Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet - PowerPoint PPT Presentation

Az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet
Download
1 / 50

 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet. Dr. Vörös Viktor PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. „A filozófia egyetlen komoly kérdése az öngyilkosság”. Camus: Sziszüphosz mítosza. Camus: Sziszüphosz mítosza. Magvető, 2001. Vörös V: PhD tézisek, 2010.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet

Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet

Dr. Vörös Viktor

PTE ÁOK Pszichiátriai

és Pszichoterápiás Klinika


A filoz fia egyetlen komoly k rd se az ngyilkoss g

„A filozófia egyetlen komoly kérdése az öngyilkosság”

Camus: Sziszüphosz mítosza

Camus: Sziszüphosz mítosza. Magvető, 2001

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Ttekint s

Áttekintés

 • Bevezetés

 • Az öndestruktív magatartásformák

 • Az öngyilkosság

 • A lélektani krízishelyzet

 • A segítségnyújtás lehetőségei

 • Összefoglalás


Ndestrukt v magatart sform k

Öndestruktív magatartásformák

 • Káros szerhasználat

  • Nikotin

  • Alkohol

  • Drog

 • Önkárosító magatartásminták

 • Öngyilkosság

  • Szuicid kísérlet

  • Befejezett szuicidium


Epidemiol giai adatok i

Epidemiológiai adatok I.

 • Befejezett szuicidium gyakorisága

  • Világon: 1 millió/év

  • Európában: 150000/év

  • Magyarországon: 2300/év

 • Szuicid kísérletek

  • Legalább tízszeres (8-20x)

  • Élettartam prevalencia: 3%

 • Nemi különbségek („gender paradox”)

  • Befejezett: 3/4 férfi

  • Megkísérelt: 2/3 nő

Wasserman: Oxford textbook of suicidology and suicide prevention. OUP, 2009

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Epidemiol giai adatok ii

Epidemiológiai adatok II.

Wikipedia:List of countries by suicide rate, Eurostat, 2010

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Epidemiol giai adatok iii

Epidemiológiai adatok III.

A befejezett öngyilkosságok gyakorisága hazánkban a KSH országos adatai szerint (1988-2008)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

KSH: Statisztikai Tükör, 2008


Etiol giai megk zel t sek

Etiológiai megközelítések

 • Komplex, multifaktoriális, interdiszciplinárisan értelmezhető emberi jelenség

 • Tudomány

  • Természet

  • Bölcsészet

  • Társadalom

 • Medicinális modellek

  • Bio-pszicho-szociális (Engel-től Ghaemi-ig)

  • Stressz-diatézis (Mann, Wasserman)

 • „Final common pathway”

 • Nincsen „királyi út”

 • Integratív megközelítés jelentősége

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A bio pszicho szoci lis modell

A bio-pszicho-szociális modell

 • Biológiai (genetika, neurobiológia, neuroendokrin, neuroimaging)

  • Prefrontális kortex - hippokampusz - centrális amygdala - HPA tengely

  • Szerotonin

 • Pszichológiai (analitikus, kognitív, krizeológiai)

  • Negatív életesemények (abúzus, trauma, stressz)

  • Mentális zavarok/temperamentum

  • Krízis koncepció

 • Szociális/szociológiai

  • Társadalom, kultúra, nyelv, művészet, média, diszkurzív szuicidológia, transzgenerációs hatások, modell-effektus, stigma

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Mann stressz diat zis modellje

Mann stressz-diatézis modellje

Mentális zavarok (depresszió, pszichózis) Negatív életesemények

OBJEKTÍV

ÁLLAPOT

Reménytelenség, Szubjektív depresszió, Öngyilkossági gondolatok

SZUBJEKTÍV

ÁLLAPOT Szuicid késztetés

Alacsony Szerotonerg aktivitásImpulzivitásAgresszivitás

SzerhasználatSzuicidium

(alkohol, drog, nikotin)

Mann: AJP 1999;156:181-9

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A l lektani kr zis elm leti h ttere a kr zis s az ngyilkoss g viszonya

