KTHFakultetsmedel - PowerPoint PPT Presentation

Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTH
Download
1 / 8

  • 68 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KTHFakultetsmedel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kthfakultetsmedel

Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTHBakgrund Nytt statligt systemKvalitetsindikatorer: externa medel, vetenskaplig produktion, antal helårsstudenterKTH Nuvarande system - RektorskontraktVerksamhetsbaserPrestation - examina i forskarutbildningenKTH Förslag - Verksamhetsbas som grundBastilldelningRiktade medel Prestationer - examina i forskarutbildningen, volym externa medel, bibliometri, antal helårsstudenter


Kthfakultetsmedel

Fakultetsmedel på KTH - fördelningAndel50%Bastilldelning25% Riktade medel25%Prestationvarav 60% examina (540 tkr idag 900 tkr)40% externa medel, biblometri, HÅS


Kthfakultetsmedel

Fakultetsmedel på KTH - Tidsplan 2010AprilSkoldialog - uppföljning, planeringsförutsättningarJuniUniversitetsbeslut - prestation - à pris fastställsSeptUppföljning, planeringsförutsättningar bas+prestaionOkt Övergripande universitetsbeslutSkoldialog - Riktade satsningarNovRektorskontrakt tecknas


Kthfakultetsmedel

Fakultetsmedel CSC - Satsning 2009-2012Avsatt 7 MkrFörstärkning RAE2.4 Matchning RAE2.4Förstärkning Ung Fakultet2.2Satsning7Tematiska plattformar3-4Ung Fakultet3-4JML - åtgärder0-0.5


Kthfakultetsmedel

Fakultetsmedel CSC - Satsning 2009-2012Tematiska plattformar - 4 arbetsgrupper tar fram förslagDiskussioner med avdelningarnaSatsning på ung fakultet - förslagJML - förslag


Kthfakultetsmedel

Satsning på Ung fakultet - förslagVad ska medlen användas till?Finansiering av doktorander - antalet doktorander har minskat Finansiering av post doc - det finns få på många avdelningarUtveckla kurs inom det egna området på master och/eller doktorandnivåResmedel för längre vistelse i annan forskarmiljöFriköp av tid för dem som inte har så stort forskningsutrymmeFördela medlen till avdelningarna med specificerat användningsområdeStartbidrag att användas frittHur ska medlen fördelas? Vilka kriterier ska användasAnsökningsförfarandeAvdelningens behov t ex vid generationsskifteStrategiskt viktiga områdenFramstående kandidat - nyskapare - attraherat externa anslagJämställhets/mångfalds aspekt - icke svenskarTitta på RAE-excellensVilka kan komma ifråga?Lista dem som kan komma i fråga, bitr. lektorer, rådsforskarassistenter, nyrekryterade lektorer, unga forskareSiktet inställt på att ingå i framtidens fakultet på CSCAvdelningarna har lämnat förslag


Kthfakultetsmedel

Satsning på JML - förslagHitta stimulansåtgärder för att- rekrytera fler kvinnliga lärare, doktorander- öka synligheten av kvinnliga lärare/forskare i utbildningen på alla nivåer”Second Chair” - stimulera ökad rörlighet inom CSC, KTH, andra universitetGästlärare - bättre planerad användning av gästlärare i kurser på alla nivåerKvinnliga doktoranderMentorverksamhetÖvriga åsikter- Besvikelse över att Rae ger så liten förstärkning- Satsa på nytt strategiskt område


Kthfakultetsmedel

FÖRSLAG TILL STYRELSENTematiska plattformar - förslag från gruppernaUng FakultetLista dem som kan komma ifråga i dialog med avdelningarnaFastställa kriterier i styrelsenBesluta om vilka som ska få (dekan i samråd med Lilla LG)Ge startbidrag efter dialog med den utvalde JMLMedel bör tillskjutas från Gru och FuBeslutas i budgeten, till viss del redan 2009Utveckla en modell grundad på Second ChiaridénStarta kvinnliga nätverkPlanera för ett mentorprogramNya områden - Lyfts fram i utvecklingplanen - Nya strategiska medel


  • Login