ty paikkakiusaamisesta ja ty suojelun viranomaisvalvonnasta
Download
Skip this Video
Download Presentation
Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta. Ylijohtaja Leo Suomaa 21.3.2012. Alustuksen jäsennys. Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista Rikoslain säännös Työsuojeluviranomaisten toiminnasta. Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki. 28 § Häirintä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta' - brosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty paikkakiusaamisesta ja ty suojelun viranomaisvalvonnasta

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta

Ylijohtaja Leo Suomaa

21.3.2012

alustuksen j sennys
Alustuksen jäsennys
 • Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista
 • Rikoslain säännös
 • Työsuojeluviranomaisten toiminnasta

LSuo

ty paikkakiusaaminen ja ty turvallisuuslaki
Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki
 • 28 § Häirintä

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

 • 18.3 § Työntekijän yleiset velvollisuudet

Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

LSuo

h irint tai muu ep asiallinen kohtelu
Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu
 • Laissa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei ole tarkemmin määritelty
 • Työsuojeluvalvonnassa häirinnäksi katsotaan mm.:
  • toistuva uhkailu, pelottelu
  • ilkeät ja vihjailevat viestit
  • väheksyvät ja pilkkaavat puheet
  • maineen tai aseman kyseenalaistaminen
  • työyhteisöstä eristäminen
  • sukupuolinen häirintä
  • perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun ja määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen laiton muuttaminen, nöyryyttävien käskyjen antaminen tai epäasiallinen työnjohtovallan käyttö

LSuo

mik ei ty suojelun kannalta ole h irint
Mikä ei työsuojelun kannalta ole häirintää?
 • Työsuojeluvalvonnassa häirintänä ei pidetä esimerkiksi
  • työnantajan antamia asiallisia päätöksiä ja ohjeita
  • työn ja työyhteisön ongelmien yhteistä käsittelyä (vaikka ne herättäisivätkin ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita)
  • asianmukaisesti annettua perusteltua huomautusta
  • työnantajan antamia laissa määriteltyjä kurinpitotoimia
  • perusteltua ohjaamista työkyvyn arviointiin
  • satunnaista epäasiallista puhetta tai näkemyseroa (vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina)
  • yksittäisiä erimielisyyksiä, satunnaista sopimatonta kielenkäyttöä (vaikka ne aiheuttaisivatkin pahaa mieltä)

LSuo

rikoslain s nn s
Rikoslain säännös
 • Rikoslain 47 luvun 1 §
 • Rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo työturvallisuusmääräyksiä
 • Tuomita voidaan myös siitä, että mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista
 • ”Tekemättä jättäminenkin on teko.”

LSuo

ty suojeluviranomaiset ja ty suojelutarkastajat
Työsuojeluviranomaiset ja työsuojelutarkastajat
 • Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on työsuojeluviranomainen
  • Työsuojelun vastuualueita on yhteensä viisi
 • Työsuojelun vastuualueen johtaja on virkamies, joka johtaa työsuojelun vastuualueen toimintaa
 • Tarkastaja (jolla voi olla muukin virkanimike) on työsuojelun vastuualueen palveluksessa oleva virkamies joka tekee työpaikkatarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä

LSuo

ty suojeluviranomaisten toiminnasta
Työsuojeluviranomaisten toiminnasta
 • Työsuojeluviranomaiset valvovat että työnantaja noudattaa häntä velvoittavaa lainsäädäntöä
  • Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011
 • Työsuojelutarkastajat tekevät työpaikkatarkastuksia ja laativat tarkastuskertomuksia
  • Muistutusmahdollisuus TsValvL 45 §
 • Työsuojeluviranomaiset tekevät päätöksiä
  • Muutoksenhaku valittamalla hallinto-oikeuteen TsValvL 44 §
 • Työsuojeluviranomaiset tekevät ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten
  • TsValvL 50 §
 • Työsuojeluviranomaista kuullaan esitutkinnan ja syyteharkinnan aikana ja sillä on läsnäolo- ja puheoikeus tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä
  • TsValvL 50 §

LSuo

ty suojeluviranomainen ei k sittele asiaa jos esimerkiksi
Työsuojeluviranomainen ei käsittele asiaa, jos esimerkiksi
 • … kysymys on vääryyttä kokeneen tai kärsineen henkilön hoitamisesta
 • … kysymys on asianajosta tai edunvalvonnasta
 • … asianomainen henkilö ei anna suostumusta asian käsittelyyn
 • … kysymys on tapauksesta, joka on tapahtunut kauan sitten ja olisi rikoksenakin vanhentunut
 • Työsuojeluhallinnon virkamiehet antavat näistäkin asioista tarvittaessa asianmukaisen ohjeen tai neuvon.

LSuo

ty suojeluviranomainen k sittelee asian
Työsuojeluviranomainen käsittelee asian
 • …jos se lain mukaan kuuluu työsuojeluviranomaisen käsiteltäviin asioihin
 • …noudattaen Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011
  • katso http://www.tyosuojelu.fi/fi/valvontaohjeet
  • sisältää vain siinä käsitellyn asian työsuojeluvalvonnan kannalta olennaiset seikat eikä siinä selosteta kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • Työsuojelutarkastajat ovat työsuojeluvalvonnan ammattilaisia koulutustaustastaan riippumatta
  • Missään oppilaitoksessa ei ole työsuojeluvalvonnan opintosuuntaa

LSuo

tiivistelm
Tiivistelmä
 • Minkään työn tekemisessä ei tarvita kiusaamista eikä häirintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua
 • On nurinkurista edes kysyä, kuinka paljon saa kiusata syyllistymättä työturvallisuusrikokseen
 • Kaikki kiusaaminen on paitsi typerää myös tarpeetonta sen lisäksi, että kiusaaminen tai sen salliminen voi olla myös rangaistavaa
 • Jokainen työpaikka luo itse joka päivä oman työhyvinvointinsa
 • Hyvää käytöstä ei voi eikä pidä ulkoistaa työsuojeluviranomaisten hoidettavaksi

LSuo