การบริหารผลการปฏิบัติงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 77

 • 224 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การบริหารผลการปฏิบัติงาน. Performance Management. การบริหารผลการปฏิบัติงาน. ความเป็นมา. ทำไมต้องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ?. กิจกรรมที่ 1. ภายในระยะเวลา 20 นาที ขอให้กลุ่มอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6088589

Performance Management


6088589

?


6088589

1

20


6088589


6088589


Pm pa

PM&PA


6088589


6088589

Competency

Competencies

 • PMS (Result What of Behavior) Merit Award

 • Competency (The howof performance)


6088589

(Mixed Model)

ResultCompetency

 • Competency Career Path


6088589

Pay for Result :

Reward Oriented

(What)

Pay for Competencyor Skill :

Development Oriented

(How) ()


Kpis key performance indicators

KPIs(Key Performance Indicators)

 • (Key Activities)


6088589

KPIs

3

1. Organizational KPIs

2. Department KPIs

3. Individual KPIs


Organizational kpis

Organizational KPIs


Department kpis

Department KPIs

 • X-Ray

  5

  /


Individual kpis

Individual KPIs


6088589

KPIs

SMART

 • Specific

 • Measurable

 • Attainable

 • Realistic & Relevant 3

 • Timely


Specific

Specific

KPIs


Measurable

Measurable

KPIs


Attainable

Attainable

KPIs

KPIs

20 % 5-7%


Realistic relevant

Realistic & Relevant

KPIs

Individual KPIs

Organizational

KPIs Department KPIs

KPIs


Timely or time frame

Timelyor Time Frame

KPIs

KPIs


Performance management

Performance Management

 • Performance management is the process of creating a work environment or setting in which people are enabled to perform to the best of their abilities. Performance management is a whole work system that begins when a job is defined as needed. It ends when an employee leaves your organization.

Susan M. Heathfield


6088589

Performance Management

 • performance management is building on that process adding the relevant communication and action on the progress achieved against these predetermined goals (Bourne, M.,Franco, M. and Wilkes, J. (2003).


6088589

:


Performance management system

Performance Management System

 • Develop clear job descriptions.

 • Select appropriate people with an appropriate selection process.Negotiate requirements and accomplishment-based performancestandards, outcomes, and measures.

 • Provideeffective orientation,education, and training.

 • Provide on-going coaching and feedback.


Performance management system1

Performance Management System

 • Conduct quarterly performance development discussions.

 • Design effective compensation and recognition systems thatreward people for their contributions.

 • Provide promotional/career developmentopportunities for staff.

 • Assist with exit interviews to understand WHY valued employeesleave the .


6088589


6088589

?


6088589

+

Balanced Scorecard

Performance Management System

KPIs

Competencie

360

Compensation and Career Development


6088589


6088589

1.

2.

3.

4.

Coaching


6088589

/

 • //

 • /


6088589

1.

INPUT

PROCESS

OUTPUT/OUTCOME

COMPETENCY

KPIs


6088589

2.

 • HRM


6088589

COMPETENCY : KPIs

80 20

70 30

60 40

50 50

40 60

30 70


6088589

3.

 • 90 =

 • 180 =

 • 270 =

 • 360 = ()


6088589

360


6088589


6088589


6088589

4

 • Performance


6088589

.............. ..............

............ .............

(//)................................................................................

.................................................................... .....................................

........................................

/ (//)......................................................................

..............................................................................................

 • ()

 • /

 • ()

 • ()

 • /

 • /


6088589


6088589

()...

........................................ ........................................

(............................................) (.........................................)

............................ ... ............................ ...


6088589


6088589

()........


6088589

x ()

x ()

=

=

 • %-%

 • %-%

 • %-%

 • -%


6088589

........................................ ........................................

(...........................................) (.........................................)

........................... ... ........................... ...


6088589


6088589

.


6088589


6088589

3.

 • Informal Feedback

 • Formal Feedback


Feedback

Feedback


Feedback1

Feedback


6088589

/


6088589

4.

 • Competency Gap

 • (-) level

 • - Competency

  - Managerial style

  - Organizational climate


6088589


6088589


6088589


6088589


6088589

1


6088589

2


6088589

2


6088589

2


6088589

2


6088589

3


6088589

3

( )

()

-KRA

-KPI

- KRA

- KPI


6088589

3


6088589

3


6088589

4


6088589

4


6088589

5

:


6088589

6


6088589

6


6088589

6


6088589

 • /

 • /


6088589


 • Login