Välkommen till Bankgiro Link BGC-forum för utvecklare på programföretagen - PowerPoint PPT Presentation

V lkommen till bankgiro link bgc forum f r utvecklare p programf retagen
Download
1 / 53

 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkommen till Bankgiro Link BGC-forum för utvecklare på programföretagen. Syftet. Att ge den senaste informationen om Bankgiro Link-projektet Informera om och diskutera kring aktuella tekniska frågor. Presentation. Mikael Rendahl – BGC Partners

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Välkommen till Bankgiro Link BGC-forum för utvecklare på programföretagen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lkommen till bankgiro link bgc forum f r utvecklare p programf retagen

Välkommen till Bankgiro Link BGC-forum för utvecklare på programföretagen

Bankgiro Link


Syftet

Syftet

 • Att ge den senaste informationen om Bankgiro Link-projektet

 • Informera om och diskutera kring aktuella tekniska frågor

Bankgiro Link


Presentation

Presentation

 • Mikael Rendahl – BGC Partners

 • Mathias Engan – Produktchef Kommunikationstjänster

 • Per Skärström – Projektledare

 • Christian Lindkvist – Konstruktionsansvarig webb

 • Ricky Lundstål – Konstruktionsansvarig API

 • Hans Sterby – Designansvarig Bankgiro Link

 • Michael Strömberg – Javaintegration

Bankgiro Link


Bankgiro link

Bankgiro Link

Projektstatus

Per Skärström

Bankgiro Link


Projektet

Projektet

 • Totalt 19 500 timmar.

 • Vi har 27 st medarbetare i projektet.

 • Denna fas av projektet har pågått från december -04 och avslutas 15/9.

 • Vi har en pilot av Bankgiro Link i drift sen sommaren -04.

Bankgiro Link


Status

Status

 • Konstruktion avslutades 25/4.

 • Integrationstest avslutades 20/5

 • Systemtest planeras avslutas 17/6.

 • Acceptanstest planeras avslutas 9/9.

 • Bankgiro Link driftsätts den 15/9.

 • Redan idag finns möjligheten att testa en beta-version av Bankgiro Link:s API.

Bankgiro Link


Bankgiro link1

Bankgiro Link

Marknadsorientering

Mathias Engan

Bankgiro Link


Bankgiro link nytt kommunikationss tt

Bankgiro Link – nytt kommunikationssätt

Kommunikation över Internet med säkerhetslösning baserad på PKI

Fler möjligheter för bankkunden

Bättre kontroll för bankkunden

Flexiblare säkerhetslösning

Nästa utvecklingssteg bortom BgCom.

Bankgiro Link


Inledning

Inledning

Huvudmålet med utvecklingen av Bankgiro Link är att ta fram en ersättare till Telebankgiro

Telebankgiro måste vara avvecklat senast 2007-03-31

Planerad produktionssättning tillsammans med R1 (hösten 2005)

Bankgiro Link


Bankgiro link funktionalitet

Filkommunikation

LB, KI, AG

LM, OC, GP, AG

m fl

Grundläggande funktioner

Inloggning

Lista filer att hämta

Hämta fil

Skicka fil

Lista inskickade filer

Godkänna fil

Utloggning

Behörighetskontroller

Individnivå

Fullmaktskontroller

För de banker som vill

Tredjepartsklienter

Integration med affärssystem

Fristående

Bankgiro Link: Funktionalitet

Bankgiro Link


Tre bra saker med bankgiro link

Tre bra saker med Bankgiro Link

 • Säkerhetslösning baserad på certifikat, behörigheter och (för vissa banker) elektroniska fullmaktskontroller

  • Bättre för kunden

 • Mer information om och därigenom bättre kontroll över kundens produkter (filbaserade)