A lélektani krízis elméleti háttere-A krízis és az öngyilkosság viszonya-


A kr zis jelent se jelens ge

A krízis jelentése, jelensége

 • Krízis = válság

  • fordulat, „változás” (krinein)

 • Típusai

  • Környezeti, energia, politikai, gazdasági, pénzügyi, társadalmi, szociális, lélektani

 • 4 alapjellemzője

  • Felbukkanás: váratlan, hirtelen

  • Jelleg: fenyegető, ijesztő

  • Kimenetel: bizonytalan, kiszámíthatatlan

  • Kényszerítőerő: változás kényszere


A kr zis defin ci ja

A krízis definíciója

 • Valamilyen váratlan, veszélyes külső tényező hatására kialakuló bizonytalan, instabil sürgősségi állapot, mely fenyegetettséget jelent az egyén számára

 • A krízis nem maga a kiváltó szituáció, hanem az egyén erre adott válasza

 • Átmeneti létállapot („tranzitív diagnózis”), melyben a korábbi rendszer már nem tartható fent, ezért mindenképpen változ(tat)ás szükséges


A kr zisek t pusai i

A krízisek típusai I.

 • Akcidentális (Caplan, 1964)

  • Negatív életesemények, kritikus események, stressz szituációk, traumák, veszteségek

 • Epigenetikus = Fejlődési = Pszicho-szociális (Erikson, 1965)

  • Fokozott vulnerabilitással járó időszakok

  • Életciklus váltások során (8 pszicho-szociális fejlődési fázis átmeneteiben)

 • Krízismátrix (Jacobson, 1969)

  • A két fenti jelenség egy időben történő jelentkezése, egymásra vetülése

  • Fokozottan veszélyes állapot (szuicidalitás)


A caplani kr ziskoncepci

A caplani kríziskoncepció

 • Kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni

 • Ezek vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik

 • Ezeket sem megoldani, sem elkerülni nem képes

 • Főként nem az adott személyt jellemző szokványos problémamegoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával


A kr zisek t pusai ii

A krízisek típusai II.

 • Akcidentális (Caplan, 1964)

  • Negatív életesemények, kritikus események, stressz szituációk, traumák, veszteségek

 • Epigenetikus = Fejlődési = Pszicho-szociális (Erikson, 1965)

  • Fokozott vulnerabilitással járó időszakok

  • Életciklus váltások során (8 pszicho-szociális fejlődési fázis átmeneteiben)

 • Krízismátrix (Jacobson, 1969)

  • A két fenti jelenség egy időben történő jelentkezése, egymásra vetülése

  • Fokozottan veszélyes állapot (szuicidalitás)


Az eriksoni pszicho szoci lis fejl d s st diumai

Az eriksoni pszicho-szociális fejlődés stádiumai

 • 1. Bizalom vs. Bizalmatlanság (0-1)

 • 2. Autonómia vs. Szégyen (1-3)

 • 3. Kezdeményezés vs. Bűntudat (3-5)

 • 4. Teljesítmény vs. Kisebbrendűség (6-11)

 • 5. Identitás vs. Szerepdiffúzió (11-20) – adoleszcens

 • 6. Intimitás vs. Izoláció (21-40)

 • 7. Alkotóképesség vs. Stagnálás (40-65) –életközép

 • 8. Integritás vs. Kétségbeesés (65-) – időskori krízis

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Erikson E: Identity - youth and crisis. New York, WW Norton, 1968


A kr zisek t pusai iii

A krízisek típusai III.

