OVER KARSINOMLU OLGUDA INTRAMAMMER LENF NODU METASTAZI

OVER KARSINOMLU OLGUDA INTRAMAMMER LENF NODU METASTAZI PowerPoint PPT Presentation


  • 412 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ama?. IMLN'leri g?zden ge?irmek ve nadir g?r?len memeye metastaz olgusunu paylasmak. . IMLN prevelansi %5 Tipik bir IMLN'nun ?zelliklerinin iyi bilinmesi, olgumuzda oldugu gibi tani ve tedaviye b?y?k katki saglar. Bulgular . Over karsinomu tanisi ile izlenen 57 yasindaki olguMamogramlarda, sag m

Download Presentation

OVER KARSINOMLU OLGUDA INTRAMAMMER LENF NODU METASTAZI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. OVER KARSINOMLU OLGUDA INTRAMAMMER LENF NODU METASTAZI Gülten COSKUN, Aysegül SARSILMAZ, Makbule VARER, Melda APAYDIN, Nezahat ERDOGAN, Orhan OYAR Izmir Atatürk Egitim ve Arastirma Hastanesi

2. Amaç IMLN’leri gözden geçirmek ve nadir görülen memeye metastaz olgusunu paylasmak

3. IMLN prevelansi %5 Tipik bir IMLN’nun özelliklerinin iyi bilinmesi, olgumuzda oldugu gibi tani ve tedaviye büyük katki saglar

4. Bulgular Over karsinomu tanisi ile izlenen 57 yasindaki olgu Mamogramlarda, sag meme üst dis kadranda 5mm çapta, düsük dansiteli olmadigi izlenen lenf nodu ile uyumlu bir adet nodüler opasite Yerlesimi ve boyutu tipik iken, düsük dansiteli olmayisi nedeniyle 6 ay sonra sag meme CC pozisyonda takip

6. Bulgular Kontrol mamogramda, boyut 10 mm US’de ekojenik, akustik gölgelenme yapan solid lezyon Eksizyon materyali, seröz over karsinom metastazi

9. Tartisma Tipik olarak IMLN özellikleri; - üst dis kadranda - mamografilerde santrali lusent veya hiler çentikli - oval veya yuvarlak sekilli - iyi sinirli, lobule konturlu - 1cm’den küçük çapli - meme parankimine es veya daha düsük dansitede, - siklikla multipl ve bilateral opasiteler

10. Patologlar tarafindan yapilan çalismalarda IMLN’lerin memenin tüm kadranlarinda olabilecegi gösterilmistir

11. Tartisma Memeye en sik; - karsi memeden, - lenfoma, - melanom, - yumusak doku sarkomlari, - granülositik sarkoma, - akciger brons karsinomu , - mide, prostat, over ve serviks malignitelerinin metastazlari görülür

12. Memeye metastaz, meme malignitelerinin %1-2’sini olusturur Metastazlar US’de en sik soliter ve düzensiz konturlu hipoekoik kitleler seklinde görülür Memeye metastazlarin %85’i olgumuzdaki gibi soliter ve unilateraldir

  • Login