Predlo ky
Download
1 / 28

Predložky - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Predložky. Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. O čom budeme hovoriť. Čo sú predložky? Ako ich môžeme skúmať? Ako sa obohacuje inventár predložiek?. Čo sú predložky?. nezákladný a nesamostatný slovný druh neohybné slová, ktoré v súhre s pádom vyjadrujú určovacie (determinačné) vzťahy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Predložky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Predložky

Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.


O čom budeme hovoriť

 • Čo sú predložky?

 • Ako ich môžeme skúmať?

 • Ako sa obohacuje inventár predložiek?


Čo sú predložky?

 • nezákladný a nesamostatný slovný druh

 • neohybné slová, ktoré v súhre s pádom vyjadrujú určovacie (determinačné) vzťahy

 • predložky sú jazykovým znakom vzťahu


Predložky vyjadrujú vzťahy:

 • Adverbiálne (príslovkové)

  • vchádzať do kuchyne

 • Atributívne (prívlastkové)

  • vchod do kuchyne

 • Objektové (predmetové)

  • zaujímať sa o módu


 • Malá časť prevzatých predložiek sa viaže s nominatívom:

 • Slovan kontra Inter

 • Kramerová verzus Kramer

 • jedlo à la Čína


1. lexikograficky

skúma sa kontextový význam predložky

význam, ktorý vychádza zo súhry predložky, subst. a slovesa

prepozícia

substantívum

verbum

Ako môžeme predložky skúmať?


na

 • klásť na stôl – smerovanie na povrch

 • je na stole – miesto na povrchu

 • ísť na kávu – účel

 • mať dobrú kondíciu na svoj vek - zreteľ

 • láska na celý život – čas

 • dieťa sa zobudilo na hluk – príčina


Pri lexikografickom prístupe sa vychádza z toho, že:

 • Predložky nadobúdajú význam až

  v kontexte

  • vreči, v syntagmatických vzťahoch

 • Opis predložky je sumarizáciou kontextových (variantných) významov.

  • KSSJ

  • Ján Oravec: Slovenské predložky v praxi.


 • 2. systémovo-štruktúrne

 • hľadá sa vlastný význam predložky.

 • skúma sa miesto predložky

  v paradigmatických vzťahoch


pred

pri v

 • pod

 • pred nad

NA


 • Pri systémovo-štruktúrnom prístupe sa pracuje s jedným invariantným významom predložky, ktorý predložka vnáša do vzťahu

  meno + pád + sloveso.


 • Horák, G.: Východiská pre konfrontáciu predložkového systému slovenčiny s inými jazykmi. SaS, 1989, 18, s. 167 – 183.

 • Miko, F.: Povaha predložkového systému. Jazykovedný časopis, 1969.


I. Primárne predložky

 • Štruktúra primárnych predložiek s priestorovým významom je vybudovaná na binárnych a ternárnych vzťahoch.

 • Binárny vzťah:

  • kontakt a pozícia

   • priestorový vzťah

 • Ternárny vzťah:

  • začiatok – stred – koniec

   • časový vzťah


 • Štruktúra kontaktových predložiek

  do

  na

  v, po

  na, po

  z

  z


  Štruktúra pozičných predložiek

  • Pozičné predložky vyjadrujú pozíciu:

   • blízkostnú

   • rovinnú

   • smerovú

   • sociatívnu


  Blízkostná pozícia


  Rovinná pozícia

  • Vyjadruje pozíciu vzhľadom na rovinné členenie priestoru.

   • nad – pod – pred – za


  Smerová pozícia

  • K (ísť k dverám)


  Sociatívna pozícia

  • Predložky vyjadrujú, že osoby (objekty) sú v súvzťažnosti.

   • dom so záhradou – dom bez záhrady

   • otec s mamou – otec bez mamy

   • posedieť si u známych

    • predložka u: len sociatívnosť osôb

    • spojenia typu rozlišujeme u substantív sú chybné


  Do systému uvedených vzťahov sa nezapája predložka pre.

  1. Príčinný význam: neprišiel pre chorobu, hospitalizovaný pre otravu plynom, hnevá sa pre každú maličkosť

  2. Zreteľový význam: film nevhodný pre deti, správanie typické pre Slovákov

  3. Prospechový význam: žiť pre deti, darček pre teba


  II. Sekundárne predložky

  • Vznikajú z iných slovných druhov.

  • prepozicionalizácia

  • Prečo?

  • Dôsledok komunikačných potrieb človeka presnejšie vyjadrovať abstraktnejšie vzťahy


  • Ako vznikajú sekundárne predložky?


  Stabilizované sekundárne predložky

  A)Blízko k primárnym predložkám:

  počas, podľa

  • hore, dolu, blízko, neďaleko, okolo – deadverbiálne predložky

  • pomocou, vinou, vďaka, v rámci, na rozdiel od, v súlade s, v dôsledku – desubstantívne

  • začínajúc, končiac, nepočítajúc, odhliadnuc od – deverbatívne


  Nestabilizované sekundárne predložky

  • V začiatočnom štádiu prepozicionalizácie

  • na prelome

  • na sklonku

  • v strede

  • v centre


  Primárne predložky

  Polyfunkčné

  Konkrétnejšie významy

  Sekundárne predložky

  Monofunkčné

  Abstraktnejšie významy (časové, dôsledkové, príčinné, účelové, podmienkové)


  Vypíšte spojenia so sekundárnymi predložkami

  • Vlak smerom na Žilinu

  • Ísť dobrým smerom

  • Stáť bokom

  • Dom stojí trochu stranou

  • Prejsť krížom cez cestu

  • Prídem začiatkom júla

  • Koncom semestra


  • Časom sa všetko vyrieši

  • V súlade s harmonogramom školského roka

  • Žiť v súlade farieb, tvarov a prírody

  • Prostredníctvom internetu

  • minul 100 eur nepočítajúc (do toho) drobné

  • pracoval nepozerajúc na únavu


  Nemali by ich zaskočiť požiadavky:

  začínajúc jazykovou vybavenosťou uchádzačov, vysokým pracovným tempom, cez meranie výkonu, končiac tlakom na zvyšovanie kvalifikácie.

  Novodobí otroci pracujúci v nehoráznych podmienkach a za 13 amerických centov na hodinu v tzv. robotárňach tretieho sveta počnúc Latinskou Amerikou, pokračujúc Čínou a končiac krajinami Indočíny.

  Porovnajte funkciu výrazov, ktoré majú tvar prechodníka.

  Končiac svoju misiu, odkázal nám, že sme málo sebavedomí.


 • Login