 • Akcidentális (Caplan, 1964)

  • Negatív életesemények, kritikus események, stressz szituációk, traumák, veszteségek

 • Epigenetikus = Fejlődési = Pszicho-szociális (Erikson, 1965)

  • Fokozott vulnerabilitással járó időszakok

  • Életciklus váltások során (8 pszicho-szociális fejlődési fázis átmeneteiben)

 • Krízismátrix (Jacobson, 1969)

  • A két fenti jelenség egy időben történő jelentkezése, egymásra vetülése

  • Fokozottan veszélyes állapot (szuicidalitás)


A kr zism trix koncepci ja

A krízismátrix koncepciója

Fejlődési

Akcidentális

Krízis mátrix

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Csürke J, Vörös V, Osváth P, Árkovits A: Mindennapi kríziseink. Lélekben Otthon Könyvek, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2009


A kr zis id dimenzi ja

Stressz

Krízis

MÚLT

JÖVŐ

Trauma

JELEN

A krízis idődimenziója

 • Trauma – stressz – krízis

  • Poszttraumás stressz zavarban a múlt, a lélektani krízisben a jövő felé fordulva éli át az egyén a válságot

 • Múlt – jelen – jövő

  • Poszttraumás stressz zavarban a múltban megélt traumatikus esemény tapasztalata, lélektani krízisben az aktuális stressz hatására a jövő negatív anticipációja szövődik össze a jelennel

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Csürke J, Vörös V, Osváth P, Árkovits A: Mindennapi kríziseink. Lélekben Otthon Könyvek, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2009


A kr zis kommunik ci s saj toss gai

A krízis kommunikációs sajátosságai

 • Beszéd-aktus elmélet (Austin, 1955)

 • Cry for help (Shneidman és Farberow, 1961)

 • Cry of pain, psychache (Shneidman, 1973)

 • Preszuicidális szindróma (Ringel, 1949)

  • Dinamikus beszűkülés

  • Gátolt és befelé forduló agresszió

  • Öngyilkossági fantáziák

 • Negatív kód (Kézdi, 1995)


A kr zis pszichopatol gi ja

A krízis pszichopatológiája

 • Krízisregresszió

  • Személyiség alacsonyabb szintű szabályozása, éretlen megküzdése, disszociáció

 • Beszűkültség

  • Figyelem, gondolkodás, érzelem, viselkedésrepertoár

 • Gondolkodás

  • Ambivalencia, tagadás, bűntudat, önvádlás, negatív kognitív sémák, szuicid fantáziák és tervek

 • Hangulat

  • Deprimáltság, emocionális labilitás, érzelmi inkontinencia, síráskényszer

 • Anxietás

  • Szorongás, feszültség, nyugtalanság, agitáltság, impulzivitás

 • Ösztönkésztetések

  • Csökkent étvágy és libidó, alvászavar

 • Pszichomotorium

  • Ambitendencia, anergia, amotiváció, gátoltság, meglassultság

 • Testi tünetek

  • Szívdobogásérzés, nehézlégzés, torokszorítás, zsibbadás, fejfájás, hasi panaszok, pánikszerű tünetek


A kr zis dinamik ja

A krízis dinamikája

 • Látens, lappangó időszak

 • Kiváltó esemény („utolsó csepp”)

 • A krízisállapot kialakulása, észlelése

 • Mobilizálás (énerő, coping)

 • Próba-hiba működésmód

 • Lesüllyedés, örvény

 • Destabilizáció, dezintegráció


A szuicid kr zis lefoly sa

A szuicid krízis lefolyása

Wasserman: Oxford textbook of suicidology and suicide prevention. OUP, 2009

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A kr zis kimenetele

A krízis kimenetele

 • Megoldás

  • Személyiség magasabb szinten történő integrációja

  • Poszttraumás növekedés

 • Kompromisszum

  • Túlélés, de

  • Nincs a személyiségben, illetve a körülményekben jelentősebb változás sem negatív, sem pozitív irányban

 • Ineffektív megoldás

  • Maladaptív mechanizmusok

  • Kronicizálódó krízis

  • Rekurrens krízisek

  • Pszichológiai, pszichiátriai zavarok kialakulása

 • Összeomlás

  • Dezintegráció

  • Pszichózis

  • Szuicidium


Rizik faktorok

Rizikófaktorok

 • A befejezett öngyilkosság valószínűségét növelő tényezők

  • Öngyilkossági gondolatok/cselekmények

  • Pszichiátriai betegségek (MDD, BPD, pszichózisok)

  • Testi betegségek (krónikus, malignus)

  • Pszicho-szociális tényezők

  • Gyermekkori traumák (fizikai, szexuális abúzus)

