Mitmemõõtmelised meetodid
Download
1 / 26

Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods ) Peakomponentanalüüs ( principal component analysis ). Idee - asendame hulk omavahel korreleeruvaid muutujaid vähema arvu muutujatega, teeb elu lihtsamaks. Mispidi andmepilv välja venitatud, sinna telg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods )' - brygid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mitmemõõtmelised meetodid

(multivariate methods)

Peakomponentanalüüs (principal component analysis). Idee -

asendame hulk omavahel korreleeruvaid muutujaid vähema

arvu muutujatega, teebelu lihtsamaks. Mispidi andmepilv

välja venitatud, sinna telg.

Component score – koordinaat sellel uuel teljel.

Z1 = a1X1 + a2X2 + a3X3+ ....

Uus muutuja vanade lineaarkombinatsioon.

Ei testi midagi, eeltöö muudeks testideks.


Olukord, kus arvutame ühe peakomponendi.

Loodusest püütud liblika vanus

- ei saa otse mõõta.

Sellega korreleerub usutavasti, kuid üksi ei iseloomusta:

- kulunud olemine;

- katki olemine;

- kuupäev.


Kõik korreleeruvad ka omavahel.

Võtame kokku üheks peakomponendiks.

Sellel uuel teljel koordinaat, see ongi hinnatud vanus ja sedakasutame,


PCA annab sellised tulemused:

Ehk siis

vanus = 0,56*kulumus+0,58*katkisus+0,59*kuupäev+0,02*suurus.

ja iga vaatluse kohta:

1 -2.48

2 -2.74

3 -0.64

4 -0.28

5 0.30 , ära muretse et miinus


Kasutame, kui muutuja väärtus pole mõõdetav

- tehnilistel põhjustel;

- põhimõtteliselt, nt tuju.


Peakomponent andmepilve telg,

aga noid telgi võib olla mitu, üksteisega risti!

Kaks peakomponenti, koosluste klassifitseerimine näitena.

Objektid: metsalaigud;

mõõdetud muutujad: eri taimeliikide ohtrused;

hinnatavad muutujad: kasvukoha parameetrid.

Olgu neid peamisi kaks – niiskus ja viljakus,

arvutame kaks PC ja vastavad PS scored nii:

Z1 = a1,1X1 + a1,2X2 + a1,3X3+ ....

Z2 = a2,1X1 + a2,2X2 + ..…


Ordination plot::

viljakus

niiskus


viljakus

Biplot:

nõges

kanarbik

niiskus


Canonical correspondence analysis

viljakus

CCA biplot

niiskus

valgustatus


Diskriminantanalüüs

- objekti kuulumine klassidesse juba ette teada;

- milline uus muutuja - mõõdetud muutujate lineaarkombinatsioon - võimaldab kõige paremini vahet teha.

Z1 = a1,1X1 + a1,2X2 + a1,3X3+ ....

- selle uue muutuja suhtes koordinaadid igal vaatlusel - ja kriitiline väärtus, mille põhjal otsustatakse uue objekti kuulumine.


Aegrida (time series analysis)

- mõõdetud sama muutujat hulga ajavahemike tagant;

- tulemuseks siksakiline joon.

- autokorrelatsioon - miski aja tagant;

- negatiivne

- positiivne

– korrelogramm.

- trend

-perioodilisus, ka korrelogrammilt.

Ennustuskeskne, aga ka muud asjad võimalikud,

seose otsimisel ei tohi teha tavalist regressiooni.

Üle 50 vaatluse peab olema.
Bonferroni korrektsiooni

millal - kui ühe alltesti posit tulemus on piisav

järeldamaks laiema hüpoteesi posit tulemust -

- kliimasoojenemise mõju taimede kasvukiirusele - 100 liiki.

5%-s sign tulemus juhuslikult ju -

sequential Bonferroni correction,

- pane testid tabelisse ritta p-väärtuste kasvamise järjekorras;

- esimese testi puhul võrdle saadud p’d väärtusega alfa/k, kus

k on testide arv tabelis - kui p on väiksem, kuuluta test oluliseks

ja mine järgmise testi juurde - kui pole, siis kuuluta nii see

esimene kui ka kõik järgmised testid mitteoluliseks;

- kui eelmine punkt ‘lubas’ jätkata, siis järgmise testi korral võrdle

p’d väärtusega alfa/(k-1) - kui p on väiksem, kuuluta tulemus

oluliseks ja mine edasi, kui pole, lõpeta;

- jne, st p’d tuleb võrrelda väärtusega alfa/(k+1-i).


Testi võimsuseks nimetatakse tõenäosust leida statistiliselt

oluline seos antud suurusega valimi põhjal olukorras,

kus tegelik seos üldkogumis on nii- või naasugune ja disper-

sioonid on ka teada,

- kaks kasutusala

- katse planeerimine - kui suur valim võtta?

- järeldamaks midagi negatiivsest tulemusest.

Mittesign tulemus iseenesest pole kuigi tugev argument.

NB seose puudumist (või olemist täpselt null vms.) ei saa tõestada!


  • Saab tõestada, et pole suurem kui miski (biol relevantne

  • väärtus),

  • ei saanud seost statistiliselt oluliseks, kui aga seos oleks

  • olnud tugevam kui ...., oleks selle oluliseks saamine

  • olnud väga tõenäone, kuna me aga ei saanud, siis

  • ju siis üldkogumis nii tugevat seost ei olnud;

  • ei kuulu standardprotseduuride hulka;

  • Lihtsam viis - parameetrite usalduspiirid.


Hüpoteesi testimine:

nullhüpotees ja sisukas hüpotees:

HO: - erinevust pole;

H1: - erinevus on;

Esimest tüüpi viga (type I error):

kuulutame H1 õigeks, kui ta tegelikult pole;

Teist tüüpi viga (type II error):

jääme HO juurde, kuigi tegelt on H1 õige.


Informatsioonikriteeriumid mudeli valimisel,

AIC – Akaike Information Criterion, IT-approach;

rakendub olukordades, kus uurime, millest kõigest

mõõdetust sõltuv tunnus sõltub,

kase kõrgus metsas....

mitte katses.

Saab võrrelda erinevaid mudeleid nende delta-i’de alusel,

parimaks kuulutada see, mille AIC on väikseim,

- mitte ainult R-ruudu põhjal – keerulisemal alati suurem

R-ruut, keerulisusest saab miinuseid;

- mitte üksikute efektide p-väärtuste põhjal.

.... teeme järeldused kas parimast mudelist või mitmest piisavalt

hästi sobivast mudelist – kaalud w.

.


Bayesi statistika

“.... p on tõenäosus, et valimis nähtav seos on saadud juhuslikult”

“... tõenäosusega p üldkogumis seost ei ole.”

.... täringuga viskame kuue,

.... tavatäringu korral tõenäosus 16,7%, see on p.

... pole ju tõenäosus, et täring on OK.

Aga kui teame, et pooltel juhtudel kasutab sohitäringut, saame

järeldada, et

85,7% vs 14,3%


Saame täringuga „kuue“; tõenäosus, et on sohitäring (või siis

OK täring) sõltub

- tõenäosusest saada „6“ õige täringuga;

- tõenäosusest, et kasutatakse sohitäringut;

Samamoodi, tõenäosus, et üldkogumis r>0, sõltub kahest asjast;

- tõenäosusest saada valimi r olukorras, kus r>0;

- selliste üldkogumite esinemise tõenäosusest (sagedusest),

kus r>0;

Kui teist asja teame, saame öelda, et tõenäosusega ….

on üldkogum, kus r>0,

nagu saime öelda, et tõenäosusega … on sohitäring.


Bayes’i statistika, (või siis

... meil on eelnev teave sellest, milline parameetri

väärtus on kui tõenäone;

.... valimi põhjal muudame oma arusaama;

... tõenäosusega 99% on positiivne seos;

.... tavalist p väärtust nii ei tõlgenda!


****************************************************** (või siis

Päris ausalt peaks hüpotees olema olemas enne andmete

vaatamist -

******************************************************

statistika ülesanne pole vastata küsimusele

seose põhjuslikkuse kohta.

****************************************************************ad