Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

ALIANCES ESTRATÈGIQUES AL SECTOR SALUT 7 d’octubre de 2009 Unió Catalana d’Hospitals PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALIANCES ESTRATÈGIQUES AL SECTOR SALUT 7 d’octubre de 2009 Unió Catalana d’Hospitals. Guió. Instruments de gestió: les aliances estratègiques. Aliances Estratègiques al Consorci Sanitari de Terrassa. Aliances estratègiques al sistema sanitari.

Download Presentation

ALIANCES ESTRATÈGIQUES AL SECTOR SALUT 7 d’octubre de 2009 Unió Catalana d’Hospitals

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ALIANCES ESTRATÈGIQUESAL SECTOR SALUT7 d’octubre de 2009Unió Catalana d’Hospitals


Guió

Instruments de gestió: les aliances estratègiques

Aliances Estratègiques al Consorci Sanitari de Terrassa

Aliances estratègiques al sistema sanitari


Instruments de gestió: les aliances estratègiques


Utilització de les eines de gestió al mon empresarial

Bain & Company’s Management Tools & trends 2007


Utilització de les eines de gestió al mon empresarial

Periscopihos, octubre 2007


Aliances estratègiques


Les aliances estratègiquesÁfrica Ariño. IESE

Una AE constitueix un acord formal entre dues o més empreses per assolir un conjunt d’interessos sobre la base e compartir recursos. L’avantatge genèric de tota AE és que permet accedir a recursos dels que l’empresa no disposa.

Però tota AE genera dificultats que radiquen en la necessària convivència entre empreses amb diferències estratègiques, organitzacionals, culturals i operatives

També poden presentar una risc afegit: la possibilitat que el soci es converteixi en un nou competidor.


Grau d’integració empresarial

Acords inter-empreses:

del pacte a la fusió...

Fusions i adquisicions

Aliances estratègiques de diferent abast

Nivell de compromís

Acords entre empreses

(formals o informals)

Potència de l’aliança


Classificació de les aliances estratègiques:

Segons el tipus de recurs que es comparteix

L’organització accedeix a capacitats o recursos dels que no disposa

AE Complementàries

L’organització suma capacitats i recursos dels que ja disposa amb els d’altres organitzacions, per obtenir beneficis conjunts

AE de massa crítica

(d’addició)


Aliances estratègiques al sistema sanitari


Classificació de les aliances estratègiques al sector salut: Exemples

Col·laboració públic - privat

 • Model “Alzira” de la Comunitat Valenciana: assistència + gestió

 • Concessió 8 hospitals a la Comunitat de Madrid: construcció i gestió no assistencial

Per l’atenció integral

 • OSI (Organitzacions Sanitàries Integrades) A Catalunya: CST – Baix Empordà – Blanes-Calella,...

 • Xarxa de col·laboració: SISO (Osona)

 • Model territorial: ICS

 • Atenció Materno-Infantil entre H. Clínic i H. Sant Joan de Déu

 • Xarxa UDIAT per al diagnòstic per la imatge

 • ICO: suport a hospitals comarcals

Aliances dins el sector públic


Classificació de les AE al sector salut:

Segons l’àmbit de col·laboració

Institucionals

Afecten a tota la organització

Assistencials

Afectenàreesassistencials

De suport no assistencial

Afectenalsàmbits de gestió i de suport

Afectenalsàmbits de Docència, Recerca i Innovació

De desenvolupament de D + R + I


Classificació de les aliances estratègiques al sector salut:

Aliances de co-gestió

Institucionals

Aliances de co-titularitat

Assistencials

Aliances per a l’atenció integral

Aliances a àrees assistencials

Aliances a serveis de suport assistencial

De suport no assistencial

Serveis de suport no assistencials

T. de la Informació i les Comunicacions

Responsabilitat Social Corporativa

Serveis Mancomunats

De desenvolupament de D + R + I

Globals R+D+I

Per a la Docència

Per a la Recerca

Per a la Innovació


Elements fonamentals de les aliances estratègiques (algunes lliçons apreses...)

1.- Cal una reflexió prèvia directiva i de govern sobre la conveniència de les aliances estratègiques a la organització pròpia. L’entorn i els valors de l’organització són crucials

 • 2.- Cal fer una anàlisi estratègica (no metodològic!) sobre les oportunitats d’aliances, incloent-hi:

  • Molta generositat (tothom hi guanya però per a ningú és gratuït = pèrdua d’autonomia)

  • Molta tolerància: tots som diferents amb diferents cultures!

  • Molta intuïció


Elements fonamentals de les aliances estratègiques (algunes lliçons apreses...)

Etapes i criteris

1a etapa = Fase “visionària” / estratègica

 • 2a etapa = Fase de concreció:

  • Formalització “oberta” i poc rígida

  • Negociació generosa

  • Buscar líder/s: gestor + clínic

3a etapa = Execució ràpida (quick and dirty)


Aliances Estratègiques al Consorci Sanitari de Terrassa


 • Una Organització Sanitària Integrada al servei de 200.000 persones

  • Que s’organitza de forma descentralitzada, amb un paper transcendent i diferencial de la Gestió Clínica

  • Que utilitza les aliances estratègiques per al seu desenvolupament i posicionament

  • Que s’actualitza en tecnologia, equipaments i estructura

  • Que desplega la seva maxima capacitat docent, de recerca i d’innovació

EL PLA ESTRATÈGIC

2004-2009


Les aliances estratègiques són un dels principals instruments d’aplicació de les polítiques i les directrius al CST:

Model assistencial

Model de docència, recerca i innovació

+

Model d’aliances estratègiques


Les aliances estratègiques al CST: per que?

Institucionals

Per a constituir-nos com a OSI

Assistencials

Per assolir el màxim nivell d’assistència, docència i recerca, sense perdre la raó de ser del CST

De suport no assistencial

Per a millorar l’eficència

Per desenvolupar al màxim les capacitats del CST en els àmbits Docents i de Recerca. Per “sortir” al mon!

De desenvolupament de D + R + I


Aliances al CST: descripció dinàmica

Fusions i adquisicions

Aliances estratègiques

Nivell de compromís

Acords entre empreses

Nivell d’integració


 • Login