Laatu ja vastuullisuus koko elintarvikeketjussa

Laatu ja vastuullisuus koko elintarvikeketjussa PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Laatu ja vastuullisuus koko elintarvikeketjussa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Laatu ja vastuullisuus koko elintarvikeketjussa Tutkimuspäällikkö, ETT Sari Forsman-Hugg MTT MTK:n Vastuullisuudesta lisäarvoon -seminaari 20.4.2010, Hotelli Arthur, Helsinki

4.

5. YMPÄRISTÖ Huoli ympäristöstä on yhteinen koko ketjussa Ilmastonmuutosvaikutukset ja vesistöjen rehevöityminen keskeisimmät mitattavat ympäristövaikutukset ruoantuotannossa Yksityisen kulutuksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista syömisen osuus 15–40 % (EnviMat-hankkeen tutkimustulokset) Valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä ja vesistökuormituksessa muodostuu raaka-ainetuotannossa Tulossa vesijalanjälki, vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen… Hävikin pienentäminen Ympäristövaikutusten laskenta- menetelmiä kehitetään koko ajan Luotettavuus Vertailtavuus

6. TUOTETURVALLISUUS Kuluttajien mielestä itsestään selvää – mutta toisaalta ei Mittaa luottamusta ketjuun Tuoteturvallisuuskeskusteluissa korostuu tuotteiden jäljitettävyys ja alkuperä elintarvikeketjun tuoteturvallisuushallinnan (omavalvonta) periaatteet ja tuotteiden puhtaus Tuoteturvallisuuden eteen tehtävästä työstä kannattaisi viestiä avoimemmin ja proaktiivisemmin Ketjun toimijoiden vastuulla

7. RAVITSEMUS Ravitsemusvastuu (corporate nutritional responsibility) Terveellisyys ? ravitsemus Terveellisyys kuluttajille tärkein vastuullisuus-ulottuvuus* Raaka-aineiden ja tuotteiden terveellisyys, tuotteiden terveysvaikutukset ja terveellisyydestä huolehtiminen Koko ketju mukaan ravitsemuksellisten tuoteinnovaatioiden kehittämiseen Esim. uudet tuotantoeläinten ruokintakonseptit Kuluttajien vastuu korostuu, vrt. tuoteturvallisuus Tuoteinformaation kehittäminen

8. TYÖHYVINVOINTI Tärkeä, mutta tuotetasolla kuluttajia kaukana oleva asia, Korostuu enemmän tuontituotteissa ja globaaleissa toimitusketjuissa (mm. lapsityövoima-, tasa-arvokysymykset ym.) Liittyy laajemminkin toimialan arvostukseen sekä osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen Elintarvikesektorin työllisyys

9. TUOTANTOELÄINTEN HYVINVOINTI Noussut keskeiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi Eläinten terveys, hoito ja elinolosuhteet Tuottajilla aktiivinen rooli ja vastuu Linkki tuottajan ja eläinten hyvinvoinnin välillä Yhteys alkuperään ja laatuun Welfare Quality® Kohti eläinperiaatteisia mittareita Periaatteet Hyvä kasvatusympäristö Hyvä ruokinta Hyvä terveys Asianmukainen käyttäytyminen

10. PAIKALLISUUS Suomalainen alkuperä – mutta paljon muutakin Paikallinen hyvinvointi ja vuorovaikutus Tuotantoketjun näkökulma Esim. raaka-aineiden hankinta, paikallinen työllistävyys, vaikutukset alueen hyvinvointiin Markkinoiden näkökulma Esim. paikalliset maku- ja ruokatottumukset Paikallisuus kytkeytyy muihin vastuullisuuden ulottuvuuksiin mm. ympäristövastuu, jäljitettävyys, tuoteturvallisuus Kuluttajalähtöisyys ja asiakasvuorovaikutus Tunnistetaan olennaisimmat sidosryhmät Tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutus mm. palautejärjestelmä Local + Global = Glocal

11. TALOUDELLINEN VASTUU Vastuullisuuden ja kestävyyden peruspilareita Mahdollistaa vastuun kantamisen muilla osa-alueilla Taloudellisen vastuun sidosryhmäkeskusteluissa korostuvat Riittävä kate ja hinnanmuodostus ketjussa Viljelijöiden toimeentulo, kannattavuus ja toiminnan jatkuvuus Kotimaisuus työllisyyden näkökulmasta Myös ympäristökysymyksiä ja eläinten hyvinvointia pohditaan talouden kautta Kuluttajien vastuu maksuhalukkuudesta Perinteisiä kannattavuuden tunnuslukuja on, joo, mietitty sellaisia asioita, jotka kertoisi koko ketjusta Kuluttajien mielestä yritykset hoitavat Talousaspekti liittyy kiinteästi muihin ulottuvuuksiin Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ? Työhyvinvointi, sairauspoissaolot ? vaikutukset tuottavuuteen Esimerkkejä vastuullisista investoinneistaPerinteisiä kannattavuuden tunnuslukuja on, joo, mietitty sellaisia asioita, jotka kertoisi koko ketjusta Kuluttajien mielestä yritykset hoitavat Talousaspekti liittyy kiinteästi muihin ulottuvuuksiin Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ? Työhyvinvointi, sairauspoissaolot ? vaikutukset tuottavuuteen Esimerkkejä vastuullisista investoinneista

12. KULUTTAJAT HALUAISIVAT TIETÄÄ ENEMMÄN LIHASTA TAI LIHATUOTTEISTA ENNEN OSTOPÄÄTÖSTÄ

13. SAAKO KULUTTAJAT RIITTÄVÄSTI TIETOA RUOKAKETJUN ERI VAIHEISTA?

15. SUOMALAISEN RUOKAKETJUN TOIMINTA-TAPOJEN TUOTTEISTAMINEN JA BRÄNDÄYS Monipuolisempi sisältö kotimaisuudelle Ruokaketjun kilpailukyvyn kehittäminen Kuluttajien muuttuvat tiedontarpeet ja kulutustottumukset Ruokaskandaalit – luottamuksen säilyttäminen Todennettavia ostokriteerejä julkisiin hankintoihin Kansainvälisten laatukonseptien ja -järjestelmien yleistyminen

16. LAATUJÄRJESTELMIEN LUPAUKSIA

17. FinGAP* – suomalaisen ruokaketjun toimintatapojen tuotteistaminen (*Good Agricultural Practises)

18. FinGAP – SUOMALAINEN KOKO KETJUN LAATUKONSEPTI?

  • Login