Chemik technologick ch v rob
Download
1 / 8

Chemik technologických výrob - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Chemik technologických výrob. projekt financovaný Úřadem práce. Délka studia a způsob ukončení. Studium v rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho: 40 hod. chemie 40 hod. základy chemické technologie a procesů 40 hod. informatika a komunikační technika 30 hod. laboratorní cvičení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Chemik technologických výrob' - bruce-lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chemik technologick ch v rob

Chemik technologických výrob

projekt financovaný

Úřadem práce


D lka studia a zp sob ukon en
Délka studia a způsob ukončení

Studium v rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho:

 • 40 hod. chemie

 • 40 hod. základy chemické technologie a procesů

 • 40 hod. informatika a komunikační technika

 • 30 hod. laboratorní cvičení

  Způsob ukončení : ústní zkouška a udělení

  certifikátu


Term ny rekvalifikac

21. 9. teorie

23. 9. teorie

30. 9. teorie + 2 h Lcv

5.10. teorie

7.10. teorie + 4 h Lcv

12.10. teorie

14.10. teorie + 4 h Lcv

19.10. teorie

21.10. teorie + 4 h Lcv

26.10. teorie

2.11. teorie

4.11. teorie + 4 h Lcv

9.11. teorie

11.11. teorie + 4 h Lcv

16.11. teorie

18.11. teorie + 4 h Lcv

23.11. teorie

25.11. teorie + 4 h Lcv

30.11. teorie

2.12. závěrečná zkouška

Termíny rekvalifikací


U ebn pl n chemie obecn a anorganick
Učební plán CHEMIE(obecné a anorganické)

 • látky-jejich rozdělení a rozlišování, příklady označování nebezpečných látek,

 • chemické látky a jejich směsi,

 • výpočty složení roztoků,

 • voda, vzduch,

 • stavba atomu, chemické prvky,

 • periodická soustava prvků,

 • chemická vazba, chemické sloučeniny,

 • chemické prvky – nekovy: kyslík, vodík, dusík, uhlík,

 • chemické prvky – kovy: hliník, měď,

 • chemické sloučeniny-oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, kyseliny, soli,

 • chemické reakce, chemické rovnice, výpočty z chemických rovnic.


U ebn pl n chemie organick
Učební plán CHEMIE(organické)

 • vaznost uhlíku – jednoduché a násobné vazby,

 • uhlovodíky, rozdělení a názvosloví,

 • alkany-názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti alkanů,

 • alkeny a alkadieny, názvosloví, reakce, vlastnosti, význam alkenů,

 • alkyny, názvosloví, reakce, vlastnosti, význam alkynů,

 • areny, názvosloví, reakce, vlastnosti a význam arenů,

 • deriváty uhlovodíků – charakteristika, rozdělení,

 • alkoholy – názvosloví, reakce, vlastnosti a význam alkoholů,

 • plasty- výroba plastů a jejich význam v životě člověka.


Z klady chemick technologie a proces
Základy chemické technologie a procesů

 • voda – úprava surové vody na technologickou, čištění průmyslových odpadních vod

 • výroba technických plynů (kyslík, dusík, vodík, amoniak),

 • výroba anorganických kyselin (dusičná, sírová), elektrolýza NaCl,

 • výroba makromolekulárních sloučenin

 • měření základních provozních veličin – tlak, teplota, hladina a průtok,

 • mechanické, hydromechanické, tepelné a difúzní operace,

 • ochrana životního prostředí


Informatika a komunika n technika
Informatika a komunikační technika

 • historie výpočetní techniky a Internetu v časové posloupnosti,

 • osobní počítač – hardwarová konfigurace,

 • konfigurace operačního systému,

 • prvky vývojového diagramu, tvorba algoritmu,

 • malování v PC,

 • programový balík MS Office,

 • MS Word,

 • MS Excel,

 • PowerPoint - základy prezentace.


Laboratorn cvi en
Laboratorní cvičení

 • BOZP- laboratorní řád, bezpečnost práce a ochrana zdraví, zásady, první pomoci, protipožární předpisy, ochrana životního prostředí,

 • základní laboratorní operace- vážení na analytických vahách, měření objemu, měření hustoty, měření teploty,

 • základní dělící metody -filtrace, destilace jednoduchá, rektifikace,

 • roztoky - příprava roztoků, vyjadřování roztoků, kontrola složení roztoků pomocí hmotnostního zlomkua hustoty,

 • analytický rozbor - neutralizace, komplexometrie – kontrola čistoty vod.


ad