เป็นการย้ายข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่เริ่มต้นจากระดับ 2 - PowerPoint PPT Presentation

  ...
Download
1 / 11

  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เป็นการย้ายข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่เริ่มต้นจากระดับ 2 (ซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6) แต่มีความประสงค์จะย้ายเพื่อเปลี่ยนสายงานการดำรงตำแหน่งว่างอีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ 3(ซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เป็นการย้ายข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่เริ่มต้นจากระดับ 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2

2

( .. 2-4 5 6) 3( .. 3-5 6 7 )

( )

.. 0711/ 12 1 2533

8

...

.. 0707.2/ 12 20 2542


2

1. 8 .. 0707.2/ 12 20 2542

2. ..


2

3. .....................

  • - 3 4

  • -

  • - ..

  • 3 .. 0711/ 12 1 2533 .. 0705/ 7 18 2534


2

4. ...

5.


2

6. .. 3 4 5 6 ..


2

1.

..

2.

3.


2

4.

1) 2.)

3)

4)

5)

6)

7)

8 )

9)

10) .. ( Transcript )

11)

( .. 0707.2 / 12

20 2542)


2

5. 8 ... .. 0707.2 / 12

20 2542

6.

7.


2

8. ... ...

9 . 15

10.

( )


  • Login