Jeotermal enerj
Download
1 / 24

JEOTERMAL ENERJİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 398 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JEOTERMAL ENERJİ. ÖNDER PEÇEL 15931758548. Jeotermal Enerji nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

JEOTERMAL ENERJİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jeotermal enerj
JEOTERMAL ENERJ

NDER PEEL

15931758548


Jeotermal enerji nedir
Jeotermal Enerji nedir?

 • Jeotermal enerji, yerkabuunun eitli derinliklerinde birikmi snn oluturduu, scaklklar srekli olarak blgesel atmosferik ortalama scakln zerinde olan ve evresindeki normal yeralt ve yerst sularna gre daha fazla erimi mineral, eitli tuzlar ve gazlar ierebilen scak su ve buhar olarak tanmlanabilir.D nya da jeotermal enerji
Dnyada Jeotermal Enerji

 • lk alardan beri ilkel yollarla salk amal olarak yararlanlan doal scak su kaynaklar ilk defa 1827 ylnda talya'da asit borik elde etmek amacyla kullanlmtr. Daha sonra 1904 ylnda Larderello (talya) yresinde yine ilk defa jeotermal buhardan elektrik retimine balanm ve 1912 ylnda gc KWe (kilowatt elektrik) olan ilk turbo jeneratr kurulmutur. 1930 larda ise bu enerji zlanda nn Reykjavik kentinde stma amacyla kullanlmaya balanmtr. 1949 ylnda Yeni Zelanda Wairakei sahasnda turistik bir otele scak su temini amacyla balanan s sondajlara daha sonra, elektirk elde edebilmek amacyla devam edilmi ve 1954 ylnda 200 MWe elektrik kapasiteli bir santral kurulmutur. 1960'da Amerika'da, 1961'de Meksika'da ve 1966'da Japonya'da santraller kurularak jeotermal enerjinin kullanm dnya apnda yaylmtr.Jeotermal enerj

Dnya apnda, 2010 yl itibariyle jeotermal elektrik santrali kurulu kapasitesi (10,7GW) (Bertani, 2010).


D nyada jeotermal enerj n n do rudan kullanimi d nya jeotermal kongres 2000
DNYADA santrali kurulu kapasitesi (10,7GW) (JEOTERMAL ENERJ NN DORUDAN KULLANIMI (DNYA JEOTERMAL KONGRES 2000)


Jeotermal enerj

JEOTERMAL ENERJ VE FOSL YAKIT KULLANIMI santrali kurulu kapasitesi (10,7GW) (

zlanda Reykjavikte jeotermal enerji ncesi ve sonras grlmektedir.


Jeotermal enerj

JEOTERMAL ENERJNN NEM santrali kurulu kapasitesi (10,7GW) (

Havamz Temiz Tutalm

Fosil yaktlar kullanmak yerine,

Jeotermal kaynaklardan

elde edilen elektrii kullanarak,her yl

22 milyon ton CO2,

200 bin ton nitrojen oksit

ve

110 bin ton kln

atmosfere atlmasn nlemekteyiz.


T rkiye de jeotermal enerji
Trkiyede Jeotermal Enerji santrali kurulu kapasitesi (10,7GW) (

 • Trkiyede gen volkanik faaliyetlerin cereyan ettii Akdeniz volkanik kua zerinde olup ayrca, Alp zincirinin teekkl esnasnda iddetli krlma tektoniine maruz kalmtr. Bylece Bat Anadolu da W-E dorultulu horstlarla ve bunlarn arasnda grabenler teekkl etmi, bu arada derinlere inen faylardan bazlar, jeotermal saha oluumuna uygun tipte asitik tf, lav ve inimbiritlerin ykselmelerine imkan salamlardr.


T rkiye jeotermal enerji potansiyeli
Trkiye jeotermal enerji potansiyeli santrali kurulu kapasitesi (10,7GW) (

 • Jeolojik olarak Alp-Himalaya da oluum kuanda yer alan lkemiz, gen tektonik dnemde kazanm olduu ok krkl yaps ve geirmi olduu volkanik faaliyetlerden dolay (ekil-1) jeotermal kaynaklar ynnden zengin konumdadr. Yaklak 1000 civarnda doal k halinde scak su ve doal mineralli su kayna bulunmaktadr. Bu zenginlii ksaca bilimsel olarak potansiyel, aa karlan ksm ise kapasite olarak ifade edebiliriz. lkemizin jeotermal s potansiyeli yaklak 31.500 MW termal olarak kabul edilmektedir.


