Ar a edukattiva
Download
1 / 34

Ħarġa Edukattiva - PowerPoint PPT Presentation


  • 206 Views
  • Uploaded on

Ħarġa Edukattiva. L-istudenti tas-sitt sena Skola Primarja Gżira. GĦAR DALAM. Fl-24 t’Ottubru aħna morna n żuru Għar Dalam u Ħagar Qim biex insiru n afu iktar dwar il -Pre- istorja. Il –gwida qalilna li d-dinja ilha teżisti madwar 600, 000, 000 sena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ħarġa Edukattiva' - brook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ar a edukattiva

ĦarġaEdukattiva

L-istudenti tas-sitt sena

Skola Primarja Gżira  • Fl-24 t’OttubruaħnamornanżuruGħarDalam u ĦagarQimbiexinsirunafuiktardwaril-Pre-istorja.
Qrajna informazzjoni dwar l iljunfanti li kienu jg ixu hawn
Qrajna jgħixu hawn.informazzjonidwar l-iljunfanti li kienujgħixuhawn.


L istudenti ne lin lejn g ar dalam
L- jgħixu hawn.istudentineżlinlejnGħarDalam


Il gwida jurina s si ra nazzjonali ta l g arg ar
Il- jgħixu hawn.gwidajurina s-siġranazzjonali ta’ l-Għargħar


Stajna naraw ukoll widnet il ba ar il pjanta nazzjonali
Stajna jgħixu hawn.narawukollWidnetil-Baħar, il-pjantanazzjonali


Minn hemm ittawwalna lejn wied dalam
Minn jgħixu hawn.hemmittawwalnalejnWiedDalam


Il gwida entilment fehemna fuq is si ra tal arrub
Il- jgħixu hawn.gwidaġentilmentfehemnafuq is-siġratal-Ħarrub.
Ewwa l g ar stajna naraw l iskavi li g amlu l arkeologi biex sabu l g adam tal annimali
Ġewwa u jibqa’ sejjer il-baħar. l-għarstajnanaraw l-iskavi li għamlu l-arkeologibiexsabu l-għadamtal-annimali.


Iktar l ewwa stajna naraw l istalagmiti u stalaktiti
Iktar u jibqa’ sejjer il-baħar. ‘l ġewwastajnanaraw l-istalagmiti u stalaktiti.


Stri ajna ftit qabel ma komplejna lejn agar qim
Striħajna u jibqa’ sejjer il-baħar.ftitqabel ma komplejnalejnĦagarQim.


Qabel u jibqa’ sejjer il-baħar. ma tlaqnadħalnafil-Mużew ta’ GħarDalam u rajnaskeletri ta’ annimali li tagħhomsabu l-għadamfl-għarfosthomċriev, volpi, orszgħir, iljunfantieċċ.


Skeletri ta annimali
Skeletri ta’ annimali u jibqa’ sejjer il-baħar.


A ar qim
ĦAĠAR QIM u jibqa’ sejjer il-baħar.


It tempji ta a ar qim juruna li n nies tal qedem kienu jaduraw l allat foloz
It- u jibqa’ sejjer il-baħar.Tempji ta’ ĦaġarQimjuruna li n-niestal-qedemkienujaduraw l-allatfoloz.


Qabel ma d alna il gwida dawwarna mal mu ew u fehemna kif dawn inbnew
Qabel u jibqa’ sejjer il-baħar. ma dħalna, il-gwidadawwarna mal-mużew u fehemnakif dawn inbnew.


Fit tempju sabu statwa tal mara oxna ming ajr ras
Fit- u jibqa’ sejjer il-baħar.tempjusabustatwatal-Mara Ħoxnamingħajrras.


Qalilna ukoll li filfla hija protetta bil li i u fuqha jg ixu gremxul u l gawwija l bajda
Qalilna ukoll li Filfla hija protetta bil-liġi u fuqha jgħixu gremxul u l-gawwija l-bajda.


Minn bejn ew men ir tista tara lil filfla ukoll
Minn jgħixu gremxul u l-gawwija l-bajda.bejnżewġmenħirtista’ taralilFilflaukoll.Qabel ma d alna fit tempju rajna xi mudelli tieg u
Qabel ġebel tondi taħthom. ma dħalna fit-tempju, rajna xi mudellitiegħu.Din il ebla ti en madwar 20 tunnellata
Din kontra l-elementi tat-temp.il-ġeblatiżenmadwar 20 tunnellata.


Spjegalna li hemm erba da liet g at tempju
Spjegalna kontra l-elementi tat-temp. li hemmerba’ daħlietgħat-tempju.


Din it toqba tirrifletti x xemx skont l ista uni
Din it- kontra l-elementi tat-temp.toqbatirrifletti x-xemxskont l-istaġuni.


Ebla kbira mimduda dolmen ebla kbira wieqfa men ir
Ġebla kbira mimduda – Dolmen kontra l-elementi tat-temp.Ġebla kbira wieqfa - Menħir


Dawwarna kontra l-elementi tat-temp. mat-tempju u spjegalnax’kienisirgewwafih.


Għalkemm kontra l-elementi tat-temp. ma nżilniex fit-Tempjutal-Imnajdra, stajnanarawhminnfuq.


Qabel ma tlaqna adna ritratt b ala rikordju
Qabel kontra l-elementi tat-temp. ma tlaqnaħadnaritrattbħalarikordju.