det gjennomsiktige arbeidslivet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Det gjennomsiktige arbeidslivet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Det gjennomsiktige arbeidslivet - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Det gjennomsiktige arbeidslivet. Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk UiO. Rapporten. Holdninger til og erfaringer med innføring/bruk av feltteknologi Elektroinstallasjon og energiforsyning, renhold, hjemmetjenesten, sikkerhet, kollektivtransport, varetransport og veidrift

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Det gjennomsiktige arbeidslivet' - brooklyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det gjennomsiktige arbeidslivet

Det gjennomsiktige arbeidslivet

Tommy Tranvik

Senter for rettsinformatikk

UiO

rapporten
Rapporten
 • Holdninger til og erfaringer med innføring/bruk av feltteknologi
  • Elektroinstallasjon og energiforsyning, renhold, hjemmetjenesten, sikkerhet, kollektivtransport, varetransport og veidrift
 • Fokus på forholdet mellom arbeidsgivers kontrollbehov og de ansattes personvern
 • Datagrunnlaget:
  • Intervjuer med (a) 16 leverandører og (b) tillitsvalgte, verneombud og ledere i 50 virksomheter
  • Skriftlig materiale: produktpresentasjoner, saksdokumenter, instrukser, lokale avtaler, Datatilsynets kontrollrapporter
 • Ikke representativt utvalg
  • Overrepresentasjon av store (og mellomstore) virksomheter med ordnede partsforhold
  • Flere tillitsvalgte og verneombud enn virksomhetsledere ble intervjuet
de viktigste feltteknologiene
De viktigste feltteknologiene
 • Elektrobransjene: Elektroniske kjørebøker, flåtestyring og håndholdte dataenheter
 • Renhold: Håndholdte dataenheter, radiofrekvensidentifisering (RFID) og elektroniske kjørebøker.
 • Hjemmetjenesten: Håndholdte dataenheter integrert mot interne datasystemer, for eksempel elektroniske journaler
 • Sikkerhet: Håndholdte dataenheter, strekkodesystemer og elektroniske kjørebøker
 • Kollektivtransport: Flåtestyringssystemer, elektroniske billettsystemer og sanntidsinformasjonssystemer
 • Varetransport: Flåtestyring, digitale fartsskrivere, håndholdte dataenheter og strekkodesystemer
 • Veidrift: Flåtestyring/integrerte produksjonsstyringssystemer og håndholdte dataenheter
tendenser
Tendenser
 • En bevegelse fra isolerte kontrolltiltak til IT-infrastruktur med innebygd kontrollkapasitet
  • Synliggjøring, sentralisering, fjernstyring og desentralisert tilgang
 • Behandling av opplysninger om ansatte
  • Økende registrering av opplysninger på individnivå
  • Opplysningene registreres på flere måter
  • Opplysningene analyseres og presenteres på nye måter
  • Flere har tilgang til opplysningene
elektrobransjene
Elektrobransjene
 • Elektronisk kjørebok og håndholdte dataenheter mer utbredt enn flåtestyring
 • Flåtestyring oppfattet som mer problematisk enn elektronisk kjørebok
 • Håndholdte dataenheter oppfattet som minst problematisk
 • Konkrete eksempler på misbruk var primært knyttet til elektronisk kjørebok
form l
Formål
 • De viktigste formålene med bruken av feltteknologi
  • Regeloverholdelse
  • Rasjonalisering/effektivisering
  • Dokumentasjon av arbeidet
  • Personellsikkerhet
 • Formålene med elektronisk kjørebok var få og relativt konkrete
 • Formålene med flåtestyring var (vanligvis) flere og noe mindre konkrete
 • Formålene med håndholdte dataenheter ble lite diskutert
innf ring
Innføring
 • Formålene trumfet vanligvis personvernhensyn
 • Samtykke lite brukt
