Nulmeting oudertevredenheid
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Nulmeting Oudertevredenheid PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nulmeting Oudertevredenheid. Evaluatie passend onderwijs korte termijn evaluatie 2014-2015. Waarom oudertevredenheid?. ECPO: oudertevredenheid is ( een ) indicator van succes passend onderwijs Betreft zowel ouders met als zonder kind( eren ) met extra ondersteuningsbehoeften

Download Presentation

Nulmeting Oudertevredenheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nulmeting oudertevredenheid

NulmetingOudertevredenheid

Evaluatiepassendonderwijs

kortetermijnevaluatie 2014-2015


Waarom oudertevredenheid

Waarom oudertevredenheid?

 • ECPO: oudertevredenheid is (een) indicator van succespassendonderwijs

 • Betreftzowelouders met alszonder kind(eren) met extra ondersteuningsbehoeften

 • Ouders met: krijgtmijnkind de juisteondersteuning?

 • Ouderszonder: oordeel over zorgbeleid van de school; krijgenookniet-zorgleerlingengenoegaandacht?


Tevreden waarover

Tevredenwaarover?

 • Communicatie- eninformatievoorzieningkwaliteit, transparantie

 • Feitelijkeondersteuningpassendheidaanbod, gebodenbegeleiding

 • Relatie met de school, mate van partnerschapgehoordvoelen, vertrouwen in school

 • Schoolkeuzeprocesleidtpassendonderwijs tot minder ‘shoppen’?


Aanpak

Aanpak

 • Steekproevenouders via DUO, betreftkinderen met enzonderlgf (rugzak of plaats in so/vso)

 • In PO, VO, MBO

 • Ouderswordenrechtstreeksbenaderd (niet via school of swv)

 • Korteinternetvragenlijst

 • Analyse: verschillennaar sector, type indicatie, lgf/overigzorgleerling/geenzorgleerling, regulier/speciaalonderwijs


 • Login