Jeotermal enerj

 • Trkiye de jeotermal enerji almalar yaklak 45 yl nce MTA Genel Mdrl tarafndan balatlm ve bugne kadar yaplan almalarla 190 adet jeotermal alann varl kefedilmitir. Bu alanlarn % 79u Bat Anadoluda, % 8,5i Orta Anadoluda, % 7,5i Marmara Blgesinde, % 4,5i Dou Anadoluda ve % 0,5i dier blgelerde yer almaktadr. Jeotermal kaynaklarmzn % 94 dk ve orta scaklkl olup, dorudan uygulamalar (stma, termal turizm, mineral eldesi v.s.) iin uygun olup, % 6s ise dolayl uygulamalar (elektrik enerjisi retimi) iin uygundur. Kefedilen bu sahalarda yaplan sondajl arama sonucunda lkemiz s potansiyelinin yaklak % 12,3 olan 3881 MWt s enerjisi aa karlmtr.


Jeotermal enerj

 • Aa karlan bu s enerjisinin yaklak % 30u (zmir, Gnen, Simav, Krehir, Kzlcahamam, Afyon merkez, Sandkl, Kozakl, Diyadin, Salihli, Edremit, Sarayky, Bigadi gibi yerleim birimlerinin konut ve termal tesis stmasnda ( yaklak 100.000 konut edeeri), sera (yaklak 1000 dnm) ve salk ve termal turizm (215 adet tesis) alanlarnda kullanlmaktadr.


T rkiye de elektrik retimine uygun sahalar
Trkiyede elektrik retimine uygun sahalar 30u (zmir, Gnen, Simav, Krehir, Kzlcahamam, Afyon merkez, Sandkl, Kozakl, Diyadin, Salihli, Edremit, Sarayky, Bigadi gibi yerleim birimlerinin konut ve termal tesis stmasnda ( yaklak 100.000 konut edeeri), sera (yaklak 1000 dnm) ve salk ve termal turizm (215 adet tesis) alanlarnda kullanlmaktadr.

 • 1. Aydn-Germencik (232 0C),

 • 2.Denizli-Kzldere (242 0C),

 • 3.Manisa-Alasehir-Kurudere (184 0C)

 • 4.Manisa-Salihli-Gbekli (182 0C)

 • 5.anakkale-Tuzla (174 0C)

 • 6.Aydn-Salavatl (171 0C)

 • 7.Ktahya-Simav (162 0C)

 • 8.zmir-Seferihisar (153 0C)

 • 9.Manisa-Salihli-Caferbey (150 0C)

 • 10.Aydn-Ylmazky (142 0C)

 • 11.zmir-Balova (136 0C)

 • 12.zmir-Dikili (130 0C)


Lkemizde jeotermal kaynaklar n kullan m ve hedefler
lkemizde jeotermal Kaynaklarn Kullanm ve Hedefler 30u (zmir, Gnen, Simav, Krehir, Kzlcahamam, Afyon merkez, Sandkl, Kozakl, Diyadin, Salihli, Edremit, Sarayky, Bigadi gibi yerleim birimlerinin konut ve termal tesis stmasnda ( yaklak 100.000 konut edeeri), sera (yaklak 1000 dnm) ve salk ve termal turizm (215 adet tesis) alanlarnda kullanlmaktadr.

 • Trkiyede elektrik retimine uygun potansiyel ieren 17 adet saha bulunmaktadr ve bu sahalarn tamam Bat Anadoluda yer almaktadr. Bu sahalarda retim yapan kurulu g 91,7Mwedir. Tm bu sahalarn gelitirme almalar tamamlandnda bu kapasite 630 Mwe ye karlabilecektir. Bugn iin bu sahalardan Denizli-Kzlderede 15 Mw ve 5 Mw, Aydn-Salavatlda 7,4 Mw ve 9,5 Mw, Aydn Germencikte 47,4 Mw ve anakkalede 7,5 Mw kurulu gce sahip santralden elektrik retilmektedir. Ayrca MTA Genel Mdrl tarafndan kefedilmi dier sahalardan Aydn-Umurlu, zmir-Seferihisar, Aydn-Ata ve Aydn-Bozkyde gerek szleme, gerekse ihale yolu ile yatrmclara devredilmi sahalarda santral ina almalar devam etmektedir.


Jeotermal enerj

 • Bugn iin bilinen 17 adet jeotermal sahada teknik ve ekonomik olarak elde edilmeye hazr 630 MWe potansiyel mevcut olup bu sahalarn gelitirilmesi ve yeni ilave edilecek sahalar ile birlikte nmzdeki 10 yllk sre iersinde jeotermal kaynaklara dayal elektrik retim tesisleri kapasitesinin 1000 MWe ulaabilecei deerlendirilmektedir. lkemizde jeotermal enerjiden dorudan kullanm olarak merkezi stma, sera stmas ve termal turizmde yararlanlmaktadr. lkemizde 18 yerleim birimimizde merkezi konut stmas (67700 konut edeeri, 608 MWt), 15 sahada seraclk, (1579000 m2, 292 MWt) ve 200n zerinde termal tesiste tedavi ve termal turizm amal yararlanlmaktadr.