 • Informasjon til de ansatte og drøftelser med tillitsvalgte
 • Tre hovedtyper prosesser
  • Eksklusjon
  • Skinninnflytelse
  • Reell medvirkning
  • Kooptering («gisseltaking»)
 • Reell medvirkning preget virksomheter med (a) aktive tillitsvalgte som hadde (b) støtte i den lokale klubben og (c) et relativt godt forhold til ledelsen
reaksjoner og motstand
Reaksjoner og motstand
 • Større skepsis til flåtestyring enn til elektroniske kjørebøker
 • Liten skepsis til håndholdte dataenheter
 • Tre reaksjonsmønstre ved innføring av elektronisk kjørebok eller flåtestyring
  • Aktiv motstand – organisert eller ad hoc-aktivisme
  • Omforent enighet – inngåelse av lokale avtaler
  • Fatalisme – Que Sera Sera
misbruk
Misbruk
 • Generelt – relativt mange rapporter om misbruk av opplysninger
 • Flest rapporter i elektroinstallasjon, energiselskaper og varetransport
 • Misbruk var særlig knyttet til formålsutglidning
  • Opplysninger om ansatte ble brukt til andre formål enn hva som var avtalt eller informert om
  • Opplysninger fra ulike datakilder ble sammenstilt med hverandre for å avdekke avvik, for eksempel håndholdt dataenhet og elektronisk kjørebok
  • Omvendt bevisbyrde for de ansatte
 • Mørketall
  • Mange rapporter om mistanker om misbruk
  • Mistankene var vanskelige å bekrefte/avkrefte
  • Brudd på lokale avtaler var vanskelig å oppdage
hva ble rapportert
Hva ble rapportert?
 • Eksempler på formålsutglidning:
  • Spørsmål om punktlighet ved oppmøte
  • Spørsmål om pauser og stoppesteder
  • Spørsmål om kjøring på fritiden
  • Spørsmål om hastighetsovertredelser
  • Spørsmål om private småærender
  • Spørsmål om arbeidstid og timeregistrering (blant annet ved sammenstilling av opplysninger registrert i kjøreboken og på håndholdte dataenheter)
 • Flere får tilgang enn hva som er avtalt
 • Ledelsen sjekker kjørebøkene når dette ikke er tillatt
 • Misforståelser – opplysninger «tatt ut av sin kontekst»
tredjepartskontroll
Tredjepartskontroll
 • Andre enn arbeidsgiver registrerte eller hadde tilgang til opplysninger om ansatte
  • Leverandører
  • Kunder
  • Oppdragsgivere
  • Offentlige myndigheter
 • Svekket kontroll med egne opplysninger
 • I elektrobransjene – bompengebrikker, kameraovervåking og adgangskontroll hos kunder/oppdragsgivere oppfattet som problematisk
 • Færre rapporter om konkrete episoder med tredjepartskontroll enn i enkelte andre bransjer (varetransport og sikkerhet/vekterbransjen)
konsekvenser
Konsekvenser
 • Personvern – en følelse av å være under oppsikt, utrygghet, mangelfull kontroll med egne opplysninger
 • Arbeidsmiljø – økt konfliktnivå, svekket tillit, tidspress, mindre autonomi/selvstendighet
 • Maktforskyvning – økende disiplinering (ansvarliggjøring på detaljnivå), sortering
 • Enkelte rapporterte om ingen eller positive virkninger
  • Økt trygghet for overholdelse av lover og regler
  • Bedre personellsikkerhet
  • Lettere å dokumentere arbeidsutførelsen
 • Mer rasjonell eller effektiv drift
  • En forhåpning snarere enn en realitet?
lover og regler
Lover og regler
 • Arbeidsmiljøloven kapittel ni, personopplysningsloven (tariffavtaler, lokale dataavtaler)
 • Til dels store mangler mht. lovetterlevelse
  • Størst problemer når det gjaldt personopplysningsloven
  • Noe mindre problematisk når det gjaldt arbeidsmiljøloven
 • Lovetterlevelsen noe bedre i virksomheter med lokale avtaler
 • Tillitsvalgte minst like viktige som ledelsen for graden av lovetterlevelse
 • Varierende syn på bistanden fra nasjonale aktører (forbundsnivå, Datatilsynet)
ad