slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sociala medier – en fortsättning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Sociala medier – en fortsättning - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap [email protected] Sociala medier – en fortsättning. Sociala medier och idealen om transparens och informell kommunikation. ” spindelnät ”. ” fisknät ”. uppdragsgivare. kommunikatör. publik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sociala medier – en fortsättning' - brock-pena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jonas Andersson,Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap

[email protected]

Sociala medier – en fortsättning

Sociala medier och idealen om transparens och informell kommunikation

slide2

”spindelnät”

”fisknät”

slide3

uppdragsgivare

kommunikatör

publik

Var vaksam på myterna! (Samtidigt finns myterna där av en orsak.)

Syfta mot att skapa gemenskaper.

Notera vikten av informell kommunikation.

slide5

Ger de nya sociala medierna nya förutsättningar?

Den sociala nätverkslogiken…- bloggar- mikrobloggar (Twitter)- sociala communities (Facebook, fan-nätverk etc)- användardrivna fototjänster (Flickr)- användardrivna videotjänster (YouTube)

…men internet har alltid varit socialt!- hemsidor- IRC (chat)- sociala communities (MUD, MMORPG)

 • Mindre formella strukturer
 • Mindre möjlighet till total överblick eller kontroll
 • …samtidigt bättre möjlighet till att spåra och mäta enstaka frågor
 • Mer transparens?
slide6

Informell kommunikation

 • Interaktion och roller
 • Nyheter som sociala objekt
 • Hur de olika sociala medierna innebär olika förutsättningar
slide7

SÄNDARE

MOTTAGARE

Informell kommunikation

► Sker utanför de föreskrivna ramarna/reglerna

► Är avhängigt individernas självintresse, är ad hoc-mässigt

► Är betydelsefull för deltagarna, utgör ett informationsutbyte

Rituellt perspektiv (James Carey)

► Gällde länge endast personliga möten, men sker nu på nätet

► Den nya tekniken innebär en ny kontext!

Rogers & Agarwala-Rogers (1976), Kraut et al. (2002)

slide8

Interaktion och roller

formellt

informellt

Arbetsdelning, tilldelning av roller:

 • Spontant, ”från nedan”?
 • Påkallat, ”från ovan”?

Erving Goffman (1959)

”fildelare””bloggare”

”mediekonsument””väljare”

”spridare””medkommunikatör”

”snyltare””spelare””omedveten hjälpare”

slide9

Interaktion och roller

formellt

informellt

Arbetsdelning, tilldelning av roller:

 • Spontant, ”från nedan”?
 • Påkallat, ”från ovan”?

► Finns det en uttalad strategi? Finns det en samstämmighet? Behöver man ha samstämmighet? Uppmuntrar man anställda att falla in och ut ur roller på en mer informell basis?

► Varför ser vi informell kommunikation som ett ideal? Kan det inte ofta vara mer effektivt med mer formell kommunikation?

slide10

Nyheter som sociala objekt

Jyri Engeström, IT-entreprenör:

► De medier som klarar att skapa sociala objekt (utifrån t.ex. artiklar, sånger eller videor) blir mer värda än medier som konsumeras och glöms bort utan återkoppling.

► Nyheter som folk pratar om och själva vidarebefordrar blir alltså mer relevanta än de nyheter som inte skapar samma diskussioner i de sociala medierna.

Mattias Östmar, PR-strateg:

1. Är det emotionellt engagerande?

2. Hotar, bekräftar eller spelar det ingen roll för din världsåskådning?

3. Får det mottagaren att fundera på alternativ och upplösning?

slide11

Nyheter som sociala objekt

Få bidrar aktivt – det stora flertalet är konsumenter snarare än producenter.

slide12

tweets

1000

500

250

100

50

”the long tail” (Chris Anderson)

antal personer

Nyheter som sociala objekt

slide13

Nyheter som sociala objekt

► Hög grad av intresseväckande innehåll (komplexitet snarare än redundans)

► Hög grad av person-till-person-interaktivitet (Kan jag fråga angående nyheten och få svar?)

► Hög grad av möjlighet att lägga till egen ”metadata” (egna kommentarer och bilagor)

► Hög grad av statushöjning för användaren att vidarebefordra nyheten (exklusivitet / åtråvärd information, emotionellt engagerande, eller moraliskt beundransvärd)

slide15

Utmaningarna när vi kommunicerar strategiskt

Ser vi till att utnyttja mediernas förutsättningar?

Ger vi möjlighet att samla, dela, inspirera, svara och lyssna?

Kanaliserar vi användarnas olika roller på ett vettigt sätt?

Samla

Dela

Inspirera

Svara

Lyssna

De olika sociala medierna innebär olika förutsättningar!

slide16

Utmaningarna när vi kommunicerar strategiskt

Ser vi till att utnyttja mediernas förutsättningar?

Ger vi möjlighet att samla, dela, inspirera, svara och lyssna?

Kanaliserar vi användarnas olika roller på ett vettigt sätt?

En balans mellan redundant och komplex kommunikation?

slide17

entropi

redundans

ansikte mot ansikte telefon e-post personliga dokument (brev, PM) opersonliga skrivna dokument numeriska dokument

(Daft & Lengel, 1980-t)

slide18

entropi

redundans

Exempel på gränssnitt:

slide19

entropi

redundans

”Galleria-internet” ?”spotifiering” ?

slide20

entropi

redundans

”Galleria-internet” ?”spotifiering” ?

myllret- värdet på de enstaka bitarna går mot noll

portalen- värdet på infrastrukturen går mot enorma summor

Varian & Shapiro ”Information rules” (1998)

ad