Somatologie
Download
1 / 17

Somatologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Obecný princip funkce dýchacího ústrojí – zevní a vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů. Stavba stěny dýchacích cest. Dutina nosní, vedlejší dutiny nosní. Hrtan. Somatologie. Dýchací systém – systema respiratorium. I. zevní dýchání výměna dýchacích plynů mezi krví a zevním prostředím

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Somatologie' - brooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Somatologie

Obecný princip funkce dýchacího ústrojí – zevní a vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.Stavba stěny dýchacích cest.Dutina nosní, vedlejší dutiny nosní. Hrtan

Somatologie


D chac syst m systema respiratorium
Dýchací systém vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.– systema respiratorium

 • I. zevní dýchání

 • výměna dýchacích plynů mezi krví a zevním prostředím

 • zajišťují dýchací cesty

 • II. transport dýchacích plynů

 • zajišťuje krev – erytrocyty

 • závislé na:

  - složení vdechovaného vzduchu

  - funkci dýchacích cest

  - složení krve

  - funkci krevního oběhu a srdce

 • III. vnitřní tkáňové dýchání

 • výměna plynů mezi krví a tkáňovými buňkami a současně okysličovací procesy uvnitř buňky (mitochondrie)


Obecn stavba d chac trubice
Obecná stavba dýchací trubice: vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • 1. sliznice:

 • mukóza(název), krytá cylindrickým řasinkovým epitelem, obsahuje četné hlenotvorné žlázky

 • 2. podslizniční vazivo:

 • řídké, snadno při zánětu prosákne (hlavně v hrtanu), jsou zde rozptýleny uzlíky lymfatické tkáně

 • 3. chrupavčitý nebo kostěný skelet:

 • zabraňuje zúžení dýchacích cest

 • 4. adventicia:

 • zevní vrstva – řídké vazivo


D len d chac ch cest
Dělení dýchacích cest: vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • 1. horní cesty dýchací:

 • dutina nosní – cavum nasi

 • nosohltan – nasopharynx

 • vedlejší dutiny nosní – sinusy – součást DC

 • 2. dolní cesty dýchací:

 • hrtan – larynx

 • průdušnice – trachea

 • průdušky – bronchy, průduška – bronchus

 • průdušinky - bronchioly

 • plícní sklípky – alveoly

 • plíce - pulmo


Dutina nosn cavum nasi
Dutina nosní – cavum nasi vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • prostor, který je po stranách ohraničený kostěnými výběžky maxily

 • strop tvoří – os frontale a os ethmoidale a v malém rozsahu os nasale

 • dutina přechází ve střední části do zevního nosu – chrupavky se připojují ke kostěnému vchodu nosní dutiny – kostěný je pouze kořen nosu

 • vzadu pokračuje dutina 2 otvory – CHOANAMI do nasopharynxu (nosohltanu)

 • os palatinum odděluje dutinu nosní od dutiny ústní


Dutina nosn cavum nasi1
Dutina nosní – Cavum nasi vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • nosní přepážka – SEPTUM NASI – rozděluje prostor nosní dutiny na 2 nestejné poloviny, které jsou dále členěny nosními skořepami – CONCHAE NASI - na nosní průchody:

 • horní nosní průchod – MEATUS NASI SUPERIOR

 • střední nosní průchod – MEATUS NASI MEDIUS

 • dolní nosní průchod – MEATUS NASI INFERIOR


Dutina nosn cavum nasi2
Dutina nosní – Cavum nasi vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • dutina nosní je spojena s prostory některých lebečních kostí – vedlejší dutiny nosní – SINUSY

 • SINUS MAXILLARIS – v horní čelisti

 • SINUS FRONTALIS – v čelní kosti

 • SINUS ETHMOIDALIS – v čichové kosti

 • SINUS SPHENOIDALIS – v klínové kosti


Dutina nosn cavum nasi3
Dutina nosní – Cavum nasi vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • Sliznice srůstá s periostem = MUKOPERIOST – řasinkový epitel, silně prokrven a obsahuje velké množství hlenových žlázek

 • Strop nosní dutiny – sliznice rozdílné stavby – čichové pole– specializované nervové buňky - receptor


Funkce dutiny nosn
Funkce dutiny nosní: vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • Předehřátí vzduchu na tělesnou teplotu

 • Očištění vzduchu od mechanických nečistot

 • Zvlhčení suchého vzduchu

 • Čich – dráždění čichových buněk – receptoru

 • Imunitní bariéra – lymfatická tkáň


Nosohltan nasopharynx
Nosohltan - nasopharynx vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • Horní úsek hltanu

 • Proudí do něj vzduch choanami

 • Hranicí mezi nosohltanem a hltanem je měkké patro a čípek = UVULA

 • Při polykání se zvedá svalovina měkkého patra a odděluje dutinu ústní od dutiny nosní

 • Na bočních stranách pharyngu ústí do nosohltanu EUSTACHOVY TRUBICE – spojují střední ucho s nosohltanem – vyrovnávají změny tlaku ve středouší

 • Dále jsou zde mandle – bariéra proti šíření infekce:

 • Nosohltanová – TONSILA PHARYNGEA

 • Patrová (krční) – TONSILA PALATINA


Hrtan larynx
Hrtan - larynx vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • Má trubicovitý tvar, 6 cm dlouhý, zavěšen na jazylku

 • Vchod – ADITUS LARYNGIS – uzavírá hrtanová příklopka - EPIGLOTIS

 • Kostra hrtanu je tvořena hrtanovými chrupavkami:

 • CARTILAGO THYROIDEA – chrupavka štítná – největší – tvoří na krku nápadnou vyvýšeninu

 • CARTILAGO CRICOIDEA – prstenčitá chrupavka – pod štítnou

 • CARTILAGINES ARYTAENOIDEAE – 2 trojboké hlasivkové chrupavky kloubně připojené k prstenčité, od nich jsou k zadní ploše chrupavky štítné rozepjaty 2 hlasivkové vazy – LIGAMENTUM VOCALE


Hrtan larynx1
Hrtan - larynx vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.

 • Chrupavky jsou spojeny drobnými klouby

 • Pohyb je umožněn 3 skupinami svalů – mm.LARYNGIS – napínání, povolování, přibližování a oddalování hlasových vazů – vznik tónů

 • Řeč – je možná pouze za součinnosti s mluvidly – měkké patro, dásně, zuby, jazyk, rty a rezonanční dutiny

 • KONIOTOMIE – protnutí vaziva mezi cartilago thyroidea a cricoidea

 • Podslizniční vazivo je řídké – snadné šíření zánětu a otok