Jeotermal enerj

MTA Genel Mdrlnce nmzdeki dokuzuncu 5 yllk plan dneminde akkanlarca tanarak s derinliklerde (yaklak 1000 m civar) geirgen-gzenekli kayalara depolanmayla olumu jeotermal sistemlerin gelitirilerek daha derin ksmlarnn (1500-2000 m) aratrlmas yannda; akkan iermeyen ok daha derinlerde bulunan ve iersinde s depolanm kzgn kayalarn kefedilmesi amacyla 3000-4000 m derinlere kadar sondajl arama yapma planlanm olup 2009 ylndan itibaren bu projeler uygulamaya konulmutur. Bu kapsamda Ktahya ili aphane ilesinde 3000 m olarak planlanm olup sondaj almas devam etmektedir. Gelecek 10 ylda gelien bilim ve teknoloji sayesinde kzgn kuru kayalardan elektrik ve s retimi daha ekonomik hale gelecek ve bylece ticari bir anlam kazanacaktr. Bu amala lkemiz yer kabuu ierisindeki bu alanlarn tespit edilerek fizibiliteye esas fiziksel ve kimyasal tm parametrelerinin belirlenmesi ve bunlarn harita ve envanterinin karlmas byk nem tamaktadr.


Jeotermal enerj n n faydalari
JEOTERMAL ENERJNN FAYDALARI yllk plan dneminde akkanlarca tanarak s derinliklerde (yaklak 1000 m civar) geirgen-gzenekli kayalara depolanmayla olumu jeotermal sistemlerin gelitirilerek daha derin ksmlarnn (1500-2000 m) aratrlmas yannda; akkan iermeyen ok daha derinlerde bulunan ve iersinde s depolanm kzgn kayalarn kefedilmesi amacyla 3000-4000 m derinlere kadar sondajl arama yapma planlanm olup 2009 ylndan itibaren bu projeler uygulamaya konulmutur. Bu kapsamda Ktahya ili aphane ilesinde 3000 m olarak planlanm olup sondaj almas devam etmektedir. Gelecek 10 ylda gelien bilim ve teknoloji sayesinde kzgn kuru kayalardan elektrik ve s retimi daha ekonomik hale gelecek ve bylece ticari bir anlam kazanacaktr. Bu amala lkemiz yer kabuu ierisindeki bu alanlarn tespit edilerek fizibiliteye esas fiziksel ve kimyasal tm parametrelerinin belirlenmesi ve bunlarn harita ve envanterinin karlmas byk nem tamaktadr.

 • Temiz ve Gvenli bir enerji kaynadr.

 • Yenilenebilir ve devam ettirilebilir, bir enerji kaynadr.

 • Srekli ve sabit bir enerji kayna salar,

 • Fosil yataklarndan enerji salar ve enerji kaynaklarna eitlik getirir.

 • thal enerji gereksinimini azaltr ve yerel ekonomiye katk salar,

 • Uzak yerleim birimleri iin modler ve arttrlabilir, enerji santrali zmleri salar.


Jeotermal enerj

GZEL ENERJ TEMZ ENERJ yllk plan dneminde akkanlarca tanarak s derinliklerde (yaklak 1000 m civar) geirgen-gzenekli kayalara depolanmayla olumu jeotermal sistemlerin gelitirilerek daha derin ksmlarnn (1500-2000 m) aratrlmas yannda; akkan iermeyen ok daha derinlerde bulunan ve iersinde s depolanm kzgn kayalarn kefedilmesi amacyla 3000-4000 m derinlere kadar sondajl arama yapma planlanm olup 2009 ylndan itibaren bu projeler uygulamaya konulmutur. Bu kapsamda Ktahya ili aphane ilesinde 3000 m olarak planlanm olup sondaj almas devam etmektedir. Gelecek 10 ylda gelien bilim ve teknoloji sayesinde kzgn kuru kayalardan elektrik ve s retimi daha ekonomik hale gelecek ve bylece ticari bir anlam kazanacaktr. Bu amala lkemiz yer kabuu ierisindeki bu alanlarn tespit edilerek fizibiliteye esas fiziksel ve kimyasal tm parametrelerinin belirlenmesi ve bunlarn harita ve envanterinin karlmas byk nem tamaktadr.

TEEKKRLER


 • Login