  • Családi halmozódás (genetikai és környezeti hatások)

  • Pszichológiai tényezők

  • Kognitív tényezők (krízis, depresszió)

  • Demográfiai tényezők (férfi, idős, egyedül élő)

  • Egyéb tényezők (módszer elérhetőség)

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Protekt v faktorok

Protektív faktorok

 • A befejezett öngyilkosság lehetőségét csökkentő tényezők

  • A személlyel együtt élő gyermek

  • Család (iránti felelősségérzés)

  • Terhesség

  • Gyakorló vallásosság

  • Elégedettség az élettel

  • Ép valóság-tesztelési képesség

  • Adekvát megküzdő stratégiák

  • Adekvát problémamegoldó készség

  • Szociális támogatottság

  • Terápiás kapcsolat

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A seg ts gny jt s

A segítségnyújtás

 • Lehetőségei

  • Medicinális

   • Gyógyszer

   • Pszichoterápia

   • Krízisintervenció

  • Nem-medicinális

   • Telefonos segélyszolgálatok

   • Segítő csoportok

   • Egyéb szakmák: lelkész, tanár, rendőr, szociális munkás

 • Szintjei

  • Egyéni

  • Társadalmi

   • Család, közösségek

   • Vallás, egészségpolitika, oktatás, média

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A kr zisintervenci i

A krízisintervenció I.

 • Lelki elsősegélynyújtás (sürgősségi, életmentő beavatkozás)

 • A fejlődésközpontú krízisparadigmán alapuló krízisintervenció definíciója

  • Krízishelyzetben történő

  • A krízisállapot oldására irányuló

  • Olyan segítő

  • Pszichoterápiás jellegű és szemléletű

  • Időben behatárolt

  • Sürgősségi pszichológiai beavatkozás

  • Mely a pszichoterápia elemeit korlátozott módon és mértékben

  • Ehhez a speciális helyzethez adaptált módon alkalmazza


A kr zisintervenci ii

A krízisintervenció II.

 • Cél

  • Krízisoldás

  • Személyiségfejlődés (poszttraumás növekedés)

  • Prevenció

 • Fókusz

  • Aktuális élethelyzet (tranzitív létállapot)

  • Itt és most (ott és majd)

 • Dinamika

  • Megőrzés–változás dichotómiája

 • Kapcsolat

  • Segítő–kliens (nem orvos–beteg, nem terapeuta–páciens)


A szuicid prevenci modellje

A szuicid prevenció modellje

 • Célkitűzés

  • Regionális szuicid intervenciós-prevenciós modell elméleti kidolgozása és gyakorlati megvalósítása

 • Módszer

  • Irodalmi áttekintés, vizsgálati eredményeink, modell kidolgozás, gyakorlati alkalmazás

 • Eredmény

  • Figyelmeztető jelek felismerése (kommunikáció, viselkedés)

  • Mentális zavarok, pszichopatológiai tünetek, krízisjegyek

  • Rizikó- és protektív tényezők feltérképezése

  • Aktuális szuicid rizikó és veszély megbecsülése

  • Intervenció-prevenció megtervezése

  • Páciens menedzselése az intervenció különböző szintjein

 • Következtetés

  • Kombinált intervenció, terápia és prevenció (gyógyszer, krízisintervenció, pszichoterápia, szociális segítség)

  • „A prevenció hatékonyabb, mint a terápia”

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Voros V, Osvath P, Fekete S: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2009;13(4):307-311


Az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Sszefoglal s

Összefoglalás

 • A szuicid viselkedés kor- kultúra- és társadalomfüggő

 • Az öndestruktív viselkedés komplex, interdiszciplináris megközelítése

 • A bio-pszicho-szociális, a stressz-diatézis és a cirkuláris (gén-környezet interakció) modell integrációja

 • A kríziskoncepció alkalmazása

 • A prevenció hatékonyabb, mint a terápia

 • A segítségnyújtás lehetőségei

  • Medicinális - nem-medicinális modellek

  • Egyéni - társadalmi szinteken

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Egy letet megmenteni olyan mintha a vil got menten nk meg