  • Bättre för kunden

 • Lättare att bygga väl integrerade lösningar i kundens affärssystem

  • Bättre för kunden

Bankgiro Link


M jlighet f r programvaruf retag

Möjlighet för programvaruföretag

Kunderna vill ha smidig och enkel kommunikation med BGC för att

 • leverera betalningsuppdrag

 • hämta redovisning

 • kontrollera betalningsöverföringen

 • överföra annan affärsinformation

  Krav på ny funktionalitet i affärssystem

  Möjlighet för programvaruföretag att förenkla och förbättra

Bankgiro Link


Arbetsfl de webbklient internetbank

Affärssystem

Browser

Bankgiro Link

Lagring

Arbetsflöde webbklient/Internetbank

4. Logga in

1. Fakturor i leverantörsreskontra

2. Skapa betalfil

5. Skicka

in betalfil

3. Spara betalfil

8. Automatisk avstämning kundreskontra

7. Ladda redovisning

6. Hämta redovisning

Bankgiro Link


Klientprogramvara

Klientprogramvara

Automatisera överföringen av filer till och från BGC

Integrera med affärssystemet

 • Inbetalningar rakt in i reskontra

 • Utbetalningar direkt från reskontra

  Förenkla, förbättra kundens vardag

  Fler och bättre funktioner för handläggare

 • Viewer, utskriftsfunktioner, arkivfunktionalitet, etc

 • Hantera ”pappersbetalningar” (bildfiler)

Bankgiro Link


Integrerad kommunikation

Affärssystem

Browser

Bankgiro Link

Lagring

Integrerad kommunikation

2. Logga in

1. Fakturor i leverantörsreskontra

3. Skicka in betalfil

5. Automatisk avstämning kundreskontra

4. Hämta redovisning

Bankgiro Link


Ett tillf lle

Ett tillfälle!

Utveckling och försäljning av programvara tillhör inte BGCs kärnaffär.

Telebankgiro avvecklas

 • Cirka 70000 (ca 40000 aktiva) kunder påverkas

 • Skapar behov av ersättningsfunktionalitet

 • Ny eller uppgraderad mjukvara behövs

  BGC skapar och öppnar ett gränssnitt mot Bankgiro Link

  Underlätta utvecklingen av effektiva betalningsverktyg

Bankgiro Link


Bankgiro link2

Bankgiro Link

Teknisk orientering

Ricky Lundstål, Hans Sterby, Christian Lindkvist

Bankgiro Link


Bgc s teknikval

BGC:s teknikval

 • Plattform: Windows 2003 Server

 • Webbserver: Microsoft IIS 6

 • Utvecklingsmiljö: Microsoft.NET

 • Språk: C# & ASP.NET

 • Dataintegration: XML & Web Services

  • Öppen standard

  • Interoperabilitet över plattformar

 • Klientutvecklares val av teknik är fritt

Bankgiro Link


S kerhet standarder

Säkerhet - standarder

 • SSL

  • Skydd mot avlyssning

 • WS-Security

  http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0.pdf

  • Meddelandeintegritet

  • Meddelandekonfidentialitet

  • Autentisering på meddelandenivå

  • Approved OASIS Standard (April 2004)

 • http://www.oasis-open.org/specs/

Bankgiro Link


S kerhet standarder1

Säkerhet - standarder

 • WS-Trust

  http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust/WS-Trust.pdf

  • Bygger på WS-Security

  • förmedla tillit och delade nycklar mellan olika parter

  • ett ramverk för ”security tokens”

  • ”Published Specification” (maj 2004)

 • WS-Secure Conversation

  http://www-106.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-secon/

  • Baseras på WS-Security och WS-Trust

  • säker kommunikation för meddelanden

  • Hantera s.k. ”security contexts”

  • derivera meddelandenycklar från etablerade ”security contexts”

  • ”Published Specification” (maj 2004)

Bankgiro Link


S kerhet i bankgiro link

Säkerhet i Bankgiro Link

 • Anrop via SSL

 • Challenge/Response enligt standard (WS-Trust).

