Ty paikkakiusaamisesta ja ty suojelun viranomaisvalvonnasta
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta. Ylijohtaja Leo Suomaa 21.3.2012. Alustuksen jäsennys. Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista Rikoslain säännös Työsuojeluviranomaisten toiminnasta. Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki. 28 § Häirintä

Download Presentation

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta

Ylijohtaja Leo Suomaa

21.3.2012


Alustuksen jäsennys

 • Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista

 • Rikoslain säännös

 • Työsuojeluviranomaisten toiminnasta

LSuo


Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki

 • 28 § Häirintä

  Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

 • 18.3 § Työntekijän yleiset velvollisuudet

  Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

LSuo


Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu

 • Laissa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei ole tarkemmin määritelty

 • Työsuojeluvalvonnassa häirinnäksi katsotaan mm.:

  • toistuva uhkailu, pelottelu

  • ilkeät ja vihjailevat viestit

  • väheksyvät ja pilkkaavat puheet

  • maineen tai aseman kyseenalaistaminen

  • työyhteisöstä eristäminen

  • sukupuolinen häirintä

  • perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun ja määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen laiton muuttaminen, nöyryyttävien käskyjen antaminen tai epäasiallinen työnjohtovallan käyttö

LSuo


Mikä ei työsuojelun kannalta ole häirintää?

 • Työsuojeluvalvonnassa häirintänä ei pidetä esimerkiksi

  • työnantajan antamia asiallisia päätöksiä ja ohjeita

  • työn ja työyhteisön ongelmien yhteistä käsittelyä (vaikka ne herättäisivätkin ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita)

  • asianmukaisesti annettua perusteltua huomautusta

  • työnantajan antamia laissa määriteltyjä kurinpitotoimia

  • perusteltua ohjaamista työkyvyn arviointiin

  • satunnaista epäasiallista puhetta tai näkemyseroa (vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina)

  • yksittäisiä erimielisyyksiä, satunnaista sopimatonta kielenkäyttöä (vaikka ne aiheuttaisivatkin pahaa mieltä)

LSuo


Rikoslain säännös

 • Rikoslain 47 luvun 1 §

 • Rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo työturvallisuusmääräyksiä

 • Tuomita voidaan myös siitä, että mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista

 • ”Tekemättä jättäminenkin on teko.”

LSuo


Työsuojeluviranomaiset ja työsuojelutarkastajat

 • Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on työsuojeluviranomainen

  • Työsuojelun vastuualueita on yhteensä viisi

 • Työsuojelun vastuualueen johtaja on virkamies, joka johtaa työsuojelun vastuualueen toimintaa

 • Tarkastaja (jolla voi olla muukin virkanimike) on työsuojelun vastuualueen palveluksessa oleva virkamies joka tekee työpaikkatarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä

LSuo


Työsuojeluviranomaisten toiminnasta

 • Työsuojeluviranomaiset valvovat että työnantaja noudattaa häntä velvoittavaa lainsäädäntöä

  • Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011

 • Työsuojelutarkastajat tekevät työpaikkatarkastuksia ja laativat tarkastuskertomuksia

  • Muistutusmahdollisuus TsValvL 45 §

 • Työsuojeluviranomaiset tekevät päätöksiä

  • Muutoksenhaku valittamalla hallinto-oikeuteen TsValvL 44 §

 • Työsuojeluviranomaiset tekevät ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten

  • TsValvL 50 §

 • Työsuojeluviranomaista kuullaan esitutkinnan ja syyteharkinnan aikana ja sillä on läsnäolo- ja puheoikeus tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä

  • TsValvL 50 §

LSuo


Työsuojeluviranomainen ei käsittele asiaa, jos esimerkiksi

 • … kysymys on vääryyttä kokeneen tai kärsineen henkilön hoitamisesta

 • … kysymys on asianajosta tai edunvalvonnasta

 • … asianomainen henkilö ei anna suostumusta asian käsittelyyn

 • … kysymys on tapauksesta, joka on tapahtunut kauan sitten ja olisi rikoksenakin vanhentunut

 • Työsuojeluhallinnon virkamiehet antavat näistäkin asioista tarvittaessa asianmukaisen ohjeen tai neuvon.

LSuo


Työsuojeluviranomainen käsittelee asian

 • …jos se lain mukaan kuuluu työsuojeluviranomaisen käsiteltäviin asioihin

 • …noudattaen Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011

  • katso http://www.tyosuojelu.fi/fi/valvontaohjeet

  • sisältää vain siinä käsitellyn asian työsuojeluvalvonnan kannalta olennaiset seikat eikä siinä selosteta kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä

 • Työsuojelutarkastajat ovat työsuojeluvalvonnan ammattilaisia koulutustaustastaan riippumatta

  • Missään oppilaitoksessa ei ole työsuojeluvalvonnan opintosuuntaa

LSuo


Tiivistelmä

 • Minkään työn tekemisessä ei tarvita kiusaamista eikä häirintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua

 • On nurinkurista edes kysyä, kuinka paljon saa kiusata syyllistymättä työturvallisuusrikokseen

 • Kaikki kiusaaminen on paitsi typerää myös tarpeetonta sen lisäksi, että kiusaaminen tai sen salliminen voi olla myös rangaistavaa

 • Jokainen työpaikka luo itse joka päivä oman työhyvinvointinsa

 • Hyvää käytöstä ei voi eikä pidä ulkoistaa työsuojeluviranomaisten hoidettavaksi

LSuo


 • Login