Spotkanie z kierowniczą
Download
1 / 28

Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM. 1.02.2011 r. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011 ścisła czołówka polskich szkół wyższych III. pozycja w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM' - bryce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spotkanie z kierownicząkadrą administracyjną UAM

1.02.2011 r.


Nasza Uczelnia

w roku akademickim 2010/2011


 • Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011

 • ścisła czołówka polskich szkół wyższych

 • III. pozycja w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW

 • po raz trzeci najbardziej prodoktoranckauczelnia w Polsce

 • nagrodzona przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wdrożenie szeregu innowacji w zakresie systemu kształcenia oraz zarządzania uczelnią

 • wyróżniona medalem Award For CreativityŚwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej

 • nagroda Jana Baptysty Quadrodla Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

 • nagroda Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pałacu w Obrzycku


 • UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010DYDAKTYKA (1)

 • STUDENCI ogółem: 51 449, w tym:

 • na studiach stacjonarnych: 31 234

 • na studiach niestacjonarnych: 16 158

 • na studiach podyplomowych: 2 715

 • na studiach doktoranckich: 1 342

 • LICZBA KIERUNKÓW STUDIÓW:51, w tym:

 • kierunków unikatowych: 11

 • makrokierunków: 2

 • LICZBA SPECJALNOŚCI: 171


UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010DYDAKTYKA (2)

LICZBA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 86

PROGRAMY studiów w językach obcych: 24

WYKŁADY w językach obcych: 68

Pomieszczenia dydaktyczne ponad 270 tys. m2

(pow. budynków)

PROJEKTY (dydaktyczne) realizowane w ramach P.O. Kapitał Ludzki: 25

PROJEKTY skierowane do dofinansowania: 12


 • UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010KADRA

 • PRACOWNICY ogółem: 5 278, w tym:

 • NAUCZYCIELE AKADEMICCY 2 986

 • PRACOWNICY NIEBĘDĄCYNAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 2 292, w tym:

 • Administracja 651

 • Prac. nauk.-techn. i inż.-techn. 531

 • Bibliotekarze 308

 • Obsługa 802


 • UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010BADANIA (1)

 • UMOWY o współpracy z uczelniami zagranicznymi:

 • bilateralnych 178

 • w ramach Erasmusa 322

 • Realizowane GRANTY naukowe (z MNiSW): 451

 • PROJEKTY badawcze realizowane w ramach 6/7 Programu Ramowego UE: 18


 • UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010BADANIA (2)

 • PROJEKTY badawczo-rozwojowe(P.O. Innowacyjna Gospodarka): 2

 • PROJEKTY inwestycyjne/modernizacyjne finansowanez funduszy europejskich: 7

 • Liczba chronionych/zgłoszonych PATENTÓW krajowych: 53/17

 • Liczba chronionych PATENTÓW zagranicznych: 10

 • PROJEKTY wspierające ochronę własności intelektualneji przemysłowej (P.O. Innowacyjna Gospodarka): 5


UAM na tle „konkurentów”w świetle rankingu PERSPEKTYW


 • STRATEGIA ROZWOJU UAM NA LATA 2009-2019– I zadanie nowych władz rektorskich

 • wytyczająca drogę dla UAMna kolejne lata

 • wyznaczająca konkretne cele i zadania do wykonania, określone w czasie, z przypisaną odpowiedzialnością

 • po konsultacjach, zaakceptowana przez społeczność UAM i przyjęta przez Senat (czerwiec 2009)LATA 2008-2010

ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W REALIZACJI PODSTAWOWEJ MISJI UCZELNI:

BADANIA na najwyższym poziomie


 • systematyczny wzrost aplikacji o GRANTY BADAWCZE(do MNiSW, UE i in.)

 • uzyskanie znacznego DOFINANSOWANIA na aparaturę badawczą oraz infrastrukturę informatyczną

 • rozwój SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO: repozytorium AMUR,doposażenie w sprzęt komputerowy, postępująca digitalizacja zbiorów etc.

 • budowa sprawnego systemu pozyskiwania FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 • poprawa systemu INFORMACYJNEGOi PROMOCYJNEGO

 • aktywizacja działalności UCITT(współpraca nauka-gospodarka)

 • usprawnienie systemu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


LATA 2008-2010

ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W REALIZACJI PODSTAWOWEJ MISJI UCZELNI:

Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA


 • wprowadzenie w życie UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

 • wprowadzanie nowych FORM i TRYBÓW studiów

 • rozszerzenie działalności SWFiS

 • tworzenie warunków pracy i studiowania osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • INTERNETOWA rekrutacja na studia oraz

 • rejestracja na zajęcia WF

 • UJEDNOLICENIE DOKUMENTÓW stosowanych w toku studiów na całej Uczelni


LATA 2008-2010 JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE POPRAWIE SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ UAM I ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W ICH REALIZACJI


„5 x i + s dla naszego Uniwersytetu” JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

„i” to:

internacjonalizacja, infrastruktura, informatyzacja, innowacyjność oraz integracja

„s”oznacza społeczność akademicką

(studentów i pracowników)


INTERNACJONALIZACJA – JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAMnowe otwarcie na świat


INFRASTRUKTURA – JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAMgodne, zrównoważone warunki pracy


INFORMATYZACJA – JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAMnowoczesne metody pracy


INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM– nowe podejście do zagadnień pracowniczych


INTEGRACJA – JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAMwewnątrz i na zewnątrz uczelni


Działania podjęte w latach 2008-2010, JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAMktóre poprawiły sytuację materialnąi warunki pracy pracowników UAM,głównie administracji


 • PŁACOWE ELEMENTY MOTYWACYJNE: JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

  • Regulacja płac

  • Przejrzysty system awansowania

  • Włączanie części pracowników administracyjnych do obsługi programów unijnych (dla części dodatkowe wynagrodzenia)

  • Analiza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychw celu dostosowania do potrzeb pracowników(pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi losowe, dodatkowe środki na wakacje, upominekświąteczny, legitymacje kolejowe)


 • POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA: JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

  • Możliwość finansowania lub dofinansowania ze środków rezerwy rektorskiej kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych lub podyplomowych na naszej lub innych uczelniach publicznych

  • Kurs języka angielskiego, finansowany ze środkówrektorskich dla pracowników administracjicentralnej i wydziałowej

  • Możliwość wyjazdów na staże na uczelnie zagranicznew ramach programu Erasmus

  • Inicjatywa pracodawcy: 3 dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2011


 • POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA: JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

  • Plany budowy przedszkola zakładowego na Morasku

  • Plany adaptacji Collegium Iuridicumna cele administracji(nowe pomieszczenia dla Działu Nauki i ProgramówKrajowych, Kwestury, Biura Informacji i Promocji)

  • Dostęp do wydarzeń kulturalnych

  • Dostęp do hal sportowych i pływalni


 • NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA: JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

  • Działania na rzecz dalszego rozwoju badań na najwyższym poziomie Administracja – dalsze wspieranie rozwoju naukowego pracowników

  • Pakiet działań na rzecz poprawy jakości kształcenia Zaangażowanie administracji wydziałowej

  • Budowa koncepcji optymalizacji procesu zarządzania uczelnią Przygotowywanie większej ilości danych dla PP Dziekanów


 • NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA: JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM

  • 4. Zakończenie wdrażania systemu Axapta - zintegrowany system Finansowo - Księgowy, Kadrowo-Płacowy, Ewidencji Majątku, Środków Trwałych, Zakupów, Magazynowy (+ baza danych pracowników i struktura uczelni)

 • Przeniesienie danych z dotychczasowych rozproszonych systemów informatycznych, możliwość budżetowania i rozliczania każdej jednostki lub projektu, śledzenia zamówień publicznych, w pełni zautomatyzowane naliczanie płac

  • Racjonalizacja wydatków, gospodarność, poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności uczelni, działalność gospodarcza

  • To wskazówki dla nas wszystkich!


ad