„Egy életet megmenteni olyan, mintha a világot mentenénk meg”

Talmud

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Talmud


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

Vörös V: PhD tézisek, 2010


K sz netnyilv n t s

Köszönetnyilvánítás

 • Elődök

  • Kézdi Balázs, Kóczán György, Trixler Mátyás, Ozsváth Károly, Buda Béla

 • Szuicidium kutató munkacsoport (PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

  • Fekete Sándor, Osváth Péter, Vörös Viktor

 • Krízis munkacsoport

  • Csürke József, Árkovits Amaryl, Osváth Péter, Vörös Viktor

 • S.O.S. Élet Telefonszolgálat (06-80-505-390)

Vörös V: PhD tézisek, 2010


M toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban i

Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban I.

 • Beszélnek róla?

  • „Azok az emberek, akik beszélnek az öngyilkosságról, sohasem teszik meg.”

  • Tíz emberből, akik öngyilkosságot követnek el, nyolc beszél az intencióiról.

 • Jelzik a szándékukat?

  • „Akik igazán meg akarják ölni magukat, nem beszélnek róla, hanem megteszik.”

  • A legtöbb öngyilkos valamilyen módon jelzi a szándékát a környezete felé.

 • Kérnek segítséget?

  • „Ha valaki eldöntötte, hogy öngyilkos akar lenni, az úgyis megteszi, ez ellen semmit nem lehet tenni.”

  • A legtöbb öngyilkos tele van ambivalenciával tettét illetően és ingadozik a két kívánság között: élni vagy meghalni, ami gyakran abban nyilvánul meg, hogy valamilyen módon - akár rejtetten - segítséget kér a környezetétől.

 • Tényleg meg akarnak halni?

  • „Aki öngyilkos akar lenni, az mindenképpen meg is akar halni.”

  • Az öngyilkosok általában nem meghalni akarnak, hanem másképpen élni.

Vörös V: PhD tézisek, 2010


M toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban ii

Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban II.

 • Van előjele?

  • „Az öngyilkosság hirtelen, váratlanul történik, nincsenek előjelei.”

  • Az öngyilkosság egy folyamat eredménye, amely során számos jelzést adnak a halálra készülők, melyeket, ha felfog, és megért a környezet, az öngyilkosság megelőzhető.

 • Csak figyelemfelkeltés?

  • „Az öngyilkossági kísérlet egy gesztus, a kísérletező csak mások figyelmét és szimpátiáját akarja felkelteni.”

  • Az öngyilkossági kísérletnek lehetnek kommunikatív aspektusai, azonban az legtöbbször egy folyamat eredménye és jelzés a környezet felé arról, hogy az egyénnek valamilyen problémája van és segítségre van szüksége.

 • Lehet-e segíteni?

  • „Akik öngyilkosok lesznek, nem akarják, hogy megmentsék őket.”

  • Az öngyilkosságra készülő ember „játszik a halál gondolatával”, és gyakran „átengedi magát a többieknek, hogy megmentsék”.

 • Szabad-e rákérdezni, beszélni róla?

  • „Ha beszélünk az öngyilkosságról, vagy rákérdezünk arra, ötletet adhatunk valakinek, hogy megtegye.”

  • Krízisben, bajban lévő embernél mindig rá kell kérdeznünk az esetleges öngyilkossági gondolatokra, ez sokkal inkább enyhíti a lelki fájdalmat, feszültséget és csökkenti a szuicid rizikót.

Vörös V: PhD tézisek, 2010


M toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban iii

Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban III.

 • Elmebetegség?

  • „Mindenki, aki öngyilkosságot követ el, az elmebeteg.”

  • Az öngyilkosok gyakran boldogtalan, elkeseredett emberek, de nem elmebetegek.

 • Halálos betegség?

  • „Gyógyíthatatlan betegségben szenvedők nem követnek el öngyilkosságot.”

  • Gyógyíthatatlan betegségekben a szenvedés, a fájdalom enyhítése, „megváltás” céljából előfordulhat öngyilkosság.

