az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet. Dr. Vörös Viktor PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. „A filozófia egyetlen komoly kérdése az öngyilkosság”. Camus: Sziszüphosz mítosza. Camus: Sziszüphosz mítosza. Magvető, 2001. Vörös V: PhD tézisek, 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet' - bryony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az ndestrukt v magatart sform k s a l lektani kr zishelyzet

Az öndestruktív magatartásformák és a lélektani krízishelyzet

Dr. Vörös Viktor

PTE ÁOK Pszichiátriai

és Pszichoterápiás Klinika

a filoz fia egyetlen komoly k rd se az ngyilkoss g

„A filozófia egyetlen komoly kérdése az öngyilkosság”

Camus: Sziszüphosz mítosza

Camus: Sziszüphosz mítosza. Magvető, 2001

Vörös V: PhD tézisek, 2010

ttekint s
Áttekintés
 • Bevezetés
 • Az öndestruktív magatartásformák
 • Az öngyilkosság
 • A lélektani krízishelyzet
 • A segítségnyújtás lehetőségei
 • Összefoglalás
ndestrukt v magatart sform k
Öndestruktív magatartásformák
 • Káros szerhasználat
  • Nikotin
  • Alkohol
  • Drog
 • Önkárosító magatartásminták
 • Öngyilkosság
  • Szuicid kísérlet
  • Befejezett szuicidium
epidemiol giai adatok i
Epidemiológiai adatok I.
 • Befejezett szuicidium gyakorisága
  • Világon: 1 millió/év
  • Európában: 150000/év
  • Magyarországon: 2300/év
 • Szuicid kísérletek
  • Legalább tízszeres (8-20x)
  • Élettartam prevalencia: 3%
 • Nemi különbségek („gender paradox”)
  • Befejezett: 3/4 férfi
  • Megkísérelt: 2/3 nő

Wasserman: Oxford textbook of suicidology and suicide prevention. OUP, 2009

Vörös V: PhD tézisek, 2010

epidemiol giai adatok ii
Epidemiológiai adatok II.

Wikipedia:List of countries by suicide rate, Eurostat, 2010

Vörös V: PhD tézisek, 2010

epidemiol giai adatok iii
Epidemiológiai adatok III.

A befejezett öngyilkosságok gyakorisága hazánkban a KSH országos adatai szerint (1988-2008)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

KSH: Statisztikai Tükör, 2008

etiol giai megk zel t sek
Etiológiai megközelítések
 • Komplex, multifaktoriális, interdiszciplinárisan értelmezhető emberi jelenség
 • Tudomány
  • Természet
  • Bölcsészet
  • Társadalom
 • Medicinális modellek
  • Bio-pszicho-szociális (Engel-től Ghaemi-ig)
  • Stressz-diatézis (Mann, Wasserman)
 • „Final common pathway”
 • Nincsen „királyi út”
 • Integratív megközelítés jelentősége

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a bio pszicho szoci lis modell
A bio-pszicho-szociális modell
 • Biológiai (genetika, neurobiológia, neuroendokrin, neuroimaging)
  • Prefrontális kortex - hippokampusz - centrális amygdala - HPA tengely
  • Szerotonin
 • Pszichológiai (analitikus, kognitív, krizeológiai)
  • Negatív életesemények (abúzus, trauma, stressz)
  • Mentális zavarok/temperamentum
  • Krízis koncepció
 • Szociális/szociológiai
  • Társadalom, kultúra, nyelv, művészet, média, diszkurzív szuicidológia, transzgenerációs hatások, modell-effektus, stigma

Vörös V: PhD tézisek, 2010

mann stressz diat zis modellje
Mann stressz-diatézis modellje

Mentális zavarok (depresszió, pszichózis) Negatív életesemények

OBJEKTÍV

ÁLLAPOT

Reménytelenség, Szubjektív depresszió, Öngyilkossági gondolatok

SZUBJEKTÍV

ÁLLAPOT Szuicid késztetés

Alacsony Szerotonerg aktivitás Impulzivitás Agresszivitás

Szerhasználat Szuicidium

(alkohol, drog, nikotin)

Mann: AJP 1999;156:181-9

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a kr zis jelent se jelens ge
A krízis jelentése, jelensége
 • Krízis = válság
  • fordulat, „változás” (krinein)
 • Típusai
  • Környezeti, energia, politikai, gazdasági, pénzügyi, társadalmi, szociális, lélektani
 • 4 alapjellemzője
  • Felbukkanás: váratlan, hirtelen
  • Jelleg: fenyegető, ijesztő
  • Kimenetel: bizonytalan, kiszámíthatatlan
  • Kényszerítőerő: változás kényszere
a kr zis defin ci ja
A krízis definíciója
 • Valamilyen váratlan, veszélyes külső tényező hatására kialakuló bizonytalan, instabil sürgősségi állapot, mely fenyegetettséget jelent az egyén számára
 • A krízis nem maga a kiváltó szituáció, hanem az egyén erre adott válasza
 • Átmeneti létállapot („tranzitív diagnózis”), melyben a korábbi rendszer már nem tartható fent, ezért mindenképpen változ(tat)ás szükséges
a kr zisek t pusai i
A krízisek típusai I.
 • Akcidentális (Caplan, 1964)
  • Negatív életesemények, kritikus események, stressz szituációk, traumák, veszteségek
 • Epigenetikus = Fejlődési = Pszicho-szociális (Erikson, 1965)
  • Fokozott vulnerabilitással járó időszakok
  • Életciklus váltások során (8 pszicho-szociális fejlődési fázis átmeneteiben)
 • Krízismátrix (Jacobson, 1969)
  • A két fenti jelenség egy időben történő jelentkezése, egymásra vetülése
  • Fokozottan veszélyes állapot (szuicidalitás)
a caplani kr ziskoncepci
A caplani kríziskoncepció
 • Kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni
 • Ezek vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik
 • Ezeket sem megoldani, sem elkerülni nem képes
 • Főként nem az adott személyt jellemző szokványos problémamegoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával
a kr zisek t pusai ii
A krízisek típusai II.
 • Akcidentális (Caplan, 1964)
  • Negatív életesemények, kritikus események, stressz szituációk, traumák, veszteségek
 • Epigenetikus = Fejlődési = Pszicho-szociális (Erikson, 1965)
  • Fokozott vulnerabilitással járó időszakok
  • Életciklus váltások során (8 pszicho-szociális fejlődési fázis átmeneteiben)
 • Krízismátrix (Jacobson, 1969)
  • A két fenti jelenség egy időben történő jelentkezése, egymásra vetülése
  • Fokozottan veszélyes állapot (szuicidalitás)
az eriksoni pszicho szoci lis fejl d s st diumai
Az eriksoni pszicho-szociális fejlődés stádiumai
 • 1. Bizalom vs. Bizalmatlanság (0-1)
 • 2. Autonómia vs. Szégyen (1-3)
 • 3. Kezdeményezés vs. Bűntudat (3-5)
 • 4. Teljesítmény vs. Kisebbrendűség (6-11)
 • 5. Identitás vs. Szerepdiffúzió (11-20) – adoleszcens
 • 6. Intimitás vs. Izoláció (21-40)
 • 7. Alkotóképesség vs. Stagnálás (40-65) –életközép
 • 8. Integritás vs. Kétségbeesés (65-) – időskori krízis

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Erikson E: Identity - youth and crisis. New York, WW Norton, 1968

a kr zisek t pusai iii
A krízisek típusai III.
 • Akcidentális (Caplan, 1964)
  • Negatív életesemények, kritikus események, stressz szituációk, traumák, veszteségek
 • Epigenetikus = Fejlődési = Pszicho-szociális (Erikson, 1965)
  • Fokozott vulnerabilitással járó időszakok
  • Életciklus váltások során (8 pszicho-szociális fejlődési fázis átmeneteiben)
 • Krízismátrix (Jacobson, 1969)
  • A két fenti jelenség egy időben történő jelentkezése, egymásra vetülése
  • Fokozottan veszélyes állapot (szuicidalitás)
a kr zism trix koncepci ja
A krízismátrix koncepciója

Fejlődési

Akcidentális

Krízis mátrix

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Csürke J, Vörös V, Osváth P, Árkovits A: Mindennapi kríziseink. Lélekben Otthon Könyvek, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2009

a kr zis id dimenzi ja

Stressz

Krízis

MÚLT

JÖVŐ

Trauma

JELEN

A krízis idődimenziója
 • Trauma – stressz – krízis
  • Poszttraumás stressz zavarban a múlt, a lélektani krízisben a jövő felé fordulva éli át az egyén a válságot
 • Múlt – jelen – jövő
  • Poszttraumás stressz zavarban a múltban megélt traumatikus esemény tapasztalata, lélektani krízisben az aktuális stressz hatására a jövő negatív anticipációja szövődik össze a jelennel

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Csürke J, Vörös V, Osváth P, Árkovits A: Mindennapi kríziseink. Lélekben Otthon Könyvek, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2009

a kr zis kommunik ci s saj toss gai
A krízis kommunikációs sajátosságai
 • Beszéd-aktus elmélet (Austin, 1955)
 • Cry for help (Shneidman és Farberow, 1961)
 • Cry of pain, psychache (Shneidman, 1973)
 • Preszuicidális szindróma (Ringel, 1949)
  • Dinamikus beszűkülés
  • Gátolt és befelé forduló agresszió
  • Öngyilkossági fantáziák
 • Negatív kód (Kézdi, 1995)
a kr zis pszichopatol gi ja
A krízis pszichopatológiája
 • Krízisregresszió
  • Személyiség alacsonyabb szintű szabályozása, éretlen megküzdése, disszociáció
 • Beszűkültség
  • Figyelem, gondolkodás, érzelem, viselkedésrepertoár
 • Gondolkodás
  • Ambivalencia, tagadás, bűntudat, önvádlás, negatív kognitív sémák, szuicid fantáziák és tervek
 • Hangulat
  • Deprimáltság, emocionális labilitás, érzelmi inkontinencia, síráskényszer
 • Anxietás
  • Szorongás, feszültség, nyugtalanság, agitáltság, impulzivitás
 • Ösztönkésztetések
  • Csökkent étvágy és libidó, alvászavar
 • Pszichomotorium
  • Ambitendencia, anergia, amotiváció, gátoltság, meglassultság
 • Testi tünetek
  • Szívdobogásérzés, nehézlégzés, torokszorítás, zsibbadás, fejfájás, hasi panaszok, pánikszerű tünetek
a kr zis dinamik ja
A krízis dinamikája
 • Látens, lappangó időszak
 • Kiváltó esemény („utolsó csepp”)
 • A krízisállapot kialakulása, észlelése
 • Mobilizálás (énerő, coping)
 • Próba-hiba működésmód
 • Lesüllyedés, örvény
 • Destabilizáció, dezintegráció
a szuicid kr zis lefoly sa
A szuicid krízis lefolyása

Wasserman: Oxford textbook of suicidology and suicide prevention. OUP, 2009

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a kr zis kimenetele
A krízis kimenetele
 • Megoldás
  • Személyiség magasabb szinten történő integrációja
  • Poszttraumás növekedés
 • Kompromisszum
  • Túlélés, de
  • Nincs a személyiségben, illetve a körülményekben jelentősebb változás sem negatív, sem pozitív irányban
 • Ineffektív megoldás
  • Maladaptív mechanizmusok
  • Kronicizálódó krízis
  • Rekurrens krízisek
  • Pszichológiai, pszichiátriai zavarok kialakulása
 • Összeomlás
  • Dezintegráció
  • Pszichózis
  • Szuicidium
rizik faktorok
Rizikófaktorok
 • A befejezett öngyilkosság valószínűségét növelő tényezők
  • Öngyilkossági gondolatok/cselekmények
  • Pszichiátriai betegségek (MDD, BPD, pszichózisok)
  • Testi betegségek (krónikus, malignus)
  • Pszicho-szociális tényezők
  • Gyermekkori traumák (fizikai, szexuális abúzus)
  • Családi halmozódás (genetikai és környezeti hatások)
  • Pszichológiai tényezők
  • Kognitív tényezők (krízis, depresszió)
  • Demográfiai tényezők (férfi, idős, egyedül élő)
  • Egyéb tényezők (módszer elérhetőség)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

protekt v faktorok
Protektív faktorok
 • A befejezett öngyilkosság lehetőségét csökkentő tényezők
  • A személlyel együtt élő gyermek
  • Család (iránti felelősségérzés)
  • Terhesség
  • Gyakorló vallásosság
  • Elégedettség az élettel
  • Ép valóság-tesztelési képesség
  • Adekvát megküzdő stratégiák
  • Adekvát problémamegoldó készség
  • Szociális támogatottság
  • Terápiás kapcsolat

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a seg ts gny jt s
A segítségnyújtás
 • Lehetőségei
  • Medicinális
   • Gyógyszer
   • Pszichoterápia
   • Krízisintervenció
  • Nem-medicinális
   • Telefonos segélyszolgálatok
   • Segítő csoportok
   • Egyéb szakmák: lelkész, tanár, rendőr, szociális munkás
 • Szintjei
  • Egyéni
  • Társadalmi
   • Család, közösségek
   • Vallás, egészségpolitika, oktatás, média

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a kr zisintervenci i
A krízisintervenció I.
 • Lelki elsősegélynyújtás (sürgősségi, életmentő beavatkozás)
 • A fejlődésközpontú krízisparadigmán alapuló krízisintervenció definíciója
  • Krízishelyzetben történő
  • A krízisállapot oldására irányuló
  • Olyan segítő
  • Pszichoterápiás jellegű és szemléletű
  • Időben behatárolt
  • Sürgősségi pszichológiai beavatkozás
  • Mely a pszichoterápia elemeit korlátozott módon és mértékben
  • Ehhez a speciális helyzethez adaptált módon alkalmazza
a kr zisintervenci ii
A krízisintervenció II.
 • Cél
  • Krízisoldás
  • Személyiségfejlődés (poszttraumás növekedés)
  • Prevenció
 • Fókusz
  • Aktuális élethelyzet (tranzitív létállapot)
  • Itt és most (ott és majd)
 • Dinamika
  • Megőrzés–változás dichotómiája
 • Kapcsolat
  • Segítő–kliens (nem orvos–beteg, nem terapeuta–páciens)
a szuicid prevenci modellje
A szuicid prevenció modellje
 • Célkitűzés
  • Regionális szuicid intervenciós-prevenciós modell elméleti kidolgozása és gyakorlati megvalósítása
 • Módszer
  • Irodalmi áttekintés, vizsgálati eredményeink, modell kidolgozás, gyakorlati alkalmazás
 • Eredmény
  • Figyelmeztető jelek felismerése (kommunikáció, viselkedés)
  • Mentális zavarok, pszichopatológiai tünetek, krízisjegyek
  • Rizikó- és protektív tényezők feltérképezése
  • Aktuális szuicid rizikó és veszély megbecsülése
  • Intervenció-prevenció megtervezése
  • Páciens menedzselése az intervenció különböző szintjein
 • Következtetés
  • Kombinált intervenció, terápia és prevenció (gyógyszer, krízisintervenció, pszichoterápia, szociális segítség)
  • „A prevenció hatékonyabb, mint a terápia”

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Voros V, Osvath P, Fekete S: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2009;13(4):307-311

sszefoglal s
Összefoglalás
 • A szuicid viselkedés kor- kultúra- és társadalomfüggő
 • Az öndestruktív viselkedés komplex, interdiszciplináris megközelítése
 • A bio-pszicho-szociális, a stressz-diatézis és a cirkuláris (gén-környezet interakció) modell integrációja
 • A kríziskoncepció alkalmazása
 • A prevenció hatékonyabb, mint a terápia
 • A segítségnyújtás lehetőségei
  • Medicinális - nem-medicinális modellek
  • Egyéni - társadalmi szinteken

Vörös V: PhD tézisek, 2010

egy letet megmenteni olyan mintha a vil got menten nk meg

„Egy életet megmenteni olyan, mintha a világot mentenénk meg”

Talmud

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Talmud

k sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

Vörös V: PhD tézisek, 2010

k sz netnyilv n t s
Köszönetnyilvánítás
 • Elődök
  • Kézdi Balázs, Kóczán György, Trixler Mátyás, Ozsváth Károly, Buda Béla
 • Szuicidium kutató munkacsoport (PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
  • Fekete Sándor, Osváth Péter, Vörös Viktor
 • Krízis munkacsoport
  • Csürke József, Árkovits Amaryl, Osváth Péter, Vörös Viktor
 • S.O.S. Élet Telefonszolgálat (06-80-505-390)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

m toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban i
Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban I.
 • Beszélnek róla?
  • „Azok az emberek, akik beszélnek az öngyilkosságról, sohasem teszik meg.”
  • Tíz emberből, akik öngyilkosságot követnek el, nyolc beszél az intencióiról.
 • Jelzik a szándékukat?
  • „Akik igazán meg akarják ölni magukat, nem beszélnek róla, hanem megteszik.”
  • A legtöbb öngyilkos valamilyen módon jelzi a szándékát a környezete felé.
 • Kérnek segítséget?
  • „Ha valaki eldöntötte, hogy öngyilkos akar lenni, az úgyis megteszi, ez ellen semmit nem lehet tenni.”
  • A legtöbb öngyilkos tele van ambivalenciával tettét illetően és ingadozik a két kívánság között: élni vagy meghalni, ami gyakran abban nyilvánul meg, hogy valamilyen módon - akár rejtetten - segítséget kér a környezetétől.
 • Tényleg meg akarnak halni?
  • „Aki öngyilkos akar lenni, az mindenképpen meg is akar halni.”
  • Az öngyilkosok általában nem meghalni akarnak, hanem másképpen élni.

Vörös V: PhD tézisek, 2010

m toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban ii
Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban II.
 • Van előjele?
  • „Az öngyilkosság hirtelen, váratlanul történik, nincsenek előjelei.”
  • Az öngyilkosság egy folyamat eredménye, amely során számos jelzést adnak a halálra készülők, melyeket, ha felfog, és megért a környezet, az öngyilkosság megelőzhető.
 • Csak figyelemfelkeltés?
  • „Az öngyilkossági kísérlet egy gesztus, a kísérletező csak mások figyelmét és szimpátiáját akarja felkelteni.”
  • Az öngyilkossági kísérletnek lehetnek kommunikatív aspektusai, azonban az legtöbbször egy folyamat eredménye és jelzés a környezet felé arról, hogy az egyénnek valamilyen problémája van és segítségre van szüksége.
 • Lehet-e segíteni?
  • „Akik öngyilkosok lesznek, nem akarják, hogy megmentsék őket.”
  • Az öngyilkosságra készülő ember „játszik a halál gondolatával”, és gyakran „átengedi magát a többieknek, hogy megmentsék”.
 • Szabad-e rákérdezni, beszélni róla?
  • „Ha beszélünk az öngyilkosságról, vagy rákérdezünk arra, ötletet adhatunk valakinek, hogy megtegye.”
  • Krízisben, bajban lévő embernél mindig rá kell kérdeznünk az esetleges öngyilkossági gondolatokra, ez sokkal inkább enyhíti a lelki fájdalmat, feszültséget és csökkenti a szuicid rizikót.

Vörös V: PhD tézisek, 2010

m toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban iii
Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban III.
 • Elmebetegség?
  • „Mindenki, aki öngyilkosságot követ el, az elmebeteg.”
  • Az öngyilkosok gyakran boldogtalan, elkeseredett emberek, de nem elmebetegek.
 • Halálos betegség?
  • „Gyógyíthatatlan betegségben szenvedők nem követnek el öngyilkosságot.”
  • Gyógyíthatatlan betegségekben a szenvedés, a fájdalom enyhítése, „megváltás” céljából előfordulhat öngyilkosság.
 • Mi történik a kísérlet előtt?
  • „Ha egy krízishelyzetben javulás következik be, akkor öngyilkossági rizikóval már nem kell számolnunk.”
  • A „vihar előtti csend” jelezheti az élet-halál ambivalencia kérdésének végső eldöntését, mely átmeneti megnyugvásnak tűnhet az öngyilkosság előtt.
 • Mi történik a kísérlet után?
  • „Aki túlélte az öngyilkossági kísérletet, az nincs veszélyben és kicsi az esélye, hogy újra megpróbálja.”
  • Az öngyilkossági kísérletet elkövetők között nagyobb gyakorisággal szerepel az újabb öngyilkossági kísérlet, illetve a befejezett öngyilkosság, mint az átlagpopulációban.

Vörös V: PhD tézisek, 2010

m toszok t vhitek tabuk az ngyilkoss ggal kapcsolatban iv
Mítoszok, tévhitek, tabuk az öngyilkossággal kapcsolatban IV.
 • Mi hajlamosít?
  • „Aki egyszer hajlik az öngyilkosságra, az bármikor megteheti.”
  • Aki életunt és elkeseredett, az is életének csak bizonyos, meghatározott szakaszában akarja magát megölni.
 • Bármikor megteheti?
  • „Az öngyilkosság végigkíséri az egész életet és az egyén soha nem tud ettől a gondolattól szabadulni.”
  • A vulnerabilitásnak periódusai vannak, amelyek krízisekben jelentkeznek, és melyekben a hatékony intervenció csökkenti a szuicid rizikót.
 • Öröklődik?
  • „Az öngyilkosság öröklődik.”
  • Az öngyilkosság családon belül halmozódhat, melynek számos szocio-kulturális, pszichológiai és transzgenerációs tényezője lehet, ugyanakkor feltételezhető bizonyos önpusztításra való hajlamosító biológiai konstelláció.

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a who euro kutat s s a monsue projekt ii
Az öngyilkossági halálozás korcsoportok és nemek szerint Magyarországon 100 000 lakosra (KSH, 2001)

Az öngyilkossági kísérletek korcsoportok és nemek szerinti megoszlása 100 000 lakosra (pécsi régió, 2001)

A WHO/EURO kutatás és a MONSUE projekt II.

Fekete S, Osváth P: Az öngyilkosság - Az örökléstől a kultúráig. Pro Pannónia Kiadó, 2004

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a gender vizsg lat ii
A „Gender” vizsgálat II.

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Vörös V, Osváth P, Fekete S: Neuropsychopharmacologia Hungarica 2004;6(2):65-71

a case vizsg lat
A CASE vizsgálat
 • Célkitűzés
  • Adoleszcens szuicid viselkedés
 • Módszer
  • Child and Adolescent Self harm in Europe (CASE)
  • Önkitöltő kérdőív (4408)
 • Eredmény
  • DSH 7.8% (11.6 vs. 4.6%, ismétlők: 3.6 vs. 1.6%)
  • DSH: súlyosabb pszichopatológia (szorongás, depresszió, impulzivitás), önértékelési zavarok, ineffektív problémamegoldás, addiktív viselkedés (ismétlők)
  • Pécs: alacsonyabb szám, de súlyosabb pszichopatológia, gyengébb coping, keményebb módszerek, több hospitalizáció
 • Következtetés
  • Addikciók
  • Segélykérés lehetőségei
  • Iskolai prevenciós programok

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Fekete S, Hewitt A, Vörös V, Osváth P:Psychiatria Hungarica 2004;4(19):337-345

az elderly vizsg lat
Az „Elderly” vizsgálat
 • Célkitűzés
  • Időskori szuicid viselkedés
 • Módszer
  • Eset-kontrollos vizsgálat hospitalizált idős szuicid páciensekkel
 • Eredmény
  • Enyhe mentális funkcióromlás, interperszonális konfliktusok, szomatikus betegségek
  • Logisztikus regresszió: stressz (OR=8), korábbi kísérlet (OR=7), depresszió (OR=6)
  • A kognitív hanyatlás mértékének növekedésével csökkent a szuicid kísérlet valószínűsége
 • Következtetés
  • Affektív zavar és enyhe kognitív zavar együttes fennállása
  • Szomatikus állapotromlás, pszicho-szociális stresszorok (relatív izoláció)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Osvath P, Kovacs A, Voros V, Fekete S: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2005;9(3):221-225

a mini plusz vizsg lat
A MINI-Plusz vizsgálat
 • Célkitűzés
  • Mentális zavarok felmérése
 • Módszer
  • MINI-Plusz strukturált diagnosztikus interjú felvétele 100 szuicid kísérletezővel
 • Eredmény
  • 89% (élettartam: 92%)
  • Affektív (42%), szorongás (26%), addikció (24%), alkalmazkodási zavar (7%)
  • Komorbiditás: személyiségzavar, addikció (duáldiagnózis)
  • Klinikai és MINI diagnózisok eltérései
 • Következtetés
  • Gyakoriak a mentális zavarok (koncepció- és módszerfüggő)
  • MINI-Plusz: magas szenzitivitással és alacsony specificitással diagnosztizálhatók a mentális zavarok
  • A mentális zavarok adekvát kezelése nagymértékben hozzájárulhat a szuicidiumok számának csökkenéséhez

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Vörös V, Osváth P, Fekete S: Psychiatria Hungarica 2002;(17)4:398-408

a prime md vizsg lat
A Prime-MD vizsgálat
 • Célkitűzés
  • Mentális zavarok és szuicid viselkedés a háziorvosi gyakorlatban
 • Módszer
  • Prime-MD szűrőeszköz alkalmazása egy háziorvosi körzetben (277 páciens)
 • Eredmény
  • 2.9% szuicid kísérlet (9% aktuális gondolatok)
  • Szuicid csoport: mentális zavarok (68%), rosszabb egészségi állapot, pszichés tünetek, pszichotrop gyógyszerek, pszichiátriai kezelések, ritkábban háziorvos
  • Logisztikus regresszió: hangulatjavító (27.6), hangulatzavar (18.3), korábbi szuicid kísérlet (18.2), pszichiátriai kezelés (7.3)
 • Következtetés
  • Prime-MD jól szűri az alapellátásban a fő mentális zavarokat
  • A szuicid tételekkel való kiegészítése jelentősen növeli hasznosíthatóságát
  • Az alapellátásban dolgozók (háziorvosok) képzése a szuicidium prevenció egyik bizonyított eszköze

Vörös V: PhD tézisek, 2010

Voros V, Osvath P, Kovacs L, Varga J, Fekete S, Kovacs A: Primary Care and Community Psychiatry 2006;11(4):193-196

a bio pszicho szoci lis s a stressz diat zis modell integr ci ja
A bio-pszicho-szociális és a stressz-diatézis modell integrációja

Vörös V: PhD tézisek, 2010

hov fordulhatunk
Hová fordulhatunk?
 • A másik felé és önmagunkba
 • Támogató környezet (család, barát, közösségek)
 • Szaksegítség
  • Pszichiáter, pszichológus
  • Gondozó, szakrendelő, ambulancia, kórház
  • Ügyelet, mentő
  • Krízisambulancia (Pécs, Nyár u. 8.)
  • Lelkisegély telefonszolgálat (06-80-505-390)

Vörös V: PhD tézisek, 2010

sszefoglal s ii
Összefoglalás II.
 • Gyakorlati szuicid intervenciós-prevenciós modell kidolgozása

Vörös V: PhD tézisek, 2010

a kr zisintervenci iii
A krízisintervenció III.
 • Setting
  • Időhatáros (1-6 ülés, naponta-hetente, 50-90 perc)
  • Rugalmas keretek (bárhol, bárhogy)
  • Potenciális tér
 • Attitűd
  • Segítő – kliens (nem orvos – beteg, nem terapeuta – páciens)
  • Aktív, direktív, célorientált, cselekvésorientált
 • Technikai elemek
  • Elfogadás, szupporció, tünet redukció, holding, containing, mobilizáció, szuggeszció, én-transzfúzió, klarifikáció, tanácsadás, stabilizáció, újrakeretezés, adaptáció, prevenció, promóció