, però amb intensitat diferent

  • És un continuum progressiu, una qüestió de proporcions

  • No és un joc de contraris (oposicions), sinó de complementaris (amb intensitat diferent)

  Intervenció

  Prevenció


  Factors de risc i de benestar

  FACTORS DE

  RISC

  FACTORS DE

  BENESTAR

  • Factors de benestar:

  • Condicions generals i

  • Qualitat de vida

  • Prevenció inespecífica

  • Factors de risc:

  • Prevenció específica

  • Atenció individualitzada

  • i familiar

  Resiliència


  Aquest document està subjecte a una Llicència Creative Commons
  ad
 • Login