 • Mi történik a kísérlet előtt?

  • „Ha egy krízishelyzetben javulás következik be, akkor öngyilkossági rizikóval már nem kell számolnunk.”

  • A „vihar előtti csend” jelezheti az élet-halál ambivalencia kérdésének végső eldöntését, mely átmeneti megnyugvásnak tűnhet az öngyilkosság előtt.

 • Mi történik a kísérlet után?

  • „Aki túlélte az öngyilkossági kísérletet, az nincs veszélyben és kicsi az esélye, hogy újra megpróbálja.”

  • Az öngyilkossági kísérletet elkövetők között nagyobb gyakorisággal szerepel az újabb öngyilkossági kísérlet, illetve a befejezett öngyilkosság, mint az átlagpopulációban.

Vörös V: PhD tézisek, 2010


M toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban iv

Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban IV.

 • Mi hajlamosít?

  • „Aki egyszer hajlik az öngyilkosságra, az bármikor megteheti.”

  • Aki életunt és elkeseredett, az is életének csak bizonyos, meghatározott szakaszában akarja magát megölni.

 • Bármikor megteheti?

  • „Az öngyilkosság végigkíséri az egész életet és az egyén soha nem tud ettől a gondolattól szabadulni.”

  • A vulnerabilitásnak periódusai vannak, amelyek krízisekben jelentkeznek, ésmelyekben a hatékony intervenció csökkenti a szuicid rizikót.

 • Öröklődik?

  • „Az öngyilkosság öröklődik.”

  • Az öngyilkosság családon belül halmozódhat, melynek számos szocio-kulturális, pszichológiai és transzgenerációs tényezője lehet, ugyanakkor feltételezhető bizonyos önpusztításra való hajlamosító biológiai konstelláció.

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A who euro kutat s s a monsue projekt ii

Az öngyilkossági halálozás korcsoportok és nemek szerint Magyarországon 100 000 lakosra (KSH, 2001)

Az öngyilkossági kísérletek korcsoportok és nemek szerinti megoszlása 100 000 lakosra (pécsi régió, 2001)

A WHO/EURO kutatás és a MONSUE projekt II.

Fekete S, Osváth P: Az öngyilkosság - Az örökléstől a kultúráig. Pro Pannónia Kiadó, 2004

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A gender vizsg lat ii

A „Gender” vizsgálat II.

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Vörös V, Osváth P, Fekete S: Neuropsychopharmacologia Hungarica 2004;6(2):65-71


A case vizsg lat

A CASE vizsgálat

 • Célkitűzés

  • Adoleszcens szuicid viselkedés

 • Módszer

  • Child and Adolescent Self harm in Europe (CASE)

  • Önkitöltő kérdőív (4408)

 • Eredmény

  • DSH 7.8% (11.6 vs. 4.6%, ismétlők: 3.6 vs. 1.6%)

  • DSH: súlyosabb pszichopatológia (szorongás, depresszió, impulzivitás), önértékelési zavarok, ineffektív problémamegoldás, addiktív viselkedés (ismétlők)

  • Pécs: alacsonyabb szám, de súlyosabb pszichopatológia, gyengébb coping, keményebb módszerek, több hospitalizáció

 • Következtetés

  • Addikciók

  • Segélykérés lehetőségei

  • Iskolai prevenciós programok

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Fekete S, Hewitt A, Vörös V, Osváth P:Psychiatria Hungarica 2004;4(19):337-345


Az elderly vizsg lat

Az „Elderly” vizsgálat

 • Célkitűzés

  • Időskori szuicid viselkedés

 • Módszer

  • Eset-kontrollos vizsgálat hospitalizált idős szuicid páciensekkel

 • Eredmény

  • Enyhe mentális funkcióromlás, interperszonális konfliktusok, szomatikus betegségek

  • Logisztikus regresszió: stressz (OR=8), korábbi kísérlet (OR=7), depresszió (OR=6)

  • A kognitív hanyatlás mértékének növekedésével csökkent a szuicid kísérlet valószínűsége

 • Következtetés

  • Affektív zavar és enyhe kognitív zavar együttes fennállása

  • Szomatikus állapotromlás, pszicho-szociális stresszorok (relatív izoláció)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Osvath P, Kovacs A, Voros V, Fekete S: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2005;9(3):221-225


A mini plusz vizsg lat

A MINI-Plusz vizsgálat

 • Célkitűzés

  • Mentális zavarok felmérése

 • Módszer

  • MINI-Plusz strukturált diagnosztikus interjú felvétele 100 szuicid kísérletezővel

 • Eredmény

  • 89% (élettartam: 92%)

  • Affektív (42%), szorongás (26%), addikció (24%), alkalmazkodási zavar (7%)

  • Komorbiditás: személyiségzavar, addikció (duáldiagnózis)

  • Klinikai és MINI diagnózisok eltérései

 • Következtetés

  • Gyakoriak a mentális zavarok (koncepció- és módszerfüggő)

  • MINI-Plusz: magas szenzitivitással és alacsony specificitással diagnosztizálhatók a mentális zavarok

  • A mentális zavarok adekvát kezelése nagymértékben hozzájárulhat a szuicidiumok számának csökkenéséhez

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Vörös V, Osváth P, Fekete S: Psychiatria Hungarica 2002;(17)4:398-408


A prime md vizsg lat

A Prime-MD vizsgálat

 • Célkitűzés

  • Mentális zavarok és szuicid viselkedés a háziorvosi gyakorlatban

 • Módszer

  • Prime-MD szűrőeszköz alkalmazása egy háziorvosi körzetben (277 páciens)

 • Eredmény

  • 2.9% szuicid kísérlet (9% aktuális gondolatok)

  • Szuicid csoport: mentális zavarok (68%), rosszabb egészségi állapot, pszichés tünetek, pszichotrop gyógyszerek, pszichiátriai kezelések, ritkábban háziorvos

  • Logisztikus regresszió: hangulatjavító (27.6), hangulatzavar (18.3), korábbi szuicid kísérlet (18.2), pszichiátriai kezelés (7.3)

 • Következtetés

  • Prime-MD jól szűri az alapellátásban a fő mentális zavarokat

  • A szuicid tételekkel való kiegészítése jelentősen növeli hasznosíthatóságát

  • Az alapellátásban dolgozók (háziorvosok) képzése a szuicidium prevenció egyik bizonyított eszköze

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Voros V, Osvath P, Kovacs L, Varga J, Fekete S, Kovacs A: Primary Care and Community Psychiatry 2006;11(4):193-196


A bio pszicho szoci lis s a stressz diat zis modell integr ci ja

A bio-pszicho-szociális és a stressz-diatézis modell integrációja

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Hov fordulhatunk

Hová fordulhatunk?

 • A másik felé és önmagunkba

 • Támogató környezet (család, barát, közösségek)

 • Szaksegítség

  • Pszichiáter, pszichológus

  • Gondozó, szakrendelő, ambulancia, kórház

  • Ügyelet, mentő

  • Krízisambulancia (Pécs, Nyár u. 8.)

  • Lelkisegély telefonszolgálat (06-80-505-390)

Vörös V: PhD tézisek, 2010


Sszefoglal s ii

Összefoglalás II.

 • Gyakorlati szuicid intervenciós-prevenciós modell kidolgozása

Vörös V: PhD tézisek, 2010


A kr zisintervenci iii

A krízisintervenció III.

 • Setting

  • Időhatáros (1-6 ülés, naponta-hetente, 50-90 perc)

  • Rugalmas keretek (bárhol, bárhogy)

  • Potenciális tér

 • Attitűd

  • Segítő – kliens (nem orvos – beteg, nem terapeuta – páciens)

  • Aktív, direktív, célorientált, cselekvésorientált

 • Technikai elemek

  • Elfogadás, szupporció, tünet redukció, holding, containing, mobilizáció, szuggeszció, én-transzfúzió, klarifikáció, tanácsadás, stabilizáció, újrakeretezés, adaptáció, prevenció, promóció


 • Login