medd sz nhidrog n kutak hasznos t si lehet s gei
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú KFT. EGER, 2010. november 18. 1/a. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK Kft.). 2330/2004(XII.21.) Korm. határozat alapján alapítva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI' - bryony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medd sz nhidrog n kutak hasznos t si lehet s gei

MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú KFT.

EGER, 2010. november 18.

1 a b nyavagyon hasznos t nonprofit k zhaszn kft bvh nk kft
1/a. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK Kft.)
 • 2330/2004(XII.21.) Korm. határozat alapján alapítva
 • Tulajdonosi jog: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
 • Szakmai felügyelet és finanszírozás : Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiagazdálkodási főosztály.
 • A BVH NK Kft. feladatai:
  • állami tulajdonú meddő CH kutak kezelésével, értékesítésével, felszámolásával és tájrendezésével kapcsolatos állami kötelezettségek ellátása
  • Szénbányászati szerkezetátalakításból hátralévő feladatok végrehajtása
  • Bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor nem ismert kötelezettségek teljesítése.
1 b b nyavagyon hasznos t nonprofit k zhaszn kft bvh nk kft
1/b. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK Kft.)
 • Belső szervezet:
  • Szénbányászati üzletág,
  • CH üzletág.
 • A BVH NK Kft pénzügyi forrása: az éves költségvetési törvény bányabezárási kerete, az értékesítésből nem fedezett hányadra.
 • Működés minkét szakterületen mérnöki iroda jelleggel.
2 a llami tulajdon medd ch kutak
2/a. Állami tulajdonú meddő CH kutak
 • A MOL Rt. megalapítása előtt (1991. október 1.) állami forrásból lemélyített olyan
 • szénhidrogén szempontjából meddőnek , más célú hasznosításra azonban alkalmasnak minősített kút ami
 • nem került a MOL Rt. alapításkori apportjába.
 • A kútlistát a MOL Rt. állította össze és adta át a KVI-nek 2005-ben.
  • 2005. augusztus 31.-én aláírta a vagyonkezelési szerződést a KVI és a BVH NK Kft.
  • A szerződés tárgya 3093 meddő CH kút.
2 b llami tulajdon medd ch kutak
2/b. Állami tulajdonú meddő CH kutak
 • Kútlista problémái:
  • MOL apportban lévő kutak (241 db)
  • Már másnak átadott kutak (91 db)
  • Más által fúratott kutak (54 db)
  • Le nem fúrt kutak (30 db)
  • MOL által használt, megszerezni kívánt kutak (244 db)
 • Vagyonkezelésre átvett kutak (2433 db)
 • Felszámolt, rekultivált kutak (1617 db)
 • Meglévő , helyszínen megtalálható kutak (816 db)
3 a vagyonkezelt kutak
3. A vagyonkezelt kutak

Kutak átvétele, birtokba vétele:

 • A kutak geológiai, műszaki dokumentációinak(kútkönyvek) átvétele a MOL tól.
 • A kútdokumentációk rendezése, irat tárolása.
 • Kútdokumentációk tartalma.
 • Kutak helyszíni bejárása.
4 k tkataszter
4. Kútkataszter
 • Adatbázis a kutakról
 • Tartalma:
  • Kutak alap adatai
  • Megközelíthetőségi térképek
  • Hordozó földingatlan tulajdoni lapjai
  • Helyszíni bejárási jegyzőkönyvek, fényképek
  • Kút létesítéséről készült befejező jelentések
  • Műszaki, biztonsági állapot értékelés
  • Hasznosíthatósági, geológiai értékelés
  • Forgalmi, könyvszerinti érték
  • Kutakkal kapcsolatos, tervek, engedélyek, események
4 a geol giai hasznos that s gi rt kel s
4/a. Geológiai hasznosíthatósági értékelés

Értékelés kritériumai:

  • legalább 30 m víztároló rétegvastagság;
  • legalább 30 ˚C hőmérsékletű víz nyerhető a tároló rétegből;
  • legalább 400 l/perc vízhozam várható.

Melegvíz termelés szempontjából a kutak

 • 33%-a alkalmas,
 • 43%-a korlátozottan alkalmas,
 • 24%-a nem alkalmas.
4 b m szaki llapot alkalmass g rt kel se
4/b. Műszaki állapot alkalmasság értékelése

A geológiailag alkalmas, vagy korlátozottan

alkalmas kutak (621 db) közül

 • kútmunkálattal valószínűleg kiképezhető (68%)
 • Jelentős kockázatú kútmunkálatot igényel (16%)
 • Kiképzésre nem alkalmas (16%)
4 c a hasznos that kutak rt kel se
4/c. A hasznosítható kutak értékelése
 • Hasznosítható kutak területi megoszlása:
 • Hasznosítható kutak mélységkategóriánként:

2000 m-ig 40 %

2000-3000 m között 44 %

3000 m alatt 16 %

4 d a kutak rt kel se
4/d. A kutak értékelése

Hasznosíthatóság mélységkategóriánként

(műszakilag kis kockázattal kiképezhető)

- 2000 m-ig:

– geológiailag alkalmas 60 db

- geológiailag korl. alkalmas 62 db

- 2000-3000 m között

– geológiailag alkalmas 44 db

- geológiailag korl. alkalmas 104 db

- 3000 m alatt – geológiailag alkalmas 21 db

- geológiailag korl. alkalmas 29 db

4 e a kutak rt kel se
4/e. A kutak értékelése

A geológiailag alkalmas, műszakilag kiképezhető kutak várható víz hőmérséklet szerinti megoszlása:

<60 ºC 49%

60–100 °C 38%

100 ºC< 13 %

5 a hasznos t si lehet s gek
5/a. Hasznosítási lehetőségek
 • Mezőgazdasági (külterület, kis hő)
 • Távfűtés (belterület, kis, közepes hő)
 • Termálfürdő (belterület, kis hő)
 • Gyógyfürdő ( kül-, belterület, kis-, közepes hő)
 • „zöld áram” (magas hő)
5 b hasznos t si lehet s gek
5/b. Hasznosítási lehetőségek
 • A „zöldáram” (pontosabban az azt lehetővé tevő hőmennyiség) „gazdaságos” termelésre alkalmas kút:
 • ne legyen túl költséges, azaz a fluidum termelő tárolókőzet tetőmélysége ne legyen több, mint 3000m;
 • a termelt fluidum (víz+gőz) kútfej hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint 100ºC;
 • a termelési ütem ne legyen kevesebb, mint 1000m3/d.

(többnyire repedezett, mezozoós korú kőzetek)

5 b hasznos t si lehet s gek1
5/b. Hasznosítási lehetőségek
 • Az előző feltételeknek a 2433 általunk vagyonkezeltből 64 kút felel meg.
 • A kutak közül 25 kút tájrendezett, 5 kút műszakilag felszámolt és
 • 34 kút meglevőnek minősül.
5 c hasznos t si lehet s gek
5/c.Hasznosítási lehetőségek
 • Értékesítés
 • Bérlet
 • Vállalkozás
6 a a kutak rt kes t se
6/a. A kutak értékesítése

A BVH NK Kft. feladata a kutakértékesítésének előkészítése.

Értékesítés szabályai:

 • 2007. évi CVI. Törvény az állami vagyonról
  • Tulajdonjog átruházására kizárólag a MNV Zrt. jogosult
  • Értékesítés bonyolítója az MNV, de megbízásával lehet harmadik személy
  • Értékesítés lehet:
   • Nyilvános vagy zárt pályázat
   • Nyilvános árverés
   • Kivételes esetben versenyeztetés nélkül (pl. helyi önkormányzat részére)
6 b a kutak rt kes t se
6/b. A kutak értékesítése
 • 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet.
  • Állami vagyont versenyeztetés útján lehet értékesíteni
  • Értékesítést az MNV Zrt. Vezérigazgatója engedélyezi
  • Pályázatot az MNV Zrt. vagy megbízottja írja ki
  • Pályázati kiírást az MNV Zrt. Vezérigazgatója hagyja jóvá
  • A pályázatok elbírálásáról az MNV Zrt. dönt
6 c az rt kes t si folyamat
6/c. Az értékesítési folyamat

Az értékesítési folyamat a következő lépésekből áll:

 • Vásárlási szándék írásban történő bejelentése a BVH-nak;
 • BVH javaslat készítése az MNV Zrt.-nek, ami tartalmazza
  • a kút szakértői minősítését (hasznosítás, műszaki állapot),
  • a kút forgalmi érték becslését,
  • javaslatot az értékesítés módjára (nyilvános vagy zártkörű pályázati, árverési, versenyeztetés nélküli).
 • MNV Zrt. dönt az értékesítésről.
 • Kút kivonása a vagyonkezelés alól.
 • Az értékesítés lebonyolítása (MNV Zrt. vagy megbízottja).
 • Az értékesítési folyamat eredményét az MNV Zrt. jóvá hagyja.
6 d kutak rt kes t ses
6/d. Kutak értékesítéses
 • Érdeklődés tárgyát képező kutak területi megoszlása
6 d kutak rt kes t se
6/d. Kutak értékesítése
 • Érdeklődők 2009-2010
 • Magánszemélyek 10%
 • Önkormányzatok 19%
 • Cégek 71%
7 a bvh nk kft n l l v inform ci k
7. A BVH NK Kft-nél lévő információk
 • A BVH NK Kft. honlapján a kutak listája (www.bvh.hu)
 • Kútkönyvi dokumentációk
 • Kútkataszter adatbázis
 • Értékelések
ad