 • Applikationsspecifik kryptering

 • Certifikat och signeringsklienter (CSP)

  • BankID (hårda & mjuka)Nexus 4.2 (hösten 2005)

  • Telia/Posten e-IDNetID

  • Nordea e-IDSmartTrust/Nexus

Bankgiro Link


S kerhet i bankgiro link inloggning

Signerings-klient

Klient

BankGiro Link - CustomSecurityContextTokenHandler

Säkerhet i Bankgiro Link – Inloggning

Signera slumptalet

Begär ett Challenge (slumptal)

Slumptalet returneras

Skicka signerat slumptal

Token (SCT) samt hemlig nyckel returneras

Inloggad

Bankgiro Link


S kerhet i bankgiro link inloggning1

Signerings-klient

Klient

BankGiro Link - CustomSecurityContextTokenHandler

Säkerhet i Bankgiro Link – Inloggning

Signera slumptalet

Begär ett Challenge (slumptal)

Slumptalet returneras

Skicka signerat slumptal

Token (SCT) samt hemlig nyckel returneras

Inloggad

Bankgiro Link


Demo bankgiro link webb

Demo – Bankgiro Link Webb

 • Inloggning

 • Signeringsklienterna som stöds

  • NetiD – ActiveX-komponent

  • SmartTrust – ActiveX-komponent

 • Certifikaten

  • Posten eID (PKCS7)

  • Nordea eID (PKCS7)

 • Praktiskt hur det går till i webbapplikationen.

Bankgiro Link


S h r loggar du in

Klient

CustomSecurityContextTokenHandler

Så här loggar du in

 • Hämta slumptal

  • <wsa:To>…</wsa:Action>

  • CustomSecurityContextTokenHandler.ashx

 • Challenge

  • <wst:SignChallenge><wst:Challenge>0CIVnrRepvNSvlkgUgrF8BWBXFk4Icjoob1HPtnoEj4=</wst:Challenge></wst:SignChallenge>

RequestSecurityToken

RequestSecurityTokenResponse

Bankgiro Link


Forts ttning

Klient

CustomSecurityContextTokenHandler

fortsättning …

 • <wst:BinaryExchange> , Attributen ”ValueType” och ”EncodingType”

 • <wssc:SecurityContextToken wsu:Id="SecurityToken-9b51475a-d2c3-4730-87d3-8677bb543d18" xmlns:wssc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/04/sc"><wssc:Identifier>uuid:f707ed89-a2fd-4b6a-8eee-2fef7bf29ca3</wssc:Identifier>

 • <wst:BinarySecret wst:Type="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/04/security/trust/ SymmetricKey">/LZb2VamALfV0cBgltdUMQ==</wst:BinarySecret>

RequestSecurityTokenResponse

RequestSecurityTokenResponse

Bankgiro Link


V lkommen till bankgiro link bgc forum f r utvecklare p programf retagen

Paus

Bankgiro Link


Grundl ggande f r anropen

Grundläggande för anropen

 • Returnerar alltid status med:

  • StatusId: ”0” || ”-1”

  • Meddelandekod: 0-999

  • Meddelande: ”Ok” || Felmeddelande

  • Datumtidsstämpel

Bankgiro Link


Status objektet

Status-objektet

Bankgiro Link


Felmeddelanden

Felmeddelanden

 • Appendix A

 • Xml-dokument

Bankgiro Link


Krav f r varje anrop

Krav för varje anrop

 • Användaren är inloggad

  • Inaktivitet tillåts i 20 minuter

  • Maximal tid 60 minuter

 • Krypterat

 • Signerat

 • Argumentet ProgramID (tilldelas av BGC)

 • Argumentet SequenceNumber

  • UUID/GUID (ISO/IEC 11578:1996)

Bankgiro Link


Kryptering och signering av anrop

Kryptering och signering av anrop

 • Den delade nyckeln bör ej användas i meddelanden

 • Istället genereras ”sessionsnycklar” (Derived Keys)

 • DerivedKeyToken genereras utifrån SecurityContextToken & den symmetriska nyckel som erhölls vid inloggningen

 • Anropet krypteras och signeras med två DerivedKeyTokens

Bankgiro Link


Kryptering och signering av anrop1

Kryptering och signering av anrop

 • <wsa:Action> anger den metod som anropas.

 • <wsa:To> anger url’en till webbtjänsten som anropas.

 • <wssc:SecurityContextToken><wssc:Identifier>

 • <wssc:DerivedKeyToken> En är för signaturen och den andra för krypteringen av datat.

 • <xenc:CipherValue> innehåller det krypterade datat.

Bankgiro Link


Anrop

Anrop

 • Hämta behörighet – GetUserRights

 • Skicka in fil med betalningsuppdrag – SendFile

 • Attestera Fil – AttestFile

 • Makulera fil som ännu inte attesterats – DeleteFile

 • Hämta lista över inskickade filer – GetUploadedFileList

 • Hämta lista över redovisningsfiler – GetResultFileList

 • Ladda ner fil – GetFile

 • Logga ut – LogOut

Bankgiro Link


Anrop1

Anrop

 • Hämta behörighet – GetUserRights

 • Skicka in fil med betalningsuppdrag – SendFile

 • Attestera Fil – AttestFile

 • Makulera fil som ännu inte attesterats – DeleteFile

 • Hämta lista över inskickade filer – GetUploadedFileList

 • Hämta lista över redovisningsfiler – GetResultFileList

 • Ladda ner fil – GetFile

 • Logga ut – LogOut

Bankgiro Link


Getuserrights

GetUserRights

 • Hämtar användarens behörighetsstruktur

 • Medger kontroll av behörigheten på klienterna

 • Inga argument utöver SequenceNumber & ProgramID

 • Tre roller:

  • Uploader

  • Downloader

  • Signer

Bankgiro Link


Beh righetsstrukturen

Signer

KI

LB

123453

123454

123455

123-1234

123-1235

123-1236

123-1237

Behörighetsstrukturen

Produkt

Kundnummer

Bankgironummer

Roll

Bankgiro Link


Beh righeter f r anrop

Behörigheter för anrop

 • Användaren måste alltid inneha minst en roll

 • Krav på behörighet:

  • GetUserRights, LogOut – valfri roll

  • SendFile – Uploader

  • AttestFile – Signer

  • DeleteFile – Uploader/Signer

  • GetUploadedFileList – Uploader/Signer

  • GetResultFileList – Downloader

  • GetFile (inskickade & oattesterade) – Uploader/Signer

  • GetFile (redovisningsfiler) – Downloader

Bankgiro Link


Getuserrights1

GetUserRights

Bankgiro Link


Anrop2

Anrop

 • Hämta behörighet – GetUserRights

 • Skicka in fil med betalningsuppdrag – SendFile

 • Attestera Fil – AttestFile

 • Makulera fil som ännu inte attesterats – DeleteFile

 • Hämta lista över inskickade filer – GetUploadedFileList

 • Hämta lista över redovisningsfiler – GetResultFileList

 • Ladda ner fil – GetFile

 • Logga ut – LogOut

Bankgiro Link


Sendfile

SendFile

 • Skickar in betalningsuppdrag till BGC

 • Filen ska signeras av användaren

 • Viktiga argument

  • fileSignature – Signatur över kondensat (SHA1) av hela filen samt summering av filens betalningsuppdrag (base64)

  • fileData – filinnehållet (base64)

  • attestFlag – möjliggör en direkt attestering

  • product – anger den produkt som filen innehåller

  • customerNumber – kundnummer under vilket filen skickas in

 • Returnerar filidentifikation

Bankgiro Link


Anrop3

Anrop

 • Hämta behörighet – GetUserRights

 • Skicka in fil med betalningsuppdrag – SendFile

 • Attestera Fil – AttestFile

 • Makulera fil som ännu inte attesterats – DeleteFile

 • Hämta lista över inskickade filer – GetUploadedFileList

 • Hämta lista över redovisningsfiler – GetResultFileList

 • Ladda ner fil – GetFile

 • Logga ut – LogOut

Bankgiro Link


Getuploadedfilelist

GetUploadedFileList

 • Hämtar lista över inskickade filer (oattesterade, bearbetade, stoppade, …)

 • Styrs av användarens behörighet

 • Inga argument utöver SequenceNumber & ProgramID

Bankgiro Link


Demo bankgiro link webb1

Demo – Bankgiro Link Webb

 • Skicka fil

 • Hämta fillistan inskickade filer.

  • Hela listan returneras i anropet från WS:en.

 • Attestera fil.

  • Vid attest hämtar vi först filen och sedan gör vi motsvarande signering som vid skicka fil.

 • Makulera / ta bort fil.

  • Skicka in filens ID till WS:en som tar bort filen.

 • Hämta fil.

  • Skicka in filens ID och hämta filens innehåll.

Bankgiro Link


Bankgiro link3

Bankgiro Link

Java-interoperabilitet

Michael Strömberg

Bankgiro Link


Bankgiro link krav

Bankgiro Link – krav

 • SSL-kryptering

 • WS-Security

 • WS-Trust

 • WS-SecureConversation

 • Certifikat

  • BankID

  • Telia Elektroniskt ID-kort SIS-godkänt

Bankgiro Link


Web service l sningar

Web service-lösningar

Har slumpmässigt valt tre av de mest använda web service Java API:er.

 • Sun JWSDP

 • webMethods Glue

 • Apache Axis

 • wsdl2java används för att översätta wsdl-specen till java stubbar.

Bankgiro Link


Ssl kryptering

SSL-kryptering

 • Använd Java Secure Sockets Extension 1.4 (JSSE)

 • Inbyggt i webMethods Glue

 • Java SSL är väldigt känslig mot latens i nätet

 • SSL skyddar bara mellan två ändpunkter och erbjuder inte samma meddelandeskydd som ws-security erbjuder.

Bankgiro Link


Ws security st d

ws-security stöd

 • Standardiserar hur säkerhetsinformation hanteras i SOAP-meddelanden.

 • Sun JWSDP

  • Använd XWS-Security API

 • webMethods Glue

  • Inbyggt

 • Apache AXIS

  • Använd WSS4J API

Bankgiro Link


Ws trust ws secureconversation st d

ws-trust & ws-secureconversation stöd

 • Beskrivning

  • ws-trust adresserar problematiken kring olika säkerhetsformat, tillit, och säkerhetsdomäner

  • ws-secureconversation beskriver hur två aktörer kan authentisera en följd av meddelanden

 • Inga Java implementationer verkar stödja ws-trust eller ws-secureconversation

 • I dagsläget är det standard praxis att hacka ihop de funktioner som saknas från ws-trust och ws-secureconversation

Bankgiro Link


Net interop

.NET Interop

 • JNI (COM Interop)

  • Bygg en .NET COM-komponent som exponerar web service-metoderna (.NET)

  • Java Container Control (Java)

  • Bygg native funktioner (C)

 • Corba

  • Bygg en .NET Corba applikation som exponerar web service-metoderna (.NET)

  • Använd Corba i ert J2EE-system

Bankgiro Link


Web services och java klienter

Web services och Java-klienter

 • Referenser

  • Microsofts ”Web Services Interoperability Guidance”

   http://msdn.microsoft.com/webservices/building/interop/

  • Microsoft .NET and Java/J2EE Interoperability

   • http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop/default.aspx

Bankgiro Link


V lkommen till bankgiro link bgc forum f r utvecklare p programf retagen

Tack!

Frågor?

Bankgiro